Pozew zbiorowy w Izraelu z powodu szczepionki przeciw WZW typu B – Sci-B-Vac

Izraelscy rodzice inicjują pozew zbiorowy przeciwko ministerstwu zdrowia z powodu szczepionki przeciw WZW typu B - Sci-B-Vac

 

Rodzice izraelscy, których dzieci cierpią z powodu problemów neurologicznych od czasów niemowlęctwa, wszczęli pozew zbiorowy przeciwko izraelskiemu Ministerstwu Zdrowia za rzekome tuszowanie faktu, że wycofana szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, Sci-B-Vac, została skażona. Szczepionkę Sci-B-Vac podawano dzieciom w Izraelu w latach 2011-2015, po czym została wycofana w 2015 roku bez podania wyjaśnienia. Ta sama szczepionka została również wycofana wtedy w Hongkongu, jednak rodzice zostali poinformowani, o możliwym skażeniu i jeśli wystąpią jakieś niepokojące objawy to mają się skontaktować z lekarzem. Ryzyko zanieczyszczenia jest zawsze możliwe w przypadku każdego preparatu farmaceutycznego podawanego przez wstrzyknięcie.

Warto zauważyć, że każda dawka szczepionki Sci-B-Vac dla dzieci zawiera 250µg adiuwantu na bazie soli glinu, czyli taką samą ilość aluminium, jaką można znaleźć w szczepionce przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w USA [czy Polsce]. Zarówno Departament Zdrowia i Opieki Społecznej USA (HHS), jak i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) rozpoznają aluminium jako znaną neurotoksynę. – Israeli Parents Initiate Class-Action Lawsuit Against Ministry of Health Over Hepatitis B Vaccine

 

Pozew zbiorowy w Izraelu z powodu szczepionki przeciw WZW typu B – Sci-B-Vac

 

Czy eksperymentalna szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B [Sci-B-Vac] spowodowała szkody u izraelskich dzieci? – Materiał po hebrajsku

Tysiące rodziców twierdzi, że szczepionka [Sci-B-Vac] podana ich dzieciom na początku dekady nie spełniała międzynarodowych standardów i nie była wystarczająco testowana klinicznie, co ich zdaniem było szkodliwe. Teraz składają pozew zbiorowy – za sytuację odpowiada Ministerstwo Zdrowia i Społeczeństwa.

האם חיסון ניסיוני נגד צהבת הוביל לפגיעה בתינוקות ישראלים?

Vaccine Scandal With Dr. Toni Bark – po angielsku

W 2015 roku skończono testować nową szczepionkę przeciw WZW typu B na ponad 430.000 dzieci w Izraelu. Do tej pory ponad 8.000 dzieci zostało poszkodowanych. Dr Tony Bark przedstawia nam szczegóły tej szokującej i tragicznej historii.

 

Przerwanie stosowania i wycofanie z rynku szczepionki Sci-B-Vac przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. 29/07/2015

Powiadomienie o zaprzestaniu stosowania i wycofaniu z rynku szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B produkowanej przez SciVac Ltd.

Sci-B-Vac szczepionka przeciw zapaleniu wątroby typu B, 10 mcg/1 ml

Sci-B-Vac szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, 2,5 mcg/0,5 ml

SciVac, firma wprowadzająca na rynek preparat/szczepionkę przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w Izraelu, postanowiła wspólnie z Ministerstwem Zdrowia wycofać preparat z rynku ze względu na wadę techniczną opakowania.

Podkreśla się, że w kontekście tej wady nie zgłoszono żadnego upośledzenia skuteczności i bezpieczeństwa preparatu, a wycofanie jest przeprowadzane tylko jako środek ostrożności! Szczepionka jest wycofywana z domów handlowych, aptek, klinik oraz od pacjentów będących w posiadaniu preparatu.

Społeczeństwo jest proszone, aby każda osoba będąca w posiadaniu preparatu Sci-B-Vac z poniższych partii nie użyła go i zwróciła go do apteki; SciVac Ltd. zorganizuje dla nabywców zwrot kosztów zakupu szczepionki.

Pacjenci potrzebujący preparatu otrzymają alternatywny preparat o nazwie ENGERIX B, wyprodukowany przez GSK, do odwołania. Preparaty są wymienne.

Poniżej znajduje się lista partii, które powinny zostać zwrócone:

Przerwanie stosowania i wycofanie z rynku szczepionki Sci-B-Vac przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. 29.07.2015

Źródło:  Discontinuation of Use and Market Recall of the Sci-B-Vac Hepatitis Vaccine https://www.health.gov.il/English/News_and_Events/Spokespersons_Messages/Pages/29072015_3.aspx

 

„Skuteczność i bezpieczeństwo rekombinowanych szczepionek przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B pochodzących z drożdży w zapobieganiu wirusowemu zapaleniu wątroby typu B wykazano jednoznacznie na całym świecie, co znalazło odzwierciedlenie w zmniejszeniu szybkości nosicielstwa HBsAg i raka wątrobowokomórkowego. Nowa generacja rekombinowanych szczepionek przeciwko Wirusowemu Zapaleniu Wątroby typu B tworzona w komórkach ssaków zawierających epitopy Pre-S/S została opracowana w kilku krajach. Takie szczepionki są użyteczne w specjalnych grupach ryzyka, tj. u osób niereagujących na konwencjonalne szczepionki przeciwko WZW typu B, w tym osoby starsze, osoby otyłe, pracownicy służby zdrowia, pacjenci z niewydolnością nerek i dializami, pacjenci po przeszczepach, pacjenci z HIV, a także podróżujący na nagłe wezwanie do regionów endemicznych WZW typu B. Przyszłość takich szczepionek zależy od ich zwiększonej immunogenności i kosztów. Sci-B-Vac jest rekombinowaną szczepionką przeciwko WZW typu B powstała na bazie komórek ssaczych zawierająca białko S, Pre-S1, Pre-S2, która, jak wykazano, jest wysoce immunogenna, wywołując szybsze i wyższe wskaźniki seroprotekcji przeciwko HBV z wyższymi poziomami anty-HBs przy niższych poziomach dawki HBsAg w porównaniu do konwencjonalnych szczepionek powstałych na bazie drożdży. Ostatnio zasugerowano, że takie szczepionki Pre-S/S przeciwko HBV mogą być skuteczne nie tylko w zapobieganiu, ale także w interwencji podczas uporczywego zakażenia HBV. Dane uzyskane w ostatnim badaniu klinicznym przeprowadzonym w Wietnamie u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B sugerują, że powtarzane co miesiąc domięśniowo zastrzyki szczepionką Sci-B-Vac podawane jednocześnie z codziennym doustnym leczeniem Lamiwudyną mogą hamować replikację HBV i prowadzić do serokonwersji anty-HBs u 50% leczonych pacjentów. Optymalizacja protokołów i skuteczności takiej interwencji, mającej na celu ominięcie wyczerpania komórek T i tolerancji immunologicznej na HBV pozostaje do zbadania.” – Med Microbiol Immunol. 2015; 204: 57–68; Enhanced immune response to hepatitis B vaccination through immunization with a Pre-S1/Pre-S2/S Vaccine
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4305084/

 

Poniżej przykłady z ulotek tego jak bezpieczeństwo szczepionek przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B zostało jednoznacznie wykazane na całym świecie:

Szczepionka Energix B przeciw WZW B firmy GSK – podawana polskim noworodkom w pierwszej dobie życia:

“Dziesięć podwójnie ślepych prób na 2.252 badanych nie wykazały znaczących różnic między częstotliwością ani intensywnością skutków ubocznych pomiędzy szczepionką ENGERIX-B a pochodnymi osocza… Wszyscy badani byli obserwowani przez 4 dni po zaszczepieniu.” – Adverse reaction https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/archives/fdaDrugInfo.cfm?archiveid=17369

 

Szczepionka Recombivax HB przeciw WZW B firmy Merck:

“W trzech badaniach klinicznych 434 dawki RECOMBIVAXu HB, 5 mcg, zostały podane 147 zdrowym noworodkom i dzieciom (do 10 roku życia), które były obserwowane przez 5 dni po każdej dawce. W badaniu, które porównało podanie trzech dawek (5 mcg) z dwoma dawkami (10 mcg) RECOMBIVAXu HB u nastolatków, częstotliwość skutków ubocznych była z grubsza podobna. W kilku badaniach, 3.258 dawek RECOMBIVAXu HB, 10 mcg, zostało podanych 1.252 zdrowym dorosłym, którzy byli obserwowani przez 5 dni po każdej dawce. – str. 4  https://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/r/recombivax_hb/recombivax_pi.pdf

TWINRIX przeciw WZW A i B firmy GSK:

„W badaniu przeprowadzonym w Stanach Zjednoczonych, 773 pacjentów (w wieku od 18 do 70 lat) zostało losowo podzielonych 1:1, aby otrzymać TWINRIX lub jednocześnie szczepionkę ENGERIX-B i HAVRIX (0,1 i 6-miesięcy). Spodziewane miejscowe i ogólnoustrojowe działania niepożądane były rejestrowane przez rodziców/opiekunów w dzienniku przez 4 dni (dni 0 do 3) po szczepieniu. Niepożądane odczyny poszczepienne rejestrowano przez 31 dni po szczepieniu.” – str. 4 Adverse Reactions; Clinical Trials Experience https://www.fda.gov/downloads/biologicsbloodvaccines/vaccines/approvedproducts/ucm110079.pdf

 

Zobacz na: Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B) – dr Suzanne Humpries
Czy na pewno szczepionki to najlepiej przebadane produkty firm farmaceutycznych? Sprawdźmy.
Bezpieczeństwo szczepień – jak sprawdzane są szczepionki pod kątem bezpieczeństwa?
Lekarze wzywają do moratorium szczepionki przeciw WZW B dla dzieci w wieku szkolnym cytując potencjalnie śmiertelne wyniki.
Szczepionka Heplisav B firmy Dynavax – adiuwant 1018 i zawały serca

 

%d bloggers like this: