Polisorbat

ScienceDaily informuje, że u mysz, które spożywały powszechny emulgator o nazwie polisorbat 80 wystąpiły zmiany w mikrobiomie jelit, które promują/prowadzą do stanu stanu zapalnego i raka jelita grubego.

Polisorbat 80 w farmakologii jest stosowany do wspomagania dostarczania niektórych leków lub środków chemioterapeutycznych poprzez barierę krew-mózg. Polisorbat 80 otwiera barierę krew-mózg, pozwalając toksynom przeniknąć do mózgu, które inaczej tam by nie dotarły. Jakie wirusy, bakterie, drożdże, metale ciężkie lub inne składniki szczepionek potrzebują przedostać się do mózgów naszych dzieci?  Czy są one częścią mózgu?  Czy ten element odpowiedzi immunologicznej potrzebny jest w celu ochrony naszych dzieci przed chorobą? Czy składniki szczepionki przechodzą przez barierę krew-mózg przy pomocy Polisorbatu 80? Jeśli tak, to czy ich obecność w mózgach naszych dzieci powoduje komplikacje?

Poniższe badania pokazują zastosowanie Polisorbatu 80 w opracowywaniu leków jako środka do przekraczania bariery krew-mózg, która chroni nas przed toksynami próbującymi przekraczać tę barierę:

Dawka polisorbatu 80 w ilości 3-30 mg/kg powoduje zakłócenia bariery krew mózg u myszy. – NeuroRx. 2005 Jan; 2(1): 3–14. The Blood-Brain Barrier: Bottleneck in Brain Drug Development
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC539316/
Journal of Biomaterials Science 20 (2009) 1369–1380; Preparation and Therapeutic Efficacy of Polysorbate-80-Coated Amphotericin B/PLA-b-PEG Nanoparticles
https://pdfs.semanticscholar.org/194a/0c69b7c381df182f20ad8c091e2421a3ae50.pdf
Acta Pharmaceutica Sinica B, Volume 3, Issue 5, September 2013, Pages 345-353; Tween 80 containing lipid nanoemulsions for delivery of indinavir to brain
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211383513000774
Drug Deliv. 2017 Nov;24(1):1874-1890; Stealth lipid polymer hybrid nanoparticles loaded with rutin for effective brain delivery – comparative study with the gold standard (Tween 80): optimization, characterization and biodistribution.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29191047
ACS Appl Mater Interfaces. 2016 May 11;8(18):11336-41; Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles Modified with Tween 80 Pass through the Intact Blood-Brain Barrier in Rats under Magnetic Field.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27092793

Czy jest to kolejny element układanki pomocny w zrozumieniu dlaczego w USA 1 na 68 dzieci ma autyzm lub 1 na 6 dzieci ma trudności w uczeniu się lub problemy z rozwojem?        http://www.nvic.org/Doctors-Corner/Aluminum-and-Vaccine-Ingredients.aspx

Cel: Tween 80 (Polisorbat 80) jest klasycznym niejonowym detergentem powierzchniowo czynnym. Jest szeroko stosowany jako dodatek do farmaceutyków oraz w przemyśle spożywczym. Wiele polisorbatów uważana jest za substancje rakotwórcze. W tym badaniu podjęto próbę ustalenia, czy Tween 80 stosowany jako rozczynnik w medykamencie przeciwnowotworowym Metotreksacie [MTX – Methotrexate], wpływał na jego skuteczność terapeutyczną, czy też nie.
Metoda: Rak wątrobowokomórkowy (HCC) indukowano u szczurów wistar poprzez podanie pojedynczej dawki chemicznego czynnika rakotwórczego DENA (150 mg/kg). Zwierzęta poddane ekspozycji na DENA potraktowano czystym Metotreksatem [MTX] i sprzedawanym MTX (0,14 mg/kg drogą doustną przez karmienie na siłę) oraz Tweenem 80 (0,14 mg/kg).
Wynik: Ekspozycja na DENA i Tween 80 szczurów Wistar podniosła poziomy SGOT, SGPT, ALP i AFP. Badania histopatologiczne tkanki wątroby wykazały wyraźną rakotwórczość chemicznego czynnika rakotwórczego i rozczynnika, podczas gdy w grupie której podano tylko czysty Metotreksat (MTX) stwierdzono prawidłową budowę komórek wątroby.
Wniosek: Badanie ujawniło, że rozczynnik polisorbat 80 stosowany we wprowadzonym do obrotu preparacie metotreksanie zmniejszał skuteczność czystego leku (czysty Metotreksat).” – Pharmacological Effect Of Polysorbate 80 In Cancer Chemotherapy; International Journal of Current Pharmaceutical Research, Vol 6, Issue 4 (Oct-Dec 2014) Page: 83-87
https://innovareacademics.in/journals/index.php/ijcpr/article/view/3429

Tło: Nanocząstki polibutylocyjanoakrylanu [PBCA] pokryte polisorbatem-80 zostały powszechnie zaproponowane do dostarczania leków do mózgu zwierząt i wykazały ogromny potencjał zastosowań terapeutycznych. W tym badaniu podjęliśmy próbę dostarczenia leku chemioterapeutycznego, temozolomidu [temozolomide], do mózgu za pomocą nanocząstek PBCA. Zbadano właściwości fizykochemiczne, uwalnianie in vitro oraz zdolność docierania nanocząstek z lekiem do mózgu.
Wniosek: Badanie to wskazuje, że nanocząstki PBCA pokryte Polisorbatem 80 mogą być możliwym nośnikiem dostarczania temozolomidu do mózgu. Przewiduje się, że opracowana receptura może poprawić w przyszłości celowaną terapię złośliwych nowotworów mózgu.” –
Int J Nanomedicine. 2011; 6: 445–452. Enhanced brain targeting of temozolomide in polysorbate-80 coated polybutylcyanoacrylate nanoparticles
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3061435/

„Badaniem objęto ciężarną kobietę, która doznała wstrząsu anafilaktycznego po otrzymaniu multiwitaminowej kroplówki zawierającej Polisorbat 80…
Ma to znaczenie jako “ukryty” induktor reakcji anafilaktoidalnych, a Polisorbat 80 został zidentyfikowany jako czynnik wywołujący reakcję anafilaktoidalną pochodzenia nieimmunologicznego u pacjenta.
Wnioski: Polisorbat 80 jest powszechnie stosowanym środkiem solubilizującym, który może powodować ciężkie nieimmunologiczne reakcje anafilaktoidalne.” – Ann Allergy Asthma Immunol, Volume 95, Issue 6, Pages 593–599; Polysorbate 80 in medical products and nonimmunologic anaphylactoid reactions
https://www.annallergy.org/article/S1081-1206(10)61024-1/references

„Badacze wstrzykiwali samicom szczurów polisorbat 80 [Tween 80] (w postaci 1, 5 i 10 procentowego roztworu wodnego) od 4 do 7 dnia po urodzeniu. Odkryli, że polisorbat 80 przyspiesza dojrzewanie szczurów, wydłuża cykl rujowy, zmniejsza masę macicy i jajników i powoduje uszkodzenia błony śluzowej macicy, co wskazuje na przewlekłą stymulację estrogenową. Jajniki szczurzyc były również uszkodzone zwyrodnieniowymi pęcherzykami i bez ciałek żółtych (tkanka wydzielająca progesteron, która powstaje zaraz po owulacji). Tak poważne deformacje w jajniku mogą prowadzić do niepłodności. Pytanie brzmi, czy efekty te odnoszą się również do ludzi.” – Food Chem Toxicol. 1993 Mar;31(3):183-90.  Delayed effects of neonatal exposure to Tween 80 on female reproductive organs in rats. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8473002

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/10/15/fluarix-flu-vaccine-that-can-cause-infertility.aspx

 

Polisorbat 80

Polysorbate 80 (brand names include Alkest, Canarcel and Tween) is a nonionic surfactant, a compound that lowers the surface tension between two liquids or between a liquid and a solid. Surfactants may act as detergents, wetting agents, emulsifiers, foaming agents and dispersants. In vaccines, polysorbate 80 helps disperse all the ingredients—including aluminum and mercury—evenly in the liquid.

They key danger of polysorbate 80 is that it assists in the delivery of compounds—including mercury and aluminum—across the blood-brain barrier (BBB). The blood-brain barrier is weak and easily trespassed during the first two or three years of life and often during the senior years. In other age groups the BBB normally restricts passage of substances from the bloodstream. But an article by pediatrician Dr. Lawrence Palevsky suggests that, even for the latter, polysorbate 80 in vaccines may allow other vaccine ingredients to enter the brain.14

When used as a vaccine emulsifier, numerous studies confirm that polysorbate 80 can increase cell permeability, damage and bursting. Furthermore, after injection it can quickly break down into sorbitol and ethylene oxide. The sorbitol may increase the risk of diabetes as well as cell death, mitochondrial failure and DNA fragmentation. The Hazardous Substances Data Bank of the U.S. National Library of Medicine warns that sorbitol “is not to be injected.”

Injected polysorbate 80 has also been shown to abruptly change heart function. A statement about a drug used to treat anemia related to chronic kidney disease and chemotherapy warns: “Clinical studies have shown darbepoetin alfa (polysorbate 80) to increase the risk of serious side effects (eg, blood clots, stroke, heart attack, heart failure) and death in some cases. It has also been shown to shorten overall survival and/or increase the risk of tumor growth or recurrence in patients with certain types of cancer.”15

Another problem is that polysorbate 80 can cause hypersensitivity reactions and anaphylaxis. And it is particularly risky in infants. Furthermore, its risk is increased when polymyxin B, another vaccine ingredient, is present.

An article by Joseph Mercola, DO suggests it might cause infertility too.16 He informs us about “a Slovakian study published in the journal Food and Chemical Toxicology in 1993.” The researchers injected female rats with Tween 80 (in 1, 5 or 10 percent aqueous solution), on days four through seven after birth. They discovered that Tween 80 accelerated the rats’ maturation, prolonged the estrous cycle, decreased the weight of the uterus and ovaries, and caused damage to the lining of the uterus indicative of chronic estrogenic stimulation. The rats’ ovaries were also damaged, with degenerative follicles and no corpora lutea (a mass of progesterone-secreting endocrine tissue that forms immediately after ovulation). Such severe deformities to the ovary can lead to infertility.”

Vaccines containing polysorbate 80 include DTaP, Rotavirus and Gardasil.