To czego przemysł telekomunikacyjny ci nie mówi… ale mówi to swoim inwestorom

Poniżej przedstawiamy fragmenty dokumentów w których spółki informują swoich inwestorów o możliwości potencjalnych sporów sądowych w przyszłości z powodu promieniowania elektromagnetycznego, głównie o częstotliwości mikrofalowej.

 

To czego przemysł telekomunikacyjny ci nie mówi

 

Verizon Communications - przemysł telekomunikacyjny

Verizon Communications Inc.

„Jesteśmy obiektem licznych sporów sądowym, które mogą wymagać od nas zapłaty znacznych odszkodowań lub ugód.

Nasza firma boryka się z dużą ilością sporów sądowych, w tym, od czasu do czasu, pozwów o naruszenie praw patentowych, pozwów z klasy antymonopolowej, pozwów płacowych i godzinowych, roszczeń z tytułu obrażeń ciała i pozwów związanych z naszymi praktykami reklamowymi, sprzedażowymi, rozliczeniowymi i windykacyjnymi. Ponadto nasza firma działająca w sektorze bezprzewodowym boryka się również z pozwami w sprawie obrażeń ciała i pozwów zbiorowych dotyczących rzekomych skutków zdrowotnych telefonów bezprzewodowych lub nadajników częstotliwości radiowych oraz pozwów zbiorowych, które kwestionują praktyki marketingowe i ujawnienia dotyczące domniemanych niekorzystnych skutków zdrowotnych telefonów bezprzewodowych. Możemy ponieść znaczne koszty w obronie tych procesów. Ponadto możemy zostać zobowiązani do zapłaty znaczących rekompensat lub ugód.” Verizon Communications Inc. United States Securities And Exchange Commission, Form 10-K, Annual Report fiscal year ended December 31, 2014 
http://verizon.api.edgar-online.com/EFX_dll/EdgarPro.dll?FetchFilingHTML1?SessionID=w2LAeu3KEb9YN9D&ID=10506387#D820819D10K_HTM_TX820819_3

 

BlackBerry Limited - przemysł telekomunikacyjny

BlackBerry Limited

„Czynniki ryzyka: chociaż produkty i rozwiązania firmy zostały zaprojektowane tak, aby spełniać odpowiednie normy i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa na całym świecie, jeśli są stosowane zgodnie z zaleceniami [około 25 mm od ciała – admin], wszelkie postrzegane ryzyko niekorzystnych skutków zdrowotnych urządzeń komunikacji bezprzewodowej mogą mieć istotny negatywny materialnie wpływ na firmę…”

„… nie ma pewności, że przyszłe badania, niezależnie od ich podstaw naukowych, nie sugerują związku między polami elektromagnetycznymi z urządzeń mobilnych a niekorzystnymi skutkami zdrowotnymi.”

„Inni użytkownicy urządzeń mobilnych z funkcjami multimedialnymi, takimi jak odtwarzacze MP3, twierdzili, że korzystanie z takich produktów przyczyniło się do utraty słuchu lub innych niekorzystnych skutków zdrowotnych lub je spowodowało.” – Us Securities And Exchange Commission Form 40-F Annual Report For the fiscal year ended February 28, 2015

http://us.blackberry.com/content/dam/bbCompany/Desktop/Global/PDF/Investors/Governance/Annual_Information_Form_Fiscal_2014.pdf

W tym materiale jest rozwinięcie co oznaczają słowa „JEŚLI SĄ STOSOWANE ZGODNIE Z ZALECENIAMI”.
Jak zmniejszyć ekspozycję na energię o częstotliwości radiowej z telefonów komórkowych – Kalifornijski Departament Zdrowia Publicznego

 

VODAFONE

VODAFONE

„Nasza działalność może zostać osłabiona przez rzeczywiste lub postrzegane zagrożenia dla zdrowia związane z transmisją fal radiowych z telefonów komórkowych, nadajników i związanych z nimi urządzeń.” – Principal risk factors and uncertainties
https://www.vodafone.com/content/annualreport/annual_report12/downloads/performance_vodafone_ar2012_sections/principal_risk_factors_and_uncertainties_vodafone_ar2012.pdf

„Opis ryzyka: Wyrażono obawy, że sygnały elektromagnetyczne emitowane przez telefony komórkowe i stacje bazowe mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Władze, w tym Światowa Organizacja Zdrowia („WHO”), zgadzają się, że nie ma dowodów, które przekonują ekspertów, że narażenie na pola o częstotliwościach radiowych z urządzeń mobilnych i stacji bazowych, eksploatowanych w granicach wytycznych mają negatywny wpływ na zdrowie. Zmiana tego poglądu może skutkować szeregiem wpływów od zmiany ustawodawstwa krajowego do znacznego ograniczenia korzystania z telefonów komórkowych lub poważnych sporów sądowych.” – Vodafone Group Plc RNS Release, Publication – 2015 Annual Report & 2015 AGM Notice
https://www.proactiveinvestors.co.uk/LON:VOD/Vodafone-Group-Plc/rns/LSE20150605120021_012379121

 

Nokia

Nokia

„Niekorzystny wynik postępowania sądowego … lub zarzuty dotyczące zagrożeń dla zdrowia związane z naszą działalnością mogą mieć istotny negatywny wpływ na nas.”

„Chociaż produkty NOKIA zostały zaprojektowane w taki sposób, aby spełniać wszystkie odpowiednie normy bezpieczeństwa i zalecenia na całym świecie, nie możemy zagwarantować, że nie będziemy podlegać roszczeniom z tytułu odpowiedzialności za produkt, ani że nie będziemy ponosić odpowiedzialności za takie roszczenia, albo że będziemy musieli przestrzegać przyszłych zmian regulacyjnych w tym obszarze, co może mieć istotny niekorzystny wpływ na naszą działalność.”

„Uczestniczyliśmy w szeregu procesów sądowych dotyczących negatywnych skutków zdrowotnych związanych z naszymi produktami, w tym powodowanych przez pola elektromagnetyczne, a wynik takich procedur jest trudny do przewidzenia, trzeba liczyć się z potencjalnie znaczącymi grzywnami lub ugodami.” – str.81, 2014 Annual report
http://web.archive.org/web/20160505193352/http://company.nokia.com/sites/default/files/download/investors/nokia_form_20-f_2014.pdf

 

AT&T

AT&T

„Niekorzystne spory sądowe lub wyniki dochodzeń rządowych mogą wymagać od nas zapłaty znacznych kwot …

W miarę wdrażania nowych technologii, zwłaszcza w obszarze bezprzewodowym, napotykamy również na bieżące i potencjalne spory sądowe dotyczące rzekomych negatywnych skutków dla zdrowia klientów lub pracowników, którzy korzystają z takich technologii, w tym na przykład bezprzewodowych telefonów komórkowych.

Możemy ponieść znaczne wydatki na obronę takich pozwów lub opłat rządowych i możemy być zobowiązani do zapłaty kwot lub zmiany naszej działalności w sposób, który może mieć istotny negatywny wpływ na naszą działalność lub wyniki finansowe. ” – str. 38-39, AT&T INC. 2014 Annual Report
https://www.att.com/Investor/ATT_Annual/2014/downloads/att_ar2014_annualreport.pdf

 

Microsoft

Microsoft

„Nokia, wraz z innymi producentami telefonów i operatorami sieci, jest pozwana w 19 sprawach sądowych złożonych w Sądzie Najwyższym w Dystrykcie Kolumbii przez indywidualnych powodów, którzy twierdzą, że emisje radiowe z telefonów komórkowych spowodowały u nich guzy mózgu i inne niekorzystne skutki dla zdrowia.”

„Przyjęliśmy odpowiedzialność za te roszczenia w ramach nabycia NDS.”

„Pozwy dotyczą również spisku całej branży, mającego na celu manipulowanie nauką i badaniami wokół wytycznych dotyczących emisji.” – U.S. cell phone litigation, Annual Report 2014
https://www.microsoft.com/investor/reports/ar14/index.html

 

T-MOBILE

T-MOBILE US, INC

„Na naszą działalność mogą mieć negatywny wpływ ustalenia dotyczące odpowiedzialności za produkt, związane z zagrożeniami dla zdrowia/bezpieczeństwa ze strony urządzeń bezprzewodowych i urządzeń transmisyjnych, a także zmiany przepisów/norm emisji promieniowania o częstotliwości radiowej.”

„Wniesiono zarzuty, że korzystanie z bezprzewodowych telefonów i bezprzewodowego sprzętu do transmisji, takich jak wieże komórkowe, może być związane z różnymi problemami zdrowotnymi, w tym nowotworami i guzami mózgu. Pozwy sądowe zostały wniesione przeciwko producentom i pośrednikom w branży, w których pozywający domagają się odszkodowania za domniemane problemy zdrowotne wynikające z używania bezprzewodowych telefonów komórkowych. ”

„Pojawiły się również inne zarzuty dotyczące technologii bezprzewodowej, w tym zarzuty, że emisje bezprzewodowych telefonów mogą zakłócać działanie różnych elektronicznych urządzeń medycznych (w tym aparatów słuchowych i rozruszników serca)…” – str. 17, United States Securities And Exchange Commission Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2014
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1283699/000128369915000010/tmus12312014form10-k.htm

 

Zobacz na: Fakty o inteligentnych licznikach i mikrofalach – Brian Thiesen
Film Odzyskaj Swoją Moc – „Take Back Your Power”
Opieka zdrowotna przed poczęciem – fragment wywiadu dr Mercoli z dr Klinghardtem
Związek promieniowania mikrofalowego ze sterylizacją i autyzmem
Wpływ promieniowania z „inteligentnego” licznika na ludzką krew

%d bloggers like this: