Gruźlica

Gruźlica i szczepionka przeciw gruźlicy.

“Gruźlica jest chorobą zakaźną – wywoływaną przez bakterię – prątek gruźlicy. Prątek gruźlicy jest bardzo wrażliwy na działanie promieniowania ultrafioletowego – światła słonecznego, które szybko zabija prątki.
W przeciwieństwie do innych chorób zakaźnych jedynie u 3-8% ludzi zakażonych prątkiem rozwija się choroba – gruźlica. Przyczyną przerwania tej swoistej równowagi między prątkiem a ustrojem jest osłabienie sił obronnych organizmu. Wszystkie czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, które powodują załamania sił obronnych człowieka burzą tą równowagę czynią organizm bardziej podatnym na rozwój choroby. Dochodzi do ożywienia dotychczas “uśpionych” prątków, ich mnożenia i ich szerzenia się w ustroju człowieka doprowadzając do postępującej choroby. Dlatego uważa się, że zakażenie prątkiem jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do zachorowania.
Najczęstszym czynnikiem zewnętrznym osłabiającym organizm ludzki jest nędza.
Z nędzą bowiem związane jest niedożywienie, które osłabia organizm, w tym jego siły obronne. Z nią również związane są złe warunki mieszkaniowe – przeludnione, ciemne , wilgotne mieszkania, złe warunki sanitarne – wszystko to stwarza doskonałe warunki szerzenia się zakażenia prątkiem od chorego na jego najbliższe otoczenie. W ciasnym, ciemnym, źle wietrzonym pomieszczeniu więcej prątków utrzymuje się w powietrzu, niż w dużym nasłonecznionym i wietrzonym pomieszczeniu. Nędza jest też źródłem ciągłych stresów psychicznych, osłabiając układ odpornościowy człowieka. Stresy psychiczne wywołane nędzą, aktualnym lub potencjalnym bezrobociem, choć nie tylko, są przyczyną takich nałogów jak alkoholizm czy narkomania, a także nikotynizm. Wszystkie te nałogi szkodliwe są dla układu odpornościowego człowieka i zwiększają ryzyko zachorowania na gruźlicę.” – Co należy wiedzieć o gruźlicy – jej objawach , wykrywaniu i leczeniu. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc http://www.igichp.edu.pl/subpag/conalezy.html

Co należy wiedzieć o gruźlicy – dr Ireneusz Szczuka

Szczepionka BCG zawiera atenuowane prątki mycobacterium bovis (Bacillus Calmette-Guérin) – będąca przyczyną gruźlicy u bydła. I chociaż istnieją dane, które wskazują na skuteczność ochronną szczepionki BCG w zapobieganiu zakażeniom wywołanym takimi bakteriami z rodziny prątków jak mycobacterium bovis, mycobacterium ulcerans i w mniejszym stopniu mycobacterium leprae, jednak okazało się, że szczepionka ta nie zapobiega zakażeniom wywołanym mycobacterium tuberculosis, a to właśnie mycobacterium tuberculosis jest głównym czynnikiem sprawczym gruźlicy u ludzi. W Polsce większość zachorowań na gruźlicę (ok. 95%) dotyczy gruźlicy płucnej wywołanej mycobacterium tuberculosis.‬‬‬
‪Ze względu na brak dowodów, że szczepionka BCG zmniejsza ryzyko zakażeń Mtb (mycobacterium tuberculosis), w wielu krajach Europy Zachodniej zrezygnowano z zalecania tej szczepionki (w USA również), ponieważ w Europie występują głównie zakażenia gruźlicze wywołane przez mycobacterium tuberculosis.‬‬
‪Szczepionka ta zalecana jest głównie w krajach rozwijających się (Afryka oraz niektóre kraje Azji), gdzie endemicznie występują zakażenia wywołane innymi prątkami niż mycobacterium tuberculosis. W Europie, szczepionka BCG stosowana jest tylko w postkomunistycznych krajach Bloku Wschodniego, w tym w Polsce, pomimo tego, że większość chorób gruźliczych wywołanych jest przez mycobacterium tuberculosis, a szczepionka według niektórych doniesień nie chroni przed zakażeniem tym prątkiem. – ‬‬
No proof that BCG protects against infection with Mycobacterium tuberculosis
http://www.bmj.com/content/349/bmj.g5436
Tuberculosis vaccine development
http://www.who.int/immunization/research/development/tuberculosis/en/

 

Oficjalne zalecenia postępowania przy NOP po szczepieniu przeciw gruźlicy (w pierwszej dobie).

„Nie należy wykonać posiewu w kierunku prątka szczepionkowego BCG ” !

Dlaczego? Żeby nie było dowodu na papierze, że szczepionka jest przyczyną rozsiania prątka gruźliczego? Żeby rodzic nie miał dowodu dla sądu a polska firma produkująca tę szczepionkę nie musiała płacić odszkodowań? I ani słowa o potrzebie wykonania badań w kierunku pierwotnych niedoborów odporności !

….Jednak wśród szczepionek stosowanych w Programie Szczepień Ochronnych, szczepionka BCG jest najbardziej reaktogenna, u dzieci z głębokim defektem odporności, rozsiew prątka Mycobacterium bovis może spowodować wielonarządowe uszkodzenia a nawet zgon. …” – Lekarze i pielęgniarki. Ekspert wyjaśnia https://szczepienia.gis.gov.pl/index.php/lekarze_i_pielegniarki/ekspert_wyjasnia/7

Rodzicu noworodka? Czy wiesz jakie ryzyko wiąże się z podaniem szczepionki przeciw gruźlicy?

 

Bezpieczeństwo Szczepień BCG – Niepożądane Odczyny Poszczepienne

 

W Niemczech zrezygnowano ze szczepień przeciw gruźlicy w 1975 r. Przyczyną była ogromna liczba powikłań poszczepiennych. Według przeprowadzonej wówczas analizy kosztów i korzyści na każde 3 przypadki zapobieżenia gruźlicy u dzieci przez szczepienie BCG przypadał w RFN jeden przypadek powikłania poszczepiennego, wymagający leczenia szpitalnego…
Zmiana producenta szczepionki BCG stosowanej w Szwecji… spowodowała u szczepionych noworodków dziesięciokrotny
wzrost poważnych powikłań poszczepiennych w postaci zapalenia kości. Przyśpieszyło to decyzję o zaprzestaniu obowiązkowych szczepień BCG noworodków w tym kraju, którą to podjęto w lipcu 1975 r. Podobny wzrost występowania poszczepiennego
zapalenia kości zarejestrowano w tym czasie w Finlandii gdzie stosowano taką samą szczepionkę jak w Szwecji…
Równie ważne jest miejsce podania – wstrzyknięcie zbyt wysoko powoduje częściej ropnie węzłów – także węzłów szyjnych…
Szczególnie złą sławę ma szczepionka francuska. Z tą szczepionką wiąże się wszędzie nasilenie występowania ropnych powik­łań węzłowych przekraczające 5%, a nawet kilkanaście procent szczepionych
Szczepionka BCG z podszczepu Pasteur wywoływała kilkakrotnie częściej ropne powikłania węzłowe niż szczepionki produkowane z innych podszczepów. Tak było w Polsce, (8-11) w Afryce, Turcji, Hongkongu, Jugosławii.” – Przegl Epidemiol 2002;56:15-28; Bezpieczeństwo Szczepień Bcg – Niepożądane Odczyny Poszczepienne. Ireneusz Szczuka www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/pobierz-artykul?id=427

 

Badania w Indiach, które miały potwierdzić skuteczność szczepień BCG (gruźlica) wykazały kompletną nieskuteczność i przy braku jakichkolwiek zastrzeżeń co do sposobu i metodologi badania zostało uznane przez WHO. Mimo tego szczepienia były nadal kontynuowane.
„Po blisko 8 latach obserwacji stwierdzono, że częstotliwość występowania gruźlicy jest większa u szczepionych niż u nie szczepionych. Nie znaleziono dowodu na ochronne działanie szczepionki”.Trial of BCG vaccines in south India for tuberculosis prevention: first report; Bull World Health Organ. 1979; 57(5): 819–827. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2395884/?page=2

Gruźlica: Anglia i Walia vs USA

„Przez długi okres były prowadzone badania nad skutecznością szczepionki, ale wątpliwości odnośnie do skuteczności szczepień przeciwprątkowych były od bardzo dawna. Są kraje w Europie Zachodniej, w których nigdy nie zostały wprowadzone szczepionki, dlatego że nigdy nie było dowodu na to, że szczepionki ochronne gruźlicy mają wpływ na zapadalność.” – dyrektor IGiChP w Warszawie Kazimierz Roszkowski-Śliż, Komisja Zdrowia, 15-01-2015 http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/biuletyn.xsp?skrnr=ZDR-172

Skuteczność szczepionki przeciw gruźlicy - Malawi i Indie

Źródła: Fifteen year follow up of trial of BCG vaccines in south India for tuberculosis prevention – Indian J Med Res 110. August 1999, pp 56-69 http://icmr.nic.in/ijmr/2013/march/ijmr_classic3.pdf Randomised controlled trial of single BCG, repeated BCG, or combined BCG and killed Mycobacterium leprae vaccine for prevention of leprosy and tuberculosis in Malawi. Karonga Prevention Trial Group. – Lancet. 1996 Jul 6;348(9019):17-24. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8691924

 

śmiertelność z powodu gruźlicy w latach pomiędzy 1855-1955 w Anglii i Walii.

Wykres pokazuje śmiertelność z powodu gruźlicy w latach pomiędzy 1855-1955 w Anglii i Walii. Znaczna tendencja spadkowa rozpoczęła się przed rozwojem antybiotyków. Stały trend spadkowy był prawdopodobnie bezpośrednią konsekwencją “idei sanitarnej”, która doprowadziła do zbiorowych starań na rzecz poprawy warunków pracy i życia, żywienia, wentylacji oraz zarządzania odpadami. Należy zwróć uwagę również na wzrost śmiertelności z powodu gruźlicy jaki nastąpił w czasie I wojny światowej i II wojny światowej. To sugeruje, że niedobory żywieniowe, translokacja, ścisk i inne niekorzystne okoliczności związane z wojną są czynnikami przyczyniającymi się do zachorowań na gruźlicę. http://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/MPH-Modules/EP/EP713_DescriptiveEpi/EP713_DescriptiveEpi_print.html

 

 

„W przypadku gruźlicy, szkarlatyny, krztuśca i odry, zarówno chemioterapia jak i szczepienia miały dosyć skromny udział w obniżaniu śmiertelności. Na przykład w przypadku gruźlicy śmiertelność w Anglii i Walii już spadła z 4 na 1000 w 1838 roku do mniej niż 2 na 1000 w latach osiemdziesiątych XIX wieku. To jest w czasie, w którym Robert Koch wyizolował prątka gruźlicy. Śmiertelność nadal spadała do około 0.5 na 1000 do końca lat czterdziestych, kiedy skuteczna chemioterapia stała się dostępna.” http://nfs.unipv.it/nfs/minf/dispense/immunology/lectures/files/artificial_immunity.html

 

USA-Grużlica-Śmiertelność-1900-1960

USA-Grużlica-Śmiertelność-1900-1960

 

NZ-Gruźlica-Śmiertelność-1880-1960

NZ-Gruźlica-Śmiertelność-1880-1960

 

Wykres 4 - Kanada-Grużlica-Śmiertelność-1880-1960

Wykres 4 – Kanada-Grużlica-Śmiertelność-1880-1960

 

Prof Andrzej Horban z wojewódzkiego szpitala zakaźnego w Warszawie:

„Szczepienie nie zabezpieczenia przed zachorowaniem w 100%. Przyjmuje się, że 50-60% ludzi nabiera pewną odporność. Większa część ludzi nabiera odporność poprzez zakażenie, które nie rozwija się klinicznie. Jeżeli jego układ immunologiczny przestaje działać może dojść do reaktywacji. […] Zachorowań dorosłych jest rocznie 7 – 8,5 tysiąca rocznie, natomiast dzieci około 50 rocznie

U większości ludzi zakażonych nie dochodzi na szczęście do rozwoju choroby, a jedynym objawem przebytego zakażenia jest dodatni odczyn tuberkulinowy lub dodatni wynik testu IGRA. Niedługo po zakażeniu choruje na gruźlicę około 5% zakażonych, a kolejnych 5% może zachorować w późniejszym terminie. W zależności od zaawansowania procesu gruźliczego objawy są różne i wyraźne dopiero w przypadku gruźlicy zaawansowanej. Maria Korzeniewska-Koseła – Akcja informacyjna – Wywiad z ekspertem

 

Szczepionka BCG ma jeszcze jeden minus, powoduje że u dzieci jest dużo trudniej wykryć gruźlicę:

„Zakażenie prątkiem gruźlicy może być wykryte metodą immunologiczną – przy pomocy odczynu tuberkulinowego (OT) lub testu IGRA – Interferon Gamma Release Assay, wykrywającego zakażenie w krwi obwodowej. Żaden z tych testów nie odróżnia zakażenia świeżego od dawnego, nie potwierdza też obecności prątków w organizmie, jedynie reakcję immunologiczną na ich antygeny, która to może być wynikiem pamięci immunologicznej. Dodatkowo OT jest dodatni zarówno u zakażonych prątkiem zjadliwym, ale także szczepionych BCG, zwłaszcza, gdy szczepienie było powtarzane po okresie noworodkowym.” – Technika wykonania próby tuberkulinowej Mantoux a wiarygodność wyniku. Pielęgniarka Czerwiec 2013 Nr 2 (53) http://web.archive.org/web/20140913035900/http://www.pspe.pl/files/Pielegniarka_53.pdf

Zaleca się selektywne szczepienie BCG niemowląt wysokiego ryzyka (gruźlica), które należy odłożyć do 6 miesięca życia, aby zmniejszyć ryzyko szczepienia dzieci z zespołami niedoboru odporności.Adverse reactions in healthy and immunocompromised children under six years of age vaccinated with the Danish BCG vaccine, strain Copenhagen 1331: implications for the vaccination policy in Sweden.

We Francji w 2007 wycofano obowiązkowe szczepienia przeciw gruźlicy na rzecz szczepienia tylko dzieci z wysokim ryzykiem zachorowania. Wygląda na to, że zaprzestanie szczepień w grupach ryzyka nie spowodowało wzrostu zachorowań, różnice przed i po wprowadzeniu zmian w dwóch grupach kohortowych były podobne. – Eurosurveillance, Volume 20, Issue 11, 19 March 2015 Impact of the BCG vaccination policy on tuberculous meningitis in children under 6 years in metropolitan France between 2000 and 2011.

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca tylko jednorazowe szczepienia BCG. Nie ma dowodów, że powtarzanie szczepienia czyli rewakcynacja daje dodatkową ochronę przed zachorowaniem na gruźlicę. Nie ma także podstaw w dowodach naukowych, by szczepić BCG osoby dorosłe, jeśli w dzieciństwie nie zostały zaszczepione.
Akcja informacyjna Wywiad z ekspertem

„Głównym błędem w diagnozie i śledzeniu działań niepożądanych był brak danych na temat średnicy lokalnych zmian i wielkość węzłów chłonnych, a także ilości prób usunięcia węzłów chłonnych. Wyniki badań wskazują, że szczepienia BCG w Polsce rzadko daje działania niepożądane, a zatem mogą być uznane za bezpieczne metody zapobiegania gruźlicy. Działania niepożądane BCG wydają się zaniżone. Nadzór niepożądanych reakcji na szczepionki powinny być ujęty w krajowym programie szczepień”.
Adverse events following immunization with BCG vaccine in Poland 1994-2000
NIEPOŻĄDANE ODCZYNY PO SZCZEPIENIU BCG W POLSCE W LATACH 1994 – 2000

„Poprawa w sposobie gromadzenia danych z pasywnego na aktywny i wprowadzenia rutynowego laboratoryjnego potwierdzenia zakażenia mogą pomóc w ocenie rzeczywistej częstości występowania zakażeń Mycobacterium bovis BCG i lepszego traktowania niepożądanych następujących przypadkach Szczepienie BCG”
The rate of adverse events following BCG vaccination in Poland.

Dyrektor IGiChP w Warszawie Kazimierz Roszkowski-Śliż: Musimy brać pod uwagę to, że te historyczne elementy w historii zapadalności na gruźlicę są bardzo istotne. I jeszcze kwestia szczepień, które oczywiście nie mają żadnego znaczenia ochronnego dla zapadalności. Wiadomo jest tylko, że… Dlatego że średni spadek zapadalności na gruźlicę w Polsce jest dokładnie taki sam jak we Francji, chociaż we Francji nie szczepi się w ogóle. Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Zdrowia (nr 172) 15 stycznia 2015 r.

Decyzje o tym, na co szczepione są nasze dzieci, mają charakter administracyjny i są podejmowane nie przez jakichś wybitnych specjalistów, lekarzy, ale przez urzędników NFZ [..]Nie będzie też pewnie dla nikogo zaskoczeniem, że ludzie ci mają rozległe kontakty z przedstawicielami koncernów farmaceutycznych. Inną rzeczą, która powinna skłonić nas, rodziców, do myślenia, jest fakt, że w latach 80. i 90. dzieci do drugiego roku życia otrzymywały jedynie 10 szczepionek, a obecnie aż 30
Matylda Szalaty podkreśla ciekawy fakt:
Nie można pominąć faktu, że w Polsce szczepi się na gruźlicę, a stopień zachorowalności na nią jest taki sam jak w USA i Francji, gdzie szczepienia te są dawno zniesione.” – Szczepionkowy terror w Polsce. Zobacz kto i jak decyduje o szczepieniach dla dzieci…

NOPy po szczepionce BCG 10

Szczepionka BCG przeciw trądowi

Podejmowane są globalne wysiłki w celu zmniejszenia występowania trądu. W planach jest eradykacja w ciągu dwudziestu lat. Eliminacja choroby zakaźnej, takiej jak trąd, wymaga wysoce skutecznej szczepionki. Na tej stronie internetowej koncentrujemy się na rozwoju badań nad trądem i postępach w kierunku powszechnie akceptowanej szczepionki. Różne kraje na całym świecie, a mianowicie Indie i Brazylia, obecnie używają szczepionki Bacillus Calmette Guerin (BCG) przeciw gruźlicy w nadziei, że zapobiegnie trądowi, ponieważ te dwie choroby są spowodowane przez podobne prątki. Jednak skuteczność tego podejścia jest sporna, a poszukiwania wciąż trwają. W Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, trwają prace nad powszechnie akceptowalną i niewątpliwie skuteczną szczepionką przeciw trądowi. https://web.stanford.edu/group/parasites/ParaSites2006/Leprosy_vaccine/

Szczepionka BCG przeciw trądowi