Japonia – Pięć lat po zawieszeniu proaktywnego zalecenia szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)

Japonia - Pięć lat po zawieszeniu proaktywnego zalecenia szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)

Wywiad w klubie prasowym w Ministerstwie Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej (druga od lewej: Pani Nanami Sakai, przedstawiciel Krajowego Stowarzyszenia Powodów), 14 czerwca 2018 roku.

 

Pięć lat po zawieszeniu proaktywnego zalecenia szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)

 

Minęło pięć lat, od 14 czerwca 2013 kiedy to rząd japoński powstrzymał proaktywne zalecenie szczepionki przeciwko HPV twierdząc, że nie może dostarczyć społeczeństwu wystarczających informacji. W porównaniu z innymi rutynowymi szczepieniami, dla HPV odnotowano średnio ponad siedmiokrotnie wyższą liczbę poważnych działań niepożądanych na milion szczepień przeciwko HPV, a liczba certyfikatów niepełnosprawności wydawanych przez System Rekompensowania Efektów Ubocznych Leków [Adverse Drug Reaction Relief System] jest prawie dziesięciokrotnie wyższa. Rząd powołał grupy badawcze i wybrane współpracujące instytucje medyczne na rzecz szczepionki przeciwko wirusowi HPV, ale nie ustalono jeszcze środków zapobiegających szkodliwym skutkom i zapewniających leczenie. Społeczeństwo nie może po prostu używać szczepionki przeciwko HPV.

Kuracje ortomolekularne na NOPy po szczepionce przeciw HPV – dr Atsuo Yanagisawa
Paradoksalny wpływ szczepionki Gardasil przeciw HPV na występowanie raka szyjki macicy – dr Gérard Delépine

Rząd oficjalnie zatwierdził szczepionkę przeciw HPV dziewięć lat temu, a wiele ofiar, które były uczniami szkół podstawowych lub licealistami w momencie szczepień przeciwko HPV, teraz weszło w dorosłość. Jednak do tej pory nie otrzymali skutecznego leczenia i cierpią z powodu poważnych działań niepożądanych, nie tylko bólu rozprzestrzeniającego się po całym ciele i mimowolnych ruchów, ale także zaburzeń percepcyjnych, upośledzenia ruchowego, zaburzeń snu, upośledzonej pamięci i trudności w uczeniu się. Podczas gdy ich koledzy z klasy zaczęli pracować jako dorośli, oni, pokrzywdzeni, nie byli w stanie w pełni uczestniczyć w zajęciach i porzucili swoje plany na wyższe wykształcenie lub zdobycie pracy. Bez instytucji medycznych, które są w stanie zapewnić im wystarczające leczenie, nie widzą świetlanej przyszłości i żyją w cieniu niepewności, ponieważ codziennie zmagają się z bolesnymi objawami.

Podobne przypadki odnotowano również za granicą. Grupy ofiar z pięciu krajów, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Irlandii, Kolumbii i Japonii wzięły udział w międzynarodowym sympozjum, które odbyło się w Tokio w marcu tego roku, i opublikowały w kwietniu wspólne oświadczenie, w którym wezwano do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie ustalenia faktów, rozwoju metod leczenia oraz wsparcie codziennego życia, edukacji i zatrudnienia.

Film dokumentalny „Ofiarne Dziewice” – ofiary szczepień przeciw HPV

W międzyczasie badania nad niekorzystnym wpływem szczepionki przeciwko HPV poczyniły znaczne postępy i odnotowano wiele wyników. Na podstawie analizy wielu przypadków jedno badanie wyjaśniło, że niekorzystne skutki szeregu objawów rozwijają się w sposób wielowarstwowy w czasie. W innym badaniu odnotowano zmiany w płynie mózgowo-rdzeniowym, mózgowym przepływie krwi i nerwach obwodowych itp. Trzecie badanie dowiodło, że szczepionka przeciwko HPV powoduje osłabioną mobilność wśród wielu innych efektów. u szczepionych myszy z powodu uszkodzenia neurologicznego. Wreszcie czwarte badanie wykazało, że u osób rozwijają się chroniczne dolegliwości wkrótce po otrzymaniu szczepionki przeciwko HPV. Artykuł napisany przez naukowców z Centrum Współpracy WHO dla Międzynarodowego Monitorowania Leków utrzymuje, że poprzednie oceny sygnałów NOP i badania epidemiologiczne opierały się głównie na zgłaszaniu konkretnej diagnozy lub pojedynczego objawu, a tym samym skupieniu się na symptomatologii i stopni zaawansowania w połączeniu z badaniem podstawowej patologii może być wymagane do pełnego wyjaśnienia sygnałów bezpieczeństwa.

Firmy farmaceutyczne takie jak GlaxoSmithKline; PLC i Merck Sharp & Dohme Corp. od dawna ignorują ten postęp w doniesieniach badawczych i nalegają na wznowienie proaktywnej rekomendacji szczepionki przeciwko wirusowi HPV ,dodając, że Globalny Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa Szczepień (GACVS) w WHO i innych organach zamorskich już zatwierdził bezpieczeństwo szczepionki przeciwko HPV.

[Przypis tłumacza: TO SIE DZIEJE W POLSCE! Na poziomie samorządów są uruchamiane programy proaktywnej rekomendacji szczepień HPV i finansowania ich z budżetów samorządów – MONITORUJCIE SWOJE SAMORZĄDY!!!]

Jednak badania epidemiologiczne, na których się opierały, nie zostały przeprowadzone przy odpowiednim zrozumieniu niekorzystnych skutków szczepionki przeciwko wirusowi HPV, a zatem nie mogą stanowić podstawy do potwierdzenia bezpieczeństwa. Stało się również jasne, że w WHO występują konflikty interesów i brak neutralności.

Co pominięto w badaniach klinicznych nad Gardasilem – Frederik Joelring
Szczepionka Gardasil i nowe stany chorobowe podczas badań klinicznych – Leslie Carol Botha
Przeciwwskazania do szczepienia szczepionką Gardasil [Silgard] vs kryteria włączenie i wykluczenia w badaniach klinicznych – Cynthia A. Janak

W chwili obecnej ogólny wskaźnik szczepień przeciwko HPV spadł do mniej niż 1 procenta, jest kilka nowych przypadków NOP zgłoszonych na podstawie praktyki klinicznej, ale nowe ofiary zaczną się znów oczywiście pojawiać, jeśli rząd znów podejmie proaktywne działania na rzecz szczepionki przeciwko HPV. W styczniu tego roku, mimo że rząd zaktualizował swoje ulotki dotyczące szczepionek przeciwko HPV, to pominął bardzo istotną informację o ryzyku NOP upośledzenia pamięci i trudności w uczeniu się, dostarczając tym samym publicznie wprowadzających w błąd informacji. Mimo że rząd daleki jest od wznowienia proaktywnej rekomendacji szczepionki przeciwko HPV, to powinien teraz usunąć szczepionkę przeciw HPV ze swojej rutynowej listy szczepień.

Ponownie apelujemy do rządu i producentów leków, aby nie wyrządzali szkód dalej i żądamy, na podstawie ich zobowiązań prawnych aby zrekompensowali wszystkie wyrządzone szkody i podjęli niezbędne kroki, aby opracować metody leczenia i ustanowić strukturę leczenia medycznego, tak aby zapobiec większemu cierpieniu a ofiary aby mogły żyć w spokoju w przyszłości.

Tłumaczenie: Anna Burakowska

Źródło: Five Years Since the Suspension of Proactive Recommendation of the Human Papillomavirus (HPV) Vaccine

Zobacz na: Zwiększona częstotliwość występowania raka szyjki macicy w Szwecji: możliwy związek ze szczepieniem przeciwko HPV – Lars Andersson
Szczepionka Gardasil związana ze spadkiem wskaźnika rozrodczości u kobiet w wieku 25-29 lat [USA]

Korupcja medycyny opartej na dowodach – zabijanie dla zysku – dr Jason Fung

 

%d bloggers like this: