Czy nieszczepienie powinno być karane śmiercią przez powieszenie? – Marco Cáceres

nieszczepienie powinno być karane

Przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść, lecz obojętność.Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, co jest przeciwieństwem miłości, pozwól, że ci powiem… To nie nienawiść. To strach.1,2 Tak, zdaję sobie sprawę, że istnieją inne koncepcje, bardziej popularne jak na przykład Elie Wiesela:

“Przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść, lecz obojętność.” 3

Lubię obie, ale skłaniam się ku pierwszej. W takim razie z czego powstaje strach?

Odpowiedź to: ignorancja.4

W Stanach Zjednoczonych podczas ewoluującej i coraz bardziej kontrowersyjnej debaty na temat szczepionek oraz polityki szczepień, mamy do czynienia ze strachem napędzanym ogromem ignorancji. Mamy do czynienia z nieznajomością historii szczepień, nauki oraz etyki obowiązkowych przepisów dotyczących szczepień. Samo to jest już wystarczająco złe, ale jeszcze gorszy jest produkt tego strachu wyhodowanego na ignorancji.

Zbyt często produktem ubocznym strachu jest przemoc lub wezwanie do aktów przemocy – co zaczynamy dostrzegać w gazetach i czasopismach napisanych przez tych, którzy sprzeciwiają się i chcą marginalizować wszystkich, którzy publicznie krytykują bezpieczeństwo polityki szczepień lub orędowników praw człowieka do świadomej zgody na podejmowanie ryzyka medycznego, w tym o prawie do podejmowania dobrowolnej decyzji w sprawie stosowania szczepionek.

Zgadza się, każdy z nas ma podstawowe prawa człowieka, aby być informowanym o jakichkolwiek interwencjach medycznych, które lekarz proponuje – chce wykonać na nas lub naszych nieletnich dzieciach. Mamy prawo do wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na taką interwencję. Zdaniem Barbary Loe Fisher współzałożycielki i prezes Narodowego Centrum Informacji o Szczepionkach [NVIC], świadoma i dobrowolna zgoda to

“nadrzędna zasada etyczna w praktyce medycznej, od której szczepienie nie powinno być wyjątkiem”.

Barbary Loe Fisher - Barbara Loe Fisher podkreśla:

„Utrzymujemy, że jest to odpowiedzialne i etycznie uzasadnione stanowisko uwzględniające fakt, że szczepienie jest interwencją medyczną przeprowadzaną na zdrowej osobie, której nieodłącznym rezultatem jest możliwość spowodowania urazu lub śmierci tej zdrowej osoby.” 5

To zdrowy rozsądek, że każdy z nas powinien mieć prawo do ochrony integralności biologicznej własnego ciała i swoich dzieci. Dlaczego? Ponieważ, jak to Barbara Loe Fisher często i namiętnie argumentuje:

„Jeśli dziś państwo będzie mogło oznakować, śledzić i zmuszać jednostkę do wstrzyknięcia substancji biologicznych o znanej i nieznanej toksyczności, to wtedy może już nie być żadnych ograniczeń w odbieraniu swobód jednostce, które państwo może zabrać w imię jutrzejszego większego dobra.” 6,7

Najnowszy przykład tej niepokojącej tendencji wśród wybitnych lekarzy, prawników i dziennikarzy wzywających do surowych kar, w tym przemocy fizycznej wobec osób odmawiających interwencji medycznej znanej jako szczepienia, to artykuł opublikowany 8 maja 2017 w Boston Herald zatytułowany „Preying on parents fear [Polowanie na strach rodziców]”. Artykuł napisany przez “redakcję” jest kolejnym z długiej serii ataków publikowanych przez media główne nurtu, atakujących wolność myśli, słowa i sumienia, jeśli chodzi o szczepionki. Kończy się tak:

„Szczepionki nie powodują autyzmu. Odra może zabić. Okłamanie podatnych ludzi na temat zdrowia i bezpieczeństwa ich dzieci powinno być traktowane jako przestępstwo, za które grozi szubienica.” – Preying on parents’ fear https://www.bostonherald.com/2017/05/08/editorial-preying-on-parents-fear/

Nieszczepienie - przestępstwo, za które grozi szubienica

“Przestępstwo, za które grozi szubienica?” Redakcja, kierowana przez Rachelle Cohen 9,10, wzywa do skazywania na śmierć osoby, które krytykują bezpieczeństwo szczepionek? Naprawdę?

Powinniśmy być zaskoczeni czy przerażeni rewelacjami z wielkiej amerykańskiej gazety, stojącej za inicjowaniem przemocy wobec Amerykanów orędujących za bezpieczniejszymi szczepionkami, bardziej humanitarną polityką szczepień oraz włączeniem do systemu szczepień ochrony w postaci świadomej i dobrowolnej zgody? Niestety, takie pogróżki to nie pierwszy taki przypadek.

Dr Hotez - Amerykański ruch antyszczepionkowy rośnie W marcu czasopismo Scientific American opublikowało artykuł dr Petera Hoteza z Teksańskiego Szpitala Dziecięcego, w którym również podżegano do przemocy wobec osób nie zgadzających się z obowiązującą rządową polityką szczepień. 11, 12

Dr Hotez stwierdził:

„Amerykański ruch antyszczepionkowy rośnie i musimy podjąć kroki, aby go wykończyć.” 10, 11

W 2015 roku USA Today opublikowało kolumnę Alexa Berezowa, w treści której opowiada się za wsadzaniem do więzień „antyszczepionkowych” rodziców. 13 W tamtym czasie wydawało się, że to drakońska propozycja, ale na pewno mniejsza w porównaniu z obecnymi nawoływaniami do egzekucji. Naprawdę nieźle, przeszliśmy długą drogę w ciągu zaledwie dwóch lat. Zastanawiam się nad tym jak sprawy będą się miały w Ameryce za kolejna dwa lata od teraz. W komentarzu z 2015 roku zatytułowanym “Szczepionkowa kultura wojenna w Ameryce: czy jesteś gotowy?” Barbary Fisher – snuła rozważania nad Ameryką w przyszłości, która nie przypomina nic z tego co obecnie znamy.

„Czy zostaną uchwalone ustawy nie tylko wzbraniające publicznej edukacji, ale uniemożliwiające również uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego; wejścia do gabinetu lekarskiego, szpitala lub domu spokojnej starości; wejścia do autobusu, samolotu lub pociągu; zakupu biletu do kina lub meczu piłkarskiego; zakupów w sklepie, uzyskania prawa jazdy, składania zeznań podatkowych lub udziału w wolnym i swobodnym przemieszczaniu się w społeczeństwie, chyba że okażesz dowód, że przyjąłeś każdą szczepionkę zalecaną przez rząd? Czy twoje zdrowe niezaszczepione dzieci zostaną ci odebrane, ty ukarany grzywną i wtrącony do więzienia? Czy pewnego dnia urzędnicy służby zdrowia wraz z policją zapukają do twoich drzwi, żeby poddać cię kwarantannie w jakimś obozie lub siłą zaszczepią ciebie i twoje dzieci bez twojej dobrowolnej zgody?” 14

Czy to jest przyszłość, z którą przyjdzie się nam zmierzyć? I za co? Aby uśmierzyć ignoranckie obawy kilku nieodpowiedzialnych ludzi, którzy wynajęli platformy medialne, aby rozbudzić kolektywny strach w naszym społeczeństwie oraz przemoc wobec mniejszości?

Bertrand Russell - kolektywny strach stymuluje instynkt stadny

Bertrand Russell ostrzegał:

“kolektywny strach stymuluje instynkt stadny i skłania do tworzenia zaciekłości wobec tych, którzy nie są uważani za członków stada”. 15

Ameryko bądź ostrożna z tą drogą, ponieważ gdy raz się na nią wejdzie to nie ma odwrotu.

Źródło: Refusal to Vaccinate Should Be a Hanging Offense?

Do kogo należy twoje ciało?
O wolności mówi się tylko wtedy, gdy służy celom politycznym.