EcoHealth Alliance ukryło prawie 40 milionów dolarów z Pentagonu i zmilitaryzowało naukę o pandemii – Sam Husseini

EcoHealth Alliance zmilitaryzowało naukę o pandemii

“Pandemie są jak ataki terrorystyczne: Wiemy z grubsza, skąd się biorą i co jest za nie odpowiedzialne, ale nie wiemy dokładnie, kiedy nastąpi następna. Trzeba sobie z nimi radzić w ten sam sposób – identyfikując wszystkie możliwe źródła i likwidując je, zanim uderzy kolejna pandemia.”

To oświadczenie zostało napisane w New York Times na początku tego roku przez Petera Daszaka. Daszak jest długoletnim prezesem EcoHealth Alliance, nowojorskiej organizacji non-profit, której rzekomym celem jest zapobieganie pandemiom. Okazuje się jednak, że EcoHealth Alliance pod wieloma względami znajduje się w samym centrum pandemii COVID-19.

Dr Peter Daszak

Dr Peter Daszak

 

Przedstawianie pandemii w tak zmilitaryzowanych kategoriach jest dla Daszaka czymś powszechnym. W internetowym wykładzie z 7 października, zorganizowanym przez Columbia University’s School of International and Public Affairs, Daszak zaprezentował slajd zatytułowany “Donald Rumsfeld’s Prescient Speech”:

“Istnieją znane wiadome – rzeczy, które wiemy, że wiemy. Istnieją znane niewiadome; to znaczy  rzeczy, o których wiemy, że nie wiemy. Ale są też nieznane niewiadome – rzeczy, o których nie wiemy, że nie wiemy.” (Ten cytat Rumsfelda pochodzi w rzeczywistości z konferencji prasowej)

W późniejszej dyskusji online Daszak podkreślał podobieństwa między jego własną krucjatą a krucjatą Rumsfelda, ponieważ, według Daszaka, “potencjał nieznanych ataków” jest “taki sam w przypadku wirusów”.

Faszystowska Ameryka, w 10 prostych krokach – Naomi Wolf

EcoHealth Alliance ukryło prawie 40 milionów dolarów z Pentagonu

EcoHealth Alliance ukryło prawie 40 milionów dolarów z Pentagonu

 

Następnie Peter Daszak przystąpił do niezbyt subtelnego wyłożenia kwoty ponad miliarda dolarów. Pieniądze te miałyby wesprzeć jego projekt polowania na wirusy i nadzoru, Global Virome Project – “wykonalny projekt”, jak zapewnił obserwatorów, biorąc pod uwagę koszty pandemii ponoszone przez rządy i różne gałęzie przemysłu.

Na nagraniu pojawił się również profesor Uniwersytetu Columbia, Jeffrey Sachs. Sachs jest byłym specjalnym doradcą ONZ, byłym szefem Projektu Milenijnych Wiosek, a ostatnio został mianowany przewodniczącym nowo utworzonej Komisji EAT Lancet w sprawie pandemii. We wrześniu komisja Jeffrey’a Sachsa wyznaczyła dr Petera Daszaka na szefa swojej komisji do spraw początków pandemii. Peter Daszak jest również członkiem komisji WHO do zbadania przyczyn pandemii. Jest on jedyną osobą w obu komisjach.

Te stanowiska kierownicze nie są jednak jedynym powodem, dla którego dr Peter Daszak jest tak centralną postacią w pandemii COVID-19. Jego nominacja zaniepokoiła wielu z tych, którzy są świadomi, że EcoHealth Alliance Daszaka finansowało badania nad koronawirusami nietoperzy, w tym zbieranie wirusów, w Instytucie Wirusologii w Wuhan (WIV), a zatem sami mogli być bezpośrednio zamieszani w epidemię.

Ze swojej strony, dr Peter Daszak wielokrotnie odrzucał koncepcję, że pandemia może mieć pochodzenie laboratoryjne. W rzeczywistości, niedawne wnioski o dostęp do informacji [FOIA] przeprowadzone przez grupę zajmującą się przejrzystością U.S. Right To Know ujawniło, że dr Peter Daszak przygotował wpływowy list podpisany przez wiele osób, opublikowany 19 lutego w Lancet. List ten odrzucał hipotezę pochodzenia laboratoryjnego jako “teorię spiskową”. Ujawniono, że Daszak zaaranżował ten list tak, aby “uniknąć pozorów oświadczenia politycznego”.

Lancet: Oświadczenie popierające naukowców, pracowników służby zdrowia i lekarzy w Chinach walczących z COVID-19

Prof. Jeffrey Sachs ze swej strony wydawał się zaskoczony przedstawieniem Rumsfelda przez Daszaka, ale Daszak go uspokoił. “To jest niesamowity cytat! I tak, to Donald Rumsfeld, Jeff, i wiem, że jest republikaninem, ale – co za geniusz!”

 

 

Śladami pieniędzy EcoHealth Alliance do Pentagonu

 

Zbieranie niebezpiecznych wirusów jest zwykle uzasadniane jako działalność prewencyjna i obronna, wyprzedzająca to, co “Natura” lub “Terroryści” mogą na nas zrzucić. Ale z natury rzeczy praca ta ma “podwójne zastosowanie“. Prace nad “Bio-obronnością” często są identycznymi pracami jak nad bronią biologiczną. Jest to po prostu kwestia tego, jakie są deklarowane cele.

Przyznają to otwarcie [patrz poniżej] naukowcy związani z EcoHealth Alliance, gdy mówią o rzekomych programach w innych krajach – takich jak Irak.

Przez większą część tego roku, EcoHealth Alliance dr Petera Daszaka przyciągało wiele przychylnych mediów po tym, jak jego pięcioletni grant NIH o wartości 3,7 miliona dolarów został przedwcześnie obcięty, gdy administracja Trumpa dowiedziała się, że EcoHealth Alliance finansowało badania nad koronawirusem nietoperzy w Instytucie Wirusologii w Wuhan.

Tymczasowe cięcie funduszy zostało szeroko przedstawione w mediach głównego nurtu jako podważanie przez Trumpa szlachetnej walki EcoHealth Alliance z pandemiami. Wypowiedzenie grantu zostało cofnięte przez Narodowy Instytut Zdrowia [NIH] pod koniec sierpnia, a nawet zwiększone do kwoty 7,5 miliona dolarów. Jednak wśród tych roszczeń i kontr-roszczeń całkowicie przeoczono fakt, że znacznie więcej środków na EcoHealth Alliance pochodzi z Pentagonu niż z amerykańskiego Narodowego Instytutu Zdrowia [NIH]. EcoHealth Alliance ukryło prawie 40 milionów dolarów z Pentagonu.

EcoHealth Alliance ukryło prawie 40 milionów dolarów z Pentagonu

 

Aby być całkowicie uczciwym wobec mediów, EcoHealth Alliance dr Petera Daszaka ukrywa swoje finansowanie Pentagonu. Na swojej stronie internetowej EcoHealth Alliance stwierdza, że “Kopia podręcznika zarządzania dotacjami w EcoHealth Alliance jest dostępna na żądanie od głównego urzędnika finansowego EHA pod adresem fi*****@ec***************.org”. Jednak e-mail wysłany na ten adres i wiele innych, w tym adres dr Petera Daszaka, z prośbą o udostępnienie tego podręcznika, jak również innych informacji finansowych, nie pozostał bez odpowiedzi. Nie odpowiadano również na wielokrotne wiadomości głosowe.

Pochowane w ich “Polityce prywatności,” w sekcji zatytułowanej “EcoHealth Alliance Polityka dotycząca konfliktu interesów w badaniach,” EcoHealth Alliance przyznaje, że jest “odbiorcą różnych dotacji przyznawanych przez agencje federalne, w tym Narodowy Instytut Zdrowia, Narodową Fundację Nauki, US Fish and Wildlife Service, amerykańską Agencję na rzecz Rozwoju Międzynarodowego i Departamentu Obrony.

Nawet ta lista jest zwodnicza. Ukrywa ona, że dwoma największymi fundatorami są Pentagon i Departament Stanu (USAID), podczas gdy amerykańska Służba Ryb i Dzikich Zwierząt, na którą przypada znikoma suma 74.487 dolarów, plasuje się na tej liście przed nimi.

Skrupulatne badanie baz danych rządu USA ujawnia, że finansowanie Pentagonu dla EcoHealth Alliance w latach 2013-2020, w tym kontrakty, granty i podwykonawstwo, wyniosło prawie 39 milionów dolarów. Większość, 34,6 miliona dolarów, pochodziła z Agencji Redukcji Zagrożeń Obronnych (DTRA), która jest oddziałem Departamentu Obrony, który twierdzi, że jego zadaniem jest “przeciwdziałanie i powstrzymywanie broni masowego rażenia i improwizowanych sieci zagrożeń”.

Większość pozostałych pieniędzy dla EHA pochodziła z USAID (Departament Stanu) i wynosiła co najmniej 64.700.000 dolarów [1]. Łącznie z tych dwóch źródeł pochodzi więc ponad 103 miliony dolarów. (Patrz tabela.).

DOTACJE I KONTRAKTY FEDERALNE EcoHealth Alliance

Podsumowanie kwot grantów i kontraktów EcoHealth Alliance. Uwaga: ta liczba nie uwzględnia podwykonawstwa, więc zaniża wkład USAID, patrz przypis [1] poniżej (Dane pozyskane dzięki Jamesowi Baratt i Mariamne Everett)

Kolejne 20 milionów pochodziło z Departamentu Zdrowia i Usług Społecznych (13 mln dolarów, w tym Narodowy Instytut Zdrowia [NIH] i Centrum Kontroli Chorób i Prewencji Chorób [CDC]), Narodowej Fundacji Naukowej (2,6 mln dolarów), Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (2,3 mln dolarów), Departamentu Handlu (1,2 mln dolarów), Departamentu Rolnictwa (0,6 mln dolarów) oraz Departamentu Spraw Wewnętrznych (0,3 mln dolarów). Tak więc całkowite finansowanie EcoHealth Alliance przez rząd USA wynosi do tej pory 123 mln dolarów, z czego około jedna trzecia pochodzi bezpośrednio z Pentagonu. Pełny podział finansowania jest dostępny tutaj i jest podsumowany według lat, źródła i rodzaju w formacie arkusza kalkulacyjnego.

Wersje pdf tego arkusza kalkulacyjnego są dostępne do pobrania. Podsumowanie jest tutaj, a wszystkie federalne granty i kontrakty są tutaj.

 

Jeszcze więcej powiązań wojskowych

 

Powiązania wojskowe EcoHealth Alliance nie ograniczają się do pieniędzy i sposobu myślenia. Jednym z godnych uwagi “doradców politycznych” EcoHealth Alliance jest dr David Franz. Franz jest byłym komendantem Fort Detrick, który jest głównym ośrodkiem obrony biologicznej rządu USA.

David Franz był członkiem Specjalnej Komisji Narodów Zjednoczonych [UNSCOM], która przeprowadziła inspekcję Iraku pod kątem domniemanej broni biologicznej, którą rząd USA i media nieustannie nazywają bronią masowego rażenia. Franz był jednym z tych, którzy chętnie stwierdzali, przynajmniej przy omawianiu rzekomych programów irackich, że w biologii … wszystko jest podwójnego zastosowanialudzie, obiekty i sprzęt.”(NPR, 14 maja 2003; link już niedostępny).

Jeszcze w tym roku dr Franz napisał artykuł z byłą dziennikarką New York Times Judith Miller, której opowieści o irackiej broni masowego rażenia w dużym stopniu przyczyniły się do dezinformacji amerykańskiej opinii publicznej w kwestii zasadności inwazji na Irak w 2003 roku. Ich wspólny artykuł, “A Biosecurity Failure: America’s key lab for fighting infectious disease has become a Pentagon backwater [Porażka bezpieczeństwa biologicznego: Kluczowe amerykańskie laboratorium do walki z chorobami zakaźnymi stało się zaściankiem Pentagonu ]”, nawołuje do zwiększenia funduszy dla Fort Detrick.

Judith Miller i dr David Franz są długoletnimi współpracownikami. Miller jest współautorką książki “Germs”, wydanej w 2001 roku, kiedy to doszło do fałszywych ataków wąglikiem, w której wielokrotnie cytuje dr Davida Franza. Miller w tym czasie otrzymała fałszywy list z nieszkodliwym białym proszkiem, co zwiększyło jej znaczenie/widoczność.

Judith Franz kontynuowała nagłaśnianie istnienia irackiej broni masowego rażenia nawet po inwazji na Irak. Kiedy Miller pracowała jeszcze w Timesie, zacytowała go w artykule “U.S. Analysts Link Iraq Labs To Germ Arms” z 21 maja 2003 roku, forsując teorię, że Irak miał mobilne jednostki biologicznej broni masowego rażenia. (Teoria ta została obalona przez brytyjskiego naukowca dr Davida Kelly’ego, który wkrótce potem zmarł, najwyraźniej w wyniku samobójstwa).

Z tego wszystkiego wyłaniają się cztery istotne spostrzeżenia. Po pierwsze, mimo że organizacja nazywa się EcoHealth Alliance, dr Peter Daszak i jego organizacja non-profit ściśle współpracują z wojskiem. Po drugie, EcoHealth Alliance stara się ukryć te wojskowe powiązania. Po trzecie, poprzez militarystyczny język i analogie dr Daszak i jego koledzy promują to, co często określa się mianem, a nawet nieco eufemistycznie, trwającej agendy znanej jako “sekurytyzacja“. W tym przypadku jest to sekurytyzacja chorób zakaźnych i globalnego zdrowia publicznego. Oznacza to, że twierdzą oni, iż pandemie stanowią ogromne i egzystencjalne zagrożenie. Minimalizują bardzo realne ryzyko związane z ich pracą i sprzedają ją jako rozwiązanie warte miliardy dolarów.  Czwartym spostrzeżeniem jest to, że sam dr Peter Daszak, jako ojciec chrzestny Global Virome Project [Projekt Globalnego Wiromu], może skorzystać na prawdopodobnym wydatkowaniu funduszy publicznych.

Podziękowanie

Podziękowania dla Jamesa Baratty i Mariamne Everett za znalezienie źródeł finansowania.

Przypis

[1] Dane dotyczące finansowania EcoHealth Alliance przez USAID zostały uzyskane od Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis, głównego beneficjenta funduszy PREDICT, z których największą cześć  otrzymywał EcoHealth Alliance w postaci  sub-grantów. Uniwersytet w Davis potwierdził, że finansowanie EHA przez PREDICT wyniosło 64 722 669 USD (PREDICT-1: 2009-2014: 19.943.214 dolarów; PREDICT-2: 2014 do czasu obecnego (2020) 44.779.455 dolarów).

Źródło: Peter Daszak’s EcoHealth Alliance Has Hidden Almost $40 Million In Pentagon Funding And Militarized Pandemic Science

 

Zobacz na: Konflikt interesów w Komisjach COVID-19 ds. Pochodzenia Wirusa.
Co wydarzyło się w Wuhan? Dlaczego wciąż istnieją pytania dotyczące pochodzenia koronawirusa? [60 minutes]
Gdzie JEST badaczka wirusa z Wuhan, którą nazwano Pacjentem Zero?
Dr Li-Meng Yan: Chińska wirusolog obwinia rząd chiński o ukrywanie faktów o koronawirusie
Wytworzony w laboratorium koronawirus wywołał debatę – Jef Akst [2015]
Publikacja naukowa z 2015 roku udowadnia, że naukowcy z USA i Chin współpracowali w celu stworzenia koronawirusa, który zainfekuje ludzi – dr Peter Breggin
Dr Dolores Cahill: Jak SARS-CoV-2 zmodyfikowano w laboratorium?
NIH anulował grant dla Instytutu Wirusologii w Wuhan [kwiecień 2020]
Koronawirusy i badania typu „uzyskiwania funkcji” – dr David Martin
Laureat Nagrody Nobla Luc Montagnier  twierdzi, że COVID-19 pochodzi z laboratorium
Li-Meng Yan o laboratoryjnej genezie koronawirusa SARS-Cov-2
Długa historia przypadkowych ucieczek laboratoryjnych potencjalnie pandemicznych patogenów jest ignorowana w reportażach na temat COVID-19 – Sam Husseini