Świnka

Szczepienie na świnkę przesuwa chorobę z dzieciństwa do wieku dojrzewania i wczesnej dorosłości

NZ: Szczepionka przeciwko śwince a odporność stada w praktyce – Hilary Butler
Szczepienie przeciw śwince – przyczyny porażek – dr Stanley Plotkin
Byli naukowcy firmy Merck wnieśli sprawę przeciwko koncernowi na podstawie False Claims Act – Hilary Butler
Naukowcy pozywają Merck: podejrzenie oszustwa, błędne oznakowanie i fałszywa certyfikacja szczepionki MMR – dr Suzanne Humphries
Zapalenie jelit po odrze i śwince w krótkim odstępie czasu – Royal Free Hospital w Londynie

Szczepienie na świnkę – szczep Urabe Am 9 – powoduje zapalenie opon mózgowych
Nucleotide sequence analysis of Urabe mumps vaccine strain that caused meningitis in vaccine recipients.

“Wiek osób chorujących na świnkę we Francji, a także w innych krajach, przesunął się z dzieciństwa do wieku dojrzewania i wczesnej dorosłości po wprowadzeniu szczepionki MMR do rutynowego kalendarza szczepień. Większość przypadków w badanej populacji była szczepiona w dzieciństwie i miała niską szczątkową ochronę jako młodzi dorośli, z niewielką różnicą między tymi, którzy otrzymali jedną lub dwie dawki.”

„Efektywność szczepionek przeciw śwince u osób które otrzymały jedną dawkę wynosi 49% i 55% przy dwóch dawkach w porównaniu do osób nieszczepionych.”

“Nasze wyniki są zgodne z obserwacjami ognisk świnki wśród młodych osób dorosłych o wysokim stopniu wyszczepialności w wielu krajach w ostatnich latach, co sugeruje wtórną porażkę szczepień: w Irlandii (2004-05), USA (2006 i 2009-10), Anglia i Walia (2011), Serbii (2012) i Holandii (2013). Słabnąca odporność po-szczepienna w przypadku braku naturalnej ekspozycji na wirusa w otoczeniu u osób, które otrzymały ostatnią dawkę MMR wiele lat wcześniej zanim zaczęto sugerować, że jest jednym z najważniejszych czynników, które przyczyniają się do występowania ognisk chorobowych w wysoce zaszczepionych populacjach. Wśród innych możliwych przyczyn sugeruje się niższą skuteczność szczepionki, niż oczekiwano…”
Eurosurveillance, Volume 21, Issue 10, 10 March 2016

Świna, Świnka, Świnka,

“Od czerwca 2009 roku do lutego 2010 roku na świnkę zachorowało więcej niż 1500 dzieci w Nowym Jorku i New Jersey… Około 88 procent zarażonych było zaszczepionych przynajmniej jedną dawką, 75% było zaszczepionych dwoma dawkami. 29 stycznia 2010 roku odnotowano już 1521 przypadek zachorowania. Prawie dwie trzecie chorych było w wieku pomiędzy 7 i 18 lat.” – More than 1,500 affected in NY, NJ mumps outbreak
http://uk.mobile.reuters.com/article/idUKTRE61A59520100211?irpc=932

Badanie opisujące epidemie świnki wśród społeczności ortodokdyjnych żydów w USA. Od 28 czerwca 2009 do 27 czerwca 2010 roku zarejestrowano 3502 przypadki świnki związane z epidemią. Młodzież w wieku od 13 do 17 lat stanowiła 27% wszystkich przypadków. Wśród nich 89% miało udokumentowane szczepienie dwoma dawkami szczepionką przeciw śwince oraz 8% jedną dawką. – N Engl J Med 2012; 367:1704-1713; Mumps Outbreak in Orthodox Jewish Communities in the United States
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1202865

“Spośród 269 przypadków, 208 (77,3%) wystąpiło wśród uczniów szkół podstawowych i średnich, z czego 203 (97,6%) miało udokumentowane szczepienia przeciwko śwince.” – Mumps outbreak in a highly vaccinated population.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1861205

“W Czechach odnotowano epidemię świnki, szczególnie u nastolatków i młodych dorosłych.
Celem tego badania było określenie seroprewalencji swoistych przeciwciał IgG przeciwko śwince w populacji dorosłych w Republice Czeskiej. Badanie zostało zaprojektowane jako wieloośrodkowe badanie serologiczne u osób dorosłych w wieku 18 lat i starszych… Zbadano łącznie 1.911 próbek surowicy…
Ogólna seropozytywność wyniosła 55,3%. W poszczególnych grupach wiekowych najwyższą seropozytywność, wynoszącą 63% (63,5-65,2%) odnotowano u dorosłych w wieku 40 lat i starszych; najniższą seropozytywność stwierdzono u dorosłych w wieku 18-29 lat (27,4%). W przypadku osób zaszczepionych, seropozytywność odnotowano tylko u 19,1% osób; u osób nieszczepionych, seropozytywność osiągnęła 48,2%.” – Serological Survey of Mumps Antibodies in Adults in the Czech Republic and the Need for Changes to the Vaccination Strategy.;Hum Vaccin Immunother. 2017 Dec 5:0.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29206078

„W latach 1998-1999 wybuchła epidemia świnki u dzieci w społeczności religijnej w północno-wschodnim Londynie. Przeprowadzono badanie w celu oceny skuteczności komponentu świnki w szczepionce MMR. Zidentyfikowano 161 przypadków świnki oraz wybrano 192 osoby jako grupę kontrolną.
51% przypadków z tej społeczności oraz 77% z grupy kontrolnej otrzymało w przeszłości co najmniej jedną szczepionkę MMR. Obserwowana skuteczność każdego szczepienia szczepionką MMR skorygowanego o wiek, płeć i ogólną praktykę wyniosła 69% (95% CI: 41-84%).
Jest to zgodne z wynikami innych badań obserwacyjnych dotyczących szczepionek zawierających komponent świnki, ale niższa niż immunogenność szczepionek przeciw śwince zgłaszana podczas badań klinicznych… immunogenność niekoniecznie jest dokładnym biologicznym wskaźnikiem skuteczności szczepionki.” – The effectiveness of the mumps component of the MMR vaccine: a case control study.; Vaccine. 2005 Jul 1;23(31):4070-4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15950329

 

Rzecz dotyczy Irlandii, nie Polski, ale może państwa zaciekawi ta kwestia. W Irlandii bowiem zapadalność na choroby zakaźne jest na bieżąco monitorowana przez pewną instytucję, ciało zwane Health Protection Surveillance Centre, czyli w skrócie HPSC. Oficjalnie na wyspie zarejestrowano 547 zachorowań, ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej (223 w 2013r.). Najwięcej zachorowań na świnkę dotknęło grupę wiekową 15-24l. w szczególności chorowały osoby w wieku 19, 20 lat (czyli studenci). Według zgromadzonych przez HPSC danych, połowa z tych zachorowań (49,2%) to osoby ZASZCZEPIONE DWOMA dawkami MMR, 2,3% – TRZEMA dawkami, 17,1% – JEDNĄ dawką. Osoby NIEZASZCZEPIONE żadną dawką MMR stanowiły raptem 6,4% ogólnej liczby zarejestrowanych zachorowań. Jedna czwarta – nieznane dane dot. wyszczepialności. Z ogólnej liczby zachorowań, prawie 70% delikwentów to osoby ZASZCZEPIONE (jedną, dwiema bądź nawet trzema dawkami). Sprawa staje się ciekawsza, gdy zerkniemy po raz kolejny na wiek chorych, uświadamiając sobie, że chodzi o osoby po okresie dojrzewania, kiedy przebieg tej choroby jest cięższy niż w dzieciństwie i łatwiej o ewentualne powikłania (choćby o jakieś 20% wzrasta ryzyko owianego złą sławą obustronnego zapalenia jąder prowadzącego do zahamowania spermatogenezy). Dane nie podają płci chorych, ale jeśli hipotetycznie założyć, że świnką ‘oberwali’ po połowie chłopcy i dziewczęta, kilkudziesięciu młodych mężczyzn mogło się nieszczęśliwie załapać na taki scenariusz. W Irlandii szczepi się MMR dzieci roczne, natomiast dawka przypominająca jest podawana w 5-tym roku życia. Wnioski należą do państwa, ja ze swojej strony dodam, że minęła dekada, “ochrona” poszczepienna odeszła do lamusa i świnka zawitała do osób będących u progu dorosłości. Wydaje się, że MMR mogła skutecznie przesunąć tę zwykłą chorobę wieku dziecięcego na niebezpieczny okres dojrzewania, a być może wiele z tych osób miałoby możliwość przechorowania tego wcześniej nie ryzykując. Teraz to już gdybologia. Warto zaznaczyć, że przebieg świnki po okresie dojrzewania jest zazwyczaj cięższy niż u dziecka, więc powszechne myślenie życzeniowe o ewentualnym “lżejszym” przejściu choroby z uwagi na szczepionkę, raczej nie ma racji bytu przy tej chorobie.

Amerykański okręt wojenny poddany kwarantannie na morzu z powodu wybuchu infekcji wirusowej „podobnej” do świnki …

 

“Amerykański okręt wojenny został zasadniczo poddany kwarantannie na morzu przez okres ponad dwóch miesięcy i nie był w stanie wejść do portu z powodu wybuchu infekcji wirusowej podobnej do świnki.”

Taki eufemizm, gdy wszyscy zaszczepieni przeciw śwince i chorują to oczywistym jest, że świnka nie jest świnką tylko infekcją podobną do świnki.
“U dwudziestu pięciu marynarzy i żołnierzy piechoty morskiej na pokładzie amfibijnego okrętu USS Fort McHenry zdiagnozowano zapalenie przyusznic, które według amerykańskich urzędników wojskowych wywołują objawy podobne do świnki.

Dopóki CNN nie zapytało o incydent, amerykańskie wojsko nie ujawniło tego. Pierwszy przypadek zachorowania odnotowano w grudniu, a ostatni został zgłoszony 9 marca.”

Albert Einstein powiedział kiedyś, że szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów. Jak to bywa w szczepionkowym świecie…
“Według danych podanych przez dowództwo Piątej Floty Marynarki Wojennej z siedzibą w Bahrajnie, wszyscy siedmiuset trzech żołnierzy na pokładzie statku otrzymało szczepienia przypominające przeciwko odrze, śwince i różyczce (MMR).”

Mundurowi tak narobili w gacie, że…
“według urzędników, oczekuje się iż wojskowy zespół medyczny specjalizujący się w profilaktycznej opiece medycznej powinien w najbliższych dniach zostać wysłany na miejsce, aby dokonać oceny.”

Ciekawe czy wiedzą, że 27 kwietnia 2012 roku złożono formalną skargę do sądu okręgowego w Pensylwanii Wschodniej [Eastern Pennsylvania District Court], w której oskarżono firmę Merck o stosowanie długotrwałego planu wprowadzania w błąd i oszukiwania rządowych organów ds. zdrowia na całym świecie.
Dwóch byłych pracowników Merck oskarżyło farmaceutycznego giganta o działania marketingowe na rzecz szczepionki MMR oparte na fałszywych danych. W tej skardze padły takie oskarżenia jak to, że szczepionki te zostały nieprawidłowo oznakowane, zawierają niepoprawne informacje na etykiecie, które mogą wprowadzać w błąd konsumentów i fałszywie poświadczone jako mające 95% skuteczność.

Cytaty pochodzą z poniższego artykułu: US warship quarantined at sea due to virus outbreak, 13 marzec 2019 https://www.msn.com/en-us/news/world/us-warship-quarantined-at-sea-due-to-virus-outbreak/ar-BBUJidt

 

“Przedstawiciel Syracuse University potwierdza, że liczba przypadków świnki wzrosła do 14. Wszyscy byli wcześniej zaszczepieni.” – 14 Syracuse Univ. students diagnosed with mumps were vaccinated http://wivb.com/2017/10/11/14-syracuse-univ-students-diagnosed-with-mumps-were-vaccinated/

Marzec 2013 University of Richmond, Virginia
Na uniwersytecie Richmond w hrabstwie Henrico w stanie Virginia wystąpiły 42 przypadki świnki w marcu 2013 roku. Przypadki były zgłaszane od 3 do 29 marca. Siedemnaście przypadków zostało potwierdzone laboratoryjnie. Każdy ze studentów ma udokumentowaną historię szczepień dwoma dawkami szczepionką przeciw śwince. 60% przypadków zachorowań rozwinęło się po 20 marca co wskazuje na drugą falę zachorowań.
http://www.mcrhc.org/mumps_update.html

 

Wybuch świnki u zawodników NHL – National Hockey League

An outbreak of mumps has swept through teams in the National Hockey League (NHL).
The first confirmed cases were three players in the Anaheim Ducks, and since then at least four more teams have been affected.
Ice hockey’s top player, Pittsburgh Penguins’ captain Sidney Crosby, has missed three games and is still not cleared to play.
The highly contagious disease is usually found in children.
The NHL is composed of 30 member teams from both the US and Canada.
On Tuesday, Penguins forward Beau Bennett was diagnosed with mumps, bringing the total number of players affected to 15.
Meanwhile, Marc-Andre Fleury, Robert Bortuzzo and Olli Maatta were being tested as a precaution, team officials said.
“We have been sanitising the rooms and everything here for the last week,” Penguins General Manager Jim Rutherford said.
Crosby, who is the NHL’s Most Valuable Player, returned to the ice on Wednesday but only skated on his own before practice.
“He looked good on the ice,” said Penguins coach Mike Johnston.
“It was a full skate. He worked on some extra conditioning drills.”
Mumps is a viral infection of the saliva-producing glands found on either side of the face.
It is spread by coughs and sneezes and only rarely causes serious complications.

Mumps outbreak hits National Hockey League players

 

Szczepionka przeciwko śwince – nieskuteczny produkt handlowy – dr Andrew Wakefield

„Czy są skuteczne? Czy rzeczywiście chronią przed chorobami, przed którymi powinny chronić ?
I wrócę tu, na przykład, do szczepionki przeciwko śwince. Szczepionka na świnkę została wprowadzona ze względów handlowych. Nie dla dobra dzieci. To była opinia CDC i innych w Wielkiej Brytanii, że choroba ta u dzieci nie jest potrzebna. Teraz tutaj jest problem: jeśli używasz szczepionkę, która nie działa prawidłowo, nie jest skuteczna, to magazynujesz sobie poważne kłopoty.
Dlaczego? Ponieważ świnka na przykład jest to banalna choroba u dzieci, ale już nie tak trywialna w szczególności dla młodych dorastających mężczyzn, gdyż może spowodować zapalenie jąder i doprowadzić do bezpłodność. Zapalenie jąder jest również związane z późniejszym rakiem jąder.
Jeśli szczepionka nie działa, jeśli tylko chroni przez powiedzmy 1,2,3,4,lub 5 lat, to zanim będziesz nastolatkiem, już cię nie ochroni. I to jest dokładnie to, co nastąpiło z tymi wybuchami świnki, wielokrotnymi wybuchami u dzieci, które otrzymały wiele dawek szczepionki MMR. Więc to, co zrobiło szczepienie na świnkę, ponieważ szczepionka nie jest skuteczna, to przekształcenie tej trywialnej choroby w znacznie bardziej poważną chorobę.” – Fragment filmu „Cicha epidemia” (Silent Epidemic)

 

 

CUKRZYCA po szczepieniu przeciwko ŚWINCE

Kilka recenzowanych czasopism – w tym Journal of Pediatrics – udokumentowało wystąpienie cukrzycy młodzieńczej po szczepieniu przeciwko ŚWINCE.
W Europie, 180 lekarzy wydało ostrzeżenie, że szczepionka przeciwko ŚWINCE “może wywołać cukrzycę, która daje pierwsze objawy dopiero wiele miesięcy po szczepieniu.”

– Albonico, H., et al. “The immunization campaign against measles, mumps and rubella – coercion leading to a realm of uncertainty: medical objections to a continued MMR immunization campaign in Switzerland.” Journal of Anthroposophic Medicine 1992;9(1).
– Sultz, HA., et al. “Is mumps virus an etiologic factor in juvenile diabetes mellitus?” Journal of Pediatrics 1975;86:654-656.
– Otten, A., et al. “Mumps, mumps vaccination, islet cell antibodies and the first manifestation of diabetes mellitus type I.” Behring Inst. Mitteilungen 1984;75:83-88.
– Helmke, K., et al. “Islet cell antibodies and the development of diabetes mellitus in relation to mumps infection and mumps vaccination.” Diabetologia 1986;29:30-33.
– Pawlowski, B., et al. “Mumps vaccination and type-1 diabetes.” Deutsche Medizinische Wochenschrift 1991;116:635.

 

Szczepionka przeciw śwince - test na głupotę