Eliminacja niemedycznych zwolnień ze szczepień zajmuje najwyższe miejsce na corocznym Forum Przywództwa – AAP

Eliminacja niemedycznych zwolnień ze szczepień - AAP

W USA zależnie od stanu, są trzy rodzaje zwolnień ze szczepień – ze względów medycznych, przekonań oraz religijne, które są przeznaczone dla osób posiadających przekonania religijne tak silne, że „gdyby państwo wymusiło szczepienia, byłoby to naruszeniem ich konstytucyjnego prawa do praktykowania swoich przekonań religijnych”. Stany Kalifornia, Mississippi i Zachodnia Wirginia to jedyne trzy stany, które wymagają medycznego uzasadnienia dla zwolnień ze szczepień.

dr Kyle E. Yasuda - Eliminacja niemedycznych zwolnień ze szczepień

dr Kyle E. Yasuda

16 marca 2019

Przywódcy Amerykańskiego Stowarzyszenia Pediatrów [AAP] wezwali do wyeliminowania niemedycznych zwolnień ze szczepień, chcą aby cel ten stał się najwyższym priorytetem na ten rok, zaliczając go do pierwszych 10 najważniejszych rezolucji podczas Dorocznego Forum Przywództwa (ALF).

„Biorąc pod uwagę epidemie odry, priorytet nadany eliminacji zwolnień ze szczepionek niemedycznych powodów jest terminowym podjęciem działań”, powiedział prezes AAP, dr Kyle E. Yasuda.

Rezolucja wzywa Radę Dyrektorów Akademii do poparcia „opracowania zestawu narzędzi, który podkreśli strategie odnoszące sukcesy na poziomie stanów, w celu pomocy tym oddziałom we współpracy z władzami ustawodawczymi w wyeliminowaniu/zmniejszeniu ilości niemedycznych* zwolnień, które umożliwiały odmowę szczepień”.

Eliminacja niemedycznych zwolnień ze szczepień

 

Lista 10 najważniejszych rezolucji:

  1. Eliminowanie niemedycznych* zwolnień ze szczepień dzieci
  2. Rodzinne separacje na granicy: ochrona zdrowia dzieci
  3. Ograniczenie wymagań dotyczących uprzednich zezwoleń na medykamenty
  4. Ciągłość świadczeń z Medicaid, gdy odbiorca zmieni adres zamieszkania
  5. Dostęp do leczenia opartego na dowodach dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi poza autyzmem
  6. Przystępny cenowo dostęp do insuliny dla wszystkich dzieci chorych na cukrzycę
  7. Rewizja wytycznych AAP Bright Futures dotyczących bezpieczeństwa broni
  8. Wydanie oświadczenia oraz edukacja dotycząca zapobiegania utonięciom
  9. Zapewnienie wskazówek dotyczących odpowiedzi szkoły na używanie e-papierosów przez uczniów
  10. Edukacja publiczna na temat domięśniowego podawania witaminy K po urodzeniu

 

*Tytuł i postanowienia zostały zmienione w celu uwzględnienia innych rodzajów zwolnień.

Doroczne Forum Przywództwa [ALF] skupia liderów oddziałów, komitetów, rad i sekcji z całego USA i Kanady, czerpiąc z ich różnorodnych perspektyw i wiedzy, aby doradzać zarządowi Amerykańskiego Stowarzyszenia Pediatrów [AAP]. Wydarzenie zapewnia również edukację przywódczą i promuje tworzenie sieci i zrozumienie priorytetów AAP.

Źródło: Elimination of non-medical vaccine exemptions ranked top priority at Annual Leadership Forum, March 16, 2019

 

Zobacz na: Czy odmowa szczepień powinna być przestępstwem, za które grozi kara przez powieszenie? – Marco Cáceres
Kodeks Norymberski a szczepienia – świadoma i dobrowolna zgoda
WHO opublikowało podręcznik – Jak publicznie odpierać argumenty przeciwników szczepień. – Forrest Maready
Edukowanie lekarzy o szczepionkach to trening posłuszeństwa
Podręczniki medyczne o szczepionkach.
Miliony ludzi dołączają do sekty składającej dzieci w ofierze – Del Bigtree

 

W tym oświadczeniu przykuł moją uwagę fakt, że lekarze skupieni wokół AAP mają Forum Przywództwa. W przeszłości była już raz dobitnie przerabiana lekcja podczas której lekarze mieli swoją rolę w tworzeniu historii. W 1935 roku, 90 km na północ od Berlina w Alt-Rehse została otwarta przez prawą rękę Hitlera, Rudolfa Hessa, Führer School lub inaczej Szkoła Przywództwa.

Lekarzy szkolono w dziedzinie przywództwa. Jednym z miejsc gdzie do tego dochodziło było Alt-Rehse. Cały kampus przeznaczony do edukowania lekarzy, więcej niż 30.000 w dziedzinie przywództwa na pozycji lekarza. Moim zdaniem, jakakolwiek edukacja w dziedzinie przywództwa dla lekarzy jest połączona z brakiem człowieczeństwa.”dr Wolfgang Eckart

„Naziści byli wyjątkowi jeśli chodzi o sposób w jaki wykorzystywali lekarzy, ponieważ przypisywali im biologiczną misję oczyszczenia Niemiec, świata i w tym sensie lekarze byli umieszczeni o wiele bardziej w centrum nazistowskiej wizji, i to dlatego Hitler powiedział w pewnym momencie, że zawód lekarza jest ważniejszy dla nazistowskiego reżimu niż niemal jakikolwiek inny.”dr Robert Jay Lifton

 

Nauka i Swastyka: Biologiczni Żołnierze Hitlera – napisy PL

 

%d bloggers like this: