Paradoksalny wpływ szczepionki Gardasil przeciw HPV na występowanie raka szyjki macicy – Dr Gérard Delépine

Występowanie raka szyjki macicy - Dr Gérard Delépine

Występowanie raka szyjki macicy – Dr Gérard Delépine

 

Stan opublikowanych wyników w rejestrach na styczeń 2019 roku.

Dr Gérard Delépine, onkolog, chirurg – ge*************@bb**.fr

“Jak cudownie, że trafiliśmy na paradoks. Teraz mamy nadzieję na postęp.” – Niels Bohr (Otrzymał nagrodę Nobla za swoje prace nad strukturą atomu i reakcjami chemicznymi)

 

Zmiana naturalnej historii raka, który zaczął występować szybciej i częściej

 

Potwierdzenie, że działanie zapobiegawcze naprawdę chroni, wymaga czasu. Jednak niepowodzenie tej rzekomej praktyki ochronnej może czasami stać się bardzo szybko oczywiste. Udowodnienie, że Titanic był naprawdę niezatapialny, wymagałoby dekad nawigacji po najniebezpieczniejszych morzach świata. Wykazanie, że taki nie był, zajęło tylko kilka godzin…  Ta demonstracja ze statkiem  „Titanic” jest niestety odtwarzana przez szczepienia szczepionką Gardasil.

Dowody na to, że szczepienie zwiększa ryzyko inwazyjnego raka mogą być szybkie, jeśli szczepionka zmienia naturalną historię raka poprzez przyspieszanie go. Analizę trendów zachorowalności na inwazyjnego raka szyjki macicy opublikowano w oficjalnych statystykach (rejestrach) w pierwszych i najbardziej wyszczepionych krajach (Australia, Wielka Brytania, Szwecja i Norwegia). Niestety, tak jest w przypadku szczepionek przeciwko HPV.

Okres przed wprowadzeniem szczepionek przeciw HPV, to spektakularny sukces badań przesiewowych wymazu z szyjki macicy [badanie cytologiczne], ze stałym spadkiem wskaźnika występowania inwazyjnego raka szyjki macicy.

 

We wszystkich krajach, w których przeprowadzono badania przesiewowe, okres przed wprowadzeniem szczepionek przeciw HPV od 1989 do 2007 roku charakteryzował się znacznym znormalizowanym zmniejszeniem zachorowalności na raka szyjki macicy.

 

Występowanie raka szyjki macicy

 

W ciągu mniej niż 20 lat częstość występowania inwazyjnego raka szyjki macicy zmniejszyła się z:

13,5 do 9,4 w Wielkiej Brytanii [1],
13,5 do 7 w Australii [2],
11,6 do 10,2 w Szwecji [3],
15,1 do 11 w Norwegii [4],
10,7 do 6,67 w USA[5],
11 do 7,1 we Francji.

Na całym świecie w krajach, w których zastosowano badania przesiewowe [badanie cytologiczne i kolposkopię], średnia roczna stopa spadku wynosiła 2,5% w latach 1989-2000 i 1% w latach 2000-2007, co spowodowało całkowity spadek o prawie 30% w latach 1989-2007.

Era szczepień odwróciła ten trend. Porażka w zapobieganiu przez szczepionkę Gardasil nie tylko eliminuje korzystne efekty badań cytologicznych, ale przyspiesza wystąpienie raka szyjki macicy.

Od momentu wprowadzenia szczepień przeciw HPV we wszystkich krajach, w których zastosowano  program szczepień na masową skalę, następuje odwrócenie trendu, ze znacznym wzrostem częstości występowania nowotworów inwazyjnych w grupach najbardziej zaszczepionych. Spójrzmy na OFICJALNE źródła.

AUSTRALIA: W przeciwieństwie do TREFNYCH WIADOMOŚĆI I PUSTYCH SLOGANÓW PRZEDSTAWIANYCH W MEDIACH ORAZ PRZEZ POLITYKÓW, REJESTR ZACHOROWAŃ NIE POKAZUJE ZNIKANIA RAKA SZYJKI MACICY TYLKO WZROST WYSTĘPOWANIA.

 

Australia była pierwszym krajem, który zorganizował rutynowe szczepienia dla dziewcząt. Program szczepień dla dziewczynek w wieku 12-13 lat wprowadzono w kwietniu 2007 roku. W lipcu 2007 roku wprowadzono ograniczony w czasie program szczepień wyrównujących dla kobiet w wieku 14-26 lat, a następnie dla chłopców w 2013 roku.

Zgodnie z ostatnią publikacją australijskiego Instytutu Zdrowia i Opieki Społecznej (publikacja z 2018 r. opisująca szczegółowe wskaźniki do 2014 r.)[6], standaryzowana częstość występowania w całej populacji nie zmniejszyła się od czasu wprowadzenia szczepień przeciw HPV w 2007 roku.  Wskaźnik ten wzrósł z wysokości 7 na 100.000 w 2007 do 7,4 w 2014 roku.

Ta globalna stabilizacja wynika z dwóch sprzecznych tendencji, które pojawiają się jedynie poprzez badanie trendów, w zależności od grup wiekowych.

Kobiety z zaszczepionych grup wiekowych odnotowały wzrost ryzyka:

100% wzrostu dla kobiet w wieku od 15 do 19 lat (z 0,1 w 2007 r. do 0,2 w 2014 r.)
Wzrost o 113% (z 0,7 do 1,5) w grupie wiekowej od 20 do 24 lat, ponad 80% z nich było zaszczepionych podczas kampanii wyrównującej pomiędzy 13 a 17 rokiem życia.

Jednak, ponieważ liczby te są bardzo małe, wzrost ten nie osiąga istotności statystycznej.

Występowanie w grupie wiekowej 25-29 lat, czyli wśród kobiet mniej zaszczepionych wzrosło o około 1/3 (z 5,9 do 8, p = 0,06), a dla 30-34 lat (z 9,9 do 12,4 c=0,80 p = 0,01). Te wzrosty są statystycznie istotne i nie mogą być spowodowane ryzykiem [względnym?].

Dramat jednej z najlepszych atletek: Sarah Tait

To zwiększone ryzyko zachorowania na raka po szczepieniu przeciw HPV zostało dramatycznie zilustrowane smutną historią Sarah Tait, mistrzyni olimpijskiej w wioślarstwie [srebro] podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Ta mistrzyni zobaczyła, że jej życie roztrzaskało się w pełnej krasie: kilka lat później po szczepieniu cierpiała na inwazyjnego raka szyjki macicy i zmarła w wieku 33 lat. Oczywiście nie wiemy, czy szczepienie było bezpośrednią przyczyną powstania jej raka, ale statystycznie miała, jedną na dwie szanse na to, że ucierpi na nowotwór związany ze szczepieniem (być częścią 113% wzrostu raka obserwowanego po szczepieniu). Ponadto zauważamy, że rak pojawił się bardzo wcześnie u tej kobiety.

Występowanie raka szyjki macicy - Australia

Kobiety nie szczepione nadal korzystają z badań przesiewowych – cytologicznych.

W tym samym okresie czasu u starszych kobiet (a więc nieszczepionych) znacznie zmniejszyło się ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy:

mniej o 17% u kobiet w wieku od 55 do 59 lat (z 9,7 do 8,1),
mniej o 13% u kobiet w wieku od 60 do 64 lat (z 10,3 do 8,9),
mniej o 23% u kobiet w wieku od 75 do 79 lat (z 11,5 do 8,8)
a nawet mniej o 31% u kobiet w wieku od 80 do 84 lat (z 14,5 do 10).

 

WIELKA BRYTANIA: PARADOKSYALNY WPŁYW SZCZEPIEŃ PRZECIW HPV NA WYSTĘPOWANIE RAKA SZYJKI MACICY

 

W Wielkiej Brytanii w 2008 r. wprowadzono krajowy program szczepień oferujący szczepienia przeciw HPV rutynowo w wieku 12-13 lat oraz oferujący szczepienia wyrównujące dziewczynom w wieku do 18 lat. Program szczepień przeciw HPV w Wielkiej Brytanii początkowo wykorzystywał biwalentną [dwa szczepy] szczepionkę przeciwko wirusowi HPV (Cervarix), ale w 2012 r. zmieniono ją na szczepionkę czterowalentną (Gardasil). Wyszczepialność przeciwko HPV w Anglii była wysoka i wynosiła ponad 80% [pełny cykl] u dzieci w wieku 12-13 lat. Wyszczepialność w grupie wyrównawczej była niższa (wahała się od 39% do 76%).

Od czasu wprowadzenia szczepień przeciw HPV standaryzowana częstość występowania w ogólnej populacji wzrosła z 9,4 na 100.000 w 2007 do 9,6 w 2015 roku. Obserwujemy kontrastujące trendy między grupami wiekowymi.

Promotorzy szczepień przeciw HPV spodziewali się od 2014 roku spadku liczby zachorowań na raka szyjki macicy u kobiet w wieku od 20 do 24 lat, ponieważ zaszczepione nastolatki wkraczały w swoją drugą dekadę [od czasu zaszczepienia]. Jednak w 2016 r. statystyki krajowe wykazały gwałtowny i znaczny wzrost częstości występowania raka szyjki macicy w tej grupie wiekowej. Te informacje z 2016 roku nie zostały niestety opublikowane. Mogły by posłużyć jako alarm.

Kobiety w wieku od 20 do 25 lat, zaszczepiono ponad 85% z nich, w wieku pomiędzy 14 a 18 lat, odnotowały wzrost ryzyka zachorowania na raka o 70% w ciągu 2 lat (z 2,7 w 2012 do 4,6 na 100.000 w 2014 roku p=0,0006), a kobiety w wieku od 25 do 30 lat (mające pomiędzy 18 a 23 lat w czasie kampanii szczepień) odnotowały wzrost ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy o 100% w latach pomiędzy 2007 a 2015[7] (z 11 na 100.000 do 22 na 100.000).

Kobiety w wieku pomiędzy 25 a 34 lat (mniej zaszczepione, narażone jedynie na szczepienia wyrównawcze) odnotowały wzrost ryzyka o 18% (z 17 w 2007 do 20 w 2014 roku).

W Wielkiej Brytanii, podobnie jak w Australii, u starszych, nieszczepionych kobiet w tym samym czasie odnotowano spadek ryzyka:

(spadek zachorowań o 13% u kobiet w wieku od 65 do 79 lat oraz o 10% u kobiet w wieku powyżej 80 lat), najprawdopodobniej z powodu kontynuacji badań cytologicznych.

 

Występowanie raka szyjki macicy - Anglia

Występowanie raka szyjki macicy – Anglia; Źródło: Prev Med. 2018 Feb;107:21-28.

 

TO SAMO PARADOKSALNE ZJAWISKO W SZWECJI Z POWODU GARDASILU: ZWIĘKSZENIE ILOŚCI ZACHOROWAŃ NA RAKA W ZASZCZEPIONYCH GRUPACH WIEKOWYCH. ALARM!

 

W Szwecji szczepionkę Gardasil  stosowano od 2006 roku. Program masowych szczepień przeciw HPV został wdrożony w 2010 roku, a poziom wyszczepialności wśród 12-letnich dziewcząt był bliski 80%. W latach 2012-2013, w ramach programu wyrównawczego [nadrabiania zaległości], prawie wszystkie dziewczynki w wieku pomiędzy 13 a 18 lat zostały zaszczepione.

W tym kraju standaryzowana zachorowalność na raka szyjki macicy w całkowitej populacji stale wzrasta od czasu wprowadzenia szczepień przeciw HPV,  z 9,6 na 100.000 w 2006 do 9,7 w 2009 roku, a dalej 10,3 w 2012 do 11,49 w 2015 roku[8]. Wzrost ten jest głównie spowodowany wzrostem częstości występowania nowotworów inwazyjnego raka szyjki macicy wśród kobiet w wieku 20-24 lata, których zapadalność podwoiła się (z 1,86 w 2007 do 3,72 w 2015 roku p<0,001)[9], a u kobiet w wieku 20-29 występowanie inwazyjnego raka szyjki macicy zwiększyła się o 19% (z 6,69 do 8,01).

Dla kontrastu, podobnie jak w Australii i Wielkiej Brytanii, zaobserwowano zmniejszenie częstości występowania inwazyjnego raka u kobiet po 50 roku życia, czyli kobiet które nie zostały objęte programem szczepień przeciw HPV. Częstość występowania inwazyjnego raka szyjki macicy zmniejszyła się w latach pomiędzy 2007 a 2015 o 6% u kobiet w wieku od 50 do 59 lat (z 14,24 do 13,34), o 4% u kobiet w wieku od 60 do 69 lat (z 12,63 do 12,04), o 17% u kobiet w wieku od 70 do 79 lat (z 15,28 do 12,66) oraz o 12% u kobiet w wieku powyżej 80 lat (z 15,6 do 13,68).

Występowanie raka szyjki macicy - Szwecja

 

NORWEGIA

Rejestr nowotworów wykazuje wzrost standaryzowanej częstości występowania inwazyjnego raka szyjki macicy z 11,7 w 2007 roku do 12,2 w 2009 roku, 13,2 w 2012 i 14,9 w 2015[10].

Wzrost ten występuje – przede wszystkim –  u młodych kobiet, które były szczepione przeciw HPV, o czym świadczy gwałtowny spadek średniego wieku zachorowania na raka szyjki macicy z 48 lat w latach 2002-2006 do 45 lat w latach 2012-2016.

W latach 2007-2015 częstość występowania inwazyjnego raka szyjki macicy wzrosła o 8% wśród kobiet w wieku od 20 do 29 lat (z 7,78 do 8,47)[11].

W tym samym okresie zaobserwowano zmniejszenie częstości występowania inwazyjnego raka u starszych kobiet, nie uczestniczących w programie szczepień przeciw HPV:  zmniejszenie o 11% u kobiet w wieku od 55 do 64 lat (z 15,47 na 13,7), o 16% u kobiet w wieku od 65 do 74 lat (z 17,7 do 14,71) oraz o 29% u kobiet w wieku od 75 do 85 lat (z 18,39 do 13).

 

USA

W tym kraju wyszczepialność przeciw HPV jest niższa niż w poprzednich krajach (blisko 60%).

Według Przeglądu Statystyk Nowotworów [Cancer Statistics Review] z lat 1975-2015[12], standaryzowana częstość występowania inwazyjnego raka szyjki macicy pozostaje stabilna (+0,1) od czasu wprowadzenia szczepień przeciw HPV.

W USA tę samą rozbieżność obserwuje się w zależności od grup wiekowych, ale o mniejszej amplitudzie. U kobiet w wieku powyżej 50 lat ryzyko zmniejszyło się o 5% (z 10,37 na 100.000 w 2007 do 9,87 w 2015 r.), podczas gdy u młodszych kobiet, które są objęte programem szczepień  ryzyko zwiększyło się o 4% (5,24 w 2007 do 5,47 w 2015 r.).

PRZYPADEK FRANCJI

Zmiany w tych krajach, z wysokim wskaźnikiem wyszczepialności przeciwko HPV, można porównać do tendencji obserwowanej we Francji, gdzie odsetek zaszczepionych przeciw HPV jest bardzo niski (około 15%). Z tego powodu Francja może posłużyć za kraj kontrolny. We Francji[13] częstość zachorowań na raka szyjki macicy stale spadała z 15 w 1995 do 7,5 w 2007 r. na 100.000, 6,7 w 2012 i 6 w 2017 roku, to znacznie mniej niż w krajach o wysokiej liczbie zaszczepionych kobiet przeciw HPV.

Obniżeniu częstości towarzyszył spadek śmiertelności z 5 w 1980 r. na 1,8 w 2012 i 1,7 w 2017 roku.

Paradoksalne i bardzo niepokojące jest to, że te doskonałe francuskie wyniki, niskiej częstości występowania raka szyjki macicy oraz związanej z tym niskiej śmiertelności, mogą być zagrożone w najbliższym czasie zobowiązaniem rozważanym przez naszych polityków, przez niektórych błędnie poinformowanych oraz innych z powiązaniami z wielką farmacją[14].

DRAMATYCZNY I NIEOCZEKIWANY PARADOKSALNY WPŁYW GARDASILU: OSTRZEŻENIE MUSI ZOSTAĆ PRZEKAZANE DECYDENTOM I MEDIOM.

We wszystkich krajach, które osiągnęły wysoki wskaźnik wyszczepialności przeciw HPV, oficjalne rejestry nowotworów wykazują wzrost częstości występowania inwazyjnego raka szyjki macicy.

W przypadku kobiet poniżej 20 roku życia liczba ta jest niewielka, aby osiągnąć istotność statystyczną, ale podobne wzrosty we wszystkich badanych krajach stanowią silny sygnał alarmowy.

W przypadku kobiet 20-30 letnich częstość występowania wzrasta po wprowadzeniu kampanii szczepień wyrównujących i jest bardzo znacząca (p <0,01 lub 0,001). W tych samych krajach, w tym samym czasie kobiety w starszym wieku, które nie zostały zaszczepione, odnotowały spadek ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy.

Podobnie we Francji, kraju o niskim wskaźniku wyszczepialności przeciw HPV, zachorowalność na raka szyjki macicy nadal spada w tempie porównywalnym z okresem przed wprowadzeniem na rynek szczepień przeciw HPV.

Te paradoksalne wyniki wymagają szybkiego przeglądu zaleceń oraz intensywnych badań w celu wyjaśnienia tej katastrofalnej kwestii.

 

 

Przypisy:

1. Cancer Research UK, Cervical Cancer (C53): 1993-2015, European Age-Standardized Incidence Rates per 100,000 Population, Females, UK Accessed 08 [ 2018 ].
2. AIHW [2]. 13. AIHW 2017. Cancer in Australia 2017. Cancer series no. 101. Cat. No. CAN 100. Canberra: AIHW.
3. NORDCAN, Association of the Nordic Cancer Registries 3.1.2018
4. Bo T Hansen, Suzanne Campbell, Mari Nygård Long-term incidence of HPVrelated cancers, and cases preventableby HPV vaccination: a registry-based study in Norway BMJ Open 2018; 8: e019005
5. Table 5.1 Cancer of the Cervix Uteri (Invasive) Trends in SEER Incidence and US Mortality SEER Cancer Statistics Review 1975-2012
6. Australian Institute of Health and Welfare (AIHW) 2017 Australian Cancer Incidence and Mortality (ACIM) books: cervical cancer Canberra: AIHW. <Http://www.aihw.gov.au/acim-books>.
7. A Castanona, P Sasienia Is the recent increase in cervical cancer in women aged 20-24 years in England a cause for concern? Preventive Medicine 107 (2018) 21-28
8. Nationellt Kvalitetsregister für Cervix cancer prevention (NKCx), http://nkcx.se/templates/_rsrapport_2017.pdf [in Swedish]
9. Engholm G, Ferlay J, Christensen N, Hansen HL, Hertzum-Larsen R, Johannesen TB, Kejs AMT, Khan S, Olafsdottir E, Petersen T, Schmidt LKH, Virtanen A and Storm HH: Cancer Incidence, Mortality, Prevalence and Survival in the Nordic Countries, Version 8.1 (28.06.2018). Association of the Nordic Cancer Registries. Danish Cancer Society. Available from http://www.ancr.nu, accessed it 30 / 09 / 2018.
10. Cancer in Norway 2016
11. Engholm G, Ferlay J, Christensen N, Hansen HL, Hertzum-Larsen R, Johannesen TB, Kejs AMT, Khan S, Olafsdottir E, Petersen T, Schmidt LKH, Virtanen A and Storm HH: Cancer Incidence, Mortality, Prevalence and Survival in the Nordic Countries, Version 8.1 (28.06.2018). Association of the Nordic Cancer Registries. Danish Cancer Society. Available from http://www.ancr.nu, accessed is 1 / 10 / 2018
12. SEER 9 National Center for Health Statistics, CDC
13. Francim, HCL, Public Health France, INCa. Projections of Cancer Incidence and Mortality in Metropolitan France in 2017 – Solid Tumors [Internet]. Saint-Maurice: Public health France [updated 02/01/2018; viewed on the 09/05/2018
14. https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/gardasil-alerte-risque-imminent-d-206314 Gardasil, alert, imminent risk of mandatory vaccination against HPV unnecessary, and sometimes dangerous , for girls and boys.

Źródło: Paradoxical Effect Of Anti-Hpv Vaccine Gardasil On Cervical Cancer Rate

 

Zobacz na: Co pominięto w badaniach klinicznych nad Gardasilem – Frederik Joelring
Szczepionka Gardasil i nowe stany chorobowe podczas badań klinicznych – Leslie Carol Botha
Przeciwwskazania do szczepienia szczepionką Gardasil [Silgard] vs kryteria włączenie i wykluczenia w badaniach klinicznych – Cynthia A. Janak
Zwiększona częstotliwość występowania raka szyjki macicy w Szwecji: możliwy związek ze szczepieniem przeciwko HPV – Lars Andersson
Szczepionka Gardasil związana ze spadkiem wskaźnika rozrodczości u kobiet w wieku 25-29 lat [USA]

 

Sarah Tait - rak szyjki macicy

 

 

Niespecyficzne skutki szczepionki przeciw HPV

Fragment z drugiej częsci wykładu dr Suzanne Humphries pod tytułem Niespecyficzne Skutki Szczepień

A co z niespecyficznymi skutkami szczepionek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego? Stary Gardasil zwany Gardasilem 1 był stosowany od 2007 roku w Stanach Zjednoczonych, gdzie po raz pierwszy uzyskał licencję. Jednak w ciągu zaledwie kilku lat pojawił się problem. Stało się oczywiste, że więcej szczepów związanych z nowotworami pojawiło się w organizmach osób, które zostały zaszczepione wokół tej pustej przestrzeni, którą pozostawił Gardasil 1.

Niespecyficzne skutki szczepień - HPV - Gardasil

Wydaje się, że pierwotny Gardasil zrobił coś ciekawego z układem odpornościowym ludzi, którzy go otrzymali i ma to wpływ na tych, którzy zgadzają się przyjąć Gardasil 2 po Gardasilu 1. Gardasil 2… Okej, Gardasil 1 zawierał te 4 szczepy – 2 przeciwko brodawczakowi i 2 przeciwko rakowi szyjki macicy.

Teraz dodaliśmy jeszcze 5 szczepów i podwoiliśmy ilość glinu i mówimy osobom, które przyjęły pierwszą serię trzech szczepionek, nawet jeżeli są potem kalekami, że muszą przyjąć drugą serię trzech szczepionek z dodatkowym glinem, ponieważ kiedy się szczepili za pierwszym razem, wystąpiło coś, co nazywa się konkurencją między szczepami i ta nisza, która pozostaje otwarta, gdyż szczepionka w rzeczywistości skutecznie zabija te 4 szczepy w organizmie za pomocą wytwarzanych przeciwciał. W tym sensie jest skuteczna.

Ale to jest bardzo powszechne, dzieje się to nawet ze szczepionkami bakteryjnymi i dzieje się ze szczepionkami wirusowymi, że przychodzą inne szczepy i zajmują tę przestrzeń. Tak więc teraz, ponieważ to zrobili, chcą, żeby wszyscy wrócili tutaj.

Konkurencja międzygatunkowa – Dwoinka zapalenia płuc, Haemophilus influenzae i Gronkowiec złocisty

 

HPV - konkurencja między szczepami

Ale problem znajduje się na tym wykresie o tutaj, który pochodzi z tego badania. Zapomnijcie na chwilę o tym, popatrzcie po prostu na wykres.

Comparison of HPV prevalence between HPV-vaccinated and non-vaccinated young adult women (20-26 years).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26376014

To był pierwotny Gardasil i widać tu ludzi zaszczepionych i niezaszczepionych. Zatem jeśli zostałeś zaszczepiony, prawdopodobieństwo, że będziesz mieć te szczepy znajdujące się w szczepionce jest dużo niższe, okej? Niech tak będzie, musimy być sprawiedliwi. A teraz spójrzmy co stało się w grupie osób niezaszczepionych o wysokim ryzyku. W porządku? Mamy ludzi niezaszczepionych i zaszczepionych. Popatrzcie na zaszczepionych. Słupki są często dużo wyższe niż osób niezaszczepionych z powodu antygenowego grzechu pierworodnego, kiedy ich układy odpornościowe zostały zaprogramowane przez pierwszą serię szczepionek i nie mogą odpowiedzieć tak jak osoba, która nie była szczepiona.