Rotawirusy: śmierć z powodu biegunki?

Rotawirusy: śmierć z powodu biegunki?

śmierć z powodu biegunki?

 

Paul Offit i szczepionka przeciw rotawirusom – przypadki śmierci zgłoszone do VAERS

Uważa się, że rotawirusy są główną przyczyną biegunki wśród dzieci i powodują ponad 55 tysięcy hospitalizacji rocznie w USA. Objawy obejmują wymioty i biegunkę trwające zwykle 3 – 8 dni. Kolejne ataki rotawirusa są zwykle łagodniejsze.

[Rotawirusy – grupa wirusów należących do rodziny renowirusów, będąca najczęstszą przyczyną biegunki u dzieci. – Wiki]

pierwsza szczepionka przeciw rotawirusowi (RotaShield) została wycofana w 1999 roku

Przyznaję, że kiedy ta szczepionka debiutowała w 1998 roku to byłem nieco sceptyczny. Zaśmiałem się i powiedziałem „Naprawdę? Teraz straszą śmiercią z powodu biegunki!” Kiedy pierwsza szczepionka przeciw rotawirusowi (RotaShield) została wycofana w 1999 roku z powodu powodowania wgłobienia jelita poczułem się usprawiedliwiony co do mojego stanowiska. Zwłaszcza gdy dowiedziałem się, że wgłobienie jelita powstałe w następstwie podania szczepionki jest „uszczerbkiem na zdrowiu podlegającym odszkodowaniu”, które jest wypłacane z Krajowego programu rekompensat za szkody powstałe w wyniku szczepień [National Vaccine Injury Compensation Program].[1]

Wgłobienie jelita jest poważnym i potencjalnie zagrażającym życiu stanem

(Wgłobienie jelita jest poważnym i potencjalnie zagrażającym życiu stanem, który pojawia się gdy jelito zostaje zablokowane lub skręcone. Jedna część jelita wgłobia się [nachodzi na siebie] na pobliską część, powodując niedrożność jelitową. Najczęściej występuje to w miejscu gdzie jelito cienkie łączy się z jelitem grubym.)

 szczepionka przeciw rotawirusowi (RotaTeq)

W 2006 roku nowa szczepionka przeciw rotawirusowi (RotaTeq) została zatwierdzona przez FDA. Mój lekarz rodzinny i większość osób z mojego otoczenia zdecydowanie polecali nową szczepionkę, więc skierowałem swą uwagę w kierunku wyników niektórych badań.

Po pierwsze, przyjrzałem się liczbie hospitalizacji i zgonów. Według danych epidemiologicznych dotyczących biegunek rotawirusowych w USA: nadzór i szacunki zachorowań[2], które zostały opublikowane w Journal of Infectious Diseases (Dzienniku Chorób Zakaźnych) w 1996 roku, wyglądają podobnie do statystyk prowadzonych przez CDC. 55 tysięcy dzieci rocznie jest hospitalizowanych z powodu rotawirusów. Niestety, jeśli przyjrzeć się temu trochę bliżej, to można zauważyć szczegóły, które na pierwszy rzut oka można przegapić.

Według tego artykułu:

„Od 1968 do 1985 roku liczba zgonów w USA związanych z biegunką wśród dzieci poniżej 5 lat spadła z 1.100 do 300 rocznie. Spadek ten był związany ze zniknięciem zimowych szczytów zgonów związanych z biegunką, które wcześniej były związane z zakażeniem rotawirusami  wśród dzieci w wieku od 4 do 23 miesięcy. Jednak w latach 1979 – 1992 hospitalizacje z powodu biegunki wynosiły średnio 186 tysięcy rocznie i utrzymywały się w szczytach zimowych, które powiązano z infekcjami rotawirusowymi. Szacuje się, że każdego roku z powodu biegunki jest hospitalizowanych od 54.000 do 55.000 dzieci, ale mniej niż 40 umiera z powodu rotawirusa.”

Tak więc liczba zgonów zmniejszyła się, lecz ilość hospitalizacji wzrosła. Liczba zgonów wynosząca mniej niż 40 na rok nie wydaje się „warta szczepionki”. Dziwne. Jednak wciąż nie uzyskałem RZECZYWISTEJ  liczby hospitalizacji i zgonów. To są dane uśrednione, szacunkowe i niewystarczające. Potrzebowałem więcej. Musi być więcej, prawda? Ponadto jak wyglądały liczby pomiędzy 1992 a 1998 rokiem, kiedy została wprowadzona na rynek pierwsza szczepionka przeciw rotawirusom?

Wygląda na to, że nie uda mi się ustalić dokładnej liczby!

Śmierć z powodu biegunki

Znalazłem na stronie internetowej CDC statystyki dotyczące zachorowań i zgonów dzieci z powodu rotawirusów [Global Illness and Deaths Caused by Rotavirus Disease in Children].[3] Jednak opis metody dokonywania szacunków pozostawił mnie z jeszcze większą ilością pytań. Oto fragment:

Zgony związane z rotawirusami.

Aby oszacować całkowitą liczbę zgonów u dzieci z powodu biegunki, wyliczyliśmy (dla każdego kraju z dostępnymi danymi) odsetek zgonów dzieci poniżej 5 roku życia, które można przypisać biegunce zestawiając to z produktem krajowym brutto na mieszkańca (PNB). Kraje zostały podzielone na grupy na podstawie klasyfikacji Banku Światowego, PNB na osobę (o dochodach niskich – poniżej 756 dolarów amerykańskich,  średnich niższych – pomiędzy 756 a 2.295 $, wyższych średnich – pomiędzy 2.996 a 9.265 $ i wysokich – o dochodzie powyżej 9.265 $[9] Dla każdej grupy o danym dochodzie obliczyliśmy medianę odsetka zgonów dzieci w wieku poniżej 5 r. ż., które można było przypisać biegunce. Następnie pomnożyliśmy medianę dla każdej grupy dochodowej przez całkowitą liczbę zgonów dzieci w wieku poniżej 5 r. ż. dla każdego kraju w tej grupie dochodowej, aby uzyskać specyficzne dla tego kraju szacunki wskaźnika śmiertelności z powodu biegunki. Te konkretne szacunki dla danego kraju, zostały zsumowane w celu obliczenia globalnej śmiertelności z powodu biegunki.

Aby oszacować odsetek zgonów z powodu biegunki związanych z rotawirusami, wytypowaliśmy odsetek infekcji rotawirusowych wykrytych u dzieci hospitalizowanych z powodu biegunki, która z racji potrzeby hospitalizacji była uważana za ciężką. Liczby te zostały ponownie obliczone na podstawie PNB na 1 mieszkańca (per capita) dla każdego kraju, aby uzyskać średnie wskaźniki wykrywania rotawirusów dla krajów  w tych czterech grupach dochodu według klasyfikacji Banku Światowego. Wcześniejsze szacunkowe wskaźniki umieralności na biegunkę dla każdego kraju w grupie dochodowej, zostały pomnożone przez medianę wskaźnika wykrywalności rotawirusów dla tej grupy dochodowej, aby uzyskać szacunkową liczbę zgonów spowodowanych przez rotawirusy w poszczególnych krajach. Liczby te zostały dodane w celu uzyskania globalnej liczby zgonów z powodu biegunki rotawirusowej. Dla każdego poziomu dochodu oraz wszystkich razem, obliczono ryzyko zgonu z powodu biegunki rotawirusowej dla dzieci do 5 roku życia, dzieląc całkowitą liczbę żywych urodzeń przez całkowitą liczbę zgonów z powodu rotawirusów.”

Są to oszacowania oparte na domniemaniach i jeszcze większej ilości innych oszacowań. Jednak wciąż nie ma statystyk zgonów dla USA. Dlaczego nie mogłem znaleźć żadnych konkretnych odpowiedzi?

Zaniechałem moich poszukiwań mogących wskazać dokładne liczby. Zamiast tego zwróciłem uwagę na następujące pytanie: Po co tworzyć szczepionkę dla populacji w której trafienie przez pioruna (poniżej 82 przypadków rocznie – w latach 1980-1995)[10] jest bardziej prawdopodobną przyczyną zgonów niż rotawirusy (poniżej 40 przypadków rocznie)?

W artykule opublikowanym w Journal of Pediatrics z lutego 2004 roku na temat bezpieczeństwa, skuteczności i immugenności żywej, czterowalentnej ludzko-bydlęcej szczepionki przeciw rotawirusowi stosowanej u zdrowych niemowląt[4] znalazłem więcej niż się spodziewałem. Na samym dole znalazłem to:

„Doktorzy H. Fred Clark, David I. Bernstein, Penelope H. Dennehy, Paul Offit, Michael Pichichero, John Treanor i Richard L. Ward otrzymali fundusze na badania lub badania kliniczne od Merck & Co, Inc. Doktorzy H. F. Clark i P. Offit są udziałowcami patentu na ludzką szczepionkę przeciw rotawirusowi. Dr P. H. Dennehy jest także członkiem biura prelegentów firmy Merck. Doktorzy David L. Krah, Alan Shaw, Michael J. Dallas, Karen M. Kaplan i Penny Heaton są obecnie pracownikami, a doktorzy Joseph J. Eiden i Nathalie Ivanoff są byłymi pracownikami  Merck & Co, Inc.” – J Pediatr. 2004 Feb;144(2):184-90.

F. Clark i P. Offit - udziałowcy patentu na ludzką szczepionkę przeciw rotawirusowi.

F. Clark i P. Offit – udziałowcy patentu na ludzką szczepionkę przeciw rotawirusowi. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clark-Offit-rotavirus-inventors.jpeg

 

 

Co jest tak ważnego odnośnie tego nazwiska? Dr Paul Offit był członkiem Komitetu Doradczego ds. Szczepień [Advisory Committee of Immunization Practices] w  CDC. Oznacza to iż jego praca polegała na rekomendowaniu lub odrzucaniu szczepionek do stosowania w rutynowym kalendarzu szczepień. Rozumiem, że dr Paul Offit wycofał się z oficjalnego głosowania nad tą szczepionką, tzn. tak by wypadało. Jednak widzimy tutaj przykład iż posiada on patent na RotaTeq, brał udział w badaniach (opłaconych przez firmę Merck) demonstrujących, że RotaTeq jest bezpieczny i działa oraz co zdumiewające, jest zalecany do stosowania przez CDC. Konflikt interesów? Być może? Jakie jeszcze inne powody mógłbym znaleźć odnośnie zalecania stosowania szczepionki przeciw rotawirusom?

Odpowiedź znalazłem w czasopiśmie  JAMA. Analiza kosztów w stosunku do efektywności programu szczepień przeciwko rotawirusom w Stanach Zjednoczonych[5] została opublikowana w 1998 roku. Omówiono w niej zalety stosowania szczepionki przeciw rotawirusom w obecnym programie szczepień.

„Kontekst. Rotawirusy są najczęstszą przyczyną poważnej biegunki u dzieci, a żywa doustna szczepionka może wkrótce uzyskać licencję do stosowania jej w celu profilaktyki.

Wyniki – rutynowy, powszechny program szczepień zapobiegłby 1 080 000 przypadkom biegunek, pozwoliłby na uniknięcie 34 000 hospitalizacji, 95 000 wizyt na pogotowiu oraz 227 000 wizyt u lekarza w ciągu pierwszych 5 lat życia dziecka. Przy cenie 20 dolarów amerykańskich za 1 dawkę program kosztował by 289 milionów dolarów i przyniósłby stratę netto w wysokości 107 milionów $ dla systemu opieki zdrowotnej –  koszt zapobiegnięcia jednego przypadku to 103 dolary. Program zapewniłby społeczeństwu oszczędności netto rzędu 296 milionów dolarów. Dzięki analizie progowej zidentyfikowaliśmy cenę progową wynoszącą 9 dolarów za dawkę dla systemu opieki zdrowotnej oraz 51 dolarów dla perspektywy społecznej. Większa zachorowalność i większa skuteczność szczepionki oraz niższa cena szczepionki zwiększyłaby opłacalność.” – JAMA. 1998 May 6;279(17):1371-6.

To opracowanie zostało napisane w celu zademonstrowania ile pieniędzy nasza gospodarka zaoszczędziłaby dzięki tej szczepionce. W tym opracowaniu znalazłem również troszeczkę czegoś o czym marzyłem. W końcu znalazłem łączną częstość zgonów z powodu rotawirusów wśród dzieci.

„I w końcu, występuje około 20 zgonów każdego roku z powodu biegunki rotawirusowej wśród dzieci do 5 roku życia. 1,6 Łączna częstość występowania zgonów do 5 roku życia wynosi 0.000005 ( 1 na 195 000 dzieci).” – JAMA. 1998 May 6;279(17):1371-6.

Uzbrojony w wiedzę, że tylko około 20 dzieci w USA umiera rocznie z powodu rotawirusów, zakończyłem moje śledztwo w sprawie samej szczepionki.

Większość ludzi nie wie, że szczepionka przeciw rotawirusom zawiera żywe wirusy. Wirusy te mogą być „rozsiewane” z organizmu przez wiele dni (a nawet tygodni) po szczepieniu, w konsekwencji obdarzając ludzi chorobą wywołaną przez rotawirusowy. Rotawirusy są w szczególności dobrze znane z rozsiewania się poprzez fekalia. Konieczne jest poświęcenie najwyższej uwagi zachowaniu higieny podczas okresu rozsiewania, aby nie doszło do zakażenia krzyżowego.

„Niemowlęta szczepione szczepionką przeciw rotawirusom, roznoszą je bezobjawowo i nie jest to rzadkość. W tym badaniu znaleziono te wirusy wśród dzieci z których tylko 17% było szczepione.” – Detection of vaccine-derived rotavirus strains in nonimmunocompromised children up to 3-6 months after RotaTeq vaccination; Pediatr Infect Dis J. 2015 Mar;34(3):296-8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25260041

Inną interesującą ciekawostkę stwierdzono w badaniu pod tytułem Przeciwciała w surowicy jako marker ochrony przed naturalną infekcją i chorobą wywołaną rotawirusami,[6] które zostało opublikowane w Journal of Infectious Disease w 2000 roku. Najwidoczniej dzieci uzyskują naturalną odporność na rotawirusy po 2 kolejnych infekcjach, niezależnie od tego czy wystąpiły objawy.

Miana ochronnych przeciwciał uzyskano po 2 kolejnych objawowych lub bezobjawowych infekcjach rotawirusem. Odkrycia te wskazują, że przeciwciała przeciw rotawirusowi w surowicy, zwłaszcza IgA, były markerem ochronnym zarówno przed infekcją rotawirusem jak i biegunką o przebiegu od umiarkowanego po ostre.” – J Infect Dis. 2000 Dec;182(6):1602-9.

Potwierdzają to dokumenty CDC, z których wynika iż 95% dzieci przeszło infekcję rotawirusem przed ukończeniem 5 r.ż., a po zaledwie jednej naturalnej infekcji 87% dzieci jest chronionych przed ostrą biegunką.[7]

Po pojedynczej naturalnej infekcji 38% dzieci jest chronionych przed jakąkolwiek kolejną infekcją rotawirusową, 77% jest chroniona przed biegunką z powodu rotawirusów, a 87% jest chronionych przed ostrą biegunką…

W erze przedszczepionkowej każdego roku w Stanach Zjednoczonych występowało około 3 milionów infekcji rotawirusem, a 95% dzieci doświadczyło co najmniej jednej infekcji rotawirusem przed ukończeniem 5 roku życia.” – CDC’s Rotavirus Pinkbook; str. 312 i 314

Ponadto powikłania z powodu ciężkiej infekcji rotawirusem i szczepienia są porównywalne.

Powikłania po infekcji rotawirusowej:

Ostra biegunka.
Odwodnienie.
Zaburzenia w składzie elektrolitów.
Kwasica metaboliczna.
Dzieci z niedoborami odporności mogą chorować bardziej poważnie lub przewlekle.

Powikłania po szczepieniu:

Wymioty.
Biegunka.
Zapalenie błony śluzowej nosa i gardła.
Gorączka.
Zapalenie ucha środkowego
Skurcz oskrzeli[11]

Jeśli chodzi o leczenie to nawet CDC uważa, że nawet ostre wirusowe zakażenia przewodu pokarmowego może być właściwie leczone w domu[8]:

„Domowe leczenie ostrej biegunki.

Leczenie za pomocą Doustnego Płynu Nawadniającego [ORS -Oral Rehydration Salts*] jest proste i umożliwia leczenie nieskomplikowanych przypadków w warunkach domowych niezależnie od czynników etiologicznych. O ile jak opiekunowie są odpowiednio poinstruowani o objawach odwodnienia lub są w stanie określić, kiedy dzieci są wyraźnie chore lub wydają się nie reagować na leczenie to terapię powinno się rozpocząć w domu. Wczesna interwencja pomoże zmniejszyć takie powikłania jak odwodnienie lub niedobór składników pokarmowych. Wczesne podawanie doustnego płynu nawadniającego prowadzi do zmniejszonej ilości wizyt w gabinetach lekarza rodzinnego, na pogotowiu i szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz potencjalnie mniejszej liczby hospitalizacji i zgonów.”

*ORS to podawane doustnie roztwory nawadniające takie jak Pedialyte – gotowa mieszanka elektrolitów i glukozy. Przy niemowlętach karmionych piersią powinno się kontynuować karmienie na żądanie.

Podsumowując, z powodu rotawirusów umiera rocznie około lub mniej 20 dzieci. Chorobę wywołaną rotawirusami można leczyć także w domu.

Uzyskujemy naturalną odporność podczas powtarzających się ekspozycji na infekcję niezależnie od tego czy objawy występują u nas czy nie, a skutki uboczne powodowane przez szczepionkę przeciw rotawirusowi są podobne do rzeczywistych zakażeń rotawirusem.

Ponownie więc pytam, dlaczego się na to szczepimy? W rzeczy samej, uzasadnieniem jest śmierć z powodu biegunki.

Przypisy:

1. https://www.hrsa.gov/sites/default/files/hrsa/vaccine-compensation/vaccine-injury-table.pdf
2. J Infect Dis. 1996 Sep;174 Suppl 1:S5-11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8752284
3. Global Illness and Deaths caused by Rotavirus Disease in Children https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/9/5/02-0562_article
4. Safety, efficacy, and immunogenicity of a live, quadrivalent human-bovine reassortant rotavirus vaccine in healthy infants http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022347603007741
5. Cost-effectiveness Analysis of a Rotavirus Immunization Program for the United States https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/187492
6. Serum antibody as a marker of protection against natural rotavirus infection and disease. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11069230
7. https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/rota.pdf
8. Managing Acute Gastroenteritis Among Childre: November 21, 2003 / 52(RR16);1-16 https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5216a1.htm
9. World Bank. Classification of economies by income, 2000. Str. 335 http://www.worldbank.org/poverty/wdrpoverty/report/ch12b.pdf
10. https://wonder.cdc.gov/wonder/prevguid/m0052833/m0052833.asp
11. Rotavirus Complications; Adverse Reactions Following Vaccination https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/rota.html

Źródło: Rotavirus: Death by Diarrhea?

 

Zobacz na: Karmienie piersią – pominięta szersza perspektywa – Hilary Butler
Odporność niemowląt z dr Suzanne Humphries i Hilary Butler
Niespecyficzne skutki szczepień cz.1 – dr Suzanne Humphries
Jak instalacje wodno-kanalizacyjne (nie szczepionki) eliminowały choroby – Joel Edwards
Jak wymierały epidemie – Józef Słonecki
Oczekiwana dalsza długość trwania życia – J. I. Rodale
Wzrost oczekiwanej długości życia: Wpływ współczesnej medycyny na przedłużenie średniej długości życia – dr Peter Dingle.