Szczepienie przeciw śwince – przyczyny porażek – dr Stanley Plotkin

Zapis wypowiedzi dr Stanley’a Plotkina ze spotkania Krajowego Komitetu Doradczego ds. Szczepień. NVAC Meeting Day 1, Part 6 – Updates on Mumps Outbreaks

Szczepienie przeciw śwince - przyczyny porażek

Szczepienie przeciw śwince – przyczyny porażek

 

Prowadzący: Mikrofon jest włączony?

Stanley Plotkin: Jest. Tak więc, w 2013 roku napisałem artykuł na ten temat i od tej pory nic się nie zmieniło, problem wciąż jest aktualny. Po pierwsze należy przypomnieć, że istnieje artykuł w którym wykazano, że komórki pamięci [rodzaj limfocytu B] produkowane są przez szczepionkę przeciwko śwince w ilości nieadekwatnej, jeśli porównać ją do szczepionki przeciwko odrze czy różyczce.

To jest jeden z dowodów na to, że mamy do czynienia z zanikaniem odporności na szczepionkowy szczep wirusa świnki. Po drugie, w odniesieniu do tego, o czym mówił Nate, pierwotny szczep Jeryl-Lynn miał genotyp typu A, a obecne szczepy to genotyp typu G i w istocie jeśli wykona się testy neutralizacyjne, różnice widać gołym okiem. Istnieją wyraźne różnice.

Commentary: Mumps vaccines: do we need a new one? Pediatr Infect Dis J. 2013 Apr;32(4):381-2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23552675
https://insights.ovid.com/pubmed?pmid=23552675

Więc to także może mieć wpływ i przyczyniać się do zarażeń. Ruth wspomniała, że tak naprawdę nie mamy dobrych metod ochrony przed świnką. Chcę przez to powiedzieć, że ci ludzie, którzy nie zarazili się świnką podczas epidemii, zazwyczaj mają wyższą koncentrację neutralizujących przeciwciał, ale nie jest to wyznacznik odporności.

Osoby z wysokim poziomem przeciwciał okazjonalnie także mogą zachorować, a osoby z niskim poziomem przeciwciał mogą choroby uniknąć.

Sugeruję to, że wysoki poziom neutralizujących przeciwciał nie jest bezwzględnym wyznacznikiem odporności.

Pytanie brzmi, oczywiście, co z tym zrobić?

Regularne wzmacnianie [podawanie kolejnych dawek przypominających] odporności jest jedną z możliwości, inną natomiast jest ta, którą omawiałem w swoim artykule, a mianowicie opracowanie nowego typu szczepionki przeciwko śwince.

To odstraszająca propozycja, gdyż rodzi wiele pytań natury technicznej, ale według mnie, jest to wykonalne. Uważam, że na obecnym stopniu zaawansowania wirusologii, w roku 2017, jesteśmy w stanie opracować nową szczepionkę przeciwko śwince.

Zwłaszcza, że mamy atenuowane szczepy, które możemy potraktować jako punkt odniesienia, posiadamy także metody sekwencjonowania wirusów, itd. Niemniej jak sądzę, wszyscy zdają sobie sprawę, że wprowadzenie nowego szczepu świnki do szczepionki MMR, wiążące się z tym ewentualne koszty idące w miliony dolarów na opracowanie takowej szczepionki, to raczej mało atrakcyjna perspektywa.

Jednak sądzę, że należałoby taką opcję rozważyć, ponieważ, jak zostało już powiedziane wcześniej, jest to podważanie zaufania wobec szczepionek. Niemniej nadal uważam, że próby opracowania nowego szczepu wirusa byłyby korzystne i jeśli zakończyłyby się sukcesem, wtedy moglibyśmy się zastanowić, czy warto sfinansować takie przedsięwzięcie.

Tak czy inaczej uważam, że istnieją przyczyny natury biologicznej leżące u podstaw zawodności tej szczepionki.

Prowadząca: Dziękuję za wystąpienie.

Zobacz na: NZ: Szczepionka przeciwko śwince a odporność stada w praktyce – Hilary Butler
Przykłady szczepionkowych porażek opisane w literaturze medycznej
Szczepionkowa pokrętna logika – Mike Adams

Szczepienie przeciw śwince – przyczyny porażek – dr Stanley Plotkin – napisy PL

 

„Amerykańskie Centrum Kontroli Chorób głosowało w środę 25. Października 2017, nad rekomendacją trzeciej dawki „przypominającej” szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce (MMR) podczas epidemii świnki.” – CDC recommends booster shot of MMR vaccine during mumps outbreaks https://edition.cnn.com/2017/10/25/health/cdc-mumps-outbreak-syracuse-university/index.html

Szczepienie przeciw śwince

Szczepionkowe szaleństwo - świnka

 

„W latach 1998-1999 wybuchła epidemia świnki u dzieci w społeczności religijnej w północno-wschodnim Londynie. Przeprowadzono badanie w celu oceny skuteczności komponentu świnki w szczepionce MMR. Zidentyfikowano 161 przypadków świnki oraz wybrano 192 osoby jako grupę kontrolną.
51%  przypadków z tej społeczności oraz 77% z grupy kontrolnej otrzymało w przeszłości co najmniej jedną szczepionkę MMR. Obserwowana skuteczność każdego szczepienia szczepionką MMR skorygowanego o wiek, płeć i ogólną praktykę wyniosła 69%(95% CI: 41-84%).
Jest to zgodne z wynikami innych badań obserwacyjnych dotyczących szczepionek zawierających komponent świnki, ale niższa niż immunogenność szczepionek przeciw śwince zgłaszana podczas badań klinicznych… immunogenność niekoniecznie jest dokładnym biologicznym wskaźnikiem skuteczności szczepionki.” The effectiveness of the mumps component of the MMR vaccine: a case control study.; Vaccine. 2005 Jul 1;23(31):4070-4. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15950329

“W Czechach odnotowano epidemię świnki, szczególnie u nastolatków i młodych dorosłych. Celem tego badania było określenie seroprewalencji swoistych przeciwciał IgG przeciwko śwince w populacji dorosłych w Republice Czeskiej. Badanie zostało zaprojektowane jako wieloośrodkowe badanie serologiczne u osób dorosłych w wieku 18 lat i starszych… Zbadano łącznie 1.911 próbek surowicy…
Ogólna seropozytywność wyniosła 55,3%. W poszczególnych grupach wiekowych najwyższą seropozytywność, wynoszącą 63% (63,5-65,2%) odnotowano u dorosłych w wieku 40 lat i starszych; najniższą seropozytywność stwierdzono u dorosłych w wieku 18-29 lat (27,4%). W przypadku osób zaszczepionych, seropozytywność odnotowano tylko u 19,1% osób; u osób nieszczepionych, seropozytywność osiągnęła 48,2%.” – Serological Survey of Mumps Antibodies in Adults in the Czech Republic and the Need for Changes to the Vaccination Strategy.;Hum Vaccin Immunother. 2017 Dec 5:0.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29206078