Mikrofale

Mikrofale – ekspozycja i konsekwencje dla naszego zdrowia

RF Color Charts

“WHO / Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem (IARC) sklasyfikowała pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej jako potencjalnie rakotwórcze dla ludzi (grupa 2B), w oparciu o zwiększone ryzyko wystąpienia glejaka, złośliwego typu raka mózgu, związanego z bezprzewodowym korzystaniem z telefonu.” – IARC Classifies Radiofrequency Electromagnetic Fields As Possibly Carcinogenic To Humans http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf

Autyzm i EMF? Prawdopodobieństwo występowania związku patofizjologicznego – część I – dr Martha Herberta i Cindy Sage
Autyzm i EMF? Prawdopodobieństwo występowania związku patofizjologicznego – część II

Film Odzyskaj Swoją Moc – „Take Back Your Power”

Fakty o inteligentnych licznikach i mikrofalach – Brian Thiesen

Fakty o technologii 5G – Josh del Sol, Kevin Mottus i Dafna Tachover

Czy technologia 5G będzie azbestem XXI wieku? – Josh del Sol Beaulieu i John C. Dvorak

To czego przemysł telekomunikacyjny ci nie mówi… ale mówi to swoim inwestorom

Firmy ubezpieczeniowe i pola elektromagnetyczne

Firmy ubezpieczeniowe nie będą uwzględniać szkód związanych z wystąpieniem nowotworów mózgu, w związku działaniem telefonii komórkowej – CBS, Kanada

Propozycja dotycząca bezpieczeństwa związanego z użytkowaniem telefonu komórkowego koncentruje się na możliwym ryzyku promieniowania – Elizabeth Hinson

Opieka zdrowotna przed poczęciem – fragment wywiadu dr Mercoli z dr Klinghardtem

Związek promieniowania mikrofalowego ze sterylizacją i autyzmem

Wpływ promieniowania z „inteligentnego” licznika na ludzką krew

Jak zmniejszyć ekspozycję na energię o częstotliwości radiowej z telefonów komórkowych – Kalifornijski Departament Zdrowia Publicznego

Naukowcy reprezentujący główny nurt nauk medycznych będą zmuszeni przyznać, że Royal Rife miał rację

Smartfony wkrótce będą w stanie przesyłać dane przez twoje kości

Wykład pt. Bezprzewodowe Społeczeństwo – dr Barrie Trower

Hundreds of birds dead during 5G experiment in The Hague, The Netherlands

 

„20.7x wyższa gęstość energii mikrofalowej w miejscu spania matki w przypadkach, w których dzieci miały zaburzenia neurologicznie” –Autism may be Linked to Electromagnetic Radiation Levels In Mother’s Bedroom During Pregnancy. – Autyzm może być związany z poziomem promieniowania elektromagnetycznego w sypialni matki podczas ciąży. http://electromagnetichealth.org/media-stories/

Odnotowane skutki biologiczne promieniowania o częstotliwości radiowej w warunkach niskiej intensywności Reported Biological Effects from Radiofrequency Radiation at Low-Intensity Exposure – BioInitiative.org

Z filmu Take Back Your Power, [nie wiem tylko, czy podane normy na końcu są dalej aktualne – admin]:

Przyjrzymy się informacjom będącym zarówno wynikami badań naukowych i testów oraz oficjalnym normom dotyczącym dopuszczalnego promieniowania.
Na końcu skali promieniowania, zwanej „gęstością mocy”, inaczej siłą sygnału, mamy minimalny poziom niezbędny do działania telefonów komórkowych, który wynosi 0.0,000,000,002 mikrowatów na centymetr kwadratowy.
Igły sosnowe starzeją się przedwcześnie pod wpływem działania promieniowania o sile 0.000,027.
Przy wystawieniu dzieci w wieku 8-17 lat na krótkotrwałe działanie promieniowania o sile 0.05 stwierdzono pojawienie się u nich bólu głowy, irytacji, zaburzeń koncentracji, zaburzeń behawioralnych.
Poziom 0.1 uważa się w Baubiologie (architektura przyjazna środowisku) za „znaczący problem”.
Poziom 1.0 powoduje fragmentacje DNA nasienia. Nasienie to nie spełnia kryteriów wymaganych w procesie in vitro.
Według źródeł naukowych promieniowanie na poziomie 1.0 może spowodować następujące objawy: bóle głowy, zawroty głowy, zmęczenie, bezsenność, bóle w klatce piersiowej, problemy z trawieniem i oddychaniem.
Poziom 2.5 wywołuje zaburzenie metabolizmu wapnia w komórkach mięśnia sercowego.
Poziom 4.0 wywołuje zmiany w hipokampie, co wpływa na uczenie się i pamięć.
Poziom 6.0 powoduje uszkodzenie DNA komórek.
Gdzie na tej liści znajdują się inteligentne liczniki?
W grudniu 2010 roku Instytut Badań nad Energią Elektryczną wykonał pomiary pojedynczego inteligentnego licznika firmy Itron, uzyskując wyniki pulsów na poziomie 7.93 mikrowata na centymetr kwadratowy.
Wykonane przez nas pomiary pewnego licznika dały rezultaty na poziomie około 8.0.
Testy te wykonano w niewielkiej odległości od licznika – około 30 cm, ale kołyska dziecięca może znajdować się przecież tuż przy ścianie, na której zainstalowano taki licznik, bądź skrzynkę z licznikami.
Choć posiadamy wiedzę o negatywnych skutkach zdrowotnych dla znacznie niższych poziomów promieniowania, mimo to Szwajcaria, Lichtenstein i Luksemburg standardowo dopuszczają promieniowanie na poziomie 9.5, a Chiny, Polska i Rosja – 10.0.

Mikrofale szkodliwość - poziom uszkodzeń i normy

 

Bezprzewodowe Społeczeństwo –dr Barrie Trower – napisy PL

 

Barrie Trower – Myślę, że każdy kto instaluje Wi-fi w szkole powinien być zamknięty na resztę życia.

Taka osoba nie jest dopasowana do życia w społeczeństwie, nie powinna chodzić po powierzchni tej planety, ponieważ nie sprawdzili wyników badań na ten temat. Jakie nie byłyby ich intencje, nie jest warte problemów genetycznych jakie będą miały następne pokolenia.

Problem leży w tym… Wyobraź sobie, że jesteś 15 letnią uczennicą. Wszystkie 400 000 komórek jajowych w Twoich jajnikach były z Tobą od urodzenia, nie są w pełni rozwinięte, ale są już obecne. Są dziesięciokrotnie bardziej podatne na promieniowanie niż reszta DNA w naszym ciele.

Mamy ten wysoce podatny materiał genetyczny, który stworzy w przyszłości Twoje dzieci. A Ty go napromieniowujesz, ponieważ Wi-fi to są nadajniki, zarówno routery jak i inne urządzenia koło Ciebie, to wszystko przekazuje promieniowanie, prosto do Twoich jajników. Tak więc, ryzykujesz uszkodzenie DNA Twojego dziecka, za każdym razem gdy korzystasz z Wi-fi. To tak jakby zapytać, „Jeśli będę palić papierosy, to który spowoduje uszkodzenie mojego ciała?”

Barrie Trower – WiFi, mikrofale i konsekwencje dla naszego zdrowia

 

Mikrofale – ekspozycja i konsekwencje dla naszego zdrowia

“Innymi układami lub procesami, których działanie może być zaburzone poprzez RF EMF są: układ krążenia, krwiotwórczy, odpornościowy i rozrodczy, rytm dobowy, proces gojenia,
jak również równowaga hormonalna i genowa [2,3,29,37]. Kolejnymi przykładami potencjalnych problemów zdrowotnych opisywanych na podstawie badań na zwierzętach lub z udziałem ludzi są ponadto: nadpobudliwość i zaburzenia pamięci u dzieci narażonych na ekspozycję w okresie prenatalnym, zmniejszenie liczby komórek ziarnistych w zakręcie zębatym, uszkodzenie osłon mielinowych neuronów, wyższe ryzyko nowotworów mózgu, piersi i ślinianek, pogorszenie jakości spermy [30].” – Aspekty medyczne i biofizyczne promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej
https://www.gov.pl/documents/31305/198769/zal.3.-aspekty_medyczne_i_biofizyczne_promieniowania_elektromagnetycznego_o_czestotliwosci_radiowej.pdf/750cb202-404f-c96d-677f-24f1786ca9e4