Ignoranci i obskuranci

Biurokratyczna definicja człowieka – pozycja w kartotece personalnej

Biurokrata to jest taki urzędnik, którego władza, czyli moc decyzyjna wyniki wyłącznie z jego pozycji w hierarchii urzędowej, który decyduje o działaniach nie tylko swoich podwładnych, ale również innych ludzi.

Agnostyk / Nieświadomy – ktoś nie mający świadomości lub wiedzy ponieważ nigdy nie miał możliwości dokonania wyboru ani okazji, by mieć z nią styczność.

Ignorant – ktoś świadomy jakiegoś pojęcia lub wiedzy, mimo to nie przyjmuje jej, dlatego też jest oporny wobec uczenia się z własnego wyboru lub też ktoś, kto decyduje, że nie będzie się uczył, co jest również zaprzeczeniem.

“Nie ma nic bardziej niebezpiecznego niż pożyteczny ignorant pełen dobrych chęci.” – Józef Kossecki

Obskurant – wąski specjalista, który wie wszystko o czymś i nic o czymkolwiek innym – ktoś kto boi się interdyscyplinarnego podejścia.

Zdrowy rozsądek – zrozumienie róznicy między tym co dobre i złe. Działanie dobre to takie, które nie krzywdzi innej istoty, a złe to takie które krzywdzi.

Reakcyjne siły społeczne – rozumiemy jako wszystkie te, których celem jest pozbawienie większości społeczeństwa własnego i innych społeczeństw mocy i energii swobodnej, czyli tej części energii ludzkiej, która zostaje ludziom po zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych i wykonaniu pracy niezbędnej do pobrania tej energii z otoczenia w takiej w takiej czy innej formie, albo zabezpieczenia się przed jej utratą.

Struktura konspiracyjna – organizacja tajna, które wobec osób nie wtajemniczonych ukrywa szczegóły, socjotechnikę swojej działalności, ale nie ukrywa faktu swojego istnienia.

Struktura mafijna – organizacja tajna, która twierdzi, że w ogóle nie istnieje, każdy kto twierdzi inaczej to zwolennik spiskowej teorii dziejów, osoba z urojeniami.

Terroryzm – rząd narzucony siłą; bezprawne użycie przemocy i zastraszania, zwłaszcza wobec ludności cywilnej w dążeniu do osiągnięcia celów politycznych; działania stosowane przez rząd lub grupy rządzące w celu utrzymania kontroli nad populacją.– Oxford English Dictionary

Średnio 17 lat zajmuje, aby najnowsze odkrycia medyczne trafiły do gabinetu waszego lekarza. – The answer is 17 years, what is the question: understanding time lags in translational research

Rozumienie pojęcia prawdy w różnych systemach sterowania społecznego

“Korzystać trzeba z różnych źródeł, kryterium jest jedno czy są tam informacje czy hasła, jak hasła to szkoda czasu, jak informacje to pilnie studiować i z różnych najlepiej przeciwstawnych źródeł” – Józef Kossecki

“Naukowców interesuje rzeczywistość, jaka jest. Doktrynerów interesuje rzeczywistość, jaka powinna być.
Naukowcy chcą, żeby ich poglądy pasowały do rzeczywistości. Doktrynerzy chcą, żeby rzeczywistość pasowała do ich poglądów.
Stwierdziwszy niezgodność między poglądami a dowodami naukowiec odrzuca poglądy. Stwierdziwszy niezgodność między poglądami a dowodami doktryner odrzuca dowody.
Naukowiec uważa naukę za zawód, do której czuję on zamiłowanie. Doktryner uważa doktrynę za misję, do której czuje on posłannictwo.
Naukowiec szuka “prawdy” i martwi się trudnościami w jej znajdowaniu. Doktryner zna “prawdę” i cieszy się jej zupełnością.
Naukowiec ma mnóstwo wątpliwości, czy jest “prawdą” to, co mówi nauka. Doktryner nie ma najmniejszych wątpliwości, że jest “prawdą” to, co mówi doktryna.
Naukowiec uważa to, co mówi nauka za bardzo nietrwałe. Doktryner uważa to, co mówi doktryna, za wieczne.
Naukowcy dążą do uwydatniania różnic między nauką a doktryną. Doktrynerzy dążą do zacierania różnic między nauką a doktryną.
Naukowiec nie chce, żeby mu przypisywano doktrynerstwo. Doktryner chce, żeby mu przypisywano naukowość.
Naukowiec unika nawet pozorów doktrynerstwa. Doktryner zabiega choćby o pozory naukowości.
Naukowiec stara się obalać poglądy istniejące w nauce. Doktryner stara się przeciwdziałać obalaniu poglądów istniejących w doktrynie.
Naukowiec uważa twórcę nowych poglądów za nowatora. Doktryner uważa twórcę odmiennych idei za wroga.
Naukowiec uważa za postęp, gdy ktoś oderwie się od poglądów obowiązujących w nauce. Doktryner uważa za zdrajcę, gdy ktoś oderwie się od poglądów obowiązujących w doktrynie.
Naukowiec uważa, że jeżeli coś nie jest nowe, to nie jest wartościowe dla nauki, a wobec tego nie zasługuje na zainteresowanie. Doktryner uważa, że jeżeli coś jest nowe, to jest szkodliwe dla doktryny, a wobec tego zasługuje na potępienie.
Naukowcy są dumni z tego, że w nauce w ciągu tak krótkiego czasu tak wiele się zmieniło. Doktrynerzy są dumni z tego, że w doktrynie w ciągu tak długiego czasu nic się nie zmieniło.” – Marian Mazur

 

…wszelkie ewentualne wątpliwości odnośnie bezpieczeństwa szczepionek bez względu na to, czy są zasadne czy nie, nie mogą ujrzeć światła dziennego z uwagi na potrzebę zapewnienia ciągłości ich wykorzystania do maksymalnego stopnia w zgodzie z celami ochrony zdrowia publicznego narodu” – stwierdzenie z 1 czerwca 1984  przez  FDA-Federal-Register (usprawiedliwiające wprowadzenie nowego prawa legalizującego niechlujstwo w czasie wytwarzania szczepionki przeciw polio)

John Nestor, lekarz będący członkiem FDA, w 1963 roku powiedział przed Kongresem:
„wcześniejsze decyzje zatwierdzające są „nienaruszalne”. Nie wolno nam podważać decyzji podjętych w przeszłości.”

 

Członkowie Pediatrycznego Zespołu Ekspertów do Spraw Programu Szczepień Ochronnych – powołanego zarządzeniem Ministra Zdrowia i konflikt interesów:
prof. dr hab. n. med. Ewa Bernatowska – Zastępca przewodniczącego Zespołu http://www.podyplomie.pl/?id=apd_imm_program (grant edukacyjny firmy Baxter Polska oraz grant od firmy Pfizer na badanie dot. szczepionki przeciw pneumokokom, która ma być obowiązkowa i refundowana od 2017 r.)
dr n. med. Paweł Grzesiowski – Sekretarz Zespołu, po opuszczeniu stanowiska w Narodowym Instytucie Leków założył prywatną Fundację Instytut Profilaktyki Zakażeń o koniecznych do wyjaśnienia źródłach finansowania. http://www.antybiotyki.edu.pl/pdf/RekomendacjeA42009.pdf (wykłady dla GSK, Polfa)
prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki – członek Zespołu
http://www.gsk.com.pl/o_firmie/dzialalnosc_naukowa_stala_oferta.html (stała oferta wykładów i warsztatów na stronie GSK)
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003139391070010X
(uczestniczył w badaniach klinicznych, wykładach sponsorowanych oraz korzystał z pomocy finansowej przy wyjazdach na kongresy naukowe od kilku firm produkujących szczepionki)
dr hab. n. med. Teresa Jackowska – członek Zespołu oraz Krajowy Konsultant ds. Pediatrii, a także doradca ”społeczny” Rzecznika Praw Dziecka
http://www.bip.mz.gov.pl/ministerstwo-zdrowia/oswiadczenia-konsultantow-w-ochronie-zdrowia (według swojego oświadczenia wykonuje zajęcia zarobkowe zlecone przez producentów szczepionek Pfizer, MSD, GSK i Novartis)
prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn – członek Zespołu
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003139391070010X (honoraria za wykłady/konsultacje, finansowanie uczestnictwa w konferencjach i kongresach naukowych (MSD i GSK), prowadzenie badań klinicznych (GSK))
prof. dr hab. n. med. Anna Bręborowicz – członek Zespołu
http://www.gsk.com.pl/o_firmie/dzialalnosc_naukowa_stala_oferta.html (stała oferta wykładów i warsztatów na stronie GSK)
Oraz:
prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz – Kierownik Zakładu Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej w Narodowym Instytucie Leków – http://www.antybiotyki.edu.pl/pdf/RekomendacjeA42009.pdf (grant naukowy GSK)
Dorota Zawadzka – doradca społeczny Rzecznika Praw Dziecka – współpraca z producentem szczepionki przeciw rotawirusom http://www.bialystokonline.pl/superniania-poprowadzi-warsztaty-w-bialymstoku,artykul,71847,9,1.html oraz producentem margaryny https://www.youtube.com/watch?v=uRnOilSRrvY
Krzysztof Łanda – prezes Fundacji Watch Health Care finansowanej przez koncerny farmaceutyczne, który został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
http://www.korektorzdrowia.pl/wp-content/uploads/fundacja-watch-health-care-sprawozdanie-z-dzialalnosci-za-okres-od-1-stycznia-2013-do-31-grudnia-2013.pdf.pdf

Od 2008 do 2015 wspólnik w HTA Audit Stabrawa, Łanda, Kordecka sp.j. („Naszymi klientami są największe koncerny farmaceutyczne oraz producenci wyrobów medycznych.” http://htaaudit.eu/)

• i inni. [Link – Petycja STOP lobbystom]

[Żródło: STOP NOP ] Lista firm, które wdrożyły Kodeks Przejrzystości oraz ich raporty z danymi sponsorowanych lekarzy i placówek służby zdrowia. Tylko co piąty lekarz zgodził się na podanie nazwiska, niektórzy są sponsorowani za pośrednictwem placówek medycznych.
Producenci szczepionek:
GSK Commercial Sp. z o.o.http://efpiadisclosurecode.gsk.com/GSK_PL_2015_EFPIA_HCPO_D…

Merck Sp. z o.o. http://www.merck.pl/pl/kodeks/kodeksraport.html

MSD Polska Sp. z o.o. http://www.msd.pl/…/ethics-and-transparency/Strony/code.aspx

Pfizer Polska Sp. z o.o. http://www.pfizer.com.pl/efpia

Sanofi-Aventis Sp. z o.o. http://www.sanofi.pl/l/pl/pl/layout.jsp…

Sanofi Pasteur Sp. z o.o. http://www.sanofi.pl/l/pl/pl/layout.jsp…

Pozostałe firmy:

AbbVie Polska Sp. z o.o.http://eutransparency.abbvie.com/poland/web/viewer.html

Actelion Pharma Polska Sp. z o.o. https://www.actelion.pl/…/corporate-governance/s…/index.page?

Amgen Biotechnologia Sp. z o.o.http://www.amgen.pl/spolecznaodpowiedzialnoscbi…/kodeks.html

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. http://www.angelini.pl/…/Formularz+danych+Kodeks+Przejrzyst…

Astellas Pharma Sp. z o.o. http://www.astellas.pl/kodeks-przejrzystosci/

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.http://www.astrazeneca.pl/odpowiedzia…/kodeks-przejrzystosci

Bayer Sp. z o.o. http://transparency.bayer.com/

Biogen Poland Sp. z o.o. https://www.biogen-poland.pl/…/responsibi…/transparency.html

Boehringer Ingelheim Marketing Sp. z o.o. http://www.boehringer-ingelheim.pl/…/PL_Report_pln_final%20…

Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. http://www.b-ms.pl/respon…/Documents/BMS%20Poland%202015.pdf

Celgene Sp. z o.o. http://www.celgene.com/…/efpia-spend-transpar…/efpia-poland/

Chiesi Poland Sp. z o.o. http://www.chiesi.pl/…/odpowiedzialnosc-w-b…/transparentnosc

Lilly Polska Sp. z o.o. http://www.lilly.pl/…/odpo…/kodeks-przejrzystosci/index.aspx

Ipsen Poland Sp. z o.o. http://www.ipsen.pl/…

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.http://www.janssen.com/poland/disclosure

LEO Pharma Sp. z o.o. http://www.leo-pharma.pl/Ho…/Kodeks-Przejrzysto%C5%9Bci.aspx

Lundbeck Poland Sp. z o.o. http://lundbeck.com/pl/o-nas/lundbeck-w-polsce

Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. http://www.novonordisk.pl/…/wspo_praca-z-przedstawicielami-…

Pierre Fabre Medicament Polska Sp. z o.o. http://www.pierre-fabre.com/…/disclosure-payments-healthcar…

Roche Polska Sp. z o.o. http://www.roche.pl/…/odpowiedzi…/kodeks_przejrzystosci.html

Servier Polska Sp. z o.o. http://servier.pl/conte…/kodeks-przejrzystosci-efpia-raporty

Takeda Polska Sp. z o.o. http://www.takeda.com.pl/about-nycomed/kodeksprzejrzystosci/

UCB Pharma Sp. z.o.o. http://www.ucb.pl/Kodeks-Przejrzysto%C5%9Bci

doc. Józef Kossecki – Definicja pojęcia biurokraty