Aluminium jest stosowane do tworzenia alergii na modelach zwierzęcych

 Aluminium jest stosowane do tworzenia alergii na modelach zwierzęcych

Aluminium jest jednym z najpowszechniejszych pierwiastków na Ziemi. Jednak nie jest wykorzystywane przez organizmy, a co więcej „…jest powszechnie rozpoznawaną neurotoksyną, która hamuje ponad 200 biologicznie ważnych funkcji i wywołuje rozmaite niekorzystne skutki dla roślin, zwierząt oraz ludzi.”Link between Aluminum and the Pathogenesis of Alzheimer’s Disease: The Integration of the Aluminum and Amyloid Cascade Hypotheses. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21423554

 

Film Wstrzykiwanie Aluminium – Jak toksyczne są szczepionki?
Związki aluminium w szczepionkach i brudny sekrecik Mercka (AAHS) oraz błędne ulotki – dr Suzanne Humphries
Odporność niemowląt – część 2 – Ciąża, aluminium, płodowy rozwój mózgu – dr Suzanne Humpries

Aluminium jest stosowane do tworzenia alergii

 

Badacze regularnie tworzą zwierzęce modele chorób alergicznych poprzez ich ekspozycje na aluminiowe adiuwanty w tym samym czasie co alergeny.

“Aluminium stosuje się jako eksperymentalny i kliniczny adiuwant w szczepionkach. Jest ono również zawarte w medykamentach przeciwkwasowych,takich jak sukralfat (sól glinowa siarczanu sacharozy). Wykazano, że te środki przeciwkwasowe powodują uczulenie na białka żywnościowe poprzez podwyższenie pH w układzie pokarmowym. Celem tego badania była ocena doustnych właściwości aluminiowego adiuwantu, samego lub zawartego w Sukralfacie na modelu myszy BALB/c…

Nasze dane wykazują po raz pierwszy, że aluminium działa jako adiuwant odpowiedzi humoralnej Th2 drogą doustną. Sugeruje to, że Sukralfat stosowany doustnie prowadzi do zwiększonego ryzyka alergii pokarmowej, nie tylko poprzez hamowanie trawienia, ale także działanie jako adiuwant na odpowiedź Th2 dzięki zawartości aluminium.” – Aluminium per se and in the anti-acid drug sucralfate promotes sensitization via the oral route; Allergy. 2009 Jun;64(6):890-7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19210370

W poniższych dwóch publikacjach autorzy opisują jak stymulowali rozwój alergicznego nieżytu nosa (kataru siennego):

“Albumina jaja kurzego (OVA) plus adiuwant wodorotlenek glinu może promować odpowiedź immunologiczną typu Th1, jak również odpowiedź Th2. Donosowe uwrażliwianie albuminą jaja kurzego (OVA) oraz dalsze miejscowe prowokowanie jest właściwym sposobem  tworzenia modelu alergicznego nieżytu nosa u myszy.” Influence of aluminum hydroxide adjuvant on a murine model of allergic rhinitis; Lin Chung Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi. 2014 Jun;28(11):780-4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25219201

 

Sproszkowany wodorotlenek glinu Al[OH]3 w ilości 5 mg, jest skuteczny i bezpieczny w przygotowaniu zwierzęcego modelu alergicznego nieżytu nosa. Żel koloidalny Al[OH]3 o różnym stężeniu (0,5-5 mg) może powodować działania niepożądane, takie jak ciało obce w postaci ziarniniaka.” – Evaluation of the safety of aluminium adjuvant in the preparation of allergic rhinitis animal model; Zhonghua Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi. 2009 Aug;44(8):664-8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19961775

W poniższym badaniu z 2014 roku badacze opisują jak zastosowali wodorotlenek glinu łącznie z bakterią krztuścaeksponowali szczury podając im doustnie alergeny aby wytworzyć u nich alergie pokarmowe:

“Szczury Brown Norway uczulano na ekstrakty białkowe (RuBisCO, jabłko, soję, orzech ziemny, groszek ogrodowy) lub albuminę jaja kurzego (OVA) w połączeniu z bakterią Bordetella pertussis i wodorotlenkiem glinu, poprzez doustne prowokowanie…

Model ten naśladuje kluczowe cechy alergii pokarmowych i ułatwia badanie alergenności alergenów w badaniach in vivo nad składem pokarmu lub nową żywnością [jak np. GMO].” – Development of an Animal Model to Evaluate the Allergenicity of Food Allergens; Int Arch Allergy Immunol. 2014;164(2):89-96. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24903216

W poniższych publikacjach autorzy opisują jak tworzyli zwierzęce modele astmy przez łączenie wodorotlenku glinu z białkiem jajka:

“Aby wytworzyć model ostrej astmy, myszy BALB/c uczulano albuminą jaja kurzego (OVA) i wodorotlenkiem glinu, a następnie  wzmacniano albuminą jaja kurzego (OVA).” – Comparative study of Korean White Ginseng and Korean Red Ginseng on efficacies of OVA-induced asthma model in mice; J Ginseng Res. 2015 Jan;39(1):38-45. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25535475

“Staramy się określić wpływ AcCystatyny na indukowany przez wodorotlenek glinu i albuminę jaja kurzego Al[OH]3/OVA)  szczurzy model astmy.”AcCystatin, an immunoregulatory molecule from Angiostrongylus cantonensis, ameliorates the asthmatic response in an aluminium hydroxide/ovalbumin-induced rat model of asthma; Parasitol Res. 2015 Feb;114(2):613-24. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25399816

 

W badaniach na myszach wykorzystuje się zarówno ałun jak i wodorotlenek glinu jako adiuwanty. Kiedy “karmi się” myszy alergenem pokarmowym wraz z toksyną, układ odpornościowy myszy silnie zareaguje na toksynę i jednocześnie zacznie wytwarzać przeciwciała przeciwko alergenom pokarmowym.

Ci, którzy twierdzą, że szczury i ludzie nie są podobni to:

“Jeśli chodzi o wykorzystanie myszy w badaniach alergologicznych, to analiza transkrypcyjna wykazała niezwykłą zgodność między próbkami pochodzącymi od myszy i człowieka, a badania nad atopowym zapaleniem skóry wykazały wysoki stopień homologii w profilu ekspresji genów.[23]

Ci którzy twierdzą, że ich dziecko nie rozwinęło alergii pokarmowej po szczepieniu lub nigdy nie zostało zaszczepione to trzeba wiedzieć iż uczulanie doustne jest znacznie mniej odtwarzalne i skuteczne:

“model uczulania doustnego bez adiuwantu wymaga długiego procesu uwrażliwiania (sześć tygodni). Chociaż był stosowany w kilku badaniach [33-36], sukcesy po uczulaniu doustnym nie zawsze były osiągane u wysokiego odsetka szczurów [37] i/lub uczulenie nie zawsze indukuje syntezę przeciwciał IgE.”

Ci którzy mówią: “Jednak dlaczego tak się nie dzieje z każdym dzieckiem/osobą, która otrzymuje szczepionkę/zastrzyki?“:

“Chociaż szczury rasy Brown Norway należą do takich, które w wysokim stopniu wytwarzają IgE, podobnie do ludzi z atopią, eksperymentalne procedury przeprowadzane na tym szczurzym szczepie w celu uczulanie bez adiuwantu są czasochłonne i nie zawsze dzięki nim jest się w stanie wytworzyć powtarzalny i skuteczny model alergii pokarmowej [20,30,37-39].”

Tak więc nawet w przypadku odpowiadania wysokim poziomem przeciwciał, adiuwant jest tym co jest naprawdę potrzebne, aby rozruszać nadmierną aktywność układu odpornościowego.

Cytowane powyżej fragmenty pochodzą z publikacji pod tytułem “Development and Characterization of an Effective Food Allergy Model in Brown Norway Rats [Rozwój i charakterystyka skutecznego modelu alergii pokarmowej u szczurów rasy Brown Norway]; PLoS One. 2015 Apr 29;10(4):e0125314. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25923134

Alergeny w szczepionkach

 

Poniżej raczej mało optymistyczna ciekawostka dotycząca białek pokarmowych lub innymi słowy alergenów pokarmowych i szczepień, a szczególnie tych w których znajdują się adiuwanty.

Laureat Nagrody Nobla, Charles Richet - alergia, wstrzykiwanie białka

„Laureat Nagrody Nobla, Charles Richet, wykazał ponad sto lat temu, że wstrzyknięcie białka zwierzęciu lub człowiekowi powoduje uczulenie układu odpornościowego na to białko.Późniejsze narażenie [ekspozycja] na białko może powodować reakcje alergiczne lub anafilaksję. Ten fakt został wielokrotnie zademonstrowany na ludziach i modelach zwierzęcych. Instytut Medycyny (IOM) potwierdził w swoim raporcie dotyczącym poszczepiennych działań niepożądanych z 2011 roku, że białka spożywcze w szczepionkach powodują alergie pokarmowe. Potwierdzenie przez IOM jest najnowszym i najbardziej autorytatywnym stwierdzeniem od czasu tego odkrycia przez dr Charlesa Richeta. Wiele badań od 1940 wykazało, że białka spożywcze w szczepionkach powodują uczulenie u ludzi. Alergeny w szczepionkach nie są w pełni ujawnione [odkryte]. Nie ustalono bezpiecznego poziomu wstrzykiwanych alergenów. W rezultacie ilość alergenów w szczepionkach i zastrzykach nie jest w żaden sposób uregulowana.

Wykazano, że mniejsza ilość alergenu jest potrzebna do wywołania [zainstalowania] uczulenia niż wywołania reakcji. Dobrze wiadomo, że wiele z obecnie zatwierdzonych szczepionek ma wystarczającą ilość alergenu aby spowodować anafilaksję. W związku z tym zawierają one więcej niż wystarczającą ilość alergenu potrzebną do wywołania uczulenia… 

Szczepionki zawierają adiuwanty, takie jak toksyna krztuśca lub związki glinu, które także sprzyjają powstawaniu alergii. Adiuwanty również zwiększają immunogenność wstrzykiwanych białek spożywczych. Ta kombinacja, dzieci atopowych i wstrzykiwania białka spożywczego wraz z adiuwantami, przyczynia się do rozwoju milionów zagrażających życiu alergii pokarmowych. Biorąc pod uwagę skalę i nasilenie epidemii alergii, konieczne jest podjęcie pilnych działań w celu zmiany polityki szczepień dotyczących specyfikacji szczepionek, produkcji, wymogów dotyczących ulotek, bazy niepożądanych odczynów poszczepiennych VAERS oraz krajowego programu odszkodowań za szkody poszczepienne. Wielu badaczy wzywało do usunięcia białek spożywczych ze szczepionek oraz ponownej oceny adiuwantów, takich jak związki glinu. W międzyczasie ostrzeżenia o alergenach pokarmowych powinno się dodać to ulotek dołączonych do opakowania szczepionki. Jednocześnie można zaprzestać podawania wielu szczepionek podczas jednej wizyty, w celu uniknięcia połączonych negatywnych efektów wstrzyknięcia wielu białek spożywczych i adiuwantów naraz.” Evidence that Food Proteins in Vaccines Cause the Development of Food Allergies and Its Implications for Vaccine Policy https://www.omicsonline.org/open-access/evidence-that-food-proteins-in-vaccines-cause-the-development-of-foodallergies-and-its-implications-for-vaccine-policy-2329-6631-1000137.php?aid=60994

 

Zobacz na: Słowa Alergia i Anafilaksja zostały utworzone, aby opisać szkody po szczepionkach
Bezpieczeństwo szczepień – jak sprawdzane są szczepionki pod kątem bezpieczeństwa?
Niespecyficzne skutki szczepień cz.1 – Szczepienia dzieci – dr Suzanne Humphries
Epidemia alergii na orzeszki ziemne, stworzona rękami ludzi – odkrywanie tajemnicy medycznej
Alergia na orzeszki ziemne, a adjuwant 65 w szczepionkach…

Wpływ aluminium ze szczepionek na ludzi – napisy PL

 

Aluminium połykane i wstrzykiwane, a wchłanianie