“Edukuj i informuj całą masę ludzi … Są jedynym pewnym oparciem dla zachowania naszej wolności” – Thomas Jefferson

„Awersja jest formą niewoli. Jesteśmy przywiązani do tego, czego nienawidzimy ze strachu. Dlatego w naszym życiu ten sam problem, to samo niebezpieczeństwo lub trudność będzie się pojawiać w różnych formach, o ile będziemy się temu opierać lub uciekać przed tym, zamiast to badać i rozwiązywać.” – Patanjali

„Jeśli ktoś nie myśli o tym, aby dążyć do rzeczy najlepszych, lecz wszelkimi sposobami stara się czynić to tylko, co mu sprawia największą przyjemność, czym różni się naprawdę od najgłupszego bydlęcia?” – Sokrates

https://www.nr23.net/govt/spray.htm

https://web.archive.org/web/20070421061600/http://www.edflix.org/gatto.htm

https://www.deepl.com/translator

4 Ways Vaccines Can Cause Your Dog Problems

Jak szybko starzeje się Twój organizm?
Ludzki organizm starzeje się od urodzenia. Opisano kilka sposobów starzenia się. Największy wpływ na
to jak przebiegają procesy starzenia mają procesy wolnorodnikowe. Największą grupę wśród rodników stanowią
reaktywne formy tlenu. Jeżeli powstawanie wolnych rodników ma ograniczoną skalę, wówczas pełnią one dobrą
rolę dla organizmu. Gdy skala jest duża i trwa długo, może powodować duże szkody, prowadząc do chorób
cywilizacyjnych.
Wolnorodnikowa teoria starzenia się opiera się na sprawności reakq’i łańcucha oddechowego. Z wiekiem
jego sprawność jest coraz niższa. Szczególnie dotyczy to ludzi po 50 roku życia.
W każdym z miejsc, gdzie istnieje możliwość powstania wolnych rodników organizm wytworzył mechanizmy obronne, które są tak rozmieszczone, aby się wzajemnie uzupełniać. Najważniejsza jest obrona enzymatyczna, której sprawność zapewniają: cynk, miedźi mangan.
Jeżeli bariera enzymatyczna jest za słaba, rolę obronną przejmują: selen, witaminy antyoksydacyjne: E, A i C, bioflawonoidy, biotiole i inne antyoksydanty pochodzenia roślinnego.
Między procesami starzenia się, sposobem odżywiania i sprawnością bariery antyoksydacyjnej istnieją ścisłe
zależności. Na tej podstawie można ocenić skalę uszkodzeń wolnorodnikowych i wskazać jak szybko starzeje się organizm.

https://banned.videohttps://sci-hub.tw/

https://pubmedinfo.org/clear_txt.php

https://ccpgloballockdownfraud.medium.com/the-chinese-communist-partys-global-lockdown-fraud-88e1a7286c2b#_ftn29

https://byrd.osu.edu/news/scientists%E2%80%99-warning-humanity-microorganisms-and-climate-change

The history of the idea of allergy – J. M. Igea

Immunization Graphs – Raymond Obomsawin Ph.D.

Excipients Included in U.S. Vaccines, by Vaccine – skład szczepionek USA

https://web.archive.org/web/20030421192108/http://www.sickofdoctors.com/

https://en.scibook.org/intro/vaccines

http://ostatniastacja.pl/index.html

Let the EVIDENCE speak: Did Vaccines Save Us?

http://vaccinesafetycommission.org/pdfs/50-Studies.pdf

http://www.vaccinesafety.edu/Components-Excipients%2016-0901.pdf

http://garynull.tv/

https://vaccinechoicecanada.com/wp-content/uploads/Vaccination-H-S-Perspectives-Obomsawin-January-2011.pdf

http://www.alternative-doctor.com/vaccination/ploys.html

http://www.thehome gunsmith.com/

Szczepionki nas nie uratowały cz. II – Polska

Logical re-routing of cellular communication networks by DNA origami nanorobot

Almost every aspect of higher organism biology such as metabolism, growth and immunity, is regulated by intricate communication networks between multiple cell types. The ability to skew or interfere with these networks could lead to new ways to alleviate diseases caused or maintained by the interacting cells. However, since these cells are often dispersed across the entire organism, precise modulation of a single communication line is very challenging. In this project I propose to achieve this goal by DNA origami nanorobots programmed as routing devices for cell-cell communication. Each nanorobot is programmed to collect and sequester a specific type of signal molecule (cytokine, hormone etc.), and deliver it exclusively to a specific type of cell. Once programmed, a large group of nanorobots (~1016) effectively controls the traffic of signal molecules within an entire network, rendering it susceptible to arbitrary manipulations. These include re-routing signals to different cell addresses, up- or down-tuning the traffic volume in the path, or preventing a specific cell type from transmitting and receiving signals. This technology presents an advanced working draft towards automated biology as a strategy to solve challenges such as food, sustainable energy, emerging diseases etc.  – http://cordis.europa.eu/project/rcn/111097_en.html?fref=gc&dti=199845166785981

 

 

 

„Dowód to fakt, który rozróżnia jedną teorię od drugiej. Fakty nie “mówią same za sobie”. Fakty przemawiają za lub przeciw rywalizującym teoriom. Teorie mogą zostać zdruzgotane przez fakty, ale nigdy nie są w stanie być poprawnie udowodnione poprzez fakty. To co empiryczna weryfikacja jest w stanie dokonać, to odkryć, która z aktualnie rozważanych teorii jest bardziej spójna z tym, co jest oparte na faktach.
Jutro może pojawić się inna teoria, która jest jeszcze bardziej spójna z faktami lub wyjaśnia te fakty przy użyciu mniejszej ilości, bardziej czytelnych lub bardziej możliwych do zaakceptowania założeń.” – Thomas Sowell – A Conflict of Visions

„Panie, daj mi pogodę ducha, żebym pogodził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagę, żebym zmienił to, co mogę zmienić, oraz mądrość, żebym potrafił odróżnić jedno od drugiego” – Friedrich Christoph Oetinger

Evidence is fact that discriminates between one theory and another. Facts do not “speak for themselves.” they speak for or against competing theories. Theories can be devastated by facts but they can never be proven correct by facts.
What empirical verification can do is to reveal which of the competing theories currently being considered is more consistent with that which is known factually. Some other theory may come along tomorrow that is still more consistent with the facts, or explains those facts with fewer, clearer, or more manageable assumptions.” – Thomas Sowell – A Conflict of Visions

Najpierw słowo, potem roślina, na końcu nóż.” – Asklepiades (gr.lekarz,120 p.n.e.)

“Zdrowie wypraszają sobie ludzie u bogów;że od nich samych zależy,by je utrzymać-o tym nie myślą, natomiast czynią coś przeciwnego,stając się wskutek swej pożądliwości zdrajcami własnego zdrowia.” – Demokryt

Jeżeli nie jesteś gotowy do zmiany swego życia,nie możesz oczekiwać pomocy.
Hipokrates

“Jeżeli chwalisz coś,czego nie rozumiesz-to błąd.Ale gorszą rzeczą jest potępianie tego.” – Leonardo da Vinci

“Celem sceptyka jest niezakłócony spokój wobec przypuszczeń, w wobec rzeczy mu narzuconych umiarkowane ich doznawanie.” – Sextus Empiricus

“Powiedz im:macie rację.Ale mimo to wejdę na tę górę.” – A.de Saint-Exupery

“To,co dzisiaj jest dowiedzione,wczoraj było fantazją.” – Wiliam Blake

“ABY STAć SIę PRZYKŁADNYM CZŁONKIEM STADA, TRZEBA BYć PRZEDE WSZYSTKIM OWCą.” – A.Einstein

“To,co leczy-jest lekiem.” – Paracelsus

“Niektórzy wolą umrzeć zanim pomyślą.I robią to.” – Bertrand Russell

“Szukaj terapeuty,który poszuka z Tobą prawdy.A potem pozwoli Ci iść Twoją drogą.”

“Leki poznane działają skuteczniej.”

“Człowiek staje przed możliwością wyboru swoich chorób.”

“To,co czujesz,to to,co myślisz.Jeżeli ktoś mówi,że jesteś tak młody,jak się czujesz-uwierz w to.Jesteś mistrzem twojego systemu immunologicznego.”

“Człowiekowi do wyzdrowienia niezbędna jest wiara w to,co leczy:w siebie.”

“Diagnoza:lekarska ocena choroby na podstawie pulsu oraz portfela pacjenta. Mózg: organ, którym myślimy, że myślimy.” – A.G.Bierce