Szczepionka przeciwko śwince a odporność stada w praktyce – Hilary Butler
Brak szczepienia przeciwko śwince? Zostań w domu i nie przychodź do szkoły.

Hilary Butler

Hilary Butler

 

Wczoraj zostaliśmy powitani takim oto nagłówkiem “Brak szczepienia przeciwko śwince? Zostań w domu i nie przychodź do szkoły?“

No mumps jab? Stay home: school
http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=11945966

Dzisiaj natomiast nowozelandzka telewizja TVNZ powitała nas takim nagłówkiem “Oglądaj: Kolejna ofiara! Drużyna „All Blacks” traci Ardie Savea. To już trzeci przypadek świnki w trakcie jesiennych rozgrywek rugby.”

Watch: Down goes another! All Blacks lose Ardie Savea to third case of mumps on end-of-year tour
https://www.tvnz.co.nz/one-news/sport/rugby/watch-down-goes-another-all-blacks-lose-ardie-savea-third-case-mumps-end-year-tour

Dowiadujemy się, że to już trzeci przypadek świnki wśród zawodników „All Blacks”. Wygląda na to, że odizolowanie poprzedniego przypadku świnki nic nie pomogło odnośnie dalszego rozprzestrzeniania się choroby, podobnie jak szczepienie.

Ale wróćmy do wczorajszego nagłówka z Herald:

„Brak szczepienia przeciwko śwince? Zostań w domu i nie przychodź do szkoły.” Interesujący tytuł, czyż nie?

Zamiast: „Nieszczepione dziecko zaraża w szkole St Peter’s.”

Albo: „Przypadek indeksowy w szkole St Peter’s był szczepiony.”

Zamiast tego szkoła, która POWINNA prowadzić rejestr zaszczepionych dzieci od dziesięcioleci i posiadać historię szczepień każdego dziecka, to robi kłopot z „nieletniego złoczyńcy”,  którego rodzice popełnili przestępstwo i zdecydowali, że nie zaszczepią „swojej własności”… więc szkoła postanowiła skazać dziecko na 12-dniowy areszt domowy. Z tego powodu uczeń nie weźmie udziału w egzaminach oraz obozie szkolnym.

Zachęcam do przeczytania poniższego artykułu.

Uczniowie, którzy nie byli szczepieni przeciwko śwince, mają nakaz trzymania się z dala od szkoły – nawet jeśli wiąże się to z nieuczestniczeniem w egzaminach – gdyż w Auckland panuje najpoważniejsza od dwóch dekad epidemia świnki.

Dyrektor St Peter’s College, James Bentley, powiedział odnośnie zeszłotygodniowego przypadku świnki w szkole, że odesłał  ucznia 8 klasy na 12 dni do domu po tym, którego rodzice zdecydowali się nie zaszczepić.

Chłopiec przegapi egzamin na koniec roku oraz obóz szkolny w Hunua Ranges, odbywający się w następnym tygodniu. Dyrektor Centrum Doradztwa ds. Szczepień (IMAC), dr Nikki Turner powiedziała, że ok. 30% osób urodzonych przed 2005 rokiem, kiedy wprowadzono krajowy rejestru osób szczepionych, może nie być w pełni zaszczepione na świnkę.

Badanie ankietowe przeprowadzone w roku 2000 wykazało, że zaledwie 68% populacji jest w pełni zaszczepionych przeciwko śwince, przed którą ochronę obecnie ma  zapewniać szczepionka przeciwko odrze, świece i różyczce (MMR), podawana 15-miesięcznym dzieciom. Turner twierdzi, że niektóre z tych osób mogły zostać zaszczepione już po 2005 roku, ale należy również brać pod uwagę inne młode osoby przybywające do kraju z obszarów Wysp Australii i Oceanii oraz innych rejonów, w których nie prowadzi się rutynowych szczepień przeciwko śwince.

„Świnka to bardzo zaraźliwa choroba, dlatego też każdy, kto zachorował, staje się nosicielem i będzie zarażał kolejne osoby”, powiedziała Turner. „Jedynym sposobem na walkę z tą choroba jest zaszczepienie jak największej liczby dzieci.”

Dyrektor Służby Zdrowia Regionu Auckland, dr Julia Peters, powiedziała, że niezaszczepione osoby mające bliski  kontakt z osobą chorą na świnkę powinny pozostać w domu.

Przyznała, że 75% osób, które do tej pory zachorowały na świnkę w tym roku nie zostały przeciwko tej chorobie zaszczepione. Powiedziała również, że

„Szkołom radzi się izolowanie uczniów chorych na świnkę na okres 5 dni od momentu wystąpienia symptomów choroby takich jak obrzęku twarzy, policzka lub szczęki.”

„Wszyscy bliscy znajomi uczniów, którzy nie zostali w pełni zaszczepieni lub nie przechorowali świnki również mają zostać w domu przez następne 12 dni od momentu kontaktu z zarażoną osobą, aż do 25 dni po ostatnim kontakcie.”

Pozostanie w domach i z dala od szkoły stanowi środek zapobiegawczy przeciwko rozprzestrzenianiu się choroby w społeczności szkolnej. Pozwala także chronić uczniów i pracowników szkoły, których nie można zaszczepić z powodów medycznych.”

Bliski kontakt z osobą chorą definiuje się jako przebywanie w otoczeniu osoby zarażonej (szczególnie kontakty twarzą w twarz, w odległości do 1 metra) lub kontakt z przedmiotami używanymi przez chorego.”

Powiedziała również, że urząd został poinformowany o 839 domniemanych lub potwierdzonych przypadkach świnki w tym roku, z czego 301 osób to uczniowie z 92 różnych szkół na terenie kraju. Dodała również, że:

Przechodzimy największą od 20 lat epidemię świnki w Auckland, odnotowujemy przypadki tej choroby w całym regionie.”

Bentley powiedział, że odesłany do domu uczeń z St. Peter’s wraz z innym uczniem 8 klasy będą mogli przystąpić do egzaminów po tym, jak pozostali uczniowie zakończą egzaminy.

Tymczasem dziadkowie uczniów ze szkoły podstawowej na wyspie Waiheke narzekają, że szkoły radzą matkom w ciąży uczenie dzieci w domach z powodu epidemii krztuśca, nawet jeśli dzieci były wcześniej w pełni zaszczepione.

Dyrektor szkoły w Te Huruhi, Adam Cels, przyznał, że od września „ponad dziesięcioro” z 380 uczniów z jego szkoły zachorowało na krztusiec, ale odpiera  zarzuty jakoby doradzał rodzinom matek w ciąży o pozostanie w domach.

Z tego co mi wiadomo, nie kontaktowaliśmy się bezpośrednio z ludźmi, aby powiedzieć im, żeby pozostali w domach (co do innych nauczycieli, to nie mogę się wypowiadać w ich imieniu)”, poinformował nas pocztą elektroniczną.

Naszym celem jest ochrona społeczności, zwłaszcza małych dzieci i matek w ciąży oraz osób starszych.”

“Brak szczepienia przeciwko śwince? Zostań w domu i nie przychodź do szkoły?“

Teraz winni są również emigranci?

Być może ten wykres umieści to wszystko w perspektywie.

IMAC Świnka - Hilary Butler

Oto informacje publiczne uzyskane na drodze Ustawy o Dostępie do Informacji Publicznej:

1)  Dzieci szczepione, choć nieposiadające udokumentowanej historii szczepień uznawane są za nieszczepione.
Re: Official Information Act Request -17 to 29 year old mumps cases
http://www.beyondconformity.org.nz/_literature_161006/OIA_request_re_mumps_classification

2)  Przypadki świnki z ostatnich 5 lat – podział na wiek, itd. Zachęcam do dokładnej analizy tych danych.

http://www.beyondconformity.org.nz/_literature_161005/Mumps_cases_for_last_five_years

Teraz rozważ to z poniższą tabelką z Nowozelandzkiego Podręcznika Szczepień na rok 2017.

NZ - poziom wyszczepialności przeciw śwince i odporność stada

Wymagany próg wyszczepialności do osiągnięcia odporności stada – Immunisation Handbook 2017 http://www.health.govt.nz/system/files/documents/publications/immunisation-handbook-2017-may17-v3.pdf

 

Nowa Zelandia znajduje się powyżej górnego procentowego progu wymaganego do osiągnięcia odporności stadnej.

Teraz zadaj sobie następujące pytania:

Dlaczego mamy do czynienia z tyloma przypadkami świnki u szczepionych dzieci, skoro szczepienie każdego dziecka miało na celu zapobiegać epidemiom?

Dlaczego aż tyle dzieci klasyfikowanych jest jako nieszczepione, tylko dlatego iż lekarze nie wprowadzili do centralnej bazy danych stosownych informacji o przeprowadzonym szczepieniu?

Dlaczego epidemie w USA w ostatnich dwóch dekadach miały miejsce głównie w placówkach czy społecznościach, w których odsetek osób zaszczepionych wynosił 100%?

Czy dzieje się tak dlatego, że szczepionka przeciwko śwince nie działa tak skutecznie, jak twierdzi IMAC?

W jaki sposób niezdolność lekarzy do rejestrowania przeprowadzonych szczepień wpływa na manipulację statystyczną wynikającą z dokumentu Excel? Czy ten fenomen występuje wyłącznie w Nowej Zelandii?

Nie. Faktem jest, że NAWET GDYBY dostępne były dokładne dane o szczepieniach, naganiacze szczepionkowi i tak dalej będą manipulować danymi, aby wzmocnić swoją retorykę, podobnie jak to miało miejsce w przypadku ostatniej epidemii świnki w stanie Waszyngton.

Dr Suzanne mówi o śwince w stanie Waszyngton i odpowiada na krytykę.

Jestem pewna, że w IMAC zapoznają się z tym jakże przydatnym cygaństwem i wykorzystają je dla własnych celów. Przecież masy się nie zorientują, czyż nie?

Źródło: No mumps jab? Stay home: school

Zobacz na: Krztusiec w Japonii – Hilary Butler
Różyczka u niemowląt i kobiet w ciąży – Hilary Butler
Błonica i szczepionka przeciw błonicy – Hilary Butler

Przykłady szczepionkowych porażek opisane w literaturze medycznej

Naturalna odporność jest prawdziwym modelem dla odporności grupowej – Speed The Shift
Wysoki poziom wyszczepialności nie zapobiega wybuchom chorób – Lucija Tomljenovic
Szczepionki i mit „odporności grupowej” – dr Russell Blaylock
Uczono nas, iż szczepienia w dzieciństwie dają dożywotnią odporność… jednak nie – Russell Blaylock

Szczepionka przeciwko śwince

USA – Stan Iowa 2006 – Świnka – Zapadalność

USA – Stan Iowa 2006 – Świnka – Zapadalność – Szczepieni vs Nieszczepieni

 

Zastanawiałeś się kiedyś czemu szczepionki są obowiązkowe? W poniższym materiale znajdziesz kilka rzeczy, które zostały ominięte na wykładach w szkole medycznej, które mogą Cię zaskoczyć.

%d bloggers like this: