Należy poinformować opinię publiczną, że szczepionki mogą mieć długotrwałe niekorzystne skutki – dr John Barthelow Classen i dr David C. Classen

Źródło: BMJ. 1999 Jan 16; 318(7177): 193. Public should be told that vaccines may have long term adverse effects
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1114674/

 

Szczepionki mogą mieć długotrwałe niekorzystne skutki

Artykuł Toma Jeffersona na temat szczepień i jego skutków ubocznych wspomina o naszych badaniach.[1] Odkryliśmy, że szczepienia rozpoczynające się od urodzenia były związane ze zmniejszonym ryzykiem cukrzycy insulinozależnej, a szczepienia rozpoczynające się po 2 miesiącu życia były związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia cukrzycy zarówno u gryzoni jak i ludzi.[2]

dr Jaakko Tuomilehto

dr Jaakko Tuomilehto

 

Rozpoczęliśmy współpracę z dr Jaakko Tuomilehto w celu zbadania wpływu szczepionki przeciw Haemophilus influenzae typu b [HIB] na częstość występowania cukrzycy. Około 116.000 fińskich dzieci zrandomizowano do otrzymania czterech dawek szczepionki, począwszy od 3 miesiąca życia lub jednej dawki w wieku 24 miesiąca życia.[3] Obliczono częstość występowania cukrzycy insulinozależnej w obu szczepionych grupach przed ukończeniem 10 roku życia, oraz w grupie, która nie otrzymała szczepionki [w ogóle] – kohorta obejmująca 128.500 dzieci urodzonych w Finlandii w ciągu 24 miesięcy przed rozpoczęciem badania szczepionki.

W maju 1998 roku odbyła się konferencja w Bethesda w stanie Maryland w celu omówienia naszych danych. Na konferencji oświadczyliśmy, że dane dotyczące szczepionki potwierdzają nasze opublikowane wyniki, że szczepienia rozpoczynające się po 2 miesiącu życia wiążą się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia cukrzycy. Nasza analiza jest dodatkowo poparta podobnym wzrostem występowania cukrzycy po szczepieniu szczepionką przeciw H influenzae typu b [HIB] w Stanach Zjednoczonych[4] i Zjednoczonym Królestwie.[5] Ponadto, zwiększone ryzyko wystąpienia cukrzycy w grupie szczepionej przekracza oczekiwane zmniejszone ryzyko wystąpienia powikłań zapalenia opon mózgowych jako następstwa zakażenia Haemophilus influenzae typu B.

 

 

Badania nad szczepieniami opierają się na teorii, że korzyści mające wynikać z zaszczepienia znacznie przewyższają ryzyko związane z opóźnionymi zdarzeniami niepożądanymi i dlatego nie trzeba przeprowadzać długoterminowych badań bezpieczeństwa. Patrząc na cukrzycę – tylko jedno potencjalne przewlekłe zdarzenie niepożądane – odkryliśmy, że wzrost częstości występowania cukrzycy może z nawiązką zrównoważyć spodziewany spadek długoterminowych powikłań w postaci zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych jako potencjalnego następstwa zakażenia bakterią Haemophilus influenzae typu B. Zatem cukrzycę indukowaną/wywołaną przez szczepionkę nie należy uważać za rzadkie potencjalne zdarzenie niepożądane. Częstość występowania wielu innych przewlekłych chorób immunologicznych, w tym astmy, alergii i nowotworów o podłożu immunologicznym, gwałtownie wzrosła i może być również związana ze szczepieniem.

Uważamy, że społeczeństwo powinno być w pełni poinformowane, że szczepionki, choć skuteczne w zapobieganiu infekcjom, mogą mieć długotrwałe niekorzystne skutki. Doinformowana opinia publiczna będzie prawdopodobnie coraz częściej domagać się odpowiednich badań bezpieczeństwa przed szeroko rozpowszechnionym szczepieniem. Wierzymy, że wynikiem tej decyzji będzie opracowanie bezpieczniejszej technologii wytwarzania szczepionek.

Przypisy:
1.
Jefferson T. Vaccination and its adverse effects: real or perceived. BMJ. 1998;317:159–160. . (18 July.)
2. Classen DC, Classen JB. The timing of pediatric immunization and the risk of insulin-dependent diabetes mellitus. Infect Dis Clin Pract. 1997;6:449–454.
3. Eskola J, Kayhty H, Takala AK, Peltola H, Ronnberg PR, Kela E, et al. A randomized, prospective field trial of a conjugated vaccine in the protection of infants and young children against invasive Haemophilus influenzae type b disease. N Engl J Med. 1990;323:1381–1387.
4. Dokheel TM. An epidemic of childhood diabetes in the United States. Diabetes Care. 1993;16:1606–1611.
5. Gardner S, Bingley PJ, Sawtell PA, Weeks S, Gale EA. Rising incidence of insulin dependent diabetes in children under 5 years in Oxford region: time trend analysis. BMJ. 1997;315:713–716.

 

Zobacz na: Długotrwały wpływ na zdrowie szczepień wieloma antygenami – Odtajniony Raport armii USA
Słowa Alergia i Anafilaksja zostały utworzone, aby opisać szkody po szczepionkach
Aluminium jest stosowane do tworzenia alergii na modelach zwierzęcych
Czy na pewno szczepionki to najlepiej przebadane produkty firm farmaceutycznych? Sprawdźmy.

 

 

 

%d bloggers like this: