Pneumokoki

Szczepionka na pneumokoki

Pneumokok to należąca do paciorkowców bakteria tlenowa o wprowadzającej wiele zamieszania nazwie systematycznej Streptococcus pneumoniae, czyli dwoinka zapalenia płuc. Pneumokoki to powszechny składnik fizjologicznej flory komensalnej (pozostającej w symbiozie z naszymi organizmami). W stanie równowagi biologicznej nie tylko jest nieszkodliwy, ale wręcz pożyteczny.

Kurkuma przewyższa szczepionki przeciwko pneumokokom pod względem ochrony niemowląt.

Holandia – Troje dzieci zmarło po podaniu szczepionki Prevenar (06.11.2009)
Argentyna – zmarło 14 dzieci, na których testowano szczepionkę przeciwko pneumokokom (11.07.2008)

Szczepionki popychają patogeny do ewolucji – presja ewolucyjna
Syzyfowa praca i szczepionki skoniugowane – Pneumokoki, Hib

Prevnar jest bezpieczny – spójrz na wyniki badań!
Konkurencja międzygatunkowa – Dwoinka zapalenia płuc, Haemophilus influenzae i Gronkowiec złocisty

Badanie 7-walentnej skoniugowanej szczepionki przeciw pneumokokom u dzieci z nawracającym ostrym zapaleniem ucha środkowego wykazało przesunięcie kolonizacji pneumokokowej w kierunku serotypów innych niż szczepionkowe i wzrost gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus) związanego z ostrym zapaleniem ucha środkowego po szczepieniu. (…)
Te odkrycia sugerują naturalne współzawodnictwo pomiędzy kolonizacją pneumokoków typu szczepionkowego a gronkowcem złocistym, co może wyjaśniać wzrost ilości zapaleń ucha środkowego związanych z gronkowcem złocistym po szczepieniu.” – Lancet. 2004 Jun 5;363(9424):1871-2.
Colonisation by Streptococcus pneumoniae and Staphylococcus aureus in healthy children. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15183627

 

W przypadku niemowląt i małych dzieci szczepionych szczepionką przeciw pneumokokom o nazwie Prevnar 13 (PCV13) prawdopodobieństwo rozwoju choroby Kawasaki było 1,94 razy wyższe niż u dzieci, które otrzymały szczepionkę Prevnar 7 – Źródło: Vaccine. 2013 May 24;31(22):2578-83. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23579258

 

“Korzyści z zastosowania 13-walentnej skoniugowanej szczepionki pneumokokowej (Prevnar 13) u dorosłych są kontrowersyjne. W tym badaniu oceniano skuteczność kliniczną szczepionki PCV13 w zapobieganiu hospitalizacji z powodu zapalenia płuc u osób w średnim wieku i starszych…
W badaniu kohortowym uczestniczyło 2.075.730 osób poniżej 50 roku życia z Katalonii w Hiszpanii, które prospektywnie obserwowano od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015. Pierwszorzędowymi punktami końcowymi były hospitalizacja z powodu pneumokoków lub zapalenia płuc o dowolnej przyczynie i zgon z jakiejkolwiek przyczyny. Zastosowano modele regresji Coxa do oceny związku między szczepieniem szczepionką Prevnar 13 [PCV13] a ryzykiem dla każdego punku końcowego, dostosowane do wieku, płci i głównych chorób współistniejących/leżących u podstaw ryzyka…
W tym badaniu, duże różnice w wynikach pomiędzy zaszczepionymi PCV13 i nieszczepionymi sugerują, że zaszczepione osoby były bardziej chore…
Nasze dane nie potwierdzają klinicznych korzyści szczepień przeciwko pneumokokom szczepionką Prevnar 13 wśród dorosłych w Katalonii.
” – Evaluating clinical effectiveness of 13-valent pneumococcal conjugate vaccination against pneumonia among middle-aged and older adults in Catalonia: results from the EPIVAC cohort study; BMC Infectious Diseases 2018 18:196
https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12879-018-3096-7

W poniższej meta analizie okazało się, że jakość badań w znacznym stopniu wpływa na wyniki [zaskakujące?]. Gdy uwzględniono tylko badania wysokiej jakości, to nie było dowodów na to, że szczepionka przeciw pneumokokom może zapobiegać zapaleniu płuc.

“Meta analizą objęto 22 badania z udziałem 101.507 uczestników: 11 badań raportowało na temat prawdopodobnego pneumokokowego zapalenia płuc, 19 dotyczyło wszystkich przyczyn zapalenia płuc, a w 12 brano pod uwagę wszystkie przyczyny śmiertelności…
Jakość badań, szczególnie tych z podwójnie ślepą próbą, wyjaśnia znaczną część heterogeniczności w badaniach dotyczących domniemanego zapalenia płuc i wszelkiego rodzaju zapalenia płuc. W badaniach o wyższej jakości metodologicznej niewiele było dowodów na ochronne działanie szczepionki…
Wyniki dla wszystkich przyczyn śmiertelności w badaniach z podwójnie ślepą próbą, były podobne do tych z reszty badań razem wziętych. Niewiele było dowodów na ochronne działanie szczepionki u starszych pacjentów lub dorosłych z przewlekłą chorobą w analizie wszystkich badań…
Wygląda na to, że szczepionka przeciw pneumokokom nie jest skuteczna w zapobieganiu zapalenia płuc, nawet w populacjach, dla których obecnie jest zalecana ta szczepionka. – Efficacy of pneumococcal vaccination in adults: a meta-analysis; CMAJ. 2009 Jan 6; 180(1): 48–58. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2612051/

Nie ma konsensusu odnośnie zdolności PPSV23 w zapobieganiu nie bakteryjnemu zapaleniu płuc

 

Dr Humphries: Właśnie kupiłam “różową” książkę [Pink Book] CDC na temat szczepień, ponad 500 stron za $40.00. Bardzo różni się od tych uproszczonych (dosł. ogłupionych) informacji podawanych do publicznej wiadomości na ich stronie internetowej, i od jeszcze bardziej uproszczonych ulotek informacyjnych przekazywanych pacjentom. Patrzcie na to:

Nie ma konsensusu odnośnie zdolności PPSV23 w zapobieganiu nie bakteryjnemu zapaleniu płuc. Z tego powodu, dostarczyciele powinni unikać odnoszenia się do PPSV23 jako do “szczepionki przeciwko zapaleniu płuc.
There is no consensus regarding the ability of PPSV23 to prevent non-bacteremic pneumococcal pneumonia. For this reason, providers should avoid referring to PPSV23 as “pneumonia vaccine”.

Aha, czyli tak …. Niech ktoś lepiej stworzy jakiś biuletyn dla wszystkich dostawców, ponieważ tak właśnie większość lekarzy nazywa to szczepienie. PPSV23 jest szczepionką podawaną pacjentom z wyciętą śledzioną, z upośledzoną odpornością i osobom starszym. Wmawia się im, że to zapobiegnie u nich zachorowaniu na zapalenie płuc. Nie podaje im się danych dotyczących 60% skuteczności, a lekarze nie mają o tym wszystkim bladego pojęcia.
Oto link CDC, gdzie można kliknąć na różne fragmenty tej książki.

 

Zachorowalność na inwazyjną chorobę pneumokokową 2014-2019

Zachorowalność na inwazyjną chorobę pneumokokową 2014-2019

 

Autystyczne trojaczki po szczepionce p. PNEUMOKOKOM

Brenda i David McDowell mieli zdrowe, pogodne trojaczki. Obawiali się szczepionek, więc rozkładali je w czasie i po jednej na wizycie. A okazuje się, że i nawet ta jedna może zaszkodzić. Tego samego dnia, kiedy otrzymały szczepienie przeciwko pneumokokom, cała trójka cofnęła się do ciężkiego autyzmu! Oczywiście lekarze próbowali zgonić to na geny, choć nawet genetyk przyznał, że nie ma takiej możliwości. Potem kiedy odmówili dalszych szczepień do czasu wyjaśnienia sytuacji – zostali bezczelnie “zwolnieni” z usług tamtej kliniki i nikt im nie pomógł, wszystkie terapie musieli finansować z własnej kieszeni…

 

Zachorowania na pneumokoki w Polsce

 

Wg. opracowania Surveillance of invasive bacterial diseases in Europe z 2012 roku, Polska znajduję się wśród czterech krajów, gdzie obserwuje się wzrost przypadków zachorowań na pneumokoki. W 2008 roku odnotowano 212 przypadków, w 2012 r. odnotowano 402 przypadki. Czy to oznacza, że powinniśmy natychmiast biec z naszymi dziećmi po szczepionkę? Spójrzmy na kolejne dane.

W 2014 w Polsce odnotowano 201 przypadków śmiertelnych z powodu pneumokoków Surveillance Atlas of Infectious Diseases Dla porównania, w Czechach odnotowano 52 przypadki, na Słowacji 11, w Belgii 54, we Włoszech 83 itd. (reszta danych w linku wyżej). Można więc powiedzieć, że znajdujemy się w grupie o wysokiej śmiertelności. Przyjrzyjmy się zatem bliżej przypadkom śmiertelnym.

Spośród 201 odnotowanych przypadków, śmiertelność w grupie dzieci 0-1 lat wyniosła 0 (tak, ZERO), w grupie 1-4 lat zmarło 2 dzieci (0.99% wszystkich przypadków). Natomiast w grupie dorosłych w wieku +65 lat, odnotowano aż 101 przypadków śmiertelnych (50.2%). Reszta przypadków śmiertelnych to grupy 45-64 lat (37% przypadków) i 25-44 lat (9% przypadków). To są oficjalne dane pochodzące z European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

 

Choroby pneumokokowe inwazyjne, w tym posocznice, woj. świętokrzyskie w latach od 2005 do 2015 roku

Choroby pneumokokowe inwazyjne, w tym posocznice, woj. świętokrzyskie w latach od 2005 do 2015 roku

 

Patogen pneumokokowy obejmuje około 90 różnych szczepów.

 

„Choroba pneumokokowa wywoływana przez Streptococcus pneumoniae jest poważną chorobą bakteryjną, która może wywoływać infekcje ucha, zakażenie krwi, zapalenie płuc i zapalenie opon mózgowych. Patogen pneumokokowy obejmuje około 90 różnych szczepów. W 2000 roku szczepionka ukierunkowana na 7 z tych szczepów (PCV7) uzyskała licencję i była rekomendowana dla amerykańskich niemowląt. Jednak szczepy Streptococcus pneumoniae konkurują ze sobą, co wyjaśnia, dlaczego szczepy nieszczepionkowe szybko zastąpiły te, na które ukierunkowane były szczepionki. Stąd w 2010 roku w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanadzie wprowadzono nową szczepionkę, która ukierunkowana była na 13 szczepów pneumokokowych (PCV13). Dzisiaj szczepionki przeciw pneumokokom są stosowane w wielu krajach na całym świecie.
Z badań przedstawionych w niniejszej sekcji wynika, że wskutek stosowania szczepionek przeciw pneumokokom obniżyła się zapadalność na choroby pneumokokowe wywoływane przez niektóre szczepy, ale jednocześnie wzrosła ilość przypadków wywołanych przez inne szczepy. Po wprowadzeniu powszechnych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom zapadalność na choroby pneumokokowe początkowo spadła, a następnie wzrosła, kiedy szczepy nieszczepionkowe szybko zastąpiły te, na które ukierunkowane były szczepionki, skutkiem czego szczepionki te stały się bezużyteczne. Niektóre z nowych szczepów są wysoce zjadliwe i oporne na działanie antybiotyków. Ponadto szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom znacząco zwiększyły ryzyko występowania inwazyjnych chorób pneumokokowych u dorosłych. Indukowane drogą szczepień i zagrażające życiu szczepy pneumokoków stanowią obecnie problem ogólnoświatowy.” – Neil Z. Miller „SZCZEPIENIA – przegląd ważnych badań. Streszczenie 400 artykułów naukowych dla rodziców i badaczy.”

 

Dr n. med. Dorota Sienkiewicz – Choroba pneumokokowa – Zastępowanie szczepu (15.12.2016)

 

Dr Mayer Eisenstein - Szczepionka przeciwko PNEUMOKOKOM

 

Indie – dziewczynka poddana testom klinicznym szczepionki Prevenar 13 – zmarła

Historia małej Lakshmi, która jako nie w pełni zdrowe dziecko została zakwalifikowana przez swojego lekarza do badań klinicznych nad szczepionką przeciwko pneumokokom Prevenar 13. Po trzeciej dawce szczepionki dziewczynka zmarła – zatrzymało się jej serduszko.
Indie jako biedny kraj stanowi wspaniały poligon doświadczalny do testowania nowych leków. Mieszkańcy ciesząc się, że zarobią niewielkie pieniądze na utrzymanie rodziny poddają siebie i swoje dzieci licznym eksperymentom medycznym, niejednokrotnie – wielokrotnie, co jest niedopuszczalne, ale dla zarobku obchodzą te przepisy ryzykując swoim zdrowiem, a nawet życiem.
Indie są także jedynym krajem gdzie obniżono granicę wieku niemowląt poddawanym testom klinicznym z 60 do 42 dni.
Fragment ten pochodzi z filmu dokumentalnego „Człowiek najlepszy królik doświadczalny”.