Mieszkańcy Nowej Zelandii od trzydziestu lat leczą krztusiec witaminą C, ja zaczęłam leczyć krztuśca witaminą C u nowonarodzonych dzieci i każdego pacjenta nawet w starszym wieku i mam samych zadowolonych pacjentów oraz szczęśliwych rodziców, których dzieci dzięki temu mają teraz zapewnione od 30 do 35 lat odporności, solidnej odporności.

Jeśli pytacie o moje zdanie, to według mnie nie można nie podawać witaminy C pacjentowi choremu na krztusiec. Witamina C w sposób zasadniczy zmienia stan rzeczy. Nie jest cudownym lekiem, nie powoduje, że krztusiec znika, nie zapobiega krztuścowi, ale zmienia go w chorobę, z którą można sobie poradzić w domu bez antybiotyków, bez lekarza i bez wpadania w panikę. – Leczenie krztuśca witaminą C

Suzanne Humphries

Materiały z portalu fakty o szczepieniach

Przedstawiony materiał na temat szczepień przeciwkrztuścowych, polskich danych epidemiologicznych dotyczących krztuśca i metod leczenia tej choroby został zebrany w celu umożliwienia zainteresowanym osobom podjęcia świadomej decyzji w kwestii szczepień przeciwko krztuścowi.

Literatura medyczna przedstawiona na tym portalu dostarcza dowodów na następujące wnioski:

 • epidemia krztuśca i wysoka liczba zgonów i powikłań w Polsce w latach 50. XX wieku wynikała bezpośrednio z czynników społeczno-ekonomicznych tamtego okresu, wraz z poprawą tych czynników, poprawą skuteczności leczenia ciężkich przypadków i wprowadzeniem skutecznych terapii infekcji wtórnych liczba zgonów i komplikacji zmniejszała się bez udziału szczepień,
 • faktyczna liczba zachorowań wśród dzieci na krztusiec przed 1960 rokiem była zbliżona do faktycznej liczby powszechnych zachorowań na odrę, dane epidemiologiczne dotyczące liczby zarejestrowanych zachorowań w okresie przed masowymi szczepieniami były wielokrotnie zaniżone,
 • wprowadzone w 1960 roku masowe szczepienia szczepionkami pełnokomórkowymi u dzieci poniżej 12 miesiąca życia spowodowały spadek liczby zachorowań wśród dzieci w wieku przedszkolnym,
 • wzrost rejestrowanej zachorowalności rozpoczął się już w latach 90., za główne przyczyny tego zjawiska uważa się wzrost liczby wykonywanych testów, zwiększoną świadomość choroby w starszych grupach wiekowych, relatywnie niską skuteczność szczepień i krótki czas utrzymywania się poszczepiennego uodpornienia, genetyczną mutację bakterii,
 • wzrost rejestrowanej zachorowalności błędnie interpretowany jest obecnie jako „powrót krztuśca”,
 • równie błędny jest pogląd, że garstka nieszczepionych dzieci odpowiedzialna jest za wzrost liczby zachorowań na krztusiec,
 • wstępne dane o obecnej faktycznej zachorowalności na krztusiec w Polsce mówią o ponad 70-krotnym niedoszacowaniu oficjalnych danych epidemiologicznych, szczególnie w starszych grupach wiekowych,
 • skuteczność szczepionek przeciwkrztuścowych pełnokomórkowych (DTP) szacowana jest na 71 – 85% w okresie 3-5 lat od ostatniego szczepienia, szczepionki acelularne (DTaP) wykazują trochę niższą skuteczność, jednak ww wyniki mogą być zawyżone na skutek błędu percepcji osób zaangażowanych w badania kliniczne,
 • zbiorowa odporność przeciwko krztuścowi i całkowite przerwanie transmisji tej bakterii nie jest możliwe do osiągnięcia m.in. ze względu na zmiany w odpowiedzi immunologicznej wywołane przez szczepienia u szczepionych osób, które skutkują atypowymi zachorowaniami a nawet osłabieniem eliminacji zarazka przy kolejnych infekcjach,
 • Polska jest jednym z niewielu krajów stosujących nadal preparaty pełnokomórkowe DTP (firmy Biomed) pomimo dostępności preparatów acelularnych DTaP.  Większość krajów rozwiniętych zrezygnowała z preparatów pełnokomórkowych z korzyścią dla bezpieczeństwa szczepionych dzieci,
 • obecna kampania wprowadzania dawek przypominających we wszystkich grupach wiekowych włącznie z kobietami w I trymestrze ciąży jest jednym wielkim eksperymentem,
 • obecne rekomendacje poddawania antybiotykoterapii wszystkich chorujących i wszystkich osób z bliskiego kontaktu nie mają żadnych podstaw naukowych, a nawet stoją w sprzeczności z wieloma publikacjami na ten temat,
 • na zakończenie … brak wiedzy o chorobach zakaźnych i niedbanie o zdrowie i  układ immunologiczny dziecka od momentu jego poczęcia to wielka nieodpowiedzialność niezależnie od decyzji dotyczących szczepień.

Zrozumienie wszystkich powyższych wniosków wymaga wnikliwego przestudiowania materiałów zgromadzonych na podstronach tego portalu. Zachęcam do lektury, weryfikacji, przemyśleń i własnych wniosków.

Krztusiec szczepienia

Fragment wykładu dr Humphries, gdzie poruszane są następujące kwestie:
– błędne diagnozowanie krztuśca przez lekarzy
– PIERWOTNY GRZECH ANTYGENOWY, czyli błędne programowanie ukł.odpornościowego przez szczepienia
– błędne leczenie antybiotykami oraz jak pomocna może być witamina C w leczeniu krztuśca
– MUTANTY:

“Ponieważ pozbycie się bakterii zajmuje dłużej u szczepionych osób, to bakterie mają okazję dłużej się rozmnażać i nauczyć nowych sztuczek. Podobnie jak jest z antybiotykami. Szczepieni są chodzącymi laboratoriami, u których rosną mutanty szczepów Bordetella pertussis. A okazuje się, że te szczepy są również oporne wobec odporności uzyskanej dzięki szczepionce, ponieważ brakuje im tego czynnika adhezyjnego o nazwie pertaktyna.

Bakteria wygrywa tę grę.

Szczepieni są wylęgarnią mutujących szczepów bakterii, ponieważ należą do grupy bezobjawowej, która nie pozbywa się natychmiast tych bakterii, więc mają one czas, żeby opracować strategie na obejście ‘odporności’ wywołanej szczepieniami.”

Materiał dodatkowy:

Witamina C i krztusiec: witamina C ma definitywny wpływ na skrócenie okresu objawów choroby, jeśli zostaną podane duże dawki na wczesnym etapie zachorowania. Są to wnioski z tego artykułu opublikowanego już w 1937 roku przez Canadian Medical Association Journal: ASCORBIC ACID (VITAMIN C) TREATMENT OF WHOOPING COUGH

Witamina C w sposób zasadniczy zmienia stan rzeczy. Nie jest cudownym lekiem, nie powoduje, że krztusiec znika, nie zapobiega krztuścowi, ale zmienia go w chorobę, z którą można sobie poradzić w domu bez antybiotyków, bez lekarza i bez wpadania w panikę.

Porównanie komplikacji neurologicznych po krztuścu i po szczepieniu przeciwko krztuścowi 

Byers i Moll (1948) opisali 26 ciężkich encefalopatii krztuścowej w ciągu 10 lat w szpitalu w Bostonie, gdzie zaobserwowano 15 przykładów uszkodzeń po szczepieniu. To przykre, że liczby te nie mogą być skorelowane z częstością występowania choroby lub z całkowitą liczbą szczepień/zaszczepionych.

Pewne wyobrażenie o częstości występowania reakcji neurologicznych na krztusiec można uzyskać z materiału zebranego w okresie 10 lat pomiędzy 1948 a 57 rokiem z 64 wcześniej wspomnianych szpitali w Szwecji. W tych latach, w tych szpitalach, leczono 31 dzieci z neurologicznymi powikłaniami krztuśca. Spośród tych dzieci dwoje zmarło, a ośmioro miało ciężkie następstwa z porażeniem mózgowym, upośledzeniem umysłowym lub padaczką. Przybliżone obliczenia wskazują, że w tym 10-letnim okresie około 725.000 dzieci w Szwecji zachorowało na krztusiec. W latach 1955–8, 17 przypadków powikłań mózgowych po szczepieniu przeciw krztuścowi leczono w tych samych szpitalach. W tym samym okresie w ośrodkach opieki nad dziećmi zaszczepiono około 215.000 dzieci.

Z należytym zastrzeżeniem problemów związanych z diagnozowaniem i gromadzeniem materiału oraz przybliżeń w obliczeniach, można śmiało powiedzieć, że w Szwecji częstość powikłań neurologicznych po krztuścu nie wydaje się tak wysoka jak po szczepieniu. Całkowita częstość niepożądanych reakcji neurologicznych po szczepieniu w niniejszej serii wyniosła 36 na ogółem 215.000 zaszczepionych dzieci, czyli około 1 na 6.000; śmierć lub trwałe uszkodzenia wystąpiły u 13 osób lub około 1 przypadku na 17.000 zaszczepionych.” – Is Universal Vaccination Against Pertussis Always Justified?; Br Med J. 1960 Oct 22; 2(5207): 1184–1186. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2096931

“Powtarzające się globalnie nawroty krztuśca w ostatnich latach w dużej mierze można przypisać immunologicznym niepowodzeniom szczepionek bezkomórkowych… w przeciwieństwie do istniejących założeń, chociaż obie szczepionki blokowały objawy choroby, to pełno komórkowa szczepionka przeciw krztuścowi również blokowała zarażanie u zwierząt, podczas gdy szczepionka bezkomórkowa tego nie robi.” – Resurgence of Whooping Cough May Owe to Vaccine’s Inability to Prevent Infections – dr Salma Abdalla, profesor światowego zdrowia dr Donald M. Thea  https://www.bu.edu/sph/2017/09/21/resurgence-of-whooping-cough-may-owe-to-vaccines-inability-to-prevent-infections/

„W 1979 roku Szwecja porzuciła szczepionkę przeciwko krztuścowi. Z 5.140 przypadków w 1978 roku, okazało się, że 84% chorych było szczepionych trzy razy.” – Whooping cough in adults. BMJ 1981 Sep 12; 283(6293): 696697. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1506984/

„Badanie opublikowane w lipcowym The New England Journal of Medicine z 1994 wykazało, że ponad 80% dzieci poniżej 5 roku życia, które zachorowały na krztusiec, były w pełni zaszczepione.” – The 1993 Epidemic of Pertussis in Cincinnati – N Engl J Med 1994; 331:16-21 http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM199407073310104

“Pomimo wysokiego poziomu pokrycia szczepieniami przeciw krztuścowi, jego cyrkulacja w środowisku nie może być sterowana w ogóle. Wyniki kwestionują skuteczność obecnych programów szczepień.” Warto przypomnieć, zanim rozpalą stosy i rozpętają kolejną histerię pt – ”Powrót krztuśca”, który nigdy i nigdzie nie odszedł. – Enferm Infecc Microbiol Clin. 2015 Jan;33(1):27-31. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24216286

8 Maj 2012. “Komisja parlamentarna ogłosiła, że “rodzice w Australii nie będą już otrzymywać bezpłatnych szczepionek przeciw krztuścowi, ponieważ jest nie skuteczna w ochronie noworodków wobec potencjalnie śmiertelnej choroby”.  [ale i tak dalej to finansują] Profesor Brook powiedział “PBAC (Pharmaceutical Benefits Advisory Committee), który jest całkowicie niezależny i bardzo fachowy stwierdził, że nie ma klinicznej skuteczności dla tej strategii “. Powiedział również, że strategia tworzenia sztucznej ochrony (kokonu) nie powinna być dłużej kontynuowana. “Tak, więc wszystkie jurysdykcje biorące udział w tym programie efektywnie zaprzestaną tej strategii do końca czerwca tego roku”.  “Zwołano krajowy komitet, aby przyjrzeć się bliżej tej sprawie i podjąć decyzję w oparciu o najlepsze dowody naukowe… dowody są takie, że ta strategia jest nieskuteczna”.  – States ending free parent whooping vaccine http://www.news.com.au/breaking-news/states-ending-free-parent-whooping-vaccine/news-story/03235c4dc2b3fe6456b7e6c3aeae1d83

Kalifornia 2010 rok 

Kalifornijski Departament Zdrowia Publicznego (CDPH) ogłosił w dniu 23 czerwca 2010 roku epidemię krztuśca. Odnotowano najwięcej przypadków zachorowań (9146) od 1947 roku. Opisujemy cechy epidemiologiczne krztuśca i choroby na podstawie 986 zgłoszonych przypadków u dzieci z San Diego County (populacja 3.2 mln).
Historia szczepień
Cząstkowe dane na temat szczepień były dostępne w 91 % zgłoszonych przypadków, a kompletne jedynie w 43 % przypadków. Dzieci w wieku do 6 miesięcy, 91 % -95 % w każdej grupie wiekowej otrzymały co najmniej 1 dawkę szczepionki zawierającą antygeny krztuśca. 69 dzieci było całkowicie nieszczepionych przeciw krztuścowi z innych powodów niż “zbyt niski wiek”, 55 dzieci (6 % wszystkich zgłoszonych dzieci) było nie szczepionych z powodu przekonań rodziców, 12 dzieci miało opóźnienie w przyjęciu szczepionki i tylko 1 dziecko miało zwolnienie lekarskie. – The California Pertussis Epidemic 2010: A Review of 986 Pediatric Case Reports From San Diego County – Oxford Journals

California – wyszczepialność na poziomie 83.5% DTaP (>4 dawkami u dzieci pomiędzy 19-35 miesiącem życia).
National and State Vaccination Coverage Among Children Aged 19–35 Months — United States, 2010

Kalifornia 2012 rok

Rok 2012 był rekordowy pod względem zarejestrowanych przypadków krztuśca. W niedzielę 6 stycznia stacja ABC News 23 obwieściła, że w 2012 roku odnotowano około 42.000 przypadków krztuśca, zwanego również jako koklusz. To był największy wybuch krztuśca od 1955 roku. Nagły skok zachorowań pozostawia wiele pytań bez odpowiedzi na temat samej choroby, a co ważniejsze, skuteczności szczepionki. http://sanevax.org/whooping-cough-vaccine-efficacy/

California – wyszczepialność na poziomie 81.6% DTaP (>4 dawkami u dzieci pomiędzy 19-35 miesiącem życia).
National, State, and Local Area Vaccination Coverage Among Children Aged 19–35 Months — United States, 2012

14 Marzec 2012 “Mieszkańcy hrabstwa Alamance w północnej Karolinie zdezorientowanii wybuchem krztuśca podczas którego zachorowało ponad 103 dzieci, wszystkie były szczepione. Społecznośc cieszy się wysoką wyszczepialnością wśród uczniów. Według dyrektora medycznego Kathleen Shapley-Quinn nieszczepionych dzieci z powodów medycznych lub religijnych było 15, żadne z nich nie zachorowało.  Dyrektor Barry Bass mówi, że “mamy naprawdę dobry poziom wyszczepialności” co “stawia pod znakiem zapytania samą szczepionkę” i jej efektywnośc w zapobieganiu chorobie.” – County health, school officials learn from pertussis outbreak

22 Marzec 2009 “Porażka szczepień w Atlancie: Szczepionka przeciw krztuścowi nie tak poteżna jak myślano. W hrabstwie Cobb zachorowało 18 studentów, według urzędników ze służby zdrowia 17 z nich było prawidłowo zaszczepionych pięcioma dawkami szczepionki DTaP…”  – Whooping cough vaccine not as powerful as thought

23 Kwiecień 2012 Porażka szczepień w Wisconsin: “Kurt Eggebrecht z departamentu zdrowia Appleton mówi, że mają 216 potwierdzonych przypadków krztuśca i prawie wszyscy chorzy to dzieci, które były w przeszłości zaszczepione.” – Whooping Cough Cases Jump in Appleton

26 Październik 2011. “Porażka szczepień w hrabstwie  Suffolk w stanie Nowy York: “179 przypadków krztuśca w hrabstwie Suffolk, NY – według urzedników służby zdrowia wszyscy chorzy byli w przeszłości szczepieni” – Whooping Cough Cases Triple in Suffolk County

11 Luty 2010  (Szczepionka powoduje mutacje bakterii… a to powoduje wybuchy choroby)
“Naukowcy wczoraj ostrzegali, że bakteria wywołująca krztusiec zmutowała, nastapiło osłabienie ochrony zapewnianej przez szczepionki podawane dzieciom. Nasze wyniki wskazują, że zastosowanie bezkomórkowej szczepionki może być czynnikiem przyczyniającym się do takich zmian genetycznych. ” – Whooping cough strain now immune to vaccine

Badanie dokumentujące to, że szczepionki powodują mutacje i rozprzestrzenianie się krztuśca: “…szczepienia doprowadziły do 40 – krotnego zwiększenia kolonizacji B. parapertussis w płucach mysz… te dane wskazują na to, że szczepionka może przyczyniać się do obserwowanego wzrostu częstości występowania incydentów krztuśca w ostatniej dekadzie poprzez rozprzestrzenianie zakażenia B. parapertussis “. – Acellular pertussis vaccination enhances B. parapertussis colonization; Proc Biol Sci. 2010 Jul 7;277(1690):2017-25.
http://epidemics.psu.edu/articles/view/acellular-pertussis-vaccination-enhances-b.-parapertussis-colonization

Skoro 5 dawek poległo to następne na pewno pomogą… “Porównaliśmy 277 dzieci, w wieku od 4 do 12 lat, które miały pozytywny wynik w badaniu PCR na krztusiec (…) Ochrona [przeciwciała] przed krztuścem zanikła w ciągu 5 lat od piątej dawki DTaP.” – Waning protection after fifth dose of acellular pertussis vaccine in children.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22970945

„Szósta dawka bezkomórkowej szczepionki przeciw krztuścowi wraz z anatoksyną tężcową i zredukowanym toksoidem błoniczym (Tdap) została zalecona w 2005 roku dla młodzieży i dorosłych…. Ochrona indukowaną szczepionką TdaP słabnie w ciągu od 2 do 4 lat od (ostatniego) szczepienia. Brak długotrwałej ochrony po szczepieniu prawdopodobnie przyczynia się do wzrostu liczby przypadków krztuśca wśród nastolatków.” – Tdap vaccine effectiveness in adolescents during the 2012 Washington State pertussis epidemic.; Pediatrics. 2015 Jun;135(6):981-9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25941309

Krztusiec jest obecnie najmniej kontrolowaną chorobą przeciw której szczepi się ludzi pomimo poziomu wyszczepialności i 6-ciu zalecanych dawek szczepionki pomiędzy 2 miesiącem życia a okresem dojrzewania.” – Pertactin-negative Bordetella pertussis strains: evidence for a possible selective advantage.; Clin Infect Dis. 2015 Jan 15;60(2):223-7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25301209

“Czynniki etiologiczny krztuśca, bakteria Bordetella pertussis, jest niezwykle jednokształtna a jej zdolność do przetrwania w obliczu intensywnego szczepienia jest intrygująca. Liczne badania wykazały, że populacje B. pertussis zmieniła się po wprowadzeniu szczepień co sugeruje adaptację. Najwcześniejsze adaptacje spowodowała antygenowa rozbieżność wśród szczepów szczepionkowych. W ostatnim czasie pojawiły się szczepy wytwarzające zwiększoną ilość toksyny krztuśca (Ptx).
Adaptacja B. pertussis do pierwszych gospodarzy obejmuje opóźnienie skutecznej odpowiedzi immunologicznej poprzez antygenową rozbieżność ze szczepów szczepionkowych oraz zwiększone stłumienie układu odpornościowego poprzez wyższy poziom produkcji toksyny krztuśca. Wyższy poziom toksyny krztuśca może również przyczyniać się do przenoszenia choroby poprzez nasilenie objawów klinicznych”.  – Bordetella pertussis and vaccination: the persistence of a genetically monomorphic pathogen. NCBI

“vaccinating individuals in close contact with infants too young to receive the vaccine (“cocooning” unvaccinated children) may be ineffective.”
“Recent studies have suggested a fourth mechanism: asymptomatic transmission from individuals vaccinated with the currently used acellular B. pertussis vaccines.
RESULTS:
We find that: 1) the timing of changes in age-specific attack rates observed in the US and UK are consistent with asymptomatic transmission; 2) the phylodynamic analysis of the US sequences indicates more genetic diversity in the overall bacterial population than would be suggested by the observed number of infections, a pattern expected with asymptomatic transmission; 3) asymptomatic infections can bias assessments of vaccine efficacy based on observations of B. pertussis-free weeks; 4) asymptomatic transmission can account for the observed increase in B. pertussis incidence; and 5) vaccinating individuals in close contact with infants too young to receive the vaccine (“cocooning” unvaccinated children) may be ineffective.
CONCLUSIONS:
Although a clear role for the previously suggested mechanisms still exists, asymptomatic transmission is the most parsimonious explanation for many of the observations surrounding the resurgence of B. pertussis in the US and UK. These results have important implications for B. pertussis vaccination policy and present a complicated scenario for achieving herd immunity and B. pertussis eradication.
Asymptomatic transmission and the resurgence of Bordetella pertussis.

“Leczenie krztuśca antybiotykiem po okresie nieżytowym nie wpływa na kaszel towarzyszący krztuścowi. Pałeczka krztuśca zdążyła już uszkodzić drogi oddechowe i jej zabicie antybiotykiem tego nie odwróci. Niestety, nie udowodniono, by jakikolwiek lek łagodził napady kaszlu krztuścowego.” – http://pulmonologia.mp.pl/lista/show.html?id=116364

Andrea Rock – Money MagazineThe Lethal Dangers of the Billion-Dollar Vaccine Business

„Badanie CDC z 1995 roku wykazało, że ilość zgłaszanych poważnych niepożądanych odczynów poszczepiennych wynosiła mniej niż 1 % dla ciężkich NOP-ów, takich jak utrata przytomności po szczepionce DPT.”
1995 CDC study found that reporting rates were less than 1 per cent for serious reactions such as loss of consciousness after a DPT Shot.

Czy DTaP jest bezpieczniejsza, niż DPT?
Pediatrics opublikował wyniki szwedzkiego badania potwierdzającego zmniejszenie łagodnych reakcji po szczepionce DTaP, ale dzieci nadal wykazywały niezwykłe objawy długotrwałego płaczu – krzyku mózgowego – hipotonicznych reakcji i zapalenia mózgu.
W istocie, 1 na 106 dzieci zaszczepionych DTaP miało poważne reakcje niepożądane, takie jak zapalenie mózgu – dużo wyższy wskaźnik, niż oficjalne dane dla pełnokomórkowej szczepionki DPT.
Adverse reactions and serologic response to a booster dose of an acellular pertussis vaccine in children immunized with acellular or whole-cell vaccine

Zgony po DTaP

W naszym zwariowanym “nowym świecie”, w którym ludzie krytyczni wobec szczepień toną w tajemniczych okolicznościach, a niemowlęta umierające po szczepieniu uznaje się jako naturalne przyczyny zgonu, nikt nie będzie zbytnio zszokowany ponad 850 zgonami po szczepionkach DTaP.  Będzie? Och, jak gruboskórna stała się ludzkość.
Mantra brzmi: “Można się tego spodziewać w imię większego dobra.”

„W nowym przeglądzie, zespół badaczy przeszukał bazę Systemu Raportowania Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych (VAERS) pod kątem raportów dotyczących szczepionek DTaP w okresie od 1991 do 2016 roku, analizując wszystkie zapisy dotyczące zgonów i losową próbę raportów zaklasyfikowanych jako “poważne nieśmiertelne”.
Do bazy VAERS zgłoszono 50.177 raportów po szczepieniu DTaP, z czego 43.984 (87,7%) dotyczyła jednoczesnego podania łącznie z innymi szczepionkami, a 5.627 (11,2%) było poważnych, według badania Pediatrics, opublikowanego 4 czerwca na stronie internetowej.
Safety Surveillance of Diphtheria and Tetanus Toxoids and Acellular Pertussis (DTaP) Vaccines
http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2018/05/31/peds.2017-4171

Średni wiek przy szczepieniu wynosił 19 miesięcy. Najczęściej zgłaszanymi zdarzeniami były rumień w miejscu wstrzyknięcia (25,3%), gorączka (19,8%), obrzęk w miejscu wstrzyknięcia (15,0%), rumień (11,2%) i uczucie gorąca w miejscu wstrzyknięcia (9,6%).
Zgony stanowiły 1,7% raportów [czyli ponad 850 przypadków]. Najczęstszą diagnozą (48,3%) był zespół nagłej śmierci niemowląt, który wystąpił głównie u niemowląt poniżej szóstego miesiąca życia (91%) i głównie u chłopców (62%).
Poważne nieśmiertelne raporty dotyczące losowej próby (5% wszystkich raportów VAERS) dotyczyły dolegliwości neurologicznych (25%) i żołądkowo-jelitowych (23,3%) oraz zaburzeń ogólnych oraz tych w miejscu szczepienia.
Chociaż nie wykryto żadnych nowych lub nieoczekiwanych zdarzeń niepożądanych, zidentyfikowano podwyższone wartości błędów dotyczących szczepień, w tym nieprawidłową recepturę produktu, problemy z jakością produktu oraz podawanie w niewłaściwym miejscu.” – Źródło: Post-licensure Studies Affirm Safety of DTaP Vaccines, Pinpoint Vaccination Errors
https://www.medscape.com/viewarticle/897809?nlid=123175_440&src=WNL_mdplsfeat_180612_mscpedit_publ&uac=88214SN&spon=42&impID=1655732&faf=1

“W Wielkiej Brytanii co 5 dziecko w wieku szkolnym, zgłaszające się do lekarza z uporczywym kaszlem, miało krztuśca, pomimo faktu, że było w pełni zaszczepione.” – A fifth of children visiting their doctor with a persistent cough could have whooping cough

“Dowody wskazujące na związek szczepionki przeciw krztuścowi z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego, w tym drgawek u noworodków, hipsarytmii, aseptycznego zapalenia opon mózgowych i encefalopatii.” – Adverse Effects of Pertussis and Rubella Vaccines 

“Nieszczepieni i nie w pełni zaszczepieni nie wydają się znacząco przyczyniać do zwiększenia przypadków krztuśca. Zaskakująco najwyższa częstość występowania tej choroby była u wcześniej zaszczepionych dzieci w wieku od lat ośmiu do dwunastego roku życia.” – Unexpectedly limited durability of immunity following acellular pertussis vaccination in preadolescents in a North American outbreak.

“Polska – badania potwierdziły wysoką zachorowalność na krztusiec we wszystkich grupach wiekowych w populacji ogólnej, w szczególności u osób dorosłych, które nie są odpowiednio udokumentowane przez istniejący system nadzoru.” – Incidence of pertussis in patients of general practitioners in Poland.

“Finlandia – wyszczepialność 4 dawkami na poziomie 98 %. Zakażenia krztuścem są powszechne w zaszczepionych populacjach, a infekcje B parapertussis [krztusiec rzekomy] najwyraźniej są bardziej powszechne niż wcześniej udokumentowano.” – Whooping cough caused by Bordetella pertussis and Bordetella parapertussis in an immunized population.

“Stały wzrost ryzyka krztuśca w rok po ukończeniu 5 ej-serii dawek DTaP. Wzrost ten jest prawdopodobnie wynikiem spadku skuteczności szczepionki DTaP.” – Waning immunity to pertussis following 5 doses of DTaP.

“U dwu miesięcznej dziewczynki rozwinęła się ostra encefalopatia z niszczącym uszkodzeniem mózgu 12 godzin po podaniu bezkomórkowej szczepionki na krztusiec. Kilka miesięcy później u dziewczynki pojawił zespół Retta.” – Rett syndrome phenotype following infantile acute encephalopathy.

 

Szkorbut i krztusiec - umieralność Anglia
krztuśca

Witamina C i krztusiec: witamina C ma definitywny wpływ na skrócenie okresu objawów choroby, jeśli zostaną podane duże dawki na wczesnym etapie zachorowania. – ASCORBIC ACID (VITAMIN C) TREATMENT OF WHOOPING COUGH

Krztusiec Szczepienia
Krztusiec Australia - Umieralność
Krztusiec u 90% zaszczepionych

Krztusiec szczepienia

Poważne powikłania po „krztuścu”

Poważne powikłania po „krztuścu” w tym i zgony, nie są wynikiem samego „krztuśca”, ale skutkiem leczenia farmakologicznego, antybiotykami!!! Więc niech media ludziom ciemnoty nie wciskają, że krztusiec jest taki groźny, ale gdyby nie interwencja medyczna, ich „chemiczne wybawianie ludzkości” to by do takich medialnych przypadków nie dochodziło!!! A skąd głównie pochodzą te zdjęcia medialnych krztuśców dzieci z powikłaniami? ……. W większości są to niestety łóżka szpitalne, więc na 100% interwencja medyczna była……. Ale jak się spaprało sprawę, to trzeba zwalić winę na nieszczepiących i przedstawić niegroźny krztusiec w krzywym zwierciadle!

Krztusiec - szczepienia nie działają