Szczepionki są bardzo bezpieczne – dr Soumya Swaminathan

Poniższy materiał to zestawienie dwóch wypowiedzi. Pierwszy to produkt marketingowy opublikowany 28 listopada 2019 roku przed Światowym szczytem ds. bezpieczeństwa szczepionek. Drugi to wypowiedzi podczas tego szczytu.

 

WHO dba o bezpieczeństwo szczepień – dr Soumya Swaminathan, główny naukowiec WHO, 28 listopada 2019

 

Szczepionki są bardzo bezpieczne - WHO

 

Szczepionki są bardzo bezpieczne

 

Szczepionki są bardzo bezpieczne. Gdy ktoś zachoruje po szczepieniu, jest to zazwyczaj albo zbieg okoliczności [tzw. koincydencja], błąd w podaniu szczepionki lub bardzo rzadko problem z samą szczepionką.

Dlatego mamy systemy monitorowania bezpieczeństwa szczepionek.

Solidne systemy monitorowania bezpieczeństwa szczepionek pozwalają pracownikom opieki zdrowotnej i ekspertom na natychmiastową reakcję w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów.

Mogą dokładnie zbadać problem, spojrzeć na dane pod kątem naukowym, a następnie szybko zająć się problemem.

Pracownicy Światowej Organizacji Zdrowia współpracują blisko z władzami krajowymi, by upewnić się, że szczepionki mogą robić to co robią najlepiej – zapobiegać chorobie bez ryzyka.

Nowe szczepionki przeciwko malarii, zapaleniu opon mózgowych i zapaleniu mózgu w Azji i Afryce, są obecnie poddane gruntownej kontroli przy wsparciu WHO.

Szczepionki są jednymi z najbezpieczniejszych narzędzi, które posiadamy, by zapobiegać chorobie i zapewnić zdrową przyszłość wszystkim dzieciom.

Wytyczne Dotyczące Przedklinicznych Badań Farmakologicznych i Toksykologicznych Szczepionek – EMA
Czy na pewno szczepionki to najlepiej przebadane produkty firm farmaceutycznych? Sprawdźmy.

 

Pięć dni później, dr Soumya Swaminathan omawia bezpieczeństwo szczepionek za zamkniętym drzwiami, podczas WHO Global Vaccine Safety Summit.

Szczepionki są bardzo bezpieczne – dr Soumya Swaminathan

 

Myślę, że nie możemy bagatelizować tego, że naprawdę nie mamy zbyt dobrych systemów monitorujących bezpieczeństwo w wielu krajach i to łączy się z błędami w komunikacji i nieporozumieniami, ponieważ nie jesteśmy w stanie udzielić jednoznacznych odpowiedzi, kiedy ludzie zadają pytania dotyczące zgonów, do których doszło przez określoną szczepionkę, a to zawsze zostaje rozdmuchane w mediach.

W USA rejestruje się mniej niż 1% NOPów – Harvard Pilgrim Health Care

Powinniśmy być w stanie podać rzeczywisty opis tego co dokładnie się dzieje i jakie są tego przyczyny.

Jednak w większości przypadków pojawia się zaciemnianie informacji na tym poziomie i dlatego ciągle spada zaufanie do systemu.

Wprowadzenie mechanizmów, czy to będą badania kohortowe, miejsca placówki nadzoru, aby być w stanie monitorować to co się dzieje i przedkładać sprawozdania, by w dalszej kolejności zostały podjęte działania korekcyjne, ponieważ niespodziewane wydarzenia mogą wystąpić po wprowadzeniu produktu, należy być zawsze przygotowanym, tak jak widzieliśmy w historii wielu leków. To znaczy kiedy dowiedzieliśmy się o działaniach niepożądanych dopiero po tym jak lek uzyskał licencję i został rozprowadzany wśród populacji.

Myślę więc, że zawsze gdzieś tam istnieje ryzyko i populacja musi to zrozumieć, czuć się pewnie co do tego, że wprowadzono odpowiednie mechanizmy by zbadać niektóre z tych rzeczy.

 

Zobacz na: Porównanie bezpieczeństwa szczepionek MMR – MMR-RIT (Priorix) firmy GSK z MMR 2 firmy Merck – Del Bigtree
Szokujące wyniki badań szczepionki MMR. Powoduje chorobę górnych dróg oddechowych i przewodu pokarmowego – Del Bigtree [1978]

 

„Kiedy tylko zostanie wykryta reakcja przypuszczalnie związana ze szczepieniem, pracownik medyczny powinien poinformować rodziców lub opiekunów dziecka o bezpieczeństwie szczepienia, przekonać ich co do tego i wytłumaczyć im, że reakcja ta być może zwyczajnie pokryła się w czasie ze szczepieniem, lecz nie stanowiła jego skutku.” – WHO, str. 11, Stages of the investigation, How to address events allegedly attributable to vaccination or immunization? http://www.who.int/vaccine_safety/publications/en/immunization_safety_E.pdf

 

Podsumowanie szczepionkowej sytuacji w służbie zdrowia - koincydencja

 

„Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w 2013 r. w Polsce działania niepożądane leków zgłosiło jedynie 0,1 proc. mieszkańców [1 na 1000 przypadków], podczas gdy w Wielkiej Brytanii 7,3 proc., Niemczech 6 proc., we Francji 3,1 proc. oraz we Włoszech i Hiszpanii – po 2 proc.” – Źródło: Rynek Zdrowia, Zaskakująco mało zgłoszeń o niepożądanych działaniach leków, 04.12.2015 http://www.rynekzdrowia.pl/Farmacja/Eksperci-zaskakujaco-malo-zgloszen-o-niepozadanych-dzialaniach-lekow,157349,6.html

 

Dziecko musiało być chore wcześniej, a szczepionka tylko to ujawniła.

 

Szczepionki są bardzo bezpieczne – dr Soumya Swaminathan – napisy PL