WZW

Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B) – dr Suzanne Humpries
Lekarze z AAPS wzywają do moratorium szczepionki przeciw WZW B dla dzieci w wieku szkolnym
Szczepionka Heplisav B firmy Dynavax – adiuwant 1018 i zawały serca
Izraelscy rodzice inicjują pozew zbiorowy przeciwko ministerstwu zdrowia z powodu szczepionki przeciw WZW typu B – Sci-B-Vac
Jak szczepionka może uszkodzić Twój mózg – dr Russell L. Blaylock

WZW B – 1955 – Zakaźne zapalenie wątroby u niemowląt i małych dzieci.

“Jest powszechnie znanym, że zakaźne zapalenie wątroby może wystąpić u niemowląt i małych dzieci, choć uważa się je za rzadkie w tym wieku. Stosunkowo nieliczne przypadki zostały zgłoszone i choć obraz kliniczny i przebieg choroby są dość dobrze znane, to odkrycia laboratoryjne nie zostały dobrze udokumentowane. Zdaniem większości obserwatorów, choroba w tej grupie wiekowej jest niezwykle łagodna, przejściowa i przemija bez następstw. Z drugiej strony odnotowano również trwałe i postępujące przypadki śmiertelne. Ponadto przedstawiono dowody, że u niemowląt i małych dzieci czasami może rozwinąć się marskość wątroby, jako rezultat wirusowego zapalenia wątroby. Jednak nie zostało ostatecznie ustalone czy zakaźny szczep wirusa zapalenia wątroby jest za to odpowiedzialny.”Infectious hepatitis in infant and small children

NVIC – Wirusowe zapalenie wątroby typu B i szczepionka

Głównym powodem przez który CDC zaleciło szczepienia wszystkich noworodków przeciw WZW typu B w Stanach Zjednoczonych w 1991 roku było to, że urzędnicy zdrowia publicznego i lekarze nie byli w stanie przekonać dorosłych w grupach wysokiego ryzyka (głównie narkomanów stosujących dożylnie narkotyki i osoby z wieloma partnerami seksualnymi) do przyjęcia szczepionki.” – National Vaccine Information Centre Hepatitis B https://www.nvic.org/Vaccines-and-Diseases/Hepatitis-B.aspx

“Amerykański panel doradczy apeluje, żeby wszystkie dzieci zostały zaszczepione na zapalenie wątroby typu B.
Sfrustrowany powszechną niechęcią dorosłych do szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, wiodącej przyczyny poważnych chorób i śmierci, panel federalny zalecił, aby w zamian wszystkie dzieci zostały poddane szczepieniu. Jest to pierwsza taka sytuacja, gdy Komitet Doradczy Immunizacji Publicznej Służby Zdrowia zalecił szczepienia dzieci na chorobę, której ofiarami są prawie zawsze dorośli.” – U.S. Panel Urges That All Children Be Vaccinated for Hepatitis B
https://www.nytimes. com/1991/03/01/us/us-panel-urges-that-all-children-be-vaccinated-for-hepatitis-b.html

A jak wygląda sytuacja w Polsce? Jakie jest uzasadnienie szczepienia polskich noworodków w pierwszej dobie życia?

Ministerstwo Zdrowia nie posiada dokumentacji dotyczącej wprowadzenia szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu b dla dzieci do populacyjnych szczepień obowiązkowych”Ministerstwo Zdrowia nie posiada dokumentów uzasadniających szczepienie dzieci przeciw WZW B

 

Higiena i WZW B

 

„W wielu krajach na równi ze szczepieniami zaostrzano standardy bezpieczeństwa w placówkach służby zdrowia. W Polsce w mniejszym stopniu, za to w wyższym celowano pieniądze w szczepienia. Wynikiem tego postępowania był oczywisty spadek zakażeń HBV, lecz w okolicznościach braku szczepionki na HCV nie uchroniło to tysięcy ludzi przed zakażeniami tym wirusem. Można jedynie domyślać się, że masowe szczepienia rozluźnić mogły reżim sanitarny i bezpieczeństwo wykonywanych zabiegów. Prawdopodobnie także masowe szczepienia na tak dużą skalę opóźniły dostosowanie polskich sterylizatorów do norm europejskich i światowych. W większości przypadków stosowane były (i nadal gdzieniegdzie są!) sterylizatory na suche powietrze, które nie gwarantowały eliminacji HCV (i HBV). Szczepienia powinny mieć charakter pomocniczy w zwalczaniu epidemii zakażeń HBV obok podwyższania bezpieczeństwa sterylizacji sprzętu medycznego wielorazowego użytku i podwyższaniu reżimu aseptycznego postępowania pracowników ochrony zdrowia. W Polsce szczepienia stały się podstawowym środkiem walki z WZW B.” – Źródło: Wszystko o szczepieniach na WZW typu B, Prometeusze o WZW http://www.hbv.pl/szczepienia.php

Ostre zapalenie wątroby typu B u dzieci w USA,1990-2002
Wykres 1 – W 1990 roku ryzyko zachorowania na WZW B dla dziecka w wieku 0-4 lat wynosiło około 0.002% lub 2 na 100.000
Acute Hepatitis B among chldren and adolescents united states 1990-2002
https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5343a4.htm

 

“Wyniki wskazują, że amerykańscy chłopcy, którzy otrzymali szczepionkę przeciwko WZW typu B w ciągu pierwszego miesiąca życia mieli 3 razy [300%] większe ryzyko zachorowania na zaburzenia ze spektrum autyzmu w porównaniu do zaszczepionych później lub niezaszczepionych w ogóle chłopców.” – Hepatitis B Vaccination of Male Neonates and Autism; J Toxicol Environ Health A. 2010;73(24):1665-77. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21058170

„Szczepionka przeciw WZW typu B generalnie nie zwiększa ryzyka zapalnej demielinizacji OUN w dzieciństwie. Jednak wygląda na to, że szczepionka Engerix B zwiększa to ryzyko, zwłaszcza w przypadku potwierdzonego stwardnienia rozsianego w dłuższej perspektywie czasowej.” – Hepatitis B vaccine and the risk of CNS inflammatory demyelination in childhood http://www.neurology.org/content/72/10/873.short

CDC w 2001 roku niechcący przeprowadziło wąskie badanie porównujące dzieci szczepione z nieszczepionymi. W badaniu tym porównano dzieci, które otrzymały szczepionkę przeciw WZW typu B w pierwszym miesiącu życia z dziećmi które jej nie
otrzymały. – http://vaccine-safety.s3.amazonaws.com/CDC_FOIA_Response_UnpublishedStudy.pdf
Wyniki tego badania nigdy nie zostały opublikowane przez CDC, a streszczenie tego badania zostało niedawno uzyskane tylko
dzięki Wnioskowi na podstawie ustawy o wolności informacji [FOIA].
Dzieci zaszczepione szczepionką przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w pierwszym miesiącu życia, w porównaniu do dzieci, które nie otrzymały tej szczepionki miały zwiększone ryzyko wystąpienia ADHD o 829%, autyzmu o 762%, ADD o 638%, tików o 565%, zaburzeń snu o 498% oraz opóźnień mowy o 206%.

Abstrakt badania CDC omawia porównanie ekspozycji na tiomersal w ciągu pierwszego miesiąca życia.
Ponieważ w USA jedyną szczepionką zalecaną w ciągu pierwszego miesiąca życia była szczepionka przeciw Wirusowemu Zapaleniu Wątroby typu B, oraz tylko szczepionka z tiomersalem była dostępna w czasie tego badania, to w tym badaniu porównano przede wszystkim dzieci, które otrzymały szczepionkę przeciw WZW typu B z dziećmi nieszczepionymi w ogóle. – str. 18 http://icandecide.com/white-papers/VaccineSafety-Version-1.0-October-2-2017.pdf
Dokument ICAN [Informed Consent Action Network] złożony do Departamentu Zdrowia HHS w USA

„Mam protokół ze spotkania Grupy Badawczej CDC z marca 1997 roku dotyczący tematu szczepionka przeciw WZW B. Protokół z posiedzenia wskazuje, że badanie musiałoby trwać co najmniej 60 dni aby wystąpiły objawy stwardnienia rozsianego. Badania kliniczne wykonywane przez dwóch producentów trwały cztery i pięć dni. Należy zauważyć, że popołudniowej sesji tego spotkania przewodniczył dr Robert Sharrar z Merck. Czy pracownik firmy farmaceutycznej, która produkuje szczepionki będzie obiektywny we wskazywaniu wad w produkcie, który generuje blisko miliard dolarów w sprzedaży dla swojej firmy? – Betty Fluck RN, zeznanie przed Izbą Reprezentantów, 18.05.1999 Hepatitis B Vaccine, May 18, 1999 The House Reform Committee

“Po zapoznaniu się z literaturą zaobserwowaliśmy, że powikłania po szczepieniu przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B to zespół nagłej śmierci niemowląt, stwardnienie rozsiane, zespół chronicznego zmęczenia, idiopatyczna plamica małopłytkowa, zapalenie nerwu wzrokowego, anafilaksja, toczeń rumieniowaty układowy, liszaj płaski i choroba neuro-mięśniowa.” – Ann Med Health Sci Res. 2014 Nov;4(6):829-36; Hepatitis B vaccination and associated oral manifestations: a non-systematic review of literature and case reports. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/25506472/

“Wyniki te spójne są z hipotezą, że immunizacja zrekombinowaną szczepionką przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B jest związana ze zwiększonym ryzykiem stwardnienia rozsianego i poddaje w wątpliwość idee, że zależność pomiędzy szczepieniem przeciw WZW typu B i ryzykiem stwardnienia rozsianego jest dobrze zrozumiana.” – Recombinant hepatitis B vaccine and the risk of multiple sclerosis: a prospective study. Neurology. 2004 Sep 14;63(5):838-42. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15365133

“Większość obserwowanych okulistycznych powikłań po szczepieniu WZW B składa się z utraty wzroku, zapalenia nerwu wzrokowego, zapalenia błony naczyniowej oka i obrzęku brodawkowego. Prezentujemy 9-letnią dziewczynkę z ostrym zapaleniem nerwu wzrokowego. Ostre zapalenie nerwu wzrokowego może być rzadkim powikłaniem szczepienia WZW typu B. Rodzice powinni być świadomi potencjalnych poważnych działań niepożądanych szczepionki.” – Optic neuritis following hepatitis B vaccination in a 9-year-old girl; J Chin Med Assoc. 2009 Nov;72(11):594-7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19948437

 

sprzedaż szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B we Francji i Stawrdnienie rozsiane

Coroczna sprzedaż szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B we Francji, w porównaniu z raportami dotyczącymi poszczepiennego Stwardnienia Rozsianego zgłoszonymi do krajowej agencji nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii (ANSM – Francuska Agencja Leków) w latach 1984-2010

 

„Od czasu wprowadzenia kampanii masowego szczepienia przeciwko WZW typu B we Francji, pojawienie się stwardnienia rozsianego, występującego niekiedy po szczepieniach, doprowadziło do publikacji międzynarodowych badań epidemiologicznych. Było to również uzasadnione gwałtownym wzrostem rocznej zapadalności na stwardnienie rozsiane zgłaszane francuskiemu ubezpieczeniu zdrowotnemu w połowie lat dziewięćdziesiątych. Prawie 20 lat później na podstawie tych oficjalnych danych z Francuskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Leków można uzyskać retrospektywne odzwierciedlenie w postaci wykresu. Dane statystyczne z tych ostatnich źródeł zdają się wskazywać na istotną korelację między liczbą przeprowadzonych szczepień przeciwko WZW typu B a zgłoszonymi raportami do nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii dotyczącymi stwardnienia rozsianego w okresie od 1 do 2 lat później. Zastosowanie kryteriów Hilla do tych danych wskazuje, że korelacja między szczepionką przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B a stwardnieniem rozsianym może być przyczynowo-skutkowa…

Do 1993 roczna liczba nowych przypadków Stwardnienia Rozsianego była bardzo stabilna i wynosiła około 2500 nowych przypadków. W kolejnych latach, a szczególnie od 1996 roku nastąpił stopniowy wzrost liczby nowych przypadków zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego. Liczba ta wzrosła do około 4500 przypadków w 2003 roku i pozostaje stała od tego czasu.” – Evolution of multiple sclerosis in France since the beginning of hepatitis B vaccination; Immunol Res. 2014; 60(2-3): 219–225. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4266455/

 

Komunikat w sprawie trybu finansowania szczepień przeciwko WZW B

“Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Przeciwepidemicznego Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w sprawie trybu finansowania szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B dla pacjentów przed planowanym zabiegiem operacyjnym informujemy, że w świetle obowiązujących regulacji prawnych nie istnieje obecnie możliwość finansowania szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B osób, u których ryzyko zakażenia wynika z narażenia na ekspozycję i związane jest z przerwaniem ciągłości tkanek, np. podczas zabiegu operacyjnego.

Szczepienie to, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 lipca 1998 roku, w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym (Dz.U. z 1998 r., Nr 94, poz. 600 z późn. Zm.) jest szczepieniem zalecanym.

Art. 18 ust. 3 i 5 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2002 roku ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz.U. z 2001 r., Nr 126, poz. 1384) stanowi, że koszt zakupu preparatu do szczepień zalecanych ponosi osoba poddająca się szczepieniu. Samo wykonanie szczepienia jest bezpłatne, o ile punkt szczepień zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonanie szczepień.

Wszelkie ewentualne żądania przez szpital poddania się temu szczepieniu lub uzależnienie wykonania zabiegu operacyjnego od wcześniejszego zaszczepienia się, jest działaniem bezprawnym.” – źródło: Rzecznik Prasowy Narodowego Funduszu Zdrowia

“Nie dopuszcza się uzależniania wykonania zabiegu medycznego związanego z naruszeniem ciągłości tkanek od wcześniejszego przeprowadzenia szczepienia przeciw WZW typu B.”Informacje Uzupełniające – Zasady Szczepień Przeciw Wybranym Chorobom Zakaźnym – Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 stycznia 2017 roku.

 

Szczepienie przeciwko WZW-B mniej skuteczne niż się początkowo wydawało.

Badanie z 2004 i 2016 roku:

“U większości dzieci zaszczepionych przeciw WZW typu B przy urodzeniu przeciwciała anty-HBs zniknęły w ciągu 5 lat. Chociaż większość dzieci wykazywała pamięć immunologiczną, to u 1/3 badanych szczepienie przypominające nie powoduje odpowiedzi anamnestycznej [powstawania przeciwciał].” – Duration of hepatitis B immunity in low risk children receiving hepatitis B vaccinations from birth;Pediatr Infect Dis J. 2004 Jul;23(7):650-5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15247604

“W warunkach rzeczywistych około połowa osób zaszczepionych straciła przeciwciała ochronne w ciągu 6 do 14 lat po szczepieniu, ale około 90% z nich wykazano pamięć immunologiczną.” – Markers of Protection in Children and Adolescents Six to Fourteen Years After Primary Hepatitis B Vaccination in Real Life: A Pilot Study. Pediatr Infect Dis J. 2016 Mar;35(3):286-91. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26569192

Szczepionka WZW B dla noworodków

Szczepionka przeciw WZW B i podstawowe odruchy

 

“Wzięliśmy kalendarz zalecanych [przymusowych] szczepień i chcieliśmy sprawdzić co się dzieje w realnym świecie. Chcieliśmy sprawdzić co się stanie jak wystawimy noworodki naczelnych [Rezus, makak rezus (Macaca mulatta)] na to, co dostają dzieci od czasu ich pierwszego dnia życia aż do dawek przypominających otrzymywanych przed przystąpieniem do szkoły.
Kalendarz szczepień pochodził z lat 90-tych i zawierał tiomersal. Badanie miało sprawdzić wpływ szczepień na zdolności poznawcze, funkcjonowanie jelit, funkcje odpornościowe, obraz mózgu. Pierwsza praca poruszała jedynie to, jakie efekty miał tiomersal, rtęć w szczepionce przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B pierwszego dnia i obserwacje na temat reakcji podstawowych odruchów, takich jak karmienie.
Porównaliśmy wyniki ze zwierzętami, które nie były szczepione, Na którym podano kontrolnie sól fizjologiczną. I odkryliśmy, że podstawowe odruchy odpowiedzialne za przetrwanie były znacznie opóźnione w przypadku tych zwierząt, które zaszczepiliśmy przeciw WZW typu B i to już w ciągu kilku pierwszych dni życia, co było bardzo, bardzo niepokojące. Opublikowaliśmy to badanie po czym zostało poddane rygorystycznej recenzji naukowej. Zostało opublikowane online w Neurotoxicology, po czym artykuł został wycofany, ale nie ze względu na jego kliniczne i naukowe uchybienia, bo przeszedł proces weryfikacji, a ze względu na decyzje wydawcy.Każdy może mieć swoją opinię, jednak faktem jest, że kiedy mój znajomy zadzwonił do redaktora czasopisma, żeby dowiedzieć się, dlaczego tak się stało redaktor skierował go do osoby z Elsevier. Gdyby został wycofany ze względów naukowych, redaktor byłby w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale decyzja nie została podjęta na podstawie dowodów naukowych.” – Wywiad dr Mercoli z dr Wakefieldem na temat jego badań nad MMR

 

WZW B i WITAMINA C

dr Robert F. CathcartProsta terapia na zapalenie wątroby jest dostępna, ale alopaci jej nie używają ze względu na politykę medyczną.
“Do tej pory, jeszcze nigdy nie widziałem ostrego przypadku wirusowego zapalenia wątroby, które kiedykolwiek utrzymywałoby się i przeszło w stadium przewlekłe, gdy natychmiast zastosowano dożylnie askorbinian sodu w fazie ostrej. Zwykle, żółtaczka przechodzi w 4 do 5 dni. Poziom AspAT i ALAT zaczyna gwałtownie spadać po pierwszym dożylnym podaniu. Pacjent czuje się lepiej w ciągu 2 lub 3 dni. Najwidoczniej skóra jest przebarwiona i dlatego tak długo schodzi, aż żółtaczka przejdzie. Zaskakuje mnie, dlaczego ta tania, prosta i nietoksyczna kuracja nie jest stosowana u chorych.”- dr Robert F. Cathcart

Witamina C, podstawy czyli co, jak i kiedy – dr Suzanne Humphries

 

Nie ma niezbitych dowodów naukowych na poparcie istnienia wirusa zapalenia wątroby typu C.
Dr. Howard B. Urnovitz
“Jeśli będziemy bardzo uważnie czytać literaturę medyczną, to można zauważyć, że chociaż istnieje silny marker choroby, to nie ma niezbitych dowodów naukowych na poparcie istnienia wirusa zapalenia wątroby typu C. Oczywiście istnieje zapalenie wątroby typu nie-A i nie-B, ale nauka podpierająca powiązanego z nią wirusa jest w najlepszym wypadku słaba. Jako naukowiec jestem zmuszony zapytać, w jaki sposób możemy szczepić ludzi przed czynnikiem wywołującym chorobę, który nie został w pełni scharakteryzowany?” – Pisemne zeznanie dr Howarda B. Urnovitz z 3 sierpnia 1999 przed Committee On Government Reform And Oversight

 

 

 

Czy szczepionka WZW typu B powoduje cukrzycę?

 

Dr Paul Thomas – Aluminium w Szczepionkach oraz Paracetamol i ich związek z autyzmem

Pediatra, dr Thomas odradza podawanie noworodkom szczepionki przeciwko WZW B, która zawiera 250mcg aluminium (nie powinno się przekraczać 4-5μg na kg wagi dziennie u niemowląt) oraz wspomina o badaniu opublikowanym w czasopismie “Entropy”, które wykazało, że leki podawane dzieciom na zbicie gorączki po szczepieniu również mogą przyczynić się do wystąpienia autyzmu!

Wycofano koreanska szczepionke na WZW B

 

Szczepionka WZW B i jej skutki uboczne.

 

 

10-miesięczna Haylee zmarła po szczepionce przeciwko WZW B – SIDS (18.02.2014)

Haylee Marie urodziła się 15 lipca 2012 roku. Zmarła zaledwie 10 miesięcy później. Dochodzenie przez regionalnego koronera dało odpowiedź, że Haylee zmarła z powodu SIDS lub Zespołu Nagłej Śmierci Niemowląt. Rodzina została poinformowana, że Haylee zmarła śmiercią naturalną, ale oni podejrzewali, że coś innego było przyczyną. W tym samym dniu Haylee dostała szczepionkę – szczepionkę przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Pięć godzin po szczepieniu dziecko się po prostu już nie obudziło. Babcia dziewczynki, Debbie zasugerowała swojej córce aby skorzystały z pomocy medium. Chciały usłyszeć to od samej Haylee, dlaczego zmarła…………….. Wróżka nie znając historii małej Haylee od razu nawiązała kontakt z dziewczynką, opisując w czym została pochowana, a pierwszą rzeczą, jaką powiedziała było “Coś powodowało, że jej gardło się zaciskało”, miała problemy z oddychaniem, ale kulminacyjnym momentem było poklepywanie się po ramieniu i wróżka zaczęła opowiadać, że czuła, iż to zastrzyk, że ona miała reakcję alergiczną na coś we krwi. Babcia dziewczynki natychmiast zadecydowała, że musi otrzymać medyczną odpowiedź i razem z córką wynajęły niezależnego patologa. Raport dr Stevena Rostada stwierdzał, że dokładność autopsji HAYLEE była “poniżej przeciętnej” i że pacjent “nie wykazał dowodów na SIDS”. Zamiast tego, Haylee miała “cechy uogólnionej reakcji alergicznej, która pochodziła najprawdopodobniej od szczepienia otrzymanego wcześniej w ciągu tamtego dnia”. Raport wykazał więc, że to na pewno była szczepionka.