Rotawirusy

Szczepionki na rotawirusy, tak zachwalane w mediach, mają znacznie więcej działań niepożądanych niż dotąd przyznawano.

Rotawirusy: śmierć z powodu biegunki?

Paul Offit i szczepionka przeciw rotawirusom – przypadki śmierci zgłoszone do VAERS

W krajach rozwiniętych infekcja rotawirusem nie wydaje się być związana ze śmiertelnością: czego nie do końca można powiedzieć o szczepionkach na rotawirusy.

Pokarm kobiecy zawiera substancje neutralizujące rotawirusy, które mogą neutralizować część podanej dawki szczepionki. W celu ograniczenia ryzyka zachorowania pomimo szczepienia, można więc zrezygnować z proponowania karmienia piersią podczas szczepień” – Czy karmienie piersią wpływa na skuteczność szczepienia przeciwko rotawirusom? http://www.mp.pl/szczepienia/przeglad/rotawirusy/show.html?id=86832

“Szczepionka RotaTeq może powodować rozwój choroby po podaniu szczepienia…” – Rotavirus vaccine-derived shedding and viral reassortants. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23249230

Dzieci szczepione szczepionką przeciw rotawirusom, roznoszą je bezobjawowo i nie jest to rzadkość. W tym badaniu znaleziono te wirusy u dzieci z których tylko 17% było szczepione.” – Detection of vaccine-derived rotavirus strains in nonimmunocompromised children up to 3-6 months after RotaTeq vaccination. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25260041

“Mechanizm immunologiczny, za pomocą którego Rotarix chroni przez zapaleniem żołądka i jelit nie
został ostatecznie wyjaśniony. Zależność pomiędzy poziomem przeciwciał powstającym po
szczepieniu, a ochroną przed zapaleniem żołądka i jelit wywołanym przez rotawirus nie została
ustalona.”
Rotarix – charakterystyka produktu leczniczego.pdf

ROTARIX 5.4 Shedding and Transmission
https://www.gsksource.com/pharma/content/dam/GlaxoSmithKline/US/en/Prescribing_Information/Rotarix/pdf/ROTARIX-PI-PIL.PDF

Szczepionki na rotawirusy