Edukacja

„Człowiek uczony nie jest uczony we wszystkim; ale rozumny człowiek jest we wszystkim rozumny, nawet w tym, czego nie wie (…)“ — Michel de Montaigne

„Bo jeśli znosisz to, że twoi ludzie są źle wykształceni, a ich maniery zepsute od niemowlęctwa, a potem karzesz ich za zbrodnie, do których usposobiła ich najwcześniejsza edukacja, jaki inny wniosek można z tego wyciągnąć poza tym, że najpierw tworzysz złodziei i bandytów, a później ich karzesz?” – Sir Thomas More (1478-1535), Utopia

„W całej ludzkiej historii więcej przestępstw popełniono z powodu posłuszeństwa, niż nieposłuszeństwa obywatelskiego. Tak więc to nie sprzeciw, nie bunty i nie dewianci są zagrożeniem dla społeczeństwa. Prawdziwym zagrożeniem dla wszystkich społeczeństw są ludzie bezmyślnie i ślepo posłuszni jakimkolwiek władzom” – Phillip Zimbardo

„Mam wrażenie, że dzisiaj studenci nie uczą się, jak leczyć ludzi, tylko jak zdawać testy. I niektórzy, niczym mistrzowie rebusów, są w tym naprawdę nieźli. Od razu znajdują tzw. klucz. Nie potrafią spokojnie pogadać, dociekać, stawiać właściwe pytania ani słuchać odpowiedzi. Najlepiej „ABCD”, bo to daje efekty i jest bezpieczne dla obu stron. Taki system premiuje lekarskiego robota, dla którego empatia, kontekst społeczny czy sytuacyjny, komunikaty pozawerbalne, uczucia, emocje, zwykła ludzka konwersacja to kompletna abstrakcja. A dla niektórych wręcz dopust boży.” – Źródło: Puls Medycyny, Marek Stankiewicz: Dzisiaj studenci nie uczą się, jak leczyć ludzi, tylko jak zdawać testy.
https://pulsmedycyny.pl/marek-stankiewicz-dzisiaj-studenci-nie-ucza-sie-jak-leczyc-ludzi-tylko-jak-zdawac-testy-955063

„Najkarygodniejszym błędem obecnego systemu wychowania jest jego fałszywa postawa psychologiczna, która przyjmuje, że mechaniczne wbijanie w pamięć całych podręczników rozwija inteligencję(…) ani na chwilę zaś nie poświęca na kształcenie umysłu i zdolności samodzielnego myślenia.. Nauka szkolna to posłuszeństwo połączone z kuciem na pamięć. – Gustaw Le Bon (Psychologia tłumu)

“Jeśli czytasz tylko te książki, które czytają wszyscy inni, możesz myśleć tylko to, co myślą wszyscy inni” – Murakami

„Problem z tanią, specjalistyczną edukacją polega na tym, że nigdy nie przestajesz za nią płacić” – Marshall McLuhan

“Trudno jest nakłonić człowieka do zrozumienia czegoś, gdy jego pensja zależy od tego, że tego nie rozumie!” — Upton Sinclair

„Wiem, że większość ludzi, nawet tych dobrze sobie radzących z problemami najwyższej złożoności, rzadko jest w stanie zaakceptować choćby najprostszą i najoczywistszą prawdę, jeśli zmusza to ich do ogłoszenia fałszywości wniosków, które z upodobaniem przedstawiali swoim kolegom, o których z dumą mówili innym, i z których, nić po nici, utkali materię swojego życia.” – Lew Tołstoj

“Na dłuższą metę najpotężniejszą bronią masowego rażenia jest głupota” – Thomas Sowell

“Nasza cywilizacja może stać się pierwszą cywilizacją zniszczoną nie przez potęgę naszych wrogów, ale przez ignorancję naszych nauczycieli i niebezpieczne bzdury, których uczą nasze dzieci. W erze sztucznej inteligencji tworzą oni sztuczną głupotę” – Thomas Sowell

Sterowanie społeczne – pośrednie i bezpośrednie – Józef Kossecki
Myślenie pojęciowe, a myślenie stereotypowe – Andrzej Wronka, Kazimierz Ajdukiewicz, Józef Kossecki
Poprawność polityczna i postmodernizm – prof. Jordan Peterson

Sir Thomas More (1478-1535), Utopia

George Bernard Shaw żyjący w latach 1856-1950 powiedział, że “lekarz jest równie dobrym konsultantem w dziedzinie szczepień jak rzeźnik w kwestiach wegetarianizmu.” – Public Health, August 2014 Volume 128, Issue 8, Pages 686–692
Czy od tamtego czasu coś się zmieniło w tej kwestii?
Edukowanie lekarzy o szczepionkach to trening posłuszeństwa

Co piszą podręczniki medyczne o szczepionkach?
Podręczniki medyczne

Czy jest jakiś inny temat oprócz szczepień, gdzie czytelnicy rzucają oskarżenie:
„Jakie są Twoje kwalifikacje? Ty nie jesteś lekarzem specjalistą! Nie jesteś wykwalifikowanym, aby mieć opinię!„
Czy masz wystarczające kwalifikacje, aby mieć opinię?

„Leczenie” jest jedynie przyzwolone za pomocą podręcznikowych metod i zgodnie z protokołami zatwierdzonymi przez system medyczny. A to, co ten system definiuje, jako lekarstwo, może być po prostu usunięciem jednego symptomu, które skutkuje wywołaniem kolejnego.

Wybudzenie z Chorego Systemu i Zmiana w kierunku Nowej, Prawdziwej Medycyny. – Suzanne Humphries

W pediatrii, tak samo, jak w innych specjalizacjach, praktykuje się sporo złej medycyny. To nie oznacza, że lekarze mają mniej współczucia i integralności, niż reszta ludzi. Te nieprawidłowości leżą po stronie samej filozofii i nauczania medycyny, a nie w charakterze osób, które otrzymują tę edukację.

Jak wychować zdrowe dziecko wbrew twojemu lekarzowi – Robert S. Mendelsohn
„Ekspert ds. szczepień” dr Teresa Holtrop zeznaje w sądzie jako biegła
To, czego należy uczyć nasze dzieci o szczepionkach – Brett Wilcox
Film Nauka i Swastyka: Biologiczni Żołnierze Hitlera
Dziesięć etapów ludobójstwa – dr Gregory Stanton
Wstęp do Technokracji [1980] – Arvid Peterson

Średnio 17 lat zajmuje, aby najnowsze odkrycia medyczne trafiły do gabinetu waszego lekarza. – Źródło: J R Soc Med. 2011 Dec;104(12):510-20. The answer is 17 years, what is the question: understanding time lags in translational research
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1258/jrsm.2011.110180

Edukacja - zapamiętywanie

Edukacja medyczna i w ogóle o edukacji

 

„Instytucją umożliwiającą człowiekowi najdokładniejsze poznanie siebie samego powinna być szkoła . Niestety, szkoła nie tylko tego zadania nie spełnia, lecz przeciwnie, wszystko w niej jest skierowane na uniemożliwianie osiągnięcia takiego celu. Przecież ideałem szkoły jest uniformizacja: wszyscy uczniowie mają nabyć jednakowych wiadomości z każdego przedmiotu bez względu na zdolności i zamiłowania, wszyscy mają zachowywać się jednakowo, być jednakowo pilni, pracowici, posłuszni, jednakowi jak sztachety w parkowym ogrodzeniu. Życie zacznie się dla nich dopiero po ukończeniu szkoły – wejdą do niego zasobni w mnóstwo zbędnych informacji, a przy tym straszliwie bezradni, gdyż nie nauczono ich poznawania siebie i decydowania o sobie. I takim to ludziom przyjdzie zaraz na progu tego życia podejmować dwie najważniejsze decyzje osobiste: o wyborze zawodu i o wyborze partnera do małżeństwa.
Są normy społeczne, które Kowalskiemu wpajają ich rzecznicy: rodzice, nauczyciele, dyrektorzy, sędziowie, kapłani, moraliści itp., ale, po pierwsze – są to tylko nakazy i zakazy, po drugie – odnoszą się do wszystkich jednakowo, i po trzecie – nie ze względu na interes Kowalskiego zostały wprowadzone, lecz ze względu na interes społeczny.
W sumie więc człowiek otrzymuje informacje ważne, ale nie o sobie, oraz informacje o sobie, ale mało ważne. Ważne informacje o sobie musi on sam zdobyć, ale jakże ma to zrobić, skoro nie wie nawet, co to znaczy.” – Marian Mazur

„Miarą racjonalnego wykształcenia jest nie tyle znajomość szczegółów, ile znajomość związków ogólnych i oparta na niej umiejętność wyrabiania sobie poglądów w poszczególnych sprawach.” – Marian Mazur

„Jeśli ludzie nie mogą dojść do porozumienia, to świadczy to, że istnieje u nich rozbieżność terminologii albo rozbieżność interesów” – Prawo Mazura

Lekarze nie są uczeni o szczepionkach

Ile czasu poświęca się na uczenie lekarzy o szczepieniach? – dr Heidi Larson

Jeśli mowa o szczepionkach, to mówi się nam, że tylko doktor immunologii lub lekarz (dowolnego rodzaju, nawet okulista) lub pielęgniarki (zwłaszcza, gdy pielęgniarka o tym mówi) mają kwalifikacje, aby mówić o skuteczności szczepień, ich bezpieczeństwie, (nie)toksyczności składników, o potrzebie chronienia tych z obniżoną odpornością, którzy rzekomo nie mogą być szczepieni, oraz o istnieniu i poleganiu na poszczepiennej odporności stada, choć niewielka część z nich analizowała lub analizuje materiały źródłowe. A ile czasu poświęca się na uczenie [przeciętnych] lekarzy lub pielęgniarek o szczepieniach? Okazuje się. że niewiele.

„Rozmawialiśmy na ten temat wcześniej. Niektóre z wyzwań pojawiają się kiedy profesjonaliści pracujący na pierwszej linii zaczynają podważać bezpieczeństwo lub czują, że nie mają wystarczającej pewności co do bezpieczeństwa by stawić czoła temu problemowi, by stawić czoła osobie zadającej im pytania. Mam na myśli to, że większość programów nauczania w szkołach medycznych, nawet programy nauczania na pielęgniarstwie, chodzi o to, że masz szczęście jeżeli w szkole medycznej chociaż połowa dnia jest poświęcona na wykłady na temat szczepionek. A co dopiero byciem na bieżąco z tym wszystkim.” – dr Heidi J. Larson, dyrektor Projektu ds. Zaufania do Szczepionek [The Vaccine Confidence Project], Global Vaccine Safety Summit, 3 grudnia 2019

Edukowanie lekarzy o szczepionkach to trening POSŁUSZEŃSTWA – napisy PL

https://rumble.com/v3ekdfv-edukowanie-lekarzy-o-szczepionkach.html

Podręczniki medyczne ….. ile zawierają informacji o szczepieniach?

 

„Wyniki obecnych testów w szkołach, jako ocena jakości są bezwartościowe, jednak mierzą coś ważnego, a mianowicie posłuszeństwo i przewidywalność oraz przyszłe dopasowanie uczniów do różnego rodzaju systemów.” – John Gatto

“Najlepsza metoda nauczania opiera się na uodparnianiu ludzi na systematycznie następujące próby manipulowania nauką” – Paul Karl Feyerabend

“Tak jak jedzenie wbrew własnej woli jest szkodliwe dla zdrowia, tak też nauka bez zamiłowania do jej przedmiotu psuje ludzką pamięć, która nie zatrzymuje niczego, co jest w nią wtłaczane.” – Leonardo da Vinci

“Wbrew powszechnemu przekonaniu celem publicznej oświaty nie jest szerzenie wiedzy, zaś ściągnięcie jak największej liczby jednostek do tego samego nędznego poziomu, wyhodowanie i wytrenowanie standaryzowanego obywatela, zdeptanie pluralizmu i oryginalności.” – H.L. Mencken

“Uczelnie finansowane ze środków publicznych są ustanawiane nie tyle celem rozwoju naturalnych ludzkich zdolności, co celem ich tłamszenia.” – Baruch Spinoza

“Nasze szkoły zostały z naukowo zaprojektowane tak, by zapobiec nadmiernej edukacji. Przeciętny Amerykanin powinien być szczęśliwy ze swojej skromnej roli granej w życiu, gdyż nikt nie kusi go do myślenia o jakiejkolwiek innej roli.” – William T. Harris, amerykański komisarz do spraw edukacji, 1889 rok

“Dajcie mi cztery lata nauczania dzieci, a ziarno, które zasieje, nigdy już nie zostanie wykorzenione.” – Włodzimierz Lenin

“Edukacja wszystkich dzieci od momentu ich usamodzielnienia względem matczynej opieki, powinna być powierzona państwowym instytucjom na koszt państwa [podatnika].” – Karol Marks

“Każda wyedukowana jednostka jest przyszłym potencjalnym wrogiem.” – Martin Bormann, osobisty sekretarz Adolfa Hitlera

“Publiczne szkoły są z zamysłem zaprogramowane ku ograniczeniu duchowych osiągnieć i wewnętrznych przemian w dorastającym człowieku, poprzez przeczekanie (czyli zmarnowanie) naturalnego okresu nieograniczonych pokładów energii i entuzjazmu, które pobudzały człowieka do samo rozwoju w czasach przed wprowadzeniem publicznej oświaty.”

“Gdziekolwiek panuje tak zwany paternalistyczny rząd, znajdziemy także państwową oświatę. Zaobserwowano, że najlepszym sposobem na osiągnięcie niejawnego posłuszeństwa jest zaimplementowanie tyranii na poziomie żłobka.” – Benjamin Disraeli

“Dzieci, które potrafią myśleć samodzielnie zaburzają ład nadchodzącego kolektywnego społeczeństwa, w którym wszyscy będą od siebie uzależnieni.” – John Dewey

“Wszyscy ludzie, którym udało się w życiu osiągnąć coś wartościowego, mieli decydujące zdanie w kwestii swojej własnej edukacji.” – Sir Walter Scott

“Dobrze działająca edukacja [oświata] wymaga pragnienia wiedzy; pragnienie wymaga z kolei swoistej potrzeby; określone okoliczności dają zaś zalążek potrzebom. Przymusowa edukacja wyrywa dzieci z świata, w którym istnieją określone okoliczności; wszystko jest abstrakcyjne i niepraktyczne. Brak potrzeb; brak pragnień; brak edukacji.”

„Przez swojego nauczyciela uznany za nierozgarniętego; następnie zabrany ze szkoły i wyedukowany przez własną matkę. Rozpoczął koczownicze życie pełne biznesowych przedsięwzięć i naukowych eksperymentów w wieku zaledwie 12 lat. Dziś, w wieku lat 6 przypisano by mu Metylofenidat, zaś jego matka nalegałaby by zaangażował się w życie towarzyskie. Znudzony do bólu, byłby zapewne słabym uczniem przez cały swój okres dorastania.” – Thomas Edison

“Nasze szkoły są w pewnym sensie fabrykami, w których surowe produkty (dzieci) są kształtowane i urabiane na gotowe produkty, które zaspokoją zróżnicowane życiowe potrzeby… Jest w interesie szkoły, by ukształtować swoich uczniów wedle przedstawionych wcześniej specyfikacji. Każdy produkujący establiszment, który tworzy standardowe produkty lub serię produktów czegokolwiek posiada grono ekspertów zajmujących się wydajnością, którzy studiują metody produkcji, sposoby pomiaru i testowania swojej pracy…[tworzenie zapotrzebowania uczniów] ciągły pomiar produkcji aby sprawdzić czy jest zgodny ze specyfikacją [i] eliminacja odpadów w produkcji.” – Ellwood P. Cubberley, dziekan na Uniwersytecie Stanforda, Public School Administration, 1916, strona 338.

“Istnieją plany by społeczność, rodzinę i kościół zastąpić propagandą, edukacją i mediami powszechnymi.” – Edward A. Ross, Social Control, 1901

“Z każdym rokiem dziecko należy coraz bardziej do państwa, a coraz mniej i mniej do rodzica.” – Ellwood P. Cubberley, dziekan na Uniwersytecie Stanforda, Changing Conceptions in Education, 1909, strona 63

“Dziewięćdziesiąt dziewięć na stu ludzi w każdej rozwiniętej cywilizacji jest jak automaty, ostrożnie starając się poruszać utartymi szlakami i konwenansami. Jest to konsekwencja obszernej edukacji, naukowo zdefiniowanej, będącej gwałtem na indywidualizmie.” – William Torret Harris, amerykański komisarz do spraw edukacji w latach 1889-1906, Philosophy of Education, tom 1, 7 styczeń 1893 roku.

“Chcemy by jedna z klas miała dostęp do szeroko pojętej i wolnościowej edukacji. Chcemy by inna klasa, ta druga klasa konieczności, znacznie powszechniejsza, żeby zrezygnowała z kompleksowej edukacji, na rzecz przygotowania do wykonywania w przyszłości różnych trudnych i konkretnych czynności fizycznych.” – Woodrow Wilson, 28 prezydent Stanów Zjednoczonych w przemówieniu do przedsiębiorców i w orędziu skierowanym do Związku Nauczycieli Szkół Średnich Miasta Nowy Jork, 9 styczeń 1909 roku.

“System oświaty zawsze będzie pełnił funkcje przekładni kulturowej i betonowania stanu zastanego[status quo].” – Henry M. Levin, Educational Reform: Its Meaning?, in The Limits of Educational Reform [Reforma Edukacyjna: Jej Znaczenie? w Ograniczeniach Reformy Edukacyjnej], Martin Carnoy i Henry M. Levin, 1976, strona 24.

“Indywidualny talent jest zbyt sporadyczny i nieprzewidywalny by zostać dopuszczony do jakiejkolwiek ważnej części w zorganizowanym społeczeństwie. Systemy socjalne, które trwają dłuższy okres, oparte są na przeciętniakach, których można niczym glinę ukształtować do pełnienia w zadowalającym, jak nie doskonałym stopniu każdej możliwej funkcji.” – Stuart Chase, komentując pracę Study of Man Ralpha Lintona opublikowaną w The Proper Study of Mankind z 1948 roku, .

“Szkoła funkcjonuje, by kształtować [produkować] ludzi, na których można polegać.” – Jonathan Kozol, The Night is Dark and I Am Far from Home, 1975, strona 99.

“Nie ma nic ważniejszego dla utrzymania panującego ładu społecznego, niż mechanizmy wprowadzone w celach kontroli i socjalizacji naszych dzieci.” – Ronald Boostom, koordynator do spraw młodocianych przestępców stanu Kalifornia

“Pierwszorzędnym celem systemu oświaty jest ukształtowanie dzieci na dobrych obywateli, oddanych patriotów i w duchu lojalności wobec państwa i wobec narodu, ku zabezpieczeniu publicznego dobrobytu.” – sędzia H. Walter Croskey, 2008.

“Byłoby ekstremalną naiwnością wierzyć, że elity stworzyłyby system edukacji publicznej, umożliwiający klasom podległym trzeźwe spojrzenie na panujące w społeczeństwie niesprawiedliwości.” – Paulo Freire, The Politics of Education, 1985, strona 102.

“Dzisiejsi korporacyjni sponsorzy chcą zobaczyć swoje pieniądze wykorzystane w sposób zgodny z ich biznesowymi założeniami… Mamy do czynienia z nową generacją sponsorów, którzy odkryli już atuty budowania długo-terminowych relacji z instytucjami oświatowymi.” – Suzanne Cornforth, Paschall & Associates, konsultanci do spraw PR, cytowana przez New York Times, 15 lipiec 1998 roku.

„W naszych marzeniach, ludzie poddają się z doskonałą uległością naszym formującym dłoniom. Obecne konwencje edukacyjne kształcenia intelektualnego i charakteru znikają z ich umysłów i nieskrępowani przez tradycję, pracujemy z własnej dobrej woli nad wdzięcznym i wrażliwym ludem. Nie będziemy starać się z tych ludzi, ani z ich dzieci, robić filozofów, czy ludzi nauki. Nie musimy z nich robić autorów, nauczycieli, poetów czy pismaków. Nie będziemy szukać wśród nich ani wielkich artystów, malarzy, muzyków, ani prawników, lekarzy, kaznodziejów, polityków, mężów stanu – których mamy duży zapas. Zadanie jest proste. Będziemy organizować dzieci i uczyć je w sposób doskonały tego, co ich ojcowie i matki robią w sposób niedoskonały.” – Frederick T. Gates, General Education Board, New York, 1913 rok, strona 6.

“Błędem jest pospolite przekonanie, że celem publicznej edukacji jest wypełnienie młodych umysłów wiedzą i przebudzenie ich inteligencji… Nic bardziej błędnego. Celem publicznej oświaty w ogóle nie jest szerzenie oświecenia; chodzi wyłącznie o zredukowanie jak największej liczby młodych ludzi do tego samego bezpiecznego poziomu, hodowania i trenowania ustandaryzowanego obywatela pozbawionego krzty różnorodności i oryginalności. Oto jest prawdziwy cel publicznej oświaty w Stanach Zjednoczonych czegokolwiek nie twierdziliby politycy, pedagodzy i inni hochsztaplerzy taki jest też cel publicznej edukacji na całym Świecie.” – H.L Mencken, kwiecień 1924 roku.

“Nowym poglądem jest, że wyższa w hierarchii i bardziej obligująca relacja łączy człowieka ze społeczeństwem, aniżeli z rodziną. W światopoglądzie tym, rodzina uznawana jest za strukturę rodem z czasów barbarzyńskich, zaś państwo należy do świata cywilizowanego. Współczesny człowiek jest obywatelem i sługą świata, a sprawy rodzinne nie mogą dłużej już być priorytetowe.” – Dr. Arthur W. Calhoun, A Social History of American Family: From Colonial Times to the Present, 1919.

“Najbardziej kontrowersyjne kwestie w dwudziestym pierwszym wieku odnoszą się do problematyki kształtowania ludzkich zachowań i do tego, kto powinien sobie rościć prawo do ich determinacji. Pierwszym pytaniem nie będzie już dłużej “Jaka wiedza niesie ze sobą największą wartość?”, lecz “Jaki rodzaj człowieka chcemy ukształtować?”. Możliwości praktycznie przekraczają zdolności naszej wyobraźni.” – profesor John Goodlad, 1969.

“Żyjemy w erze, w której człowiek bardziej ceni sobie organizacje, aniżeli ich członków. Gdy zmuszamy dzieci do dopasowania się do naszej wygody, naszych harmonogramów, naszych limitów i naszych zamkniętych drzwi, pokazujemy im jedynie, że cenimy sobie system bardziej niż je.” – Dr. James Clark Moloney

“Edukacja tworzy maszyny, które zachowują się jak ludzie i produkuje ludzi, którzy zachowują się jak maszyny.” – Erich Fromm

„Wiedza uzyskana przez wtłaczanie nie wytworzy twórczych jakości, ale tylko te, które są inspirowane przez talent.” – Adolf Hitler

“Ktokolwiek używa maszyn, wykonuje całą swoją pracę jak maszyna. Ten kto pracuje jak maszyna przekuwa swe serce w maszynę. Ten zaś kto nosi serce godne maszyny zatraca całą swą prostotę. To nie jest tak, że ja nie znam tych nowinek; po prostu wstydzę się ich używać.” – Chuang Tzu

“Edukacja to broń, której efekty zależą od tego, kto ma nad nią kontrolę i w kogo jest ona wycelowana.” – Józef Stalin

“Drodzy nauczyciele: Przetrwałem pobyt w obozie koncentracyjnym. Moje oczy ujrzały to, czego żaden człowiek nie powinien oglądać: komory gazowe zaprojektowane przez wykształconych inżynierów, dzieci otrute przez lekarzy, niemowlęta uśmiercone przez pielęgniarki. Stałem się więc podejrzliwy wobec edukacji. Moją prośbą jest byście przede wszystkim pomogli swoim uczniom stać się ludźmi. Nigdy nie produkujcie… wykształconych Eichmannów.” – Haim Ginott, nauczyciel

“Zasadniczym celem edukacji jest ukształtowanie człowieka, który potrafi spojrzeć na świat z nowej perspektywy i robić nowe rzeczy, miast opierać się na powielaniu dokonań poprzedzających go pokoleń – człowieka, który jest kreatywny, pomysłowy, odkrywczy i który zadaje sobie pytania.” – Jean Piaget

“Oświata czyni ludzi łatwymi do prowadzenia, ale trudnymi do kierowania; łatwymi w rządzeniu, ale niemożliwymi do zniewolenia.” – Henry Peter Broughan

“Ludzie rodzą się ignorantami, ale nie głupcami. Głupców czyni z nich edukacja. Mamy do czynienia z paradoksem, którym jest fakt, że edukacja stała się jedną z głównych przeszkód na drodze do inteligencji i swobody myślenia. Znaczna większość rodziców darzy uczuciem swoje własne dzieci i to ustanawia granice krzywd, które są im oni w stanie wyrządzić. Jednakże władze odpowiedzialne za kwestie edukacji publicznej nie darzą dzieci uczuciem. W najlepszym przypadku napędza ich służba na rzecz dobra publicznego, kierowana do społeczeństwa w ogóle, a nie wobec dzieci samych w sobie. W najgorszym przypadku są to politycy wciągnięci w błahe sprzeczki. Kolejnym atutem domowej edukacji jest to, że zachowuje ona różnorodność pomiędzy jednostkami. Gdybyśmy wszyscy byli jednakowi, było by to może i wygodne dla biurokraty czy statystyka, ale straszliwie nudne i mające konsekwencję w postaci ogromnie niepostępowego społeczeństwa.” – Bertrand Rusell

“Orkiestra wymaga ludzi zarówno o różnorodnych talentach jak i w określonych granicach o różnych gustach. Gdyby wszyscy ludzie uparli się nagle grać na puzonie to muzyka orkiestrowa stałaby się nie do wykonania. Społeczna współpraca wymaga zróżnicowanych gustów i uzdolnień, które staną się mniej powszechne, gdy wszystkie dzieci będą pod wpływem tych samych treści, w miejsce rozbudowanych i indywidualnych oddziaływań ze strony rodziców. Dzieci zmuszane do jedzenia nabywają obrzydzenia do posiłków, a dzieci zmuszane do nauki nabywają obrzydzenia do wiedzy.” – Bertrand Russell

“Mydło i edukacja nie są tak nagłe jak mord, ale są bardziej zabójcze w dłuższym okresie czasu. Trening jest wszystkim. Brzoskwinia była kiedyś gorzkim migdałem; kalafior to nic innego, jak kapusta z wyższym wykształceniem. Nigdy nie pozwoliłem szkole wtrącać się w moją edukację.” – Mark Twain

“Edukacja jest lepszym zabezpieczeniem wolności, niż sprawna armia.” – Edward Everett

“Nie ma na całym świecie niczego bardziej okrutnego wobec niewinnych ludzi, niż szkoła. Zacznijmy od tego, że to więzienie. Ale w niektórych kategoriach jest ono gorsze nawet niż więzienie. W więzieniu dla przykładu nikt nie zmusza cię do czytania książek napisanych przez strażników i naczelnika. W więzieniu może i torturują twoje ciało, ale nie torturują twojego umysłu.” – George Bernard Shaw

“Dzwonkami i innymi podobnymi technikami, oni [szkoły] uczą, że nic nie jest warte ukończenia. Niezauważalny i poważny błąd ma daleko postępujące konsekwencje, bo z tego wynika, że skoro nic nie jest warte kończenia, to i nic nie jest warte zaczynania. Kilka dzieci ma tak zakuty łeb, że tego nie dostrzega.”

„Maj 2004 – szansa na to, że dorosły Amerykanin wierzy w to, że „polityka i rządzenie są zbyt skomplikowane, aby je zrozumieć” wynosi: 1 na 3, szansa, że dorosły Amerykanin edukowany w domu tak uzna wynosi: 1 na 25.” – artykuł w magazynie Harper

 

doc. Józef Kossecki — Krótkie omówienie stanu obecnej i przedwojennej nauki polskiej

John Gatto – Pruska Edukacja – napisy PL

Szkolnictwo jest odmianą adopcji. Oddajesz swe dzieci w ich najbardziej plastycznym wieku, pewnej grupie nieznajomych. Akceptujesz obietnicę, czasami oficjalną, częściej jednak implikowaną, że państwo poprzez swoich przedstawicieli wie lepiej jak wychować oraz wyedukować twoje dziecko niż ty, twoi sąsiedzi, twoi dziadkowie czy lokalne tradycje.

Nikt nie może zostać nauczycielem, jeśli mniej lub bardziej nie pogodził się z takim faktem, że to eksperci mogą stworzyć program nauczania, a pedagogowie jedynie go nadzorować.
Horacy w wielu swoich esejach pisał, że to mistrz tworzy lekcję, pedagog, nauczyciel ją nadzoruje. Nauczyciel tworzący własne lekcje lub odstępujący od zasad musi zostać usunięty. Ludzie, którzy dali nam obecne szkolnictwo nie byli geniuszami — byli utopistami, którzy wierzyli, że rodzina i tradycja są największymi przeszkodami w utworzeniu idealnego społeczeństwa — utopii. Rockefeller, Carnegie czy J.P. Morgan widzieli inny rodzaj utopii. Porzucili oni wiarę w stwórcę lub życie po śmierci, to bogactwo było najlepszą rzeczą, do której mogła dążyć ludzka istota. By tego dokonać rodzina musiała zostać usunięta ze środka sceny, a dzieci musiały zostać obrobione niczym surowce.

Szkoły zaprojektowano by tworzyły przewidywalny, jednolity, bezpieczny produkt. By sortowały ludzi według kategorii zatrudnienia, tylko ogólnikowo zgodnie z zapotrzebowaniem oraz potrzebami ekonomii.

Nie istnieje żaden sposób by ukarać dużą grupę odstępców. Działające sposoby byłyby zbyt kosztowne. Kolonizacja umysłów dorastających dzieci w taki sposób by stały się swoją własną policją, tak by raportowały one inne dzieci, które odstępują od norm — dopiero to jest tak wydajne i opłacalne.

Druga najsławniejsza książka Darwina — „The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex” wprowadziła w społeczność ludzi władzy w Europie i Stanach Zjednoczonych myśl tak dogłębną, w ludzkiej historii, że ciężko jest znaleźć coś bardziej bezkompromisowego, głoszącą po prostu, że nie wszyscy ewoluują. Jedynie bardzo mała frakcja rasy ludzkiej ewoluuje. Poza nimi wszyscy są ewolucyjnymi ślepymi zaułkami, szczególnie wskazał on na Irlandczyków, ale rozszerzył to na resztę. Jesteśmy ślepym zaułkiem ewolucji, a „naukowo” odkrytym dowodem na to było, że jeśli ewolucyjnie zaawansowana jednostka
skrzyżowałaby się ze ślepym zaułkiem, wtedy ewolucja cofnęłaby się wprost w wirującą mgłę bezbrzeżnej przeszłości.

Darwin stwierdził, że jest to nakazane przez biologię. Nie można przed tym uciec. Jeśli jednak będziesz próbował uciec zanieczyścisz ludzi tam na górze. Oni pociągną ciebie do góry, ty ich w dół. W ostateczności jeśli zbyt dużo osób będzie tak robić cała historia się odwróci i powędruje w tył.

Andrew Carnegie i inni dorzucili do tego swoje trzy grosze, jedną z rzeczy, która powstała, było stworzenie przymusowego, państwowego szkolnictwa, które segreguje ludzi, dzięki, czemu mogą konkurować ze sobą, a najlepsze partie rozrodcze mogą być zarezerwowane dla najwyżej położonej części tej piramidy.

Najważniejsze jest by rygorystycznie rozwarstwiać nauczanie, by trzymać dzieci w szkołach na tyle długo, by ich więzi do innych form rozwoju i ich mocnych stron – ich społeczności, tradycji, rodziców, starszego rodzeństwa — były tak osłabione, że władze, w pierwszej kolejności nauczyciel, następnie dyrektor, później wszelkie głosy, które wydają rozkazy miały na nich większy wpływ. Ludzie nie wiedzą jak sprzeciwić się władzy i dostarcza się im wystarczająco dużo przykładów ludzi, którzy zostali zniszczeni z tego powodu. Strach jest paliwem, które napędza opóźnienie ewolucyjne, na zawsze utrzymując ich w jednym miejscu.

Jeśli weźmiemy to w całość jak mozaikę, część z tego wydarzenia, część z innego i jeszcze wielu innych, które wydają się wcale nie mieć sensu, to dopiero gdy są połączone, widoczne są jako droga zarządzania porządkiem rasy ludzkiej oraz stworzenia jej przewidywalną.

Wtedy dopiero widać, że jest to narzędzie z teorii zarządzania. Gdzie część ludzi uczy się wykonywać większą ilość poleceń czy ważniejszych rozkazów. Jest to potrzebne, ponieważ ci ludzie będą sterować, jeśli będą się dobrze zachowywać. Będą obarczeni przekazaniem tej wiedzy kolejnym pokoleniom. Jednak większość z nas musi być utrzymywana w nieświadomości misternego planu.

 

Broń Masowej Instrukcji – John Gatto – napisy PL

John Taylor Gatto opisuje obecny system szkolnictwa i jego wpływ na cały świat, dlaczego giganci w biznesie wspierają obecny system szkolnictwa. Mówi też co mierzą wyniki obecnych testów, jako ocena jakości są bezwartościową, jednak mierzą coś ważnego, a mianowicie mierzą posłuszeństwo i przewidywalność oraz przyszłe dopasowanie uczniów do różnego rodzaju systemów. Jak szkoła sztucznie przedłuża okres dzieciństwa.

Wykład Johna Gatto, który przedstawia historię samouków osiągających ogromne sukcesy po za systemem szkolnictwa oraz opisuje obecny system szkolnictwa i jego wpływ na cały świat; dlaczego giganci w biznesie wspierają obecny system szkolnictwa. Mówi też co mierzą wyniki obecnych testów – jako ocena jakości są bezwartościowe, jednak mierzą coś innego, a mianowicie mierzą posłuszeństwo i przewidywalność oraz przyszłe dopasowanie uczniów do różnego rodzaju systemów. Mowa również o tym jak szkoła sztucznie przedłuża okres dzieciństwa. Edukacja medyczna o szczepionkach.

 

John Taylor Gatto – The Purpose Of Schooling [Cel szkolnictwa]

„Nauczanie oznacza różne treści w różnych miejscach, ale siedem rzeczy jest uniwersalnie nauczane od Harlemu [wschodniego wybrzeża] po wzgórza Hollywoodu[zachodniego wybrzeża]. Składają się one na narodowy standard nauczania, za który płacisz na więcej sposobów niż możesz sobie wyobrazić, więc może chciałbyś wiedzieć co to jest. Są to:
1. Dezorientacja
2. Pozycja w klasie
3. Obojętność
4. Emocjonalna zależność
5. Intelektualna zależność
6. Prowizoryczna samoocena
7. Nikt się nie ukryje.
Jest to wielki triumf przymusowej, zmonopolizowanej, masowej państwowej edukacji, dla której alternatywy nie umieją sobie wyobrazić nawet moi najlepsi znajomi nauczyciele i znani mi znakomici rodzice.” – John Taylor Gatto

 

Szkoła po amerykańsku jest do kitu – napisy PL [John Gatto]

Ucząc się historii z podręczników szkolnych znajdujemy przewidywalny zestaw konkretów – co, kto, gdzie i oczywiście kiedy. Ale niemal zawsze brakuje kontekstu, czyli DLACZEGO i JAK?

 

Złe usposobienie/osobowość jako narzędzie zarządzania – napisy PL [John Gatto]

Sekretem edukacji w Ameryce jest fakt, że szkoła nie naucza zgodnie ze sposobem, w jakim uczą się dzieci i tak naprawdę nie jest to jej zadaniem; szkoły zostały zaprojektowane, aby służyć ukrytej gospodarce sterowanej i rozmyślnie przewarstwowanemu porządkowi społecznemu. Tresuje się chłopców i dziewczęta, aby byli znudzeni, przestraszeni, zawistni, wymagający emocjonalnie i ogólnie niekompletni. Pomyślna gospodarka masowej produkcji wymaga takiej właśnie klienteli.
Pierwszym wrażeniem zorganizowanego społeczeństwa jest szkoła; podobnie jak większość pierwszych wrażeń, jest ono długotrwałe. Według szkoły życie jest nieciekawe i głupie, tylko konsumpcja jest w stanie zapewnić ulgę. Coca Cola, Big Mac, modne dżinsy, to ma prawdziwy sens, takie przesłanie wynosi się z lekcji, choć przekazane jest w pośredni sposób. Nietrudno zauważyć tę dynamikę decyzyjności, która czyni przymusową edukację toksyczną dla zdrowego rozwoju człowieka. Praca w sali lekcyjnej nie jest istotna; nie zaspokaja prawdziwych, pilnych potrzeb pojedynczych osób; nie odpowiada na rzeczywiste pytania zadawane w umyśle młodego człowieka rodzące się z doświadczenia; nie przyczynia się do rozwiązywania jakichkolwiek problemów, z którymi można się zetknąć w prawdziwym życiu.

 

Magia zaimków! Wskazówki dla początkujących przestępców politycznych – napisy PL

Chciałbyś założyć swój własny, agresywny gang żerujący na spokojnych mieszkańcach? W tym materiale znajdziesz pewien schemat i sposób postępowania obecny na naszej planecie od wielu wieków. Jeśli go zrozumiesz, wierzę, że pomoże osiągnąć ci twój cel.

„Jeżeli dokonuje się MAŁEJ zmiany, która wpływa na długoterminowy trend historyczny, efekt tej zmiany prawie zawsze będzie krótkotrwały – trend szybko powróci do swego pierwotnego stanu. (Przykład: Ruch reformatorski powołany w celu oczyszczenia społeczeństwa z politycznej korupcji rzadko miewa długoterminowy efekt; prędzej czy później reformatorzy rozluźnią nacisk i korupcja rozwinie się ponownie. Poziom politycznej korupcji w danym społeczeństwie dąży do pozostawania stałym lub jedynie do powolnej zmiany wraz z ewolucją społeczeństwa. Normalnie, polityczna czystka byłaby permanentna tylko w towarzystwie szerokich zmian społecznych; MAŁA zmiana w społeczeństwie nie wystarczy). Jeżeli mała zmiana w długoterminowym trendzie historycznym wydaje się być permanentna, jest tak tylko dlatego, że zmiana działa w kierunku, w którym trend już zmierzał, a więc trend nie zmienił się, lecz tylko został nieco popchnięty naprzód.”

„Jeżeli dokonuje się zmiany wystarczająco dużej by trwale zmieniła długoterminowy trend historyczny, wtedy również zmieni społeczeństwo jako całość. Innymi słowy, społeczeństwo jest systemem, w którym wszystkie części są ze sobą połączone i nie można trwale zmienić żadnej ważnej części bez wywołania zmiany również w innych częściach.”

„Jeżeli dokonuje się zmiany wystarczająco dużej by zmienić długoterminowy trend, to konsekwencje dla społeczeństwa jako całości nie mogą być zawczasu przewidziane. (Chyba, że poszczególne inne społeczności przeszły przez taką samą zmianę i doświadczyły takich samych konsekwencji, w tym przypadku można na gruncie empirycznym przewidzieć, że następna społeczność, która przejdzie przez taką samą zmianę prawdopodobnie doświadczy podobnych konsekwencji).”

„Nowy rodzaj społeczeństwa nie może zostać zaprojektowany na papierze. Oznacza to, że nie można zaplanować nowej formy społeczeństwa zawczasu, później jej ustanowić i oczekiwać, że będzie funkcjonować zgodnie z wcześniejszym planem.” – Ted Kaczyński

 

Sterowanie pośrednie

Myślenie pojęciowe a stereotypowe

Norman Dodd o Fundacjach zwolnionych z opodatkowania [USA] – napisy PL

Wyznaczyłem przedziały czasowe, na których miała się skupić i tak wybrała się do Nowego Jorku. Wróciła po 2 tygodniach z następującym materiałem nagranym na winylowych wałkach na dyktafonie: W 1908 r. czyli wtedy, kiedy Fundacja Carnegie rozpoczęła swoja działalność, podczas posiedzenia członków zarządu po raz pierwszy w naukowy sposób poruszono kwestię będącą tematem dyskusji aż do końca roku. Padło następujące pytanie:

„Czy istnieje jakikolwiek środek bardziej skuteczny niż wojna zakładając, że chce się wpłynąć na zmianę sposobu życia całego narodu?”

Stwierdzili, że ludzkość nie zna bardziej skutecznego środku, jeśli chce się osiągnąć ten cel. W 1909 r. poruszyli kolejną kwestię, mianowicie:

„w jaki sposób możemy uwikłać USA w wojnę”?

Wątpię, aby istniał wtedy bardziej odległy temat dla społeczności amerykańskiej niż zaangażowanie tego kraju w wojnę. Było kilka sporadycznych epizodów z Bałkanami, ale nie sądzę, aby wielu ludzi nawet wiedziało, gdzie znajdują się Bałkany. W końcu udzielają następującej odpowiedzi: musimy przejąć kontrolę nad Departamentem Stanu. Siłą rzeczy rodzi się kolejne pytanie:

„jak można to osiągnąć?”

Ich odpowiedź brzmi:

„musimy przejąć władzę i objąć kontrolę nad dyplomatyczną maszynerią tego kraju.”

Ostatecznie postanawiają skupić się na tym celu. Mijają lata, aż w końcu jesteśmy świadkami I wojny światowej. Odnotowują wtedy w protokole szokujący raport, w którym widnieje informacja o nadaniu telegramu do prezydenta Wilsona w którym przestrzega się go przed tym, aby nie dopuścił do zbyt szybkiego zakończenia wojny. Oczywiście ostatecznie wojna dobiega końca.

Ich uwaga skupiła się wtedy na zapobieganiu powrotu do życia obywateli USA sprzed 1914 r., kiedy to wybuchła I wojna światowa. Dochodzą do wniosku, że należy przejąć kontrolę nad edukacją w USA, jeśli chce się zapobiec temu procesowi. Zdają sobie sprawę, że jest to całkiem duże przedsięwzięcie przekraczające ich możliwości, dlatego zwracają się z propozycją do Fundacji Rockefellera: Fundacja Rockefellera zajmie się edukacją w obrębie kraju, a edukacją międzynarodową zajmie się Fundacja Carnegie. Zdecydowali, że kluczem do sukcesu tych dwóch przedsięwzięć jest wprowadzenie zmian w sposobie nauczania historii USA. Z tego powodu zwrócili się do czwórki najwybitniejszych nauczycieli historii USA w całym kraju – ludzi takich jak Charles i Mary Byrd z pewną propozycją. Zapytali, czy mogliby zmienić sposób, w jaki prowadzą zajęcia. Spotkali się ze stanowczą odmową.

Stwierdzili, że niezbędne będzie utworzenie „stadniny” złożonej z własnych historyków. Tym razem zwrócili się do Fundacji Guggenheima specjalizującej się w przyznawaniu stypendium mówiąc:

„Czy przyznalibyście stypendium wskazanym przez nas młodym doktorantom kształcących się w dziedzinie historii Ameryki, którzy według nas będą odpowiedni?”

Odpowiedź jest twierdząca.

Mając na uwadze ten warunek gromadzą 20 potencjalnych nauczycieli historii USA i zabierają ich do Londynu, gdzie zaznajamia się ich z tym, czego się od nich oczekuje – kiedy, gdy i jeśli będą trzymać się ustaleń po kątem uzyskania stopnia doktora.

Ta właśnie grupa 20 historyków stała się ostatecznie zaczątkiem Amerykańskiego Towarzystwa Historycznego. Pod koniec lat 20. XX w. Fundacja Carnegie przyznaje Amerykańskiemu Towarzystwu Historycznemu 400 tys. dolarów na badania historii Ameryki pod kątem tego, czego można się spodziewać w przyszłości w Stanach Zjednoczonych.

Zwieńczeniem badań jest praca składająca się z 7 tomów, przy czym ostatni z nich stanowi podsumowanie zawartości pozostałych sześciu tomów. Istotą ostatniego tomu jest następujące stwierdzenie:

“przyszłość tego kraju leży w kolektywiźmie administrowanym z charakterystyczną dla Ameryki skutecznością”.