Brodawczak ludzki – HPV

Gardasil/Silgard i Cervarix to szczepionka przeciwko rakowi szyjki macicy

Struktura wieku kobiet zmarłych w wyniku raka szyjki macicy (C53) w Polsce w 2008 roku

Czy produkt który jest promowany jako szczepionka przeciwko rakowi szyjki macicy jest bezpieczna i rzeczywiście zapobiega rakowi? Jakie niesie ze sobą ryzyko? Poniższe materiały rzucają nieco światła na te pytania

Co pominięto w badaniach klinicznych nad Gardasilem – Frederik Joelring
Paradoksalny wpływ szczepionki Gardasil przeciw HPV na występowanie raka szyjki macicy – Dr Gérard Delépine
Wzrost ilości zachorowań na raka szyjki macicy wśród młodych kobiet w Wielkiej Brytanii
Szczepionka Gardasil i nowe stany chorobowe podczas badań klinicznych – Leslie Carol Botha
Przeciwwskazania do szczepienia szczepionką Gardasil [Silgard] vs kryteria włączenie i wykluczenia w badaniach klinicznych – Cynthia A. Janak
Zwiększona częstotliwość występowania raka szyjki macicy w Szwecji: możliwy związek ze szczepieniem przeciwko HPV – Lars Andersson
Szczepionka Gardasil związana ze spadkiem wskaźnika rozrodczości u kobiet w wieku 25-29 lat [USA]

Gardasil 9 – czyli 9 lat diabli wzięli – dr n. med. Jacek Grzegorz Madej

Szczepionka na HPV zawiera 2,4 lub 9 szczepów wirusa HPV.

“Wirusy brodawczaka ludzkiego (HPV) to grupa ponad 200 spokrewnionych wirusów.” – Clin Microbiol Rev. 2003 Jan; 16(1): 1–17. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC145302/

Większość infekcji HPV jest przejściowa i asymptomatyczna, nie powodując żadnych objawów. Ponad 90% nowych infekcji HPV, w tym szczepami wysokiego ryzyka, przechodzi sama lub staje się niewykrywalna w ciągu 2 lat, a oczyszczenie zwykle występuje w ciągu pierwszych 6 miesięcy po zakażeniu.” – Human Papillomavirus (HPV), Manual for the Surveillance of Vaccine-Preventable Diseases, Disease Description https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/surv-manual/chpt05-hpv.html

Dlaczego szczepienie przeciwko HPV jest zalecane tylko dla kobiet do 26 lat roku życia?
Szczepienie przeciwko HPV nie jest obecnie zalecane dla kobiet w wieku powyżej 26 lat. Badania kliniczne wykazały, że ogólnie szczepienia przeciwko HPV oferowały kobietom ograniczoną lub brak ochrony przed chorobami związanymi z HPV. Dla kobiet w wieku powyżej 26 lat najlepszym sposobem zapobiegania rakowi szyjki macicy jest rutynowe badanie przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy, zgodnie z zaleceniami.” – Źródło: HPV Vaccine Information For Young Women

https://web.archive.org/web/20210421125359/https://www.cdc.gov/std/hpv/stdfact-hpv-vaccine-young-women.htm

Współczynniki regresji do normalnego stanu szyjki macicy - CiN 1, CIN 2 i CIN 3

Testy na nosicielstwo HPV

 

“Czy badania przesiewowe pod kątem nosicielstwa HPV są choć trochę bardziej wartościowe? Przytoczę tylko fragment pracy prof. Petera Duesberga z Berkeley University pt: Latent Viruses and Mutated Oncogenes: No Evidence for Pathogenicity”.

Autor wylicza w niej kolejne argumenty burzące misternie budowaną teorię HPV = rak szyjki macicy, wyliczając, że:
1) Ponieważ nowotwory pojawiają się dopiero 20-50 lat po zakażeniu, współpraca między HPV i mutacjami nie może być wystarczająca do kancerogenezy.
2) Ponieważ HPV, tak jak wszystkie małe wirusy DNA potrzebuje wszystkie z 8 kb celem replikacji, stłumienie jednego lub więcej białek HPV przez normalne geny komórkowe skutecznie hamuje replikację wirusów w zdrowych komórkach. Odwrotnie, jeżeli proteiny wirusowej transformacji nie zostały stłumione przez normalne komórki, to komórki brodawkowe replikujące wirus powinny stać się onkogenne, ponieważ wszystkie geny wirusowe są wysoko ekspresyjne w replikacji wirusa
3) Klonalność przypadków raka szyjki macicy wyklucza hipotezę, iż białka HPV neutralizują białka i geny supresorowe nowotworu i neutralizacja ta ma powodować kancerogenezę
4) Brak spójnych sekwencji DNA HPV oraz konsekwentnej ekspresji genu HPV w guzach HPV DNA -pozytywnych jest niezgodne z hipotezą HPV zur Hausena i Howleya i wskazuje, iż HPV nie jest konieczne dla podtrzymania raka szyjki macicy.
5) Obecność HPV u nie więcej, niż 67% u kobiet w dopasowanej grupie wiekowej z rakiem szyjki macicy wskazuje, iż obecność HPV nie jest potrzebna do wystąpienia raka szyjki macicy
6) Hipoteza HPV = rak również nie wyjaśnia obecności klonalnych anomalii chromosomowych – chyba, że ktoś przedstawia dodatkowe dziwaczne założenie, iż tylko komórki z wcześniej istniejącymi zaburzeniami chromosomów ulegają transformacji przez HPV.
7) brak jest wenerycznego odpowiednika nowotworu u mężczyzn

Z powyższych faktów wynika, iż HPV nie bierze udziału w kancerogenezie szyjki macicy i że test na HPV może być tak naprawdę szkodliwy, biorąc pod uwagę fakt, iż pozytywny jego wynik wywołuje niepokój u wierzących w hipotezę wirus-rak (schorzenia jatrogenne).” – Źródło: Latent Viruses and Mutated Oncogenes: No Evidence for Pathogenicity http://www.duesberg.com/papers/ch5.html

Nie wspomnę już o nasilonej kampanii marketingowej na rzecz wdrażania tzw. szczepień przeciwko HPV, określanych jako chroniące przed rakiem szyjki macicy. Cała ta historia ze szczepionkami przeciwnowotworowymi zakrawa moim zdaniem na oszustwo naukowe i powinna być rozpatrywana jedynie w kategoriach kryminalnych. – O negatywnych skutkach profilaktyki nowotworowej

Kuracje ortomolekularne na NOPy po szczepionce przeciw HPV – dr Atsuo Yanagisawa
Geneza szczepionki przeciw HPV, czyli kolejny przypadek korupcji w nauce – Gabriela Segura
Krytyczne artykuły medyczne na temat szczepień przeciwko HPV.
Japoński doktor odkrył związek między szczepieniami przeciwko HPV a syndromem przewlekłego zmęczenia.
Szczepionka przeciwko HPV okaleczyła już dziesiątki tysięcy nastolatek – Oli Smith
Wirus ludzkich brodawczaków (HPV) a rak szyjki macicy
Zabójcze, rakotwórcze i sterylizujące szczepienia HPV
Japonia – Pięć lat po zawieszeniu proaktywnego zalecenia szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)
L-histydyna i Polisorbat 80 – przepis na katastrofę – Cynthia A. Janak

Film dokumentalny „Ofiarne Dziewice” – ofiary szczepień przeciw HPV

“Amerykańska Agencja ds. Żywności i leków w kwietniu 2011 roku odrzuciła aplikacje producenta szczepionki Gardasil w której wnosił o rozszerzenie jej użytkowania dla kobiet od 27 roku życia w górę. Co więcej FDA powiedziało koncernowi Merck, że powinien dodać adnotację ulotki, że nie jest udowodnionym, że zapobiega komplikacjom związanym z HPV u kobiet od 27 roku życia i starszym w tym rakowi szyjki macicy.

The U.S. Food and Drug Administration has rejected an application from the maker of Gardasil, a vaccine against the human papillomavirus (HPV), to expand its use to women 27 and older. In fact, the agency said the company, Merck, should add a statement to the vaccine label saying that it’s not proven to prevent HPV-related complications in women over that age, including cervical cancer.” – FDA: Gardasil not effective in women 27 or older

Ministerstwo Zdrowia nie posiada dokumentacji dotyczącej badań naukowych potwierdzających skuteczność i bezpieczeństwo szczepionki przeciwko HPV

Ministerstwo Zdrowia nie posiada dokumentacji dotyczącej badań naukowych potwierdzających skuteczność i bezpieczeństwo szczepionki przeciwko HPV

 

Dr Diane Harper, była badaczem klinicznym, szczepionki przeciwko HPV, jednego z producentów i bardzo sceptycznie się o niej wypowiedziała. Zaszokowało ją m.in., że szczepionkę dopuszczono w USA już po 6 miesiącach, co z reguły robi się po 2-3 latach, a po 2-3 latach od rozpoczęcia szczepień, dopuszcza się do powszechności tych szczepień, trwa to z reguły 5-6 lat. A tutaj wszystko odbywało się w tempie ekspresowym, bo pierwszy producent jak najszybciej chciał zagospodarować swój rynek.
Tak więc krótko, zwięźle i na temat……. Wnioski każdy powinien wyciągnąć sobie sam, co mu się opłaci!

 

„Firma Merck promowała ustawodawstwo dotyczące mandatu na wejście do szkoły, służąc jako źródło informacji, lobbowała legislatorów, opracowywała przepisy, mobilizowała kobiety zajmujące się prawodawstwem oraz organizacje lekarzy, prowadziła kampanie konsumenckie i wypełniała luki w dostępie do szczepionek. Ustawodawcy bardzo polegali na naukowych informacjach dostarczanych przez Merck. Większość udziałowców uznała lobbing ze strony producentów szczepionek za akceptowalny z zasady, ale zauważyli iż firma Merck działa w tym przypadku zbyt agresywnie i nieczytelnie.

Chociaż decydenci uznają użyteczność zaangażowania producentów w kształtowanie polityki szczepień, lobbing branży, który jest nadmiernie agresywny i nie jest w pełni przejrzysty lub nie jest oddzielony od wkładu finansowego dla prawodawców to może zagrozić perspektywom legislacji w zakresie sprzyjania przyjmowaniu nowych szczepionek.”- Pharmaceutical companies’ role in state vaccination policymaking: the case of human papillomavirus vaccination. Am J Public Health. 2012 May;102(5):893-8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22420796

 

195.270 kobiet otrzymało 528,913 dawek szczepionki przeciwko HPV:
– 192 zgłosiło jedno lub więcej zdarzeń niepożądanych
– 958 hospitalizowano
– 19.351 musiało się zgłosić na pogotowie (u 4 z nich zdiagnozowano żylną chorobę zakrzepowo-zatorową)
– w ciągu 42 dni od szczepienia.
Wnioski:
1. Wiele dziewcząt / kobiet nie czuje się dobrze po szczepieniu p. HPV (delikatnie mówiąc)
2. Większość z nich nie wie, że należy zgłosić zdarzenie niepożądane
3. Należy zachować ostrożność
Adverse events following HPV vaccination, Alberta 2006-2014.
Study: HPV Infections Not Necessary for Development of Cervical Cancer – Are HPV Vaccines Worthless?
Reframing cervical cancer prevention. Expanding the field towards prevention of human papillomavirus infections and related diseases.

Zarejestrowane powikłania po HPV - 1.1.2005 do 22.44.2015

Po mimo, iż oficjalne statystyki z powikłaniami poszczepiennymi są mocno zaniżone, to jednak da się zauważyć różnicę pomiędzy nimi, a szczególnie rzuca się w oczy galopujące tempo wzrostu liczby ofiar szczepionki przeciwko HPV.

 

Porównanie częstości występowania HPV między zaszczepionymi i nieszczepionymi młodymi dorosłymi kobietami (20-26 lat).

Comparison of HPV prevalence between HPV-vaccinated and non-vaccinated young adult women (20-26 years).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26376014

 

ZASZCZEPIONE DZIEWCZĘTA – duński dokument o powikłaniach po szczepionce HPV (maj 2015)

Zaszczepione dziewczęta (De Vaccinerede Piger) – to dokument nakręcony przez duńską telewizję. Materiał przedstawia historię dziewczyn, które ucierpiały mniej lub bardziej poważnie w wyniku szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy (HPV). Duńscy reporterzy dowiedzieli się, że takich zgłaszanych przypadków było ponad 1.000, a samych poważnych – 283 (dostępny jest również dokument na ten temat HPV skandalen
Te zaszczepione i skrzywdzone przez szczepionkę dziewczęta zostały pozostawione same sobie, bez żadnej pomocy ze strony duńskiego rządu i organów zdrowotnych. Nikt nie bierze odpowiedzialności za to co się stało, i każda pytana instytucja oddala od siebie zarzuty zwalając winę na kogoś innego, ale obiecuje pomoc i nic dalej w sprawie nie robi. Sama instytucja opieki zdrowotnej, która ma ochraniać zdrowie swoich obywateli, nie robi tego, a jedynie potrafi należycie ochraniać korespondencje i dokumenty aby nie wyciekły do publicznej wiadomości. Dokumenty te zawierają poważne ostrzeżenia co do szczepionki Gardasil – preparatu, który okalecza młode dziewczyny, a z powstałymi powikłaniami lekarze nie potrafią sobie później poradzić. Te okaleczone dziewczęta i ich rodziny muszą szukać pomocy poza swoim ojczystym krajem, Danią, licząc na jakąkolwiek pomoc, która przywróciłaby z powrotem ich utracone zdrowie. Taka wycieczka w poszukiwaniu powrotu do zdrowia wiąże się z ogromnymi kosztami finansowymi co niejednokrotnie zmienia i destabilizuje materialną pozycję takiej rodziny. A rząd duński umywa ręce….. a upadłe na zdrowiu dziewczyny muszą walczyć, z reguły nieskutecznie o jakiekolwiek odszkodowanie, które zapewniłoby im dalsze leczenie, szczególnie poza granicami ich kraju. Większość z dziewczyn udaje się do Londynu i tam przechodzą leczenie, podawane są im dożylnie witaminy i tłuszcze w celu polepszenia funkcjonowania i odbudowania struktur mitochondrii, które są ważną częścią komórek. Taki rodzaj oczyszczania organizmu (detox) przynosi powolną poprawę zdrowia i daje możliwość w miarę normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.
Wśród poważnych skutków ubocznych szczepionki Gardasil wyróżnić można mało znaną jednostkę chorobową POTS – Zespół Posturalnej Tachykardii Ortostatycznej. Wysłane zapytanie do Europejskiej Agencji Leków nie dało jednoznacznej odpowiedzi….. nie mogą potwierdzić ani zaprzeczyć, że POTS jest spowodowane przez szczepionkę Gardasil. Jednak organy zdrowotne uznały, że po mimo iż istniałaby korelacja pomiędzy szczepionką a POTS to szczepionka i tak nie straci swojego zatwierdzenia i nie zostanie ona wycofana z programu szczepień.
Tak więc bądźmy tego świadomi, że skoro szczepionka, która powoduje udowodnione powikłania ze śmiercią włącznie nie zostanie usunięta z programu szczepień to możemy być pewni, że lawinowo posypią się kolejne historie okaleczonych dziewczyn.

 

Holandia – powikłania po szczepionce przeciwko HPV – Reportaż TV (2015 rok)

Według oficjalnych danych, w Holandii zostało zgłoszonych 1.408 przypadków powikłań.
Do ilu jeszcze państw dotrzemy to czas pokaże, ale na razie z tych oficjalnych danych ujawnionych w reportażach TV, czy innych statystykach, zrobiliśmy własne zestawienie liczbowe ofiar szczepionki:
Japonia (2.475)
Dania (1.159)
Kolumbia (700)
Nowa Zelandia (478)
Irlandia (131)
Niemcy (1.360)
Wielka Brytania (6.200)
Holandia (1.408)
Czyli łącznie mamy już 13.911 powikłań poszczepiennych.
Natomiast w amerykańskiej bazie VAERS zarejestrowanych jest 35.270 powikłań po tej szczepionce (stan na 2014 rok) http://www.thelibertybeacon.com/2014/08/14/website-documents-over-35000-gardasil-horror-stories-how-many-more-will-there-be/ Wśród tych dziewczyn, które zostały okaleczone przez Gardasil, co najmniej 169 zmarło wskutek szczepionki, a tysiące z nich doznało trwałej niepełnosprawności.
Zaledwie kilka krajów + amerykańska baza danych daje łącznie sumę 49.181 reakcji różnego rodzaju na szczepionkę, w większości są to uszkodzenia poważne, neurologiczne.
A gdzie tu jeszcze ofiary z innych krajów, czy takie, które doznały powikłań, ale nie mają pojęcia co jest tego sprawcą i nigdzie ich przypadek nie został zgłoszony?
Jedynie rodzice tych biednych dziewczyn są świadkami zmagania się swoich córek z prostymi codziennymi obowiązkami.

A teraz UWAGA! Już z naszych obliczeń mamy prawie 50.000 uszkodzonych dziewczyn, w tym większość poważnie, w tym również śmierci. Dziewczyn cierpiących każdego dnia na choroby niewiadomego pochodzenia, wyśmiewanych przez lekarzy, że to nie przez szczepienia, że mają urojenia itd. Nikt z kręgów medycznych nie przejmuje się tymi biednymi dziewczynami, jak również nie przejmuje się tym, że dzięki lekarskiej ignorancji będzie takich kalek przybywało.
A co się stanie gdy kilkoro dzieci zachoruje na odrę, krztusiec czy inną łatwą w leczeniu chorobę?
A co się stanie gdy w TV powiedzą, że jedno dziecko zmarło na odrę? Będzie afera ogólnoświatowa, wręcz przygotowanie do epidemii! A jak mamy epidemię powikłań poszczepiennych w ilościach dziesiątków tysięcy to jest cisza, problemu nie ma, problem jest zamknięty w czterech ścianach……… ale zapomnieli, że jest jeszcze Internet, gdzie ofiary, mimo że zamknięte w swoim domowym więzieniu mogą jeszcze przez to jedyne okno na świat ujawnić innym swoje cierpienie i przestrzec innych, aby nie wpakowali się w takie samo bagno.

Szczepionka przeciwko HPV – Czy jest bezpieczna? – dokument TV3 (Irlandia) 2015

Irlandzki dokument o uszkodzeniach, jakie wyrządziła irlandzkim dziewczętom szczepionka przeciwko HPV, jest kontynuacją dziennikarskiego śledztwa i odwołaniem się do dokumentu, który nakręciła Dania o powikłaniach u ponad 1.000 duńskich dziewczyn.
Jednak ten irlandzki dokument mocno przedstawia zderzenie ze sobą dwóch różnych światów.
Świata dziewczyn, które szczepiły się z entuzjazmem, że unikną w przyszłości raka szyjki macicy, ale w konsekwencji zapadły na ciężkie choroby i zostały przykute do swoich łóżek. Dziewczyny te jak i ich rodziny bez cienia wątpliwości wierzą, że to szczepionka spowodowała te ciężkie choroby. A rodzice mają teraz wyrzuty sumienia, że jednym swoim podpisem zniszczyli zdrowie i życie swoich dzieci. Tu jednak nie tylko wiara decyduje o ich przekonaniu, ale tysiące relacji dziewczyn z całego świata, które opisują swoje historie bądź pokazują w internecie swoje upadłe zdrowie, jako przestrogę dla innych dziewczyn. Natomiast drugim światem, jest świat medycyny akademickiej, który pilnie stoi na straży obrony produktu, który sami wykreowali jako antidotum na raka szyjki macicy i po mimo rosnącego dookoła spustoszenia zdrowia zdrowych nastolatek, nie są w stanie się ugiąć, tylko dalej brną w tym kłamstwie stwierdzając, że to wszystko to koincydencja. Największym szkodnikiem w tym dokumencie jest chyba dr Kevin Connolly z Narodowego Komitetu Doradczego w sprawie Szczepień, który ze stoickim spokojem i kamienną twarzą wyznaje, że choroby tych dziewczyn nie mają nic wspólnego ze szczepieniem, że wszystko to koincydenycja, a dziewczyny i tak by zachorowały. Dodatkowo dodaje, że te schorzenia diagnozowano dużo wcześniej zanim szczepionka została wprowadzona i oczekiwali w związku z tym 600 takich diagnoz rocznie!!!
Jednak jak w każdej bajce jest na końcu morał, tak i tutaj w tym dokumencie, który bajką nie jest, to jednak zakończenie niesie ze sobą poważnie brzmiące przesłanie, które powinno widza przekonać, który z tych światów jest prawdziwy. Posłańcem tego przesłania w tym dokumencie stała się jedna z poszkodowanych dziewczyn, Laura, która prostymi słowami wyraziła swoją opinię na temat szczepionki, która zniszczyła jej życie: „Każdego roku, kiedy słyszę o kolejnych dziewczętach, które dostają tę szczepionkę w mojej szkole, to prawie wymiotuję, przyprawia mnie to o takie mdłości i jestem w takim stanie, że zalewam się łzami. Nie chcę, żeby ktoś inny musiał mieć takie życie, jak ja.”

https://www.cda.pl/video/5520375b?c

 

Prawda o szczepionce Gardasil z doktor Sherri Tenpenny + pdf

Wykład Sherri Tenpenny również w formie dokumentu w pdf:

Czy można zrobić coś innego poza szczepieniem? Jeśli ktoś ma nietypowe badanie cytologiczne, nazywa się to rakiem śródnabłonkowym, we wczesnych stadiach można go leczyć poprzez zmianę stylu życia. To właśnie robimy w naszej klinice w OsteoMed, każemy całkowicie przestać pić kawę, żadnego czerwonego mięsa, produktów coli, przestać palić lub ograniczyć palenie do minimum, jeśli są w stanie to znieść. Każemy zwiększyć spożycie warzyw, wody i zaprzestanie przyjmowania pigułek antykoncepcyjnych, ponieważ pigułka antykoncepcyjna ma niekorzystny wpływ na śluz pochwowy. Wprowadzamy do diety następujące suplementy: DIM i IC3, to są składniki aktywne zawarte w brokułach, gdy więc mówimy, by jeść więcej warzyw i brokułów jest ku temu naprawdę dobry powód. Dodajemy również kwas foliowy, witaminę B12, witaminę C, E, A, zmieszane karotenoidy, a dla kobiet dorosłych dodajemy również naturalny progesteron, który pomaga w zagojeniu się szyjki macicy. Widzimy zmiany, gdy pacjentki przychodzą do naszej kliniki i mają pozytywne badanie cytologiczne, pozytywne badanie na raka śródnabłonkowego, lub mają pozytywne kultury HPV, stosujemy to leczenie u pacjentek i widzimy, jak ich stan się poprawia. Wracają one po 3-6 miesiącach, ponownie przechodzą one badania, a rak znika całkowicie. Zastanawiam się przez to, czy rak śródnabłonkowy i infekcja HPV naprawdę są wynikiem niedoborów żywieniowych? Gdybyśmy mieli wszystkie potrzebne składniki odżywcze, by szyjka była zdrowa, czy byłyby jakieś problemy z tym HPV?

 

 

Szczepionka Gardasil przeciwko wirusowi HPV – ostrzeżenie Barbary Loe Fisher

Ona miała tylko 16 lat – inteligentna, tętniąca życiem ładna dziewczyna z Kansas, która była wysportowaną cheerleaderką z samymi piątkami. Do dnia kiedy w 2008 roku 3 zastrzyki Gardasilu zmieniły jej życie, a ona stała się kolejną statystyczną reakcją na Gardasil. To jest Gabrielle przed otrzymaniem szczepionki Gardasil. A tu jest ona dzisiaj, z powrotem w szpitalu, gdyż zdiagnozowano u niej zapalenie mózgu i ciała. Napady drgawek mózgu nie ustępują, miała też udary mózgu, prawa strona jej ciała jest osłabiona. Cierpi niemal bezustannie. U Gabrielle rozwinął się toczeń, jej lekarz powiedział, że może umrzeć.

Nazywam się Barbara Loe Fisher, jestem matką syna poszkodowanego przez szczepionkę w 1980 roku i jest to komentarz przedstawiony przez Narodowe Centrum Informacji ds. Szczepień. Dzisiaj chcę porozmawiać o HPV i szczepionce Gardasil, ponieważ ta szczepionka otrzymała licencję w przyspieszonym tempie od Agencji ds. Żywności i Leków, w 2006 roku. Zawiera genetycznie modyfikowane wirusopodobne cząsteczki białka i aluminium, które mają wpływ na układ odpornościowy. Jest to szczepionka, która w lecie 2009 roku spowodowała już ponad 15.000 raportów zdarzeń niepożądanych, w tym ponad 3000 okaleczeń oraz 48 zgonów. 14 dziewczyn, które umarło po otrzymaniu Gardasil były w wieku Gabrielle.
Narodowe Centrum Informacji ds. Szczepień wydało pierwszy komunikat prasowy w lecie 2006 ostrzegający rodziców, że Gardasil nie został odpowiednio przetestowany u młodych dziewcząt przed urzędniczym zaleceniem, aby wszystkie 11 i 12-letnie dziewczyny otrzymały 3 dawki szczepionki. Merck przetestował Gardasil u mniej niż 1200 dziewcząt w wieku 16 lat i obserwował je przez około 2 lata, po czym ich lobbysta próbował bezskutecznie w 2007 roku wprowadzić obowiązkowe szczepienia dla wszystkich dziewcząt 6 klasy w każdym państwie. To prawda. Gardasil był testowany tylko na około 1000 młodych dziewcząt zanim lekarze oświadczyli, że należy podać milionom dziewczynek 3 dawki tej szczepionki, przy średnim koszcie 165 dolarów za dawkę. Teraz Merck prosi FDA o licencję na Gardasil dla młodych chłopców. Działanie, które rozwinęłoby rynek Mercka o dziesiątki milionów dolarów.
W 2008 roku globalna sprzedaż Gardasila osiągnęła 2 mld dolarów. Ale przed czym ta szczepionka Gardasil ma chronić nasze dzieci? Ona przypuszczalnie powinna zapobiec rozwojowi wirusa przenoszonego drogą płciową o nazwie HPV. Większość ludzi, którzy byli aktywni seksualnie byli narażeni na HPV i ich organizm wyczyścił się od tego wirusa w ciągu 2 lat bez żadnych problemów, pozostawiając u nich odporność na niego do końca życia. U niewielkiej ilość kobiet, których ciała nie są w stanie usunąć wirusa HPV, może rozwinąć się rak szyjki macicy i dojść do zgonu, jeśli nie robiły by regularnie badań cytologicznych i nie podjęły by natychmiastowego leczenia.
Od kiedy rutynowe badania cytologiczne stały się standardowym elementem opieki zdrowotnej amerykańskich kobiet w latach 60 -tych, zgony z powodu raka szyjki macicy spadły o ponad 70%. Właściwie to rak szyjki macicy stanowi mniej niż 2% wszystkich nowotworów diagnozowanych w Stanach Zjednoczonych każdego roku i nie jest dzisiaj wśród 10 najczęstszych przyczyn śmierci na raka u kobiet. W dodatku, przedstawiciele Mercka i lekarze nie wiedzą, jak długo 3 zastrzyki Gardasila będą chronić przed zakażeniem wirusem HPV. Szczepionka zawiera tylko kilka z wielu szczepów HPV związanych z rakiem szyjki macicy i nie jest na rynku wystarczająco długo, abyśmy mieli pewność czy działa.
W rzeczywistości, dziewczyny wciąż powinny robić testy cytologiczne nawet jeśli już były zaszczepione, ponieważ nikt tak naprawdę nie wie, czy Gardasil chroni przed zakażeniem wirusem HPV przez dłuższy czas bez zastrzyków przypominających.
Tak więc, oto konkluzja: Szczepionka Gardasil ma zapobiegać chorobie przenoszonej drogą płciową, która jest naturalnie usuwana z organizmu w ciągu 2 lat u większości ludzi. Regularne badania cytologiczne mogą zapobiec prawie wszystkim przypadkom raka szyjki macicy i śmierci. Leczenie poważnych obrażeń poszczepiennych u Gabrielle kosztowało jej rodzinę i ich firmę ubezpieczeniową dziesiątki tysięcy dolarów. Ile jeszcze takich Gabrielle tam jest? Nie wiemy. Mimo, że były setki podobnych raportów na temat reakcji na Gardasil od lekarzy i rodziców w USA i innych krajach, takich jak Hiszpania i Australia.
Mniej niż 10%, być może tylko 1% wszystkich poważnych problemów poszczepiennych jest zgłaszane do Amerykańskiej Agencji Zdrowia. Oznacza to, że zamiast ponad 15.000 złych skutków zdrowotnych w następstwie szczepienia Gardasilem, które zostały już zgłoszone, faktycznie istnieje …

 

Ofiara szczepionki Gardasil opowiada o tym, co ją spotkało.

Britney opisuje bardzo emocjonalnie to jak jej życie wyglądało w ciągu ostatnich dwóch lat. Ona codziennie boryka się z tym, w jaki sposób jej życie zostało na zawsze zmienione. Lekarz zastraszył ją do podjęcia decyzji o szczepieniu Gardasilem, mówiąc jej, że może zarazić się wirusem HPV poprzez wypadek w laboratorium na uczelni – gdzie jej krew mogłaby zostać zakażona od kogoś innego, którzy mieli HPV. Nigdy nie powiedziano jej o tym, że HPV jest przenoszony drogą płciową. I pozwoliła sobie podać szczepionkę, która jej nie była potrzebna. Teraz ona pragnie, aby PRAWDA o Gardasilu wyszła na jaw i więcej testów było robionych zanim wydanie szczepionki na rynek zostanie uzasadnione, tak aby już żadna inna kobieta nie została kontuzjowana …

 

Szczepionka Gardasil i jej skutki uboczne (wersja z reklamą Gardasilu)

 

Ciemna strona Gardasilu – historia Ashley Adair

 

Samanta wraca do zdrowia po skutkach ubocznych szczepionki Gardasil

Życie Ashley Ryburn zostało zrujnowane przez szczepionkę Gardasil przeciwko HPV

 

Historia Christiny – Nieoczekiwana śmierć po szczepionce Gardasil

 

Młoda dziewczyna upośledzona po przyjęciu szczepionki Gardasil

 

Szczepionka Gardasil – skutki uboczne i zgony

 

Dr Leonard Coldwell – Szczepionka na HPV jako narzędzie kontroli populacji? [PL]

 

 

Śmierć 12-letniej Meredith po szczepionce przeciwko HPV (zmarła 30.07.2014)

 

Océane Bourguignon – ofiara szczepionki Gardasil przeciwko HPV (25.11.2013)

 

Wysportowana 24-latka zostaje przykuta do wózka inwalidzkiego po szczepionce przeciwko HPV

 

Amanda, Jenny i Chris ofiarami szczepionki Gardasil przeciwko HPV