Konkurencja międzygatunkowa – Dwoinka zapalenia płuc, Haemophilus influenzae i  Gronkowiec złocisty

Zbiór materiałów opisujących kwestie konkurencji międzygatunkowej w kontekście szczepień. Konkurencja międzygatunkowa to oddziaływanie na siebie co najmniej dwóch gatunków. Zależność polegająca na zdobywaniu elementów niezbędnych do życia, które występują w ograniczonej ilości.

Konkurencja międzygatunkowa

Konkurencja międzygatunkowa

Konkurencja międzygatunkowa

Haemophilus influenzae kontra streptococcus pneumoniae

W tym badaniu piszą:

“Zauważono odwrotną korelację pomiędzy kolonizacją obszaru ludzkiego nosa i gardła przez Streptococcus pneumoniae (dwoinka zapalenia płuc) a Haemophilus influenzae, które obie są powszechnymi patogenami górnych dróg oddechowych. Podjęto badania w celu ustalenia, czy którykolwiek z tych organizmów wytwarza substancje hamujące wzrost tego drugiego. Supernatanty kultury S. pneumonia hamowały wzrost H. influenzae, podczas gdy supernatanty kultury Haemophilus influenzae nie miały wpływu na wzrost S. pneumoniae. Co więcej, współhodowla S. pneumoniae i H. influenzae doprowadziły do gwałtownego spadku liczby żywych H. influenzae. Dodanie oczyszczonej katalazy zapobiegło zabiciu H. influenzae w eksperymentalnej współhodowli, sugerując iż to nadtlenek wodoru może być odpowiedzialny za tę bakteriobójczą aktywność. Bakterie H. influenzae zostały zabite  przez stężenie nadtlenku wodoru podobne do tego jakie jest wytwarzane przez S. pneumoniae.

[Haemophilus influenzae – gram-ujemna bakteria (pałeczka) przenoszona drogą kropelkową wywołująca głównie zakażenia układu oddechowego i zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych.]

Wyniki badań klinicznych oceniających czynniki etiologiczne w przypadkach zapalenia ucha środkowego u dzieci i przewlekłego zapalenia oskrzeli u dorosłych wykazały, że Streptococcus pneumoniae i Haemophilus influenzae są najbardziej rozpowszechnionymi bakteryjnymi patogenami(14,23). Częstotliwość z jaką oba te gatunki są izolowane z tej samej próbki, jest jednak znacznie mniejsza, niż przewidywano to na podstawie ich względnej częstości występowania(25, 30). Sugeruje to iż może występować efekt hamujący rozmnażanie się jednego gatunku na drugi in vivo [w żywym organizmie].”

Inhibitory and Bactericidal Effects of Hydrogen Peroxide Production by Streptococcus pneumoniae on Other Inhabitants of the Upper Respiratory Tract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC101678/

W tym badaniu wnioskują…

„Jednakże obserwacje kliniczne dotyczące Streptococcus pneumoniae i Haemophilus influenzae wskazują na potrzebę zrozumienia potencjalnych oddziaływań mikroorganizmów, gdyż manipulowanie ludzką florą może prowadzić do nieprzewidzianych problemów.”

Neuraminidase Expressed by Streptococcus pneumoniae Desialylates the Lipopolysaccharide of Neisseria meningitidis and Haemophilus influenzae: a Paradigm for Interbacterial Competition among Pathogens of the Human Respiratory Tract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC133026/

W tym badaniu stwierdzono:

W badaniu przeprowadzonym na mysim modelu, zarówno szczepy Haemophilus influenzae  jak i Streptococcus pneumoniae skutecznie kolonizują błonę śluzową nosa gdy są testowane indywidualnie. Natomiast po wspólnej inokulacji, Haemophilus influenzae szybko i całkowicie wypiera Streptococcus pneumoniae. Ten efekt współzawodnictwa zależny jest od miejscowej odpowiedzi organizmu gospodarza w postaci szczególnego rodzaju białych krwinek (neutrofili). Neutrofile pochłaniają i niszczą mikroorganizmy, które zostały oznaczone przez białka wiążące się z powierzchnią tych drobnoustrojów. Wyniki tego badania pokazują, że rozpoznawanie produktów drobnoustrojów z jednego gatunku może aktywować reakcje zapalne, które promują usuwanie innych konkurencyjnych gatunków. Badanie to pokazuje również w jaki sposób manipulacje takie jak stosowanie antybiotyków lub szczepionek, które mają na celu zmniejszenie występowania pojedynczego patogenu, mogą nieumyślnie zmienić konkurujące interakcje złożonych społeczności mikroorganizmów.”

The Role of Innate Immune Responses in the Outcome of Interspecies Competition for Colonization of Mucosal Surfaces Streptococcus pneumonia kontra staphylococcus aureus.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1238736/pdf/ppat.0010001.pdf

 

Streptococcus pneumoniae vs. staphylococcus aureus / Dwoinka zapalenia płuc kontra Gronkowiec złocisty

W tym badaniu autorzy wnioskują tak:

„Wnioski: Nosicielstwo Streptococcus pneumoniae [Dwoinka zapalenia płuc], w szczególności szczepów szczepionkowych jest negatywnie związana z obecnością  Staphylococcus aureus [Gronkowiec złocisty] u dzieci. Konsekwencje tych odkryć w erze stosowania szczepionki przeciw pneumokokom wymagają dalszych badań.”

Association Between Carriage of Streptococcus pneumoniae and Staphylococcus aureus in Children
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/199212

W tym badaniu stwierdzono …

„Badanie 7-walentnej skoniugowanej szczepionki przeciw pneumokokom u dzieci z nawracającym ostrym zapaleniem ucha środkowego wykazało przesunięcie kolonizacji pneumokokowej w kierunku serotypów innych niż szczepionkowe i wzrost gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus) związanego z ostrym zapaleniem ucha środkowego po szczepieniu.”

„Te odkrycia sugerują naturalne współzawodnictwo pomiędzy kolonizacją pneumokoków typu szczepionkowego a gronkowcem złocistym, co może objaśniać wzrost liczby zapaleń ucha środkowego związanych z gronkowcem złocistym po szczepieniu.”

Colonisation by Streptococcus pneumoniae and Staphylococcus aureus in healthy children.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15183627

Prawdopodobny mechanizm opisano tutaj:

„Bakteriobójcza aktywność Streptococcus pneumoniae wobec Staphylococcus aureus związana jest z nadtlenkiem wodoru. Kataliza wyeliminowała tą aktywność. Pneumokoki hodowane beztlenowo lub genetycznie bez oksydazy pirogronianowej (SpxB) nie były bakteriobójcze, ani nie były  również paciorkowcami niepneumokokowymi [nonpneumococcal streptococci]. Wyniki te dostarczają możliwego mechanistycznego wyjaśnienia interferencji międzygatunkowej obserwowanej w badaniach epidemiologicznych.”

Dalej w tym badaniu autorzy piszą:

„Jeśli związek jest przyczynowy, a nabycie S. pneumoniae eliminuje nosicielstwo S. aureus to wówczas stosowanie szczepionek przeciw pneumokokom może wyeliminować „ochronny” efekt aktywności S. pneumoniae przeciwko nosicielstwu S. aureus. [gronkowiec złocisty]. W efekcie czego nastąpi wzrost występowania S. aureus.  Zaobserwowano wzrost liczby zapaleń ucha środkowego spowodowanego obecnością S. aureus wśród zaszczepionych podczas randomizowanego badania skoniugowaną szczepionką przeciwko pneumokokom (23). To czy dotychczasowy wzrost liczby ciężkich zakażeń spowodowanych przez infekcję S. aureus, w tym szczepów gronkowca złocistego opornego na metycylinę (6) jest częściowo spowodowany przez niedawne wprowadzenie skoniugowanej szczepionki przeciwko pneumokokom jest kwestią do ustalenia.”

Interference between Streptococcus pneumoniae and Staphylococcus aureus: In Vitro Hydrogen Peroxide-Mediated Killing by Streptococcus pneumoniae
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1482988/

Źródło: The Interspecies Competition Library

Zobacz na: Odporność niemowląt z dr Suzanne Humphries i Hilary Butler
Haemophilus influenzae – The Stephan family [Marzec , 2016]
Odkryto, że szczepionka ActHIB zawierała kawałki szkła w latach 2013-2015

Geny „chorobotwórcze” a flora jelitowa – mikrobiom – dr Art Ayers