NOP

“W ulotkach farmaceutyków piszą o czymś co nazywane jest efekt uboczny lub niepożądane działanie na lek [lub niepożądany odczyn poszczepienny]. Kiedy zamierzacie nauczyć się, że nie ma czegoś takiego jak efekt uboczny w medycynie. Jest to niechciany efekt bezpośredni.” – Robert Willner

W USA rejestruje się mniej niż 1% NOPów – Harvard Pilgrim Health Care
USA: Tuszowanie Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych – Deborah Conrad
USA: Dane z wojskowej bazy DMED są wybuchowe. Media głównego nurtu otrzymały polecenie ich ignorowania.

Wytyczne Dotyczące Przedklinicznych Badań Farmakologicznych i Toksykologicznych Szczepionek – EMA
Czy na pewno szczepionki to najlepiej przebadane produkty firm farmaceutycznych? Sprawdźmy.
Szczepionki są bardzo bezpieczne – dr Soumya Swaminathan, WHO

Skorygowana ocena związku przyczynowo-skutkowego między szczepieniami a zdarzeniami niepożądanymi dokonana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) – analiza krytyczna
System monitorowania bezpieczeństwa szczepionek ledwo zipie, w czasie gdy miliony ludzi się szczepi w USA.
Anafilaksja po szczepieniu ~1% zgłaszane jako NOP

Eliminacja niemedycznych* zwolnień ze szczepień zajmuje najwyższe miejsce na corocznym Forum Przywództwa – AAP
Należy informować opinię publiczną, że szczepionki mogą mieć długotrwałe niekorzystne skutki – dr John Barthelow Classen i dr David C. Classen
Izraelscy rodzice inicjują pozew zbiorowy przeciwko ministerstwu zdrowia z powodu szczepionki przeciw WZW typu B – Sci-B-Vac

NIK o systemie monitorowania niepożądanych działań leków

NIK o systemie monitorowania niepożądanych działań leków, 19 listopada 2020

 

„Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w 2013 r. w Polsce działania niepożądane leków zgłosiło jedynie 0,1 proc. mieszkańców, podczas gdy w Wielkiej Brytanii 7,3 proc., Niemczech 6 proc., we Francji 3,1 proc. oraz we Włoszech i Hiszpanii – po 2 proc.” – Źródło: Rynek Zdrowia, Zaskakująco mało zgłoszeń o niepożądanych działaniach leków, 04.12.2015 http://www.rynekzdrowia.pl/Farmacja/Eksperci-zaskakujaco-malo-zgloszen-o-niepozadanych-dzialaniach-lekow,157349,6.html

“Światowa Organizacja Zdrowia w swym raporcie z 2013 r. po raz kolejny wykluczyła Polskęz analiz porównawczych dotyczących umieralności według przyczyn. Powodem jest ponad 25% udział zgonów o “niedokładnie określonych przyczynach”. (…) Polska jest krajem o 100% kompletności rejestracji zgonów, jest jednak również krajem o bardzo niskiej jakości informacji o przyczynach zgonów. Z danych dotyczących 2012 r.wynika, że w przypadku ponad 28% zgonów(ok. 109 tys.)lekarze nieprawidłowo opisali ich przyczyny. Podstawowym problemem jest pominięcie chronologicznego opisu łańcucha przyczyn/chorób odpowiedzialnych za zgon chorego lub nieprawidłowe jego przedstawienie, a w konsekwencji niewłaściwe lub nieprecyzyjne wskazanie wyjściowej przyczyny zgonu.” –  Na co umarł pacjent–czyli, co jest wpisywane na kartach zgonów?   https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5746/1/1/2/l_na_co_umarl_pacjent.pdf

“Działania niepożądane leków i szczepionek są powszechne, ale są niedostatecznie raportowane. Chociaż 25% chorych leczonych ambulatoryjnie doświadcza niepożądanych efektów ubocznych, to mniej niż 0,3% wszystkich zdarzeń niepożądanych i 1-13% poważnych niepożądanych efektów ubocznych zgłoszono Agencji ds. Żywności i Leków (FDA). Podobnie, mniej niż 1% niepożądanych odczynów poszczepiennych [NOP] zostało zgłoszone.” – Electronic Support for Public Health–Vaccine Adverse Event Reporting System (ESP:VAERS)  https://web.archive.org/web/20190201224536/https://healthit.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf

“Były komisarz Agencji ds. Żywności i Leków David A. Kessler ocenił, że raporty VAERS obecnie reprezentują tylko ułamek poważnych zdarzeń niepożądanych.” – Sixth Report By The Committee On Government Reform. The Vaccine Injury Compensation Program: Addressing Needs And Improving Practices. October 12, 2000, str.15 https://www.congress.gov/106/crpt/hrpt977/CRPT-106hrpt977.pdf

“Kiedy tylko zostanie wykryta reakcja przypuszczalnie związana ze szczepieniem, pracownik medyczny powinien poinformować rodziców lub opiekunów dziecka o bezpieczeństwie szczepienia, przekonać ich co do tego i wytłumaczyć im, że reakcja ta być może zwyczajnie pokryła się w czasie ze szczepieniem, lecz nie stanowiła jego skutku.– WHO, str. 11, Stages of the investigation, How to address events allegedly attributable to vaccination or immunization?  http://www.who.int/vaccine_safety/publications/en/immunization_safety_E.pdf

Ważnym źródłem informacji o wpływie szczepień na rozwój autyzmu są też dane zebrane w amerykańskiej bazie danych VAERS (zarządzanej przez rządową agencję CDC – Centrum Kontroli Chorób), do której lekarze i rodzice dobrowolnie zgłaszają niepożądane powikłania poszczepienne (NOPy). Z szacunków FDA (amerykańskiej Agencji Leków i Żywności) wiadomo, że zgłaszanych jest nie więcej niż 5%, a może nawet 1% wszystkich powikłań, co znaczy, że liczby zgłoszonych przypadków należy pomnożyć przez ok. 20 do 100, aby otrzymać szacunkowe liczby wszystkich prawdopodobnych NOPów. – Rhode Island physicians’ recognition and reporting of adverse drug reactions.

Jak funkcjonariusze publicznej służby zdrowia mogą polegać na systemie raportowania efektów ubocznych do którego trafia mniej niż 1% rzeczywistych przypadków? – Ramifications of adverse events in children in Australia

W Wielkiej Brytanii ogólne szacunki mówią, że działania niepożądane są zgłaszane do MHRA tylko w jednym przypadku na dwadzieścia – Under-reporting of adverse drug reactions : a systematic review.

Andrea Rock – Money MagazineThe Lethal Dangers of the Billion-Dollar Vaccine Business
„Badanie CDC z 1995 roku wykazało, że ilość zgłaszanych poważnych niepożądanych odczynów poszczepiennych wynosiła mniej niż 1 % dla ciężkich NOP-ów, takich jak utrata przytomności po szczepionce DPT.”
1995 CDC study found that reporting rates were less than 1 per cent for serious reactions such as loss of consciousness after a DPT Shot.

“Podczas trwającego badania, w którym bierze udział 600 żołnierzy w Tripler Army Medical Center na Hawajach poskutkowały tym, że u 20% (120 osób) rozwinęła się ogólnoustrojowa reakcja [NOP] po co najmniej jednej z pierwszych trzech szczepionek przeciw wąglikowi. Jednak do bazy VAERS zostały zgłoszone tylko 4 przypadki z całej tej grupy, pomimo wysokiego wskaźnika straconego czasu pracy i potrzeby pomocy medycznej.” – dr Meryl Nass, DoD knows their shots aren’t safe

To na pewno nie przez szczepionkę

***

Idea automatyzacji raportowania niepożądanych odczynów poszczepiennych do bazy VAERS nie jest nowa ani nawet trudna do osiągnięcia. Agencja zajmująca się badaniami i jakością opieki zdrowotnej, działająca w ramach  Health and Human Services podjęła starania w tym kierunku w 2007 roku. Agencja przekazała środki finansowe w wysokości około 1 miliona dolarów na automatyzację raportowania NOP do bazy VAERS firmie Harvard Pilgrim Health Care. Rezultatem była udana automatyzacja raportów niepożądanych odczynów poszczepiennych w Harvard Pilgrim:

“Od czerwca 2006 do października 2009 r. wstępnie dane zebrano od 715.000 pacjentów i 1,4 miliona dawek (45 różnych szczepionek) podanych 376.452 osobom. Z podanych dawek zidentyfikowano… 35.570 możliwych efektów ubocznych.” str. 6 https://healthit.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf

Te wyniki powinny być zaskakujące dla HHS, ponieważ pokazują, iż tylko w okresie ponad trzech lat odnotowano 35.570 niepożądanych odczynów poszczepiennych u zaledwie 376 452 biorców szczepionek. Biorąc pod uwagę ustawowy mandat HHS, aby zapewnić bezpieczniejsze szczepionki, powinno przyspieszyć proces automatyzacji raportowania do bazy VAERS. Jednak tak się nie stało.

Po zautomatyzowaniu raportowania niepożądanych odczynów poszczepiennych na Harvard Pilgrim, twórcy tego systemu poprosili  Centrum Kontroli Chorób [CDC] o ostatni krok, czyli połączenie bazy VAERS z system na Harvardem Pilgrim, dzięki czemu raporty te mogłyby być automatycznie przesłane do bazy VAERS. Zamiast tego CDC odmówiło współpracy. Odbiorcy dotacji z Harvard Pilgrim tak to wyjaśnili:

“Niestety, w ogóle nie mieliśmy możliwości przeprowadzenia oceny wydajności systemu, ponieważ niezbędne kontakty w CDC  przystały być już dostępne, a konsultanci CDC odpowiedzialni za otrzymywanie danych nie reagowali już na nasze wielokrotne prośby o przeprowadzenie testów i oceny.” – str.6

Po trzech latach i wydaniu 1 miliona dolarów z pieniędzy podatników, CDC odmówił nawet komunikowania się z odbiorcami tych środków finansowych przekazanych szkole medycznej na Harvardzie. Źródło: http://icandecide.com/white-papers/VaccineSafety-Version-1.0-October-2-2017.pdf

 

 

“$zcz€pionki $ą b€zpi€czn€”

FDA definiuje słowo bezpieczny jako względną wolność od szkodliwego wpływu na osoby związaną bezpośrednio lub pośrednio z lekiem kiedy jest roztropnie podawany biorąc pod uwagę charakter produktu w stosunku do stanu zdrowia pacjenta.

Rodzic: Panie doktorze, czy ciągle rosnąca ilość szczepień może wywoływać lub przyczyniać się do zaburzeń neurologicznych np. autyzmu?
Pediatra: Nie. To bzdury. Mamy na to wiele dowodów naukowych. Szczepienia uważamy za bezpieczne*.
Rodzic: Proszę mi opowiedzieć krótko o tych dowodach panie doktorze.
Pediatra: Na licznych konferencjach słyszałem o badaniach związku między rtęcią w szczepionkach lub szczepionką odra-świnka-różyczka a zaburzeniami neurologicznymi. W tych badaniach nie potwierdzono związku przyczynowo-skutkowego.
Rodzic: Mówi pan, że tematem przeprowadzonych badań była jedna substancja i jedna szczepionka. A mnie chodziło czy cały kalendarz szczepień został zweryfikowany w kontekście związku z zaburzeniami neurologicznymi np. autyzmem?
Pediatra: Nie, ale wszystkie szczepienia uważamy za bezpieczne.
Rodzic: Aha. A czy jakieś badania zweryfikowały codzienną praktykę podawania wielu szczepień/preparatów podczas jednej wizyty? W wygranej sprawie sądowej o odszkodowanie w USA rodzina dziewczynki Hannah otrzymała 20 milionów dolarów odszkodowania. Jej autyzm uznano jako wynik podania w ciągu kilku minut 5 preparatów z 9-cioma szczepionkami: tężec-krztusiec-błonica, Hib, odra-świnka-różyczka, ospa i polio.
Pediatra: Nie, ale wszystkie szczepienia i ich kombinacje uważamy za bezpieczne. Po prostu nie ma dowodów na ich szkodliwość.
* Bezpieczny oznacza w potocznym rozumieniu bez ryzyka, natomiast w żargonie medycznym znaczenie tego słowa jest inne. W reportażu „Teleexpressu” z 29.11.2010 roku o konieczności szczepień prof. Leszek Szenborn z Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Akademii Medycznej we Wrocławiu objaśnia, że„bezpieczne to nie znaczy wolne od ryzyka”
Zrodlo: https://autyzmaszczepienia.wordpress.com/gdzie-ten-dowod/

Jeżeli 1:1000 dzieci musi być poważnie zranione przez szczepienia, aby uchronić pozostałe 999 dzieci przed zachorowaniem, to który rodzic zgłosi się na ochotnika, aby poświęcić swoje dziecko? 

 

Co to jest NOP?

 

“Niepożądany odczyn poszczepienny (NOP) to zaburzenie stanu zdrowia, które wystąpiło w okresie 4 tygodni po podaniu szczepionki.(…) Tak szeroka definicja odczynu poszczepiennego zapewnia wykrycie również rzadkiego odczynu, zupełnie nowego, czy tylko czasowo związanego ze szczepieniem.” –  Czym są niepożądane odczyny poszczepienne? http://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-o-szczepieniach/co-to-sa-niepozadane-odczyny-poszczepienne/

“Zgodnie z przyjętą definicją NOP nazywamy zaburzenia stanu zdrowia, które wystąpiły w okresie 4 tygodni po podaniu szczepionki (to kryterium czasowe nie dotyczy szczepionki przeciwko gruźlicy). Istotny jest zatem związek czasowy ze szczepieniem. Ustalenie ewentualnego związku przyczynowego ze szczepieniem następuje w toku dalszej analizy zgłoszenia NOP. Pracownicy właściwej terenowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej przeprowadzają dochodzenie epidemiologiczne, którego celem jest wyjaśnienie, czy szczepionka została prawidłowo podana oraz czy była prawidłowo przechowywana. Ustala się także, ile osób zostało zaszczepionych tą szczepionką, czy i jakie odczyny poszczepienne wystąpiły w grupie osób zaszczepionych oraz czy były różnice między seriami. Te informacje przekazywane są ostatecznie do Zakładu Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny, gdzie są gromadzone, rejestrowane, analizowane i weryfikowane.” – Sanepid karze za niezgłoszenie NOP https://www.mp.pl/szczepienia/aktualnosci/103022,sanepid-karze-za-niezgloszenie-nop

Lekarze, menedżerowie i personel szpitali odetchnie z ulgą. Nikt nie nałoży na nich grzywny za brak zgłoszeń działań niepożądanych. System dalej będzie się pięknie domykał. Tylko czemu się dziwią potem że w Polsce tylko 0,1% pacjentów zgłasza działania niepożądane. Proste w Polsce takie zjawisko występuje w znacznie mniejszej skali niż w pozostałych krajach. Chyba mamy jakieś mocniejsze geny:/

Ministerstwo Zdrowia dementuje informację, że w projekcie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej są zapisy umożliwiające nałożenie kary grzywny za nieprzekazywanie Agencji Monitorowania Jakości informacji o zdarzeniach niepożądanych…” – Szpitale nie zapłacą grzywny za brak informacji o zdarzeniach niepożądanych; http://www.politykazdrowotna.com/26114,szpitale-nie-zaplaca-grzywny-za-brak-informacji-o-zdarzeniach-niepozadanych

Co prawo w Polsce uznaje za niepożądany odczyn poszczepienny.

Co prawo uznaje za NOP? [w Polsce]

Na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679) zarządza się, co następuje:

Rodzaje i kryteria rozpoznawania kryteria rozpoznawania niepożądanych odczynów
poszczepiennych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego*

I. Ogólne rodzaje i kryteria niepożądanych odczynów poszczepiennych na potrzeby nadzoru
epidemiologicznego

1. Jako ciężki niepożądany odczyn poszczepienny kwalifikuje się niepożądany odczyn
poszczepienny, który zagraża życiu i może:
1) wymagać hospitalizacji w celu ratowania zdrowia;
2) prowadzić do trwałego ubytku sprawności fizycznej lub umysłowej;
3) kończyć się śmiercią.

2. Jako poważny niepożądany odczyn poszczepienny kwalifikuje się niepożądany odczyn
poszczepienny, który charakteryzuje się dużym nasileniem objawów w postaci znacznego obrzęku
kończyny, silnego jej zaczerwienienia, wysokiej gorączki, ale:
1) nie wymaga zwykle hospitalizacji w celu ratowania zdrowia;
2) nie prowadzi do trwałego uszczerbku dla zdrowia;
3) nie stanowi zagrożenia dla życia.

3. Jako łagodny niepożądany odczyn poszczepienny kwalifikuje się niepożądany odczyn
poszczepienny, który nie ma szczególnie dużego nasilenia, a charakteryzuje się występowaniem:
1) miejscowego obrzęku kończyny;
2) silnego miejscowego zaczerwienienia;
3) gorączki.

* Jeśli nie podano inaczej i z wyjątkiem odczynów po szczepieniu BCG, za związane czasowo ze szczepieniem uznaje się zaburzenia
stanu zdrowia, które wystąpiły w okresie 4 tygodni po podaniu szczepionki. Mogą one być wynikiem:
1) indywidualnej reakcji organizmu człowieka szczepionego na podanie szczepionki;
2) błędu wykonania szczepionki lub błędu podania szczepionki;
3) zjawisk od szczepienia niezależnych, a tylko przypadkowo pojawiających się po szczepieniu.

II. Szczegółowe rodzaje i kryteria niepożądanych odczynów poszczepiennych na potrzeby nadzoru
epidemiologicznego

1) odczyny miejscowe, w tym odczyny miejscowe po szczepieniu BCG:
a) obrzęk,
b) powiększenie węzłów chłonnych,
c) ropień w miejscu wstrzyknięcia;

2) niepożądane odczyny poszczepienne ze strony ośrodkowego układu nerwowego (OUN):
a) encefalopatia,
b) drgawki gorączkowe,
c) drgawki niegorączkowe,
d) porażenie wiotkie wywołane wirusem szczepionkowym,
e) zapalenie mózgu,
f) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
g) zespół Guillaina-Barrégo;

3) inne niepożądane odczyny poszczepienne:
a) bóle stawowe,
b) epizod hipotensyjno-hiporeaktywny,
c) gorączka powyżej 39°C,
d) małopłytkowość,
e) nieutulony ciągły płacz,
f) posocznica, w tym wstrząs septyczny,
g) reakcja anafilaktyczna,
h) reakcje alergiczne,
i) uogólnione zakażenie BCG,
j) wstrząs anafilaktyczny,
k) zapalenie jąder,
l) zapalenie ślinianek,
m) porażenie splotu barkowego,
n) inne poważne odczyny występujące do 4 tygodni po szczepieniu.

 

Dlaczego „zbadane” szczepionki powodują NOP-y
Ekscytotoksyczność – Russell Blaylock
Jak szczepionka może uszkodzić Twój mózg – dr Russell L. Blaylock
Jak szczepionki powodują mikrouszkodzenia układu krwionośnego
Zespół Spektrum Niedotlenienia Mouldena
Sanepid karze za niezgłoszenie NOP
Amerykański pracownik oddziału ratunkowego o powikłaniach poszczepiennych
Lekarki przed sądem. Za bardzo straszą szczepieniami (za dokładnie informowała pacjentów o możliwości wystąpienia NOP-ów.)
Kuracje ortomolekularne na NOPy po szczepionce przeciw HPV – dr Atsuo Yanagisawa

2014 rok – miasta Jirjanaz i Maaret al-Nouman w Syrii – 36 dzieci zmarło po podaniu szczepionki przeciw odrze.

Nie wszystkie dzieci ucierpią po szczepieniu - NOP

 

NOPy, sanepid i media głównego nurtu

 

42 Kodeks USA § 300aa–22 – Standardy odpowiedzialności Nieuniknione niepożądane skutki uboczne; ostrzeżenia (1) Żaden producent szczepionek nie ponosi odpowiedzialności w postępowaniu cywilnym za szkody wynikające z uszkodzenia ciała lub śmierci związanych z podaniem szczepionki po 1 października 1988 r., jeżeli uszkodzenie ciała lub śmierć nastąpiły w wyniku skutków ubocznych, których nie można było uniknąć, mimo że szczepionka została właściwie przygotowana i towarzyszyły jej właściwe instrukcje i ostrzeżenia(…)(c) Bezpośrednie ostrzeżenia Żaden producent szczepionek nie ponosi odpowiedzialności w postępowaniu cywilnym za szkody wynikające ze związanego ze szczepionką urazu lub śmierci związanych z podaniem szczepionki po 1 października 1988 r., wyłącznie z powodu nieprzekazania przez producenta bezpośrednich ostrzeżeń stronie poszkodowanej (lub przedstawicielowi prawnemu strony poszkodowanej) o potencjalnych zagrożeniach wynikających z podania szczepionki wyprodukowanej przez producenta…

 

Rodzice przerywają milczenie w sprawie szczepionkowej przemocy – Hear This Well – Część 1

1. To jest mój syn. Był normalnym dzieckiem. Zanim ukończył 8 miesięcy rozwijał się już z dużym wyprzedzeniem. Potrafił chodzić i mówić. Przed ukończeniem roku, przyglądał mi się raz, jak używałem śrubokręta, wziął go z mojej ręki i zaczął wykręcać śrubki ze wszystkich miejsc, w których je mógł znaleźć w domu. A potem otrzymał szczepionkę…. Już nie potrafił raczkować, nie mówiąc o chodzeniu. Nie potrafił mówić. Gapił się w jedno miejsce, krzyczał nieziemskim głosem. Jego lekarz powiedział, że to kolka… Zabraliśmy go do szpitala Mary Hitchcock w Dartmouth. Powiedzieli nam, że to był najcięższy przypadek autyzmu, jaki kiedykolwiek widzieli. A teraz jest on w swoim pokoju i ma na sobie pieluchę. On ma 32 lata! SZCZEPIONKI POWODUJĄ AUTYZM. 2. Mój syn Kacper urodził się prawidłowo rozwiniętym neurologicznie, zdrowym dzieckiem. I rozwijał się świetnie, aż do tego dnia, kiedy otrzymał skojarzone szczepionki: MMR, DTaP, i Polio. Zapadł w ciężki autyzm. Dzięki naszym biomedycznym interwencjom, jego autyzm jest już łagodniejszy. Ale nigdy nie odzyskał mowy. Usłyszcie to dobrze: SZCZEPIONKI POWODUJĄ AUTYZM.

3. Mam na imię Melisa Brant i mam 7 letniego syna, który został uszkodzony przez szczepionki. Urodził się zdrowy, osiągnął wszystkie etapy rozwoju na czas – siedział w wieku 6 miesięcy, raczkował w wieku 9 i chodził w wieku 12 miesięcy. Po jego szczepieniach w wieku 15 miesięcy, między innymi MMR, cofnął się do pełnoobjawowego “autyzmu”. Zajęło to 5 lat intensywnych terapii, żeby (spróbować) odzyskać mojego syna. Niektórzy ludzie nie słyszą tego dość wyraźnie, ale SZCZEPIONKI POWODUJĄ AUTYZM

4. 30 sekund… Tyle czasu zajęło podanie szczepionki. Moja córka Lorrin otrzymała szczepionkę DPT dnia 27 kwietnia, 1994 roku. Dwie godziny po szczepieniu, dostała 5 minutowego ataku drgawek. Po kolejnych dwóch godzinach, miała kolejny 5 minutowy atak. Ta szczepionka zniszczyła jej mózg i miała napady drgawek przez resztę życia, aż do śmierci w wieku 15 lat. Było ok 30 dzieci, które dostały napadów drgawek po tej serii szczepionek, a po pokrewnej partii naliczono 10 przypadków zgonów, z tego co było zgłoszone. Ta szczepionka była wypełniona rtęcią i zniszczyła jej szansę na zdrowe normalne życie i zniszczyło to moją rodzinę.

5. Mamy 2 chłopców. Jeden z nich był szczepiony zgodnie z harmonogramem i miał reakcje niepożądane przez 30 dni po otrzymaniu swoich szczepień w wieku 12 miesięcy. A drugi syn nie był szczepiony. U jednego zdiagnozowano zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (OCD), napady gniewu i tiki nerwowe. A u drugiego nie. Usłyszcie to dobrze: SZCZEPIONKI POWODUJĄ AUTYZM.

6. Mam na imię Michelle. Moja córka była prawidłowo rozwinięta neurologicznie aż do czasu, kiedy otrzymała szczepionkę w wieku 12 miesięcy. W którym to momencie cofnęła się do autyzmu. Niektórzy ludzie wybierają, żeby tego wyraźnie nie słyszeć, ale SZCZEPIONKI MOGĄ POWODOWAĆ AUTYZM.

7. U mojego 8-letniego syna zdiagnozowano autyzm, kiedy miał 3 lata. I mimo, iż to była łagodna forma autyzmu, to jednak jest coś, z czym musieliśmy się borykać przez ostatnie 5 lat. I mówienie, że było nam łatwo było by kłamstwem. Było wiele dni, kiedy po prostu płakałam i nie mogłam myśleć, że… wiecie, że świat mógł być za to odpowiedzialny. Ale teraz, kiedy poczytałam na ten temat, to odkryłam, że rzeczywiście tak jest. I to jest coś obrzydliwego, i mam nadzieję, że to się skończy. Dziękuję.

8. Mam na imię Jennifer. W wieku 15 miesięcy, mój syn otrzymał serię szczepień, m.in. MMR. W ciągu dni, stracił całą swoją mowę, przestał komunikować się z innymi, przestał utrzymywać kontakt wzrokowy i niczym się nie przejmował, nie jadł. Szczepionki powodują autyzm.

9. Mam na imię Mary. Moja córka rozwijała się normalnie, aż do czasu, kiedy została uszkodzona przez szczepionkę w wieku 2 lat i w rezultacie zdiagnozowano u niej autyzm. Niektórzy wybierają, żeby tego wyraźnie nie słyszeć. Szczepionki mogą i powodują autyzm.

10. Witam. Na imię mam Lucy. I chcę dostarczyć tutaj bardzo krótką i ważną wiadomość, która może uchronić rodzinie, a szczególnie ich dziecku, wiele bólu i cierpienia. Proszę, usłyszcie mnie dobrze – szczepionki mogą i powodują autyzm. Powtarzam – szczepionki mogą i powodują autyzm. I wiem o tym, bo to spotkało mojego syna. To jest Alex. To jest ostatnie zdjęcie, które mogliśmy mu zrobić u fotografa. Ponieważ po jego szczepieniach w wieku 14 miesięcy, Alex przestał utrzymywać kontakt wzrokowy i całe zainteresowanie innymi. Stracił słowa, które już znał. Stracił wszystko i potem zdiagnozowano u niego autyzm. Proszę, edukujcie się o niebezpieczeństwach szczepień. Zaufajcie mi, jest ich wiele.

11. Witam, jestem Jane Cathelin. Moja córka dostała zapalenia mózgu od szczepionek. Jak spojrzycie na ulotki szczepionek, zobaczycie, że zapalenie mózgu jest ich skutkiem ubocznym. To jest również coś, co oni nazywają autyzmem. Niektórzy ludzie nie słyszą tego dobrze, szczepionki mogą i powodują autyzm. 12. Szczepionki powoduję autyzm. Jestem przekonany. Mój syn urodził się normalny. Dzień po otrzymaniu serii szczepionek, wróciliśmy do domu. On stracił całą swoją mowę, przestał utrzymywać kontakt wzrokowy. Jakby za pstryknięciem wyłącznika. Nadszedł czas, żeby coś z tym zrobić.

Rodzice przerywają milczenie w sprawie szczepionkowej przemocy – Hear This Well – Część 2

Kolejne historie rodziców, którzy z bólem relacjonują poważne reakcje poszczepienne u swoich dzieci. Zdesperowani rodzice chcą aby świat usłyszał ich wołanie, które jest odpowiedzią na aroganckie i ignoranckie oświadczenie Elizabeth Cohen, dziennikarki z CNN, wygłoszone milionom telewidzów: „Szczepionki są bezpieczne. Autyzm nie jest skutkiem ubocznym szczepionki. Lub mówiąc inaczej, gdyż niektórzy ludzie tego wyraźnie nie słyszą, szczepionki nie powodują autyzmu….” Rodzice kategorycznie zaprzeczają tym słowom. Przedstawiając publicznie swoje rodzinne dramaty pragną w ten sposób przestrzec innych rodziców aby nie popełniali tego samego błędu co oni. Nie wierzyli przede wszystkim lekarzom, którzy namawiają do szczepień za wszelką cenę, ale żeby przypatrzyli się tragediom jakie wydarzyły się w rodzinach, którym nagle jak grom z jasnego nieba spadła diagnoza lekarska „autyzm”. Szczepionki zabrały im dzieci, zabrały radość, szczęście a przyniosły jedynie smutek, żal i rozczarowanie wobec cudownych i bezpiecznych szczepionek, które miały „ochronić” ich dziecko przed błahą chorobą wirusową, a wpędziły w pustkę i otchłań innego niezrozumiałego dla rodziców świata………………

1. Elizabeth Cohen , CNN: „Szczepionki są bezpieczne. Autyzm nie jest skutkiem ubocznym szczepionki. Lub mówiąc inaczej, gdyż niektórzy ludzie tego wyraźnie nie słyszą, szczepionki nie powodują autyzmu…. szczepionki nie powodują autyzmu….szczepionki nie powodują autyzmu….”

2. Elizabeth Cohen, usłysz mnie dobrze. Mój wnuczek Jaden Brook urodził się normalny. Cofnął się do autyzmu po otrzymaniu szczepionki o nazwie Proquad – 4 w 1, która została wymyślona przez firmę Merck, po ich katastrofie z lekiem Vioxx. Chcieli naprawić swoje saldo, wymyślili 4 szczepionki w tym czasie, z których wszystkie były kontrowersyjne. W Kaiser (centrum badań szczepionek) już nie ma Proquad’u na liście szczepionek. Usunęli ją po przeprowadzeniu badania i zorientowaniu się, że powoduje ona napady drgawek u wielu dzieci. U mojego wnuczka po otrzymaniu tej szczepionki rozwinęło się mało przeciwciał, pozytywny test ANA (*wykazuje chorobę autoimmunologiczną), miał limfocytozę – 93% limfocytów, neutropenię – 3% neutrofilów. Rozwinął się u niego blady optyczny nerw w lewym oku – innymi słowy, oślepnął w lewym oku. Stracił również mowę, zaczął się ślinić, zaczął się kręcić w koło. Nikt z nas nie wiedział, co mu się stało, ponieważ lekarze nie byli łaskawi nas powiadomić o tym, że miał 3% neutrofili, z czym powinien leżeć w szpitalu. Nikt nas nie poinformował, że on miał 93% limfocytów, wszystko to było gorsze, niż u większości pacjentów chorych na raka. A mimo to, nikt o tym nie powiedział mojemu synowi, czy jego dziewczynie o tym, co się stało. Zamiast tego, on cofnął się wstecz do swojego świata i nas zostawił. Stopniowo, trochę powrócił i teraz już rozumie mowę, choć sam jest niewerbalny. I ma wielkie trudności z wyjaśnieniem i staraniem się nadążyć z tym, co się dzieje wokół niego. Ale to ludzie tacy, jak ty, którzy zaprzeczają temu, co się dzieje z tymi dziećmi, są częścią problemu. Kiedyś staniesz przed swoim Stwórcą i modlę się, żebyś w tym czasie – ty, Elizabeth Cohen – mogła szczerze spojrzeć nam, reszcie w twarz i przeprosić i powiedzieć, jak ci przykro, że pozwalałaś, żeby to się działo tym dzieciom. Wstydź się! Tak, słuchaj mnie dobrze, Elizabeth Cohen – szczepionki powodują autyzm. 3. Witam, mam na imię Erik. Jestem samotnym ojcem, wychowującym 15 letnią, poważnie chorą na autyzm, niewerbalną, nastoletnią córkę. Bez niczyjej pomocy. Urodziła się normalna. Kiedy miała 15 miesięcy, otrzymała serię szczepionek, m.in. MMR, DtaP. Rozwinęła się u niej wysoka gorączka, którą miała przez tydzień. Kiedy gorączka jej przeszła, straciła wszystko. Jej wcześniejsza mowa, chęć bycia dotykaną, kontakt wzrokowy, wszystko… Wiedzieliśmy od razu, że coś jest nie tak. Trwało to kilka miesięcy, zanim otrzymała diagnozę autyzmu. I pamiętam ten miesiąc bardzo dobrze. To był styczeń, 2000 rok. Co gorsza, w ciągu 3 tygodni Miranda, moja córka, złapała wirusa odry. I jej mama się nim zaraziła. Wiemy o tym, ponieważ znaleźliśmy przeciwciała w jej mózgu, jak i w płynie rdzeniowym. Miała ogromny stan zapalny. Musiała mieć osłabiony układ odpornościowy od początku. Ale to wywołało u niej stwardnienie rozsiane. I teraz, po latach, jest w domu opieki. Więc, szczepionki zniszczyły moją rodzinę. Szczepionki powodują autyzm. Niektórzy ludzie nie słyszą tego za dobrze, ale szczepionki powodują autyzm.

4. Witam, tu Erik Nanstiel. Kilka dni temu posłałem swoje video, w którym omawiam doświadczenia mojej rodziny z autyzmem i uszkodzeniem poszczepiennym. To obecne video jest zrobione w celu nawołania ojców autystycznych dzieci. Zadedykowane tym ojcom, którzy wierzą, że autyzm u ich dzieci był spowodowany przez szczepionki. Teraz kampania filmowa pt. “Informator CDC, Hear This Well” zyskuje na sile i zostałem poproszony, żeby was nawołać, wszystkich ojców, żebyście posyłali swoje własne filmy i opowiedzieli swoją historię. Ponieważ to w ten sposób wygramy. Ludzie potrzebują wysłuchać naszych historii. Oni potrzebują usłyszeć naszych głosów, więc użyjcie swojego głosu, użyjcie swojej historii. Wygramy!

5. Witam. Mam na imię Erin Elizabeth i jestem dziennikarką i założycielką HealthNutNews. Przez ostatnie 5 lat, mój partner – doktor Mercola, pomagał mi przezwyciężyć niektóre z moich symptomów, które mam jako bezpośredni rezultat mojego poszczepiennego uszkodzenia. Byłam adoptowana w wieku 2 miesięcy w Chicago i w wieku 2,5 miesięcy życia, w styczniu, w zimie, z przeziębieniem – mój pediatra podał mi moje planowane szczepienia i upewniał moich rodziców, że mimo mojego poważnego przeziębienia, nie będzie problemu. W ciągu godzin, moja gorączka wzrosła do 41 stopni i zaczęłam mieć ataki drgawek. Moja mama i tata pośpieszyli ze mną z powrotem do szpitala, gdzie byłam zmuszona do przejścia nakłucia lędźwiowego. Personel medyczny również ubrał mnie (w wieku nieco ponad 90 dni) w kaftan bezpieczeństwa, czym ograniczyli moje ruchy. Lekarze myśleli wtedy, że mam zapalenie rdzenia kręgowego i w żaden sposób nie powiązali tego ze szczepionkami. Na szczęście, po paru dniach wysokiej gorączki i drgawek, moja gorączka wreszcie spadła i niektórzy lekarze mówią, że to był cud, że nie byłam bardziej poważnie uszkodzona. Kiedy zobaczyłam ten materiał w CNN, jako bezpośredni rezultat postu mojej znajomej, Bobby Dee, w iReport – byłam zbulwersowana, kiedy Elizabeth Cohen dała swoje aroganckie i ignoranckie oświadczenie, jako absolutną prawdę, bez żadnego “czy” lub “ale”. Nie mogłam uwierzyć w jej nieodpowiedzialne usprawiedliwienie swojego dziennikarstwa. Więc jeżeli to słyszysz Elizabeth Cohen – wiem, że uniknęłam kulki mimo moich szczepionek, ale moi inni znajomi, jak Erik Nanstiel i jego córka Miranda, również z Chicago, nie mieli tyle szczęścia. Ponieważ mówiąc, że szczepionki nie powodują autyzmu i powtarzając dla tych, którzy nie słyszą dobrze, jest po prostu brakiem serca i nie powinno mieć miejsca w bezstronnym dziennikarstwie głównego nurtu. Więc sugeruję, abyś zanim zaczniesz znowu wygłaszać takie rzeczy na wizji, odrobiła swoją pracę domową i przyjrzała się sobie dobrze w lustrze. I pamiętaj, szczepionki mogą i powodują autyzm. Dziękuję…

6. Tu mówi doktor Peter Swanz z Vital Force Naturopathy oraz Centrum Zdrowia Naturalnego w stanie Karolina. Miałem już wielu rodziców, którzy siedzieli w moim gabinecie i poinformowali mnie, że ich dziecko było zdrowe do momentu, kiedy zostało zaszczepione. I od tego momentu ich dziecko ma zaburzenia ze spektrum autyzmu. Usłyszcie to dobrze. Znaczenie i korelacja, z jaką dzieci są szczepione, a potem strącone na tą często brutalną i niewybaczalną drogę bycia w spektrum autyzmu – jest dobitne. Jako pracownicy ochrony zdrowia musimy potwierdzić istnienie tej rzeczywistości i tej korelacji. Nie każdy pacjent, który brał Vioxx miał atak serca, czy udar mózgu. Jednak jesteśmy skłonni przyznać, iż Vioxx był znaczącym współczynnikiem wśród pacjentów, którzy cierpieli z powodu tego typu zdarzeń. Musimy być skłonni przyznać, że szczepionki są czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju autyzmu u dzieci. Na pewno nie jest to jedyny czynnik, ale dla niektórych osób szczepionka może być przyczyną, która posyła daną osobę w przepaść. Usłyszcie to dobrze, pracownicy służby zdrowia oraz rodzice – musimy być proaktywni wobec naszego zdrowia, rodzice muszą posiadać autonomię do podejmowania wyborów dla zdrowia ich dzieci. To jest ważne i wszyscy musimy to wiedzieć. Usłyszcie to dobrze. Czas na zmianę.

7. Mam na imię Polly Tommy i mój syn został uszkodzony przez szczepionki. Niektórzy ludzie nie słyszą tego wyraźnie! Mój syn ma autyzm od szczepionek!

8. Witam. Nazywam się Ray Smith, a to jest Jeysi, nasz 4 letnia córka, która ma autyzm. W wieku 15 miesięcy miała już całkiem dobry zasób słów, a potem po otrzymaniu szczepionki MMR straciła wszystkie swoje słowa i wciąż nie mówi do dnia dzisiejszego. Mocno wierzymy, że to szczepionka MMR spowodowała jej autyzm i mamy nadzieję na znalezienie lekarstwa. Kochamy Cię Jeysi.

9. Witam wszystkich. Mam na imię Brandy Smith. Mam 9 letniego syna, który w wieku 4 lat otrzymał kilka różnych szczepień, co doprowadziło u niego do regresywnego autyzmu. W ciągu tygodnia musieliśmy go wypisać z przedszkola. Stracił mowę, stracił kontakt wzrokowy, stracił zdolność kontrolowania swoich wypróżnień. Przez bardzo długi okres baliśmy się, że nigdy go nie odzyskamy. Szukaliśmy wszędzie, gdzie się dało, nadziei i przyjaźni, żeby przejść przez ten okres. W końcu udało nam się znaleźć ludzi, którzy nam pomogli. Poprzez detoksyfikację i różne suplementy i w końcu mamy go z powrotem na drodze uczenia się, w wieku 9 lat. Nawet nie wiedzieliśmy, że takie coś jest możliwe, zanim to się stało. Zawsze byłam za szczepieniami. Chcę powiedzieć wszystkim, że to jest coś, co może się wam przytrafić, co może zdarzyć się waszemu dziecku i nie będziecie wiedzieli, aż do momentu, kiedy szkoda zostanie zrobiona, jak obszerna ona będzie i z czym przyjdzie wam pracować. To jest mój głos do wszystkich, którzy się borykają i komu się to przytrafiło, a lekarz na was spojrzał i powiedział, że to nie przez szczepionki, podczas gdy wy wiedzieliście lepiej. Szczepionki powodują autyzm regresywny! Usłyszcie to dobrze. One powodują autyzm regresywny.

10. Czy przedstawiłam wam mojego syna Caleba? Urodził się w listopadzie 1991 roku. W grudniu 1991 roku wzięliśmy go na jego 6 tygodniowe szczepienie DPT. Podali mu Tylenol (paracetamol) i powiedzieli, że miejsce otrzymania zastrzyku może pobolewać. Następnego dnia wylądowaliśmy w szpitalu dziecięcym w Dayton. 40 stopni gorączki, wymioty chlustające, konwulsje. Potem miał zrobione 2 testy EEG. Wysokie napęcznienie w lewej półkuli mózgu, encefalopatia statyczna (zapalenie mózgu). To dziecko zostało nam odebrane tamtego dnia, kiedy otrzymał szczepienia. I każdemu dziecku, które znam, zawsze powiem, zbadaj temat zanim zaszczepisz, ponieważ to, co nam się mówi nie jest prawdą. Więc musisz to usłyszeć i to dobrze. Ten mały chłopiec na to nie zasłużył. Ale przebrnęliśmy przez to i będziemy radzić sobie dalej…

11. Szczepionki mogą i powodują autyzm. Mam 3 dzieci. 2 z autyzmem, które są częściowo zaszczepione i 1 dziecko bez autyzmu, które nie otrzymało żadnej szczepionki. Łatwa matematyka w moim domostwie. Myślę, że Albert Einstein powiedział, że definicja szaleństwa to robienie w kółko tej samej rzeczy i oczekiwanie innych rezultatów. Na prawdę cieszę się, że posłuchałam swojego instynktu za trzecim razem. Ludzie nie bardzo słyszą to wyraźnie.

12. Witam. Mam na imię Tasha David. Jestem prezesem AVN (Australian Vaccination Network) i członkiem grupy Teen TMR? Australia. Ale najważniejsze ze wszystkiego, jestem mamą 8 dzieci. 6 z nich było w różnym stopniu zaszczepionych i 2 całkowicie nieszczepionych. Z moich szczepionych dzieci – 3 ma autyzm. Jedno ma ADHD, drugie ma poważne zaburzenia mowy, a trzecie ma silne wahania nastroju. One również cierpiały z powodu astmy, egzemy, chronicznych infekcji ucha, zaburzeń jelitowych, zaburzeń dróg moczowych, Psoriasis, alergii pokarmowych, wrażliwość na składniki chemiczne. A moje 2-je nieszczepionych dzieci nie miało żadnych z tych zaburzeń, ich zdrowie jest doskonałe. Niektórzy ludzie nie słyszą tego dobrze. Szczepionki mogą i powodują autyzm. Więc zakończmy to zaprzeczanie. My wiemy, że szczepionki powodują autyzm. CDC wie, że szczepionki mogą spowodować autyzm. Dajcie naszym dzieciom prawdę. Przynajmniej na to zasługują.

13. Usłyszcie to dobrze. Szczepionki mogą i powodują autyzm. To jest biologicznie możliwe. Mój syn miał reakcję na każdą serię szczepionek. Po dawce WZW B w dniu narodzin był refluks i egzema, które są alergicznymi i autoimmunologicznymi reakcjami. On także krzyczał przez 2 kolejne dni po szczepieniu. Szczepienia 2 miesięcznego dziecka dostał wcześniej. Jego lekarz powiedział, że to nie będzie problem i dobrze pasowało to do jego grafiku. Więc podaliśmy mu je wcześnie. Dostosowane do wieku, ponieważ urodził się trochę przedwcześnie, dostał te szczepienia w wieku 3,5 tygodnia. Biorąc pod uwagę jego wagę ciała i ilość rtęci jaka jest w szczepionkach, to była jego największa dawka rtęci w jego dzieciństwie. I po tym zaczęły się chroniczne zapalenia ucha. Był u moich rodziców, kiedy dostał swoje 4 miesięczne szczepienia. Moja mama powiedziała, że przez całe życie nie słyszała, żeby dziecko tak jęczało. Po swoich szczepieniach w wieku 6 miesięcy, miał 41 stopni gorączki, co jest oznaką udaru cieplnego lub zatrucia. To nie był udar cieplny. W wieku 15 miesięcy, stał w poczekalni do lekarza przy akwarium z rybkami i stukał w szkło, mówiąc “yby”, “yby” (ishies od fishies). Zawołali jego imię, poszliśmy wzdłuż korytarza, dostał swoje MMR i DTP i w ciągu dni przestał mówić. Szczepionki mogą i powodują autyzm. Wiem, że niektórzy nie słyszą tego dobrze, więc powiem to jeszcze raz. Szczepionki mogą i powodują autyzm. 14. Mam na imię Eric Green. Jestem ojcem syna, który miał reakcję niepożądaną na jego harmonogramowe szczepienia 8 lat temu. Było nam ciężko, delikatnie mówiąc, mogę wam powiedzieć, że to była droga prób i udręk dla mnie i dla mojej rodziny. Ale to były także próby i udręki dla jego dziadków, jego rodzeństwa i dla każdego, kto się związał z naszą rodziną. Mogę wam powiedzieć, że to było największe wyzwanie mojego życia. A mogło być do uniknięcia i to jest najgorsze z tego wszystkiego. Więc mogę wam powiedzieć od rodziny, która widziała, jak to się dzieje tuż przed nami: szczepionki mogą i powodują autyzm. Więc usłyszcie to dobrze, szczepionki mogą i powodują autyzm.

Zbadajmy bezpieczeństwo szczepionek poprzez porównanie dzieci szczepione z nieszczepionymi!

Treść transkryptu:

“Myślę, że jeśli dasz dziecku liczne toksyny, które wpływają na sposób, w jaki rozwija się mózg lub układ odpornościowy a następnie uderzysz w nich całą masą szczepionek z żywymi wirusami, to układ odpornościowy po prostu powie “WOW! Co to było ? ” Nie może sobie z tym poradzić. Nigdy w całej historii ludzkości nie musiał sobie radzić z tego typu atakiem. A ten atak rośnie, przyszłość przemysłu farmaceutycznego jest w dużej mierze oparta na szczepionkach. Więc tempo ataku na dzieci rośnie z dnia na dzień. A my nawet nie mamy podstawowych badań potwierdzających bezpieczeństwo tych szczepionek.

Zezwalamy na badania dotyczące bezpieczeństwa szczepionek wykorzystujące szalone rzeczy, jako placebo, które tak naprawdę naruszają etykę wokół placebo i jak szczepionki są badane. Więc to nie jest najnowsza korzystna metoda, ale każdemu przechodzi to płazem. Szczepionka “Prevenar” , kiedy początkowo wyszła na rynek, ta pierwsza “Prevenar”, która miała w sobie 70 antygenów była testowana w porównaniu z eksperymentalną szczepionką na zapalenie opon mózgowych (Meningitis C). Kiedy ta szczepionka została wycofana i wypuścili do obiegu tą nową szczepionkę Prevenar 13, to ona była testowana wobec placebo, jakim była stara szczepionka Prevenar! To jest tylko gra, która się rozgrywa a FDA pozwala na to wszystko i najbardziej denerwujące jest to, że FDA są w pełni świadomi i pomagają w zaprojektowaniu tych badań! Pomagają firmom Merck, Glaxo, czy Baxter, więc FDA bierze czynny współudział w projektowaniu takich badań z użyciem błędnego lub nieprawdziwych placebo, co narusza te etyczne standardy.

Za tym stoi tak dużo pieniędzy i tak silne polityczne muskuły, że w rzeczywistości ten nacisk został rozwinięty do mieszania się w kulturę medyczną, w szkoły medyczne, to co tam jest przekazywane itd. I jeśli spojrzeć na standardy dowodów, które są wymagane w naszej kulturze związanej z opieką zdrowotną, na rodzaje badań klinicznych z użyciem losowych grup kontrolnych, które są wymagane, aby uznać tą medycynę jako opartą na dowodach, i spróbować ją zastosować choć w najmniejszym stopniu do szczepionek – nie przetrwały by one nawet jednego dnia!

To czego teraz potrzebujemy i o co ludzie prosili to kompleksowe badania zaszczepionych w porównaniu do nieszczepionych osób. I to badanie jest oczekiwane z ogromnym zainteresowaniem a CDC nie powinno się zbliżać to tego, ponieważ są powiązani z inwestorami.”

 

Szokujące zeznania lekarzy i poszkodowanych związane ze szczepieniami (28.06.2011)

 

Treść całej relacji (wypowiedzi mogą brzmieć trochę chaotyczne, ponieważ jedna osoba nie wypowiada się od początku do końca tylko ten film jest tak posklejany, że różne wypowiedzi się przeplatają) w pdf
https://www.box.com/s/ues5377ki08bw526wj48

W styczniu 2011, kongresmen John Keenan z salem Massachusetts, przedłożył projekt ustawy 1055, dokument dotyczący immunizacji dzieci. Obecnie w oświadczeniu, istnieją medyczne i religijne wyjątki. Ta legislacja, dałaby do tych opcji wybór rodziców.
Zobaczcie teraz nagrania, świadectwa wydanego 28 czerwca 2011, wspierającego projekt ustawy 1055.

– Edward Jenner, Jonas Salk, Ludwik Pasteur, oni wszyscy byli twórcami niesamowitych szczepionek, które pomogły powstrzymać rozprzestrzenianie się śmiertelnych chorób. To były wielkie wynalazki, stworzone z większymi zamiarami. Jestem jednak pewien, że ci cudotwórcy nie byliby pod wrażeniem faktu, że dzieciom odmawia się prawa uczęszczania do szkoły, z powodu ich innowacji.
Mam na imię Ameya i mam 10 lat. Jestem tutaj, by podzielić się doświadczeniem, jako brat poszkodowanego przez szczepionkę autystycznego dziecka.

– (prowadząca) Kto jest za projektem ustawy 1055? Nie chcieliśmy ??? cię zeznaniem, więc chcieliśmy jedynie żebyś zobaczył, że jest tutaj wielu innych zainteresowanych obywateli.
– (Mark Blaxill autor…..) Tak dla wyjaśnienia, żółte pióra, to pióra kanarków, symbol piór kanarka ponieważ reprezentujemy kanarki w śpiączce i dzieci, których głosy zostały uciszone przez chorobę przewlekłą i uraz.
– (Allison Chapman) Mam na imię Allison Chapman i mam trójkę pięknych dzieci, z których wszystkie miały pewnego rodzaju różne reakcje na szczepionki.
– (Dr Janet Levitan) Jestem dr Janet Levitan i przychodzę przemawiać tu dzisiaj do was, jako klinik. Jestem pediatrą od 1982 roku.
– (Mish Michaels, prezenterka TV) Na imię mam Mish Michaels, pracowałam jako pogodynka w bostońskiej telewizji, przez niemalże 20 lat. Dziś już nie uganiam się za burzami, uganiam się za szczęśliwym i zdrowym czterolatkiem.
– (Erin Williams) Mam na imię Erin Williams i w przeciwieństwie do wielu osób w tym pokoju, moje dziecko nie jest autystyczne. Moje dziecko posiada 5 z przeciwwskazań i środków ostrożności, które CDC nakreśla dla szczepionek.
– (Cynthia Moore) Na imię mam Cynthia Moore i jestem byłą dyrektorką, byłą obrończynią edukacji specjalnej, a obecnie osobą niepełnosprawną. Jestem również matką 12 letniego dziecka, które jest chore na autyzm.
– (Dr Richard Deth) Jestem dr Richard Deth z uniwersytetu Northeastern, jestem neurofarmakologiem i doceniam sposobność porozmawiania z wami na temat niektórych badań, które my przeprowadziliśmy.
– (Mish Michaels, prezenterka TV) Z mojego działu wiadomości w WBZ zaczęłam prezentować badanie naukowe, które było aktualne, niedawne i nowe, zarządowi wiadomości. Zaczęłam również przedstawiać im historie, dzieci uszkodzonych przez szczepionkę, na które natknęłam się podczas moich naukowych dochodzeń. To co powtarzano mi za każdym razem, to to, że nie ma żadnej historii, że wiedza jest ustalona, że nie ma powodu by przedstawiać historie tej natury w telewizji, ponieważ są zwyczajnie skrajne historie, nie przedstawiają mas. Dla mnie było to zaskakujące, ponieważ myślałam że media powinny być głosem ludzi. Najwyraźniej w tamtym czasie, w moim pokoju wiadomości, nie postępowały one jak głos ludu.
– (matka) Za każdym razem, gdy dostawał zastrzyk, dostawał kolejnej gorączki, jego problemy się pogarszały.
– (dr Janet Levitan) Podczas mojej rezydentury, widziałam jak dziecko umarło nagłą śmiercią łóżeczkową, zaledwie w przeciągu godzin po tym jak zostało zaszczepione. To wydarzenie, które widziałam, zdarzyło się jeszcze dwa razy w trakcie mojej wczesnej kariery medycznej.
– (Erin Williams) Od 1989, istnieją zapiski 42 dzieci z Massachusetts, które umarły w okolicy czasu swoich szczepień, 98% z nich, starało się otrzymać szczepienie wymagane przez szkołę. Blisko 90% umarło w przeciągu pierwszych 10 dni, 1/3 umarła w przeciągu pierwszych 21 godzin.
– (Allison Chapman) Moja najstarsza córka, miała przypadek spazmatyczno-podobnego oddychania, po godzinie od szczepień, mając zaledwie kilka miesięcy.
– (chłopiec) Ja również jestem dotknięty szczepieniami, które otrzymałem, w rezultacie których mam ciężką astmę i alergię.
– (Erin Williams) Tylko w tym roku, 120 dzieci z Massachusetts miało poważne reakcje, 47 wizyt na pogotowiu, 11 przypadków hospitalizacji, jedno dziecko spędziło 60 dni w szpitalu z zagrażającymi życiu komplikacjami nagłego zatrzymania krążenia i krwotoku śródmózgowego.
– (Allison Chapman) Powinni uświadomić mi, że te szczepionki nie są dobre dla każdego, a moje dzieci najwyraźniej zaliczały się do tej kategorii. Niestety jednak, musiałam być świadkiem tego, jak reakcje mojego syna zmieniają się w napady nieobecności, bóle układu pokarmowego, uczulenia na pożywienie, brak snu, zmiany osobowości, często zdawał się być na haju, jakby pod wpływem narkotyków, po prostu był zmieniony.
– (Erin Williams) To jest Ryan, kilka godzin po swojej szczepionce przeciwko odrze, śwince i różyczce. To ostatni dzień, kiedy był neurotypowym dzieckiem.
– (Allison Chapman) W wieku 15 miesięcy, dostał swoją szczepionkę MMR. Pamiętam, że nie spał dobrze tamtej nocy, płakał i budził się z bardzo toksycznie pachnącą pieluchą. Pamiętam również, że 48 godzin później, miał temperaturę 40 stopni. Trzy dni później miał wysypkę na całym ciele. Wciąż nie spał, toksyczne pieluchy nie ustawały. Podniosłam jego koszulkę, by zobaczyć że na środkowej części ciała, cały jest pokryty wysypką. Rozpoczęły się u niego epizody wpatrywania się, które jak później zrozumieliśmy były napadami nieobecności.
– (Erin Williams) To jest Holden, nosi kask, ponieważ ma zaburzenia padaczkowe. Na domiar złego, jedno z jego lekarstw na padaczkę pogorszyło jego stan.
– (Allison Chapman) W wieku 18 miesięcy przedyskutowaliśmy pewne zmiany, ale większość jego zdolności wciąż była naprawdę dobra, Więc podaliśmy mu jego zastrzyki robione w wieku 18 miesięcy. Następnego dnia przestał mnie nazywać mamusią, nie chciał już przebywać w tym samym pokoju ze swoim ojcem i przestał chodzić w koło ze swoją siostrą. Do czasu gdy osiągnął wiek 2 lat, wszystko zniknęło.
– (Erin Williams) To jest Nicholas, syn Alison MacNeil. Wybuchowa biegunka w przeciągu godzin, od jego szczepień w 15 miesiącu.
– (Allison Chapman) Jedyną rzeczą, jaką jest w stanie powiedzieć mnie i moim nauczycielom każdego dnia, to „głowa boli, głowa boli, głowa boli”. Poproszę ze szpitalem dziecięcym.
– (Cynthia Moore) Alergia na mleko, białka mleka znajdują się w DPT. Szczepionki na grypę i H1N1, jak i na MMR, również zawierają w sobie jajka.
– (Erin Williams) Alergie na pokarmy mają wpływ na 1 z 12 dzieci, to około 8% populacji, 30% z tych 42 martwych dzieci z Massachusetts, miało potwierdzoną lub prawdopodobną alergię na żywność. To czterokrotny wzrost, ponad normalny współczynnik alergii na jedzenie.
– (Dr Richard Deth) Ponownie, aluminium to trucizna, nie da się go pogodzić z życiem.
– (dr Janet Levitan) Od aldehydu, rtęci, etanolu, aluminium i fenolu.
– (Cynthia Moore) Same szczepionki zawierają wiele substancji, na które jestem uczulona i niestety moje dzieci również mają uczulenia na jedzenie. Prawa odnoszące się do etykietowania żywności, nie stosuje się do szczepionek.
– (Dr Richard Deth) Oto 12 opublikowanych badań, które pokazują, że dzieci z autyzmem mają spadki przeciwutleniaczy w swoich poziomach krwi, nazywa się to glutation. Jak ktoś mógłby skończyć z problemem, niewystarczającej ilości przeciwutleniaczy i w jaki sposób mogłoby to prowadzić do autyzmu? Cóż, jak się okazuje, szczepionki i proces szczepienia, ale również w szczególności tak zwane adiuwanty w szczepionkach, które sprawiają, że lepiej one działają, rzeczy takie jak aluminium, powodują spadek przeciwutleniaczy. W ten sposób sprawiają, że szczepionki lepiej działają, powodując procesy przeciwutleniania przy szczepieniu, ostatecznie są to również rezultaty układowe.
– (Mish Michaels, prezenterka TV) W 2011 ukazał się artykuł, który został opublikowany w tempie, znajduje się w książeczkach, które zostały wam zaprezentowane. Oświadcza on, że dochodzenie ukazało, że dzieci, które otrzymały wynagrodzenie od rządu Stanów Zjednoczonych, są ich tuziny, które faktycznie mają autyzm, które przebrnęły przez sąd szczepionkowy i są wynagradzane przez rząd Stanów Zjednoczonych.
– (Allison Chapman) Większość epidemiologii, która istnieje, nie podejmie nigdy podzbioru dzieci, które będą reagować na te szczepionki.
– (Dr Richard Deth) Każda jednostka, która zostaje zaszczepiona, ma reakcje, za każdym razem gdy jest szczepiona. Są one skumulowane, ale bezpieczeństwo szczepionek nie wymaga skumulowanego badania, nawet badanie dla pojedynczej szczepionki jest bardzo ograniczone w kwestii jej bezpieczeństwa. Szczepionka to dobry pomysł, ale czy jest teraz wykonywany idealnie? Nie wydaje mi się. Myślę, że są pewne ograniczenia, które musimy zrozumieć i wiedzieć o nich, by poznać odpowiednią równowagę pomiędzy ich korzyściami a ryzykiem.
– (Mark Blaxill) To rozległy i niekontrolowany, ludzki eksperyment, przeprowadzany na pokoleniu dzieci. Najzwyczajniej nie wiemy, czy 26 dawek 9 różnych szczepionek, w pierwszym roku życia poprawiają wyniki zdrowia, czy nie.
– (dr Janet Levitan) Rutynowa immunizacja, ma coś wspólnego z tymi przewlekłymi chorobami, które obserwujemy u naszych dzieci.
– (Erin Williams) Jeśli zapamiętacie jedynie dwie rzeczy, z mojego oświadczenia, proszę, zapamiętajcie to. Vermont jest najbardziej zdrowym stanem w kraju i ma wyjątki światopoglądowe. W 2002 roku, Texas uchwalił takie wyjątki i odnotował, że niemal wszystkie ich wskaźniki zakresu szczepionek wymaganych przez szkoły, poszły w górę, przeciętnie o 4%, maksymalnie o 9%.
– (Cynthia Moore) Naczelny sąd w Massachusetts utrzymał, że rodzice mają prawo wstrzymać się w kwestii wyboru opieki zdrowotnej w imieniu swojego dziecka.
– (Mark Blaxill) Myślę, że każdy rodzic ma prawo, odpowiedzialność i powinien mieć władzę przy podejmowaniu wyboru w kwestiach zdrowotnych, odnośnie swoich dzieci.
– (dr Janet Levitan) Zachęcam komisję, by poparła tą ustawę i by zgromadzenie ustawodawcze uchwaliło tą ustawę, która pozwoli ludziom odmówić szczepienia, lub je opóźnić, nie tylko ze względu na ich przekonania religijne, ale być może z powodu ich przekonań etycznych, moralnych, stylu życia, filozofii, sumienia.
– (Dr Richard Deth) Podstawowe prawo człowieka, do kontroli swojego własnego zdrowia, w tej kwestii.
– (Allison Chapman) Procedury medyczne, nigdy nie są uniwersalne, a rodzice muszą otrzymać prawa do ochrony swoich własnych, indywidualnych interesów dzieci. Nikt inny nie chroni interesów dzieci, tylko rodzic.
– (Mark Blaxill) Wszystko o co prosimy, byście zrobili, jako rodzice, obywatele, jako przedstawiciele poszkodowanych dzieci, to by pozwolić rodzicom dokonać wyboru, odnośnie procedur medycznych, które są przeprowadzane na ich dzieciach, aby mogli uczestniczyć w najbardziej fundamentalnym prawie obywatelstwa, którym jest system szkolnictwa.
– (Mish Michaels, prezenterka TV) Jeśli ludzie nie mają prawa głosu, musicie dać im wybór.
– (chłopiec) W innych krajach, Ameryka często nazywana jest krajem możliwości. Czy naprawdę jest to możliwością, że dzieci, które nie zostały zaszczepione, nie mogą iść do szkoły? Wierzę, że każde dziecko ma prawo uczęszczać do szkoły. Jeśli to jest wolny kraj, dlaczego rodzice w Ameryce nie mogą wybrać, czy chcą zaszczepić swoje dziecko, czy też nie? Proszę, pomóżcie nam uchwalić projekt ustawy H1055, tak by każde dziecko mogło uczęszczać do szkoły, bez względu na ich status szczepienia. Dziękuję.

– Od 12 lipca 2011, H1055 został odroczony do Wspólnego Komitetu w sprawie Zdrowia Publicznego. Będziemy kontynuować walkę o nasze prawa i o nasze dzieci.

Chroń dziecko przed szczepieniami!

Link nie działa

Cała treść transkryptu:

„Jednym z horrorów dla rodzica, jest fakt, że nie jest uświadamiany w kierunku niebezpieczeństwa szczepionek. W typowej sytuacji, mama idzie do pediatry, a pediatra zazwyczaj po prostu mówi jej, że taki jest plan szczepień. Jest informowana przez osobę, która jest autorytetem – lekarza , że to jest słuszne i moralne posunięcie. Jej się również mówi, że dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły, jeśli tego nie zrobi, a tak naprawdę nic nie jest w pełni ujawnione na temat ryzyka.
Jeżeli jesteś rodzicem i chcesz chronić swoje dziecko, i ktoś by ci powiedział “hej, jeśli jego nie zaszczepisz, stawiasz je w niebezpieczeństwie” – to nie zadajemy pytań, tylko po prostu chcemy chronić i opiekować się naszą rodziną. Potem sytuacja się nasila, bierzesz dziecko na pierwszą rundę szczepionek i stwierdzasz, że ono reaguje, co nie zdarza się wcale rzadko. I mówisz: “Wie pan co doktorze, nie jestem pewien, czy powinienem to robić. Moje dziecko miało gorączkę przez kilka dni, było chore, krzyczało, miało wszelkie różne problemy zdrowotne.” Wystarczyłaby niewielka reakcja, aby matka zauważyła, że coś jest nie tak z jej dzieckiem, aby stwierdzić, że jest ono wrażliwe na szczepionki.
Są to całkiem ważne pytania i te ważne pytania pochodzą właśnie od rodzicielskich instynktów. Co medycyna zrobiła, to jest próba uzurpowania tego instynktu.
Często jest tak, że pediatrzy całkowicie odrzucają takie wątpliwości, są prawie aroganccy, a w niektórych przypadkach nawet obrażeni, że można zadać takie pytanie. “Jestem ekspertem, wiem wszystko” i stają się bardzo lekceważący odnośnie całej tej sprawy.

“My wiemy lepiej, my jesteśmy lekarzami, znamy naukę, nie przejmuj się moja droga” to takie patronizujące podejście.
“Nie martw się, to jest normalna reakcja na szczepionkę, one są bezpieczne”, i kontynuują dalej aż kończą na upośledzonym dziecku. Widzieli jak normalne zdrowe dziecko wycofuje się i przechodzi do odmiennego stanu, autystycznego, uszkodzonego, jakkolwiek by to nie ująć.
“Moje dziecko się cofa, idę do lekarza, mówię mu „dałeś mu szczepionkę i ono się cofnęło w rozwoju” a on na to “och nie, to był zbieg okoliczności, tak na prawdę ono nigdy nie było zdrowe, tylko ty nie zauważyłaś” albo “Och, ale nic mu nie jest “.
Więc, co wtedy robisz, czy idziesz szukać ulgi u ludzi, którzy dostarczyli tej szczepionki, u producenta szczepionki? O nie, oni już wykorzystali sytuację, ponieważ zostali zwolnieni od jakiejkolwiek odpowiedzialności przez rząd federalny.
W przypadku szczepień, nie można pozwać producenta szczepionki. Nie można nawet pozwać ich za wadliwy projekt, ponieważ szczepionki są wadliwe z natury. Ich kwalifikacja prawna jest “nieuchronnie niebezpieczne”, to jest ich kwalifikacja prawna! Sąd, do którego musisz się udać, kiedy dziecko zostało uszkodzone przez szczepionki jest to specjalny sąd, ze specjalnymi władzami, prowadzony przez rząd federalny, który następnie decyduje, czyja sprawa będzie rozpatrzona a czyja odrzucona.
Więc teraz taka indywidualna mama, emocjonalnie zdruzgotana po tym, co się stało, teraz musi spróbować przedrzeć się przez “wody” pozwania rządu federalnego, aby uzyskać ulgę, ponieważ stworzyli fundusz dla dzieci uszkodzonych przez szczepionki, ale nie chcą przyznawać, że istnieją takie przypadki.
Idą do sądu, mówi się im, że “och to dziecko nigdy nie było zdrowe, ono było autystyczne od początku” – nie, nie było. Potrafiło mówić, rozmawiać, używało słowa takie jak “helikopter”, a tydzień później nie mówiło już nic, “och dobrze, wam się wydawało, że ono mówi, ale po prostu wydawało dźwięki “. Potem borykają się z systemem szkolnym, gdzie mówi im się, że nie przyznano im specjalnego wykształcenia ponieważ to i to, albo nie otrzyma pomocy, która mu się należy ponieważ to i tamto… To jest ten rodzaj poprzeczek, który muszą pokonać rodzice, bardzo bardzo często, a w tle – rozpada się rodzina.
To koszmarne, ale tak wygląda rzeczywistość, w której dzisiaj żyjemy. Więc co mogę poradzić matkom, aby zrobiły? One muszą zająć swoje stanowisko i zrozumieć, że zdrowie ich dziecka, jego samopoczucie, a może nawet życie, jest tu stawką. I nagle taka mama staje się zupełnie inną osobą podczas konfrontacji.
Nie wierzcie mi na słowo, wejdźcie na stronę internetową CDC i przeczytajcie o każdej szczepionce, bo może to być w końcu jedna z największych decyzji, jaką kiedykolwiek będziecie musieli podjąć. Ponieważ jeśli pójdzie coś nie tak, to wy będziecie musieli się z tym borykać, przez długi, długi czas.
Są też pediatrzy, którzy zaakceptują i potwierdzą waszą pozycję, a na koniec powiedzą, że to jest wasz wybór, i uszanują go.
Powodem, dla którego jesteśmy na tej Ziemi dzisiaj, jest rodzicielski instynkt. Bez tego instynktu macierzyńskiego, nie byłoby nas tutaj. I trzeba mu zaufać. Zdrowie publiczne istnieje na Ziemi od około 50 lat, być może. Instynkt macierzyński był tu od początku czasu. Musisz ufać swojemu instynktowi!”

 

Ofiara szczepionki przeciwko HPV

 

Śmierć 5-letniej Holly po szczepionce MMR, która spowodowała zapalenie mózgu…

 

 

Autyzm u Alicii po 6-składnikowej szczepionce!

 

Rosyjskie dzieci ofiarami powikłań poszczepiennych, ze śmiertelnymi włącznie

Poszczepienny Zespół Stevensa Johnsona po DTaP u Izzy, 18 miesięcznej zdrowej dziewczynki

 

Różnica między AE i SAE

“Zdarzenia niepożądane [AE] odnoszą się do każdej sytuacji, w której kandydaci biorący udział w badaniu klinicznym wykazują pewne niepożądane objawy medyczne. Objawy te mogą być ujawnione w raportach z badań laboratoryjnych lub fizycznym badaniu uczestników. Termin ten ma ścisłe zastosowanie dla osób, które były zaangażowane lub związane z badaniami przez długi czas, krótkie lub długie.
Poważne zdarzenie niepożądane (SAE) jest w szczególnym przypadkiem zdarzenia niepożądanego, w którym niekorzystne efekty są poważne. Obejmuje następujące zdarzenia:
– Zgon dowolnego z uczestników związanych z badaniem klinicznym
– Zdarzenie, które może prowadzić do komplikacji zagrażających życiu lub narażać życie uczestników na ryzyko w wyniku uczestnictwa w badaniu klinicznym.
– Zdarzenia, które powodują taki stan, gdy uczestnicy mogą wymagać natychmiastowej hospitalizacji lub wydłużenia czasu hospitalizacji.
– Wszelkie zdarzenia prowadzące do trwałej lub czasowej fizycznej niepełnosprawności organizmu uczestników. Wszelka niezdolność jest również uważana za SAE.
– Wszelkie zdarzenia prowadzące do wszelkiego rodzaju wad wrodzonych. Obejmuje również wszelkie przypadki wad wrodzonych wynikające z badań klinicznych.
– Wszelkie zdarzenia, w przypadku których badacz lub zespół badaczy stwierdzi, że może to prowadzić do znaczących zagrożeń.pożądane objawy medyczne. Objawy te mogą być ujawnione w raportach z badań laboratoryjnych lub fizycznym badaniu uczestników. Termin ten ma ścisłe zastosowanie dla osób, które były zaangażowane lub związane z badaniami przez długi czas, krótkie lub długie.
Poważne zdarzenie niepożądane (SAE) jest w szczególnym przypadkiem zdarzenia niepożądanego, w którym niekorzystne efekty są poważne. Obejmuje następujące zdarzenia:
– Zgon dowolnego z uczestników związanych z badaniem klinicznym
– Zdarzenie, które może prowadzić do komplikacji zagrażających życiu lub narażać życie uczestników na ryzyko w wyniku uczestnictwa w badaniu klinicznym.
– Zdarzenia, które powodują taki stan, gdy uczestnicy mogą wymagać natychmiastowej hospitalizacji lub wydłużenia czasu hospitalizacji.
– Wszelkie zdarzenia prowadzące do trwałej lub czasowej fizycznej niepełnosprawności organizmu uczestników. Wszelka niezdolność jest również uważana za SAE.
– Wszelkie zdarzenia prowadzące do wszelkiego rodzaju wad wrodzonych. Obejmuje również wszelkie przypadki wad wrodzonych wynikające z badań klinicznych.
– Wszelkie zdarzenia, w przypadku których badacz lub zespół badaczy stwierdzi, że może to prowadzić do znaczących zagrożeń.” – Difference between AE and SAE in a Clinical Trial!

 

Dziecko zostało zaszczepione w miejscowej klinice w czwartek rano, dostało gorączki i silnego kaszlu w godzinach popołudniowych.
Następnego dnia rano, rodzice zabrali ją do szpitala powiatowego, a wieczorem było już martwe. 23 zgony w Wietnamie, związane ze szczepionką pięciowalętną. Oczywiście winne są zmarłe dzieci, bo były nadwrażliwe – tradycyjne tłumaczenie władz medycznych na całym świecie – standard. – Źródło: Neonata muore dopo la somministrazione del vaccino Quinvaxem

 

Uszkodzenie nerwów wzrokowych

 

Zestawienie chorób z ilościami przypadków śmiertelnych

Zestawienie chorób z ilościami przypadków śmiertelnych – na czerwono: po szczepieniu, zgłoszone do VAERS – na zielono: po zachorowaniu.

 

 

Nie ma pieniędzy ze zdrowych ludziPo co lekarze zgłaszają NOPy- MZ