Strona główna

PubMedInfo – niewygodne informacje i komunikaty

„Korzystać trzeba z różnych źródeł, kryterium jest jedno czy są tam informacje czy hasła, jak hasła to szkoda czasu, jak informacje to pilnie studiować i z różnych najlepiej przeciwstawnych źródeł” – Józef Kossecki

Portal PubMedInfo podaje komunikaty i informacje głównie związane bezpośrednio lub pośrednio z ideą szczepienia. W żadnym wypadku opublikowane treści nie mają za zadanie nakłaniać kogokolwiek do rezygnacji ze szczepienia. Zamieszczone tu komunikaty, informacje i źródła naukowe mają wspomóc czytelnika w zdobyciu szerszego rozeznania i dogłębnego ugruntowania wiedzy jaka nierzadko jest upraszczana i zbyt koloryzowana.

Na portalu PubMedInfo znajdziesz materiały o różnym stopniu trudności. Od wypowiedzi rodziców, artykułów i wykładów lekarzy lub naukowców, tłumaczenia filmów dokumentalnych oraz fragmentów lub całych publikacji z czasopism medycznych, zarówno tych współczesnych jak i historycznych, po tłumaczenia fragmentów lub całych książek.

Na portalu PubMedInfo publikujemy, uzupełniamy i wyciągamy na światło dziennie niewygodne materiały, które są pomijane lub wypaczane przez celebrytów, instytucje rządowe, instytucje medialne oraz firmy farmaceutyczne.

Ważne jest, aby poznawać rzeczywistość w sposób jak najbardziej jakościowy więc zamiast analizować setki powtarzających się komunikatów, newsów, wiadomości warto znaleźć źródło informacji, które sięga adekwatnie głęboko do naszego poziomu poznania. Poznanie wymaga nie zatrzymywania się w miejscu, a ciągłego stawiania poprzeczki coraz wyżej, kreując coraz szerszy punkt widzenia.

„Dziennikarstwo to drukowanie tego, czego nikt inny nie chce drukować. Wszystko inne to public relations.” – George Orwell

„Możesz zdecydować i odwrócić głowę, ale nigdy więcej nie możesz powiedzieć, że nie wiedziałeś.” – William Wilberforce

Uważamy iż nauka to obszar ludzkiego poznania w którym występują tylko definicje, twierdzenia i dowody tych twierdzeń, a tam gdzie zaczynają się autorytety kończy się nauka i zaczyna doktrynerstwo.

„Wiara w autorytety powoduje, że błędy autorytetów przyjmowane są za wzorce.” – Lew Tołstoj

Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez względu na granice. – Artykuł 19, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. – Art. 54. Zasada wolności poglądów, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Stosując się do wymogów obowiązującego prawa informujemy Państwa, że publikowane na tej stronie materiały mają charakter wyłącznie edukacyjno – informacyjny i nie należy ich traktować jako porady medycznej. PubMedInfo, niewygodne informacje i komunikaty.