Zwiększona częstotliwość występowania raka szyjki macicy w Szwecji: możliwy związek ze szczepieniem przeciwko HPV – Lars Andersson

Zwiększona częstotliwość występowania raka szyjki macicy w Szwecji: możliwy związek ze szczepieniem przeciwko HPV - Lars Andersson

Zwiększona częstotliwość występowania raka szyjki macicy w Szwecji

 

Paradoksalny wpływ szczepionki Gardasil przeciw HPV na występowanie raka szyjki macicy – Dr Gérard Delépine

 

Zwiększona częstotliwość występowania raka szyjki macicy w Szwecji

 

Abstrakt

Centrum Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w Szwecji odnotowało w swoim rocznym raporcie znaczny wzrost zachorowalności na inwazyjnego raka szyjki macicy, szczególnie w ciągu dwóch lat, 2014 i 2015. Zgrupowałem dane według wieku, korzystając z tej samej bazy danych statystycznych, Krajowej Rady Zdrowia i Opieki Społecznej, z której korzystali autorzy wyżej wymienionego raportu.

Wykazano, że wzrost zachorowalności na raka szyjki macicy jest najbardziej widoczny wśród kobiet w wieku 20 do 49 lat, podczas gdy u kobiet powyżej 50. roku życia nie zaobserwowano wyraźnego wzrostu. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków [FDA] odnotowała w badaniach klinicznych przesłanych jej w materiałach na podstawie których ​zatwierdzono i wprowadzono szczepionkę Gardasil na rynek, że u kobiet narażonych na ekspozycję wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) przed szczepieniem, wystąpił wzrost występowania komórek przednowotworowych w porównaniu z grupą kontrolną otrzymującą placebo.

Omawiam w tym artykule możliwość iż szczepienie przeciwko HPV może odgrywać rolę w zwiększaniu częstości występowania raka szyjki macicy i zamiast zapobiegać rakowi szyjki macicy to powoduje go wcześniej u narażonych na HPV kobiet. Istnieje związek czasowy między rozpoczęciem szczepienia przeciw HPV a wzrostem zachorowalności na raka szyjki macicy. Szczepionki przeciwko HPV zostały zatwierdzone w 2006 i 2007 roku, a większość młodych dziewcząt zaczęto szczepić w latach 2012-2013.

Wyniki

“Wykazano, że wzrost zachorowalności na raka szyjki macicy jest najbardziej widoczny wśród kobiet w wieku od 20 do 49 lat, natomiast nie zaobserwowano wyraźnego wzrostu wśród kobiet powyżej 50. roku życia (ryc. 1.)

Liczba przypadków w grupie 20-49 lat wzrosła z 202 przypadków w 2006 r. do 317 przypadków w 2015 roku (wzrost o 50%). W 2015 roku w Szwecji żyło 1,9 mln kobiet w wieku pomiędzy 20 a 49 lat, zgodnie ze Szwedzkimi statystykami (2). Częstość występowania raka szyjki macicy w związku z tym wynosi 0,17% dla kobiet w grupie 20-49 lat (317 przypadków na 1,9 miliona kobiet).

Rycina 2 pokazuje względną zmianę między rokiem 2006 a 2015 dla każdej kohorty 10-letniej grupy wiekowej, co ilustruje wyraźniejszy wzrost zapadalności na raka wśród młodszych grup wiekowych.”

 

Wzrost zachorowalności na raka szyjki macicy wśród młodszych kobiet (<50 lat) w porównaniu z kobietami ≥ 50 lat.

Ryc. 1: Wzrost zachorowalności na raka szyjki macicy wśród młodszych kobiet (<50 lat) w porównaniu z kobietami ≥ 50 lat. Dane pokazują liczbę przypadków na 100.000 kobiet w latach 2006-2015.

 

Względna zmiana odsetka przypadków inwazyjnego raka szyjki macicy w Szwecji w latach 2006-2015 w różnych grupach wiekowych. Liczby te opierają się na danych z bazy danych statystycznych Krajowej Rady Zdrowia i Opieki Społecznej w Szwecji.

Ryc. 2: Względna zmiana odsetka przypadków inwazyjnego raka szyjki macicy w Szwecji w latach 2006-2015 w różnych grupach wiekowych. Liczby te opierają się na danych z bazy danych statystycznych Krajowej Rady Zdrowia i Opieki Społecznej w Szwecji. Częstość występowania raka zależnie od wieku, zgodnie ze standardową populacją Szwecji w 2000 roku.

 

Źródło: Increased incidence of cervical cancer in Sweden – Possible link with HPV vaccination – LARS ANDERSSON

Według informacji przedstawionych przez producenta przed zatwierdzeniem tej szczepionki, jeśli przed zaszczepieniem kobieta była już wcześniej narażona na szczepy wirusa HPV 16 i 18, które zawarte są w szczepionce, to Gardasil zwiększa ryzyko powstania zmian przednowotworowych [neoplazji średniego i dużego stopnia (CIN2 i CIN3)] lub nowotworu o 44,6 %.

„Wyniki eksploracyjnej analizy podgrup dla badania 013 zasugerowały obawy, że pacjentki, które były seropozytywne i miały dodatni wynik w teście PCR na szczepy HPV istotne dla szczepionki, miały większą liczbę przypadków CIN 2/3 lub gorszych, co przedstawiono w tabeli 17.” – str. 13, VRBPAC Background Document; Gardasil HPV Quadrivalent Vaccine, May 18, 2006 VRBPAC Meeting

Gardasil zwiększa ryzyko powstania zmian przednowotworowych [neoplazji średniego i dużego stopnia (CIN2 i CIN3)] lub nowotworu o 44,6 %.

 

Zobacz na: Co pominięto w badaniach klinicznych nad Gardasilem – Frederik Joelring
Szczepionka Gardasil i nowe stany chorobowe podczas badań klinicznych – Leslie Carol Botha
Przeciwwskazania do szczepienia szczepionką Gardasil [Silgard] vs kryteria włączenie i wykluczenia w badaniach klinicznych – Cynthia A. Janak
L-histydyna i Polisorbat 80 – przepis na katastrofę – Cynthia A. Janak
Kuracje ortomolekularne na NOPy po szczepionce przeciw HPV – dr Atsuo Yanagisawa

 

Szczepionkę Gardasil testowano na dziewczynkach i kobietach od 9 do 26 roku życia.

 

Na aktualnej światowej medycznej scenie kontrolowanej przez Wielką Farmację, gdzie każdy, kto wypowiada się krytycznie przeciwko szczepionkom lub jakiejś terapii lekowej, musi liczyć się z byciem poddanym ostracyzmowi, wprowadzaniu w błąd, zniesławianiu, ośmieszaniu, groźbom, a nawet przemocy, ze śmiercią włącznie. Doskonale zrozumiałym jest, że autor tej publikacji dotyczącej związku szczepionek przeciwko HPV ze zwiększoną częstością występowania raka szyjki macicy ukrył swoją tożsamość.

Redakcja opublikowała i trzymała przez kilka tygodni artykuł dzięki dominującym motywacjom poznawczym [objaśnienie co to znaczy poniżej], bo „w artykule wykorzystano publicznie dostępne dane poddane prostej metodzie statystycznej; podjęto uczciwą próbę zgłoszenia możliwego związku zwiększonej częstości występowania szyjki macicy ze szczepieniem przeciw HPV; i zasugerowano więcej badań.”

Dalej: „dane i analizy można naukowo docenić i poddać krytyce bez odwoływania się do autora. Dlatego, mimo nieakceptowanego przez autora oszustwa, redakcja postanowiła zatrzymać artykuł, w którym już dokonała korekty, aby usunąć fałszywą afiliację.”

Wszystko było dobrze do czasu gdy otrzymaliśmy cenne rady od naszego kolegium redakcyjnego i innych sympatyków [życzliwych dusz], podkreślających, że powinna istnieć zerowa tolerancja dla oszustwa autora, niezależnie od treści artykułu. Chociaż nasza ocena naukowa tego artykułu może być poprawna, doszliśmy do wniosku, że tolerowanie oszustwa przez autora i zatrzymanie artykułu było błędem w ocenie. Wyrażamy im głęboką wdzięczność i przyjęliśmy ich radę.”

Ciekawe, czy ktoś badał afiliacje osób z kolegium redakcyjnego oraz czy ci sympatycy [życzliwe dusze] to najnowszy opis [eufemizm] gróźb farmaceutycznych trolli?

Jest to przerażająca branża, w której naukowcy medyczni nie są w stanie mówić ze strachu przed odwetem. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy rzetelna nauka była przed tobą ukrywana, to masz tu przykład.

 

WYCOFANE: Zwiększona częstotliwość występowania raka szyjki macicy w Szwecji: możliwy związek ze szczepieniem przeciwko HPV

Artykuł “Increased incidence of cervical cancer in Sweden: Possible link with HPV vaccination” został opublikowany na stronie Indian Journal of Medical Ethics w dniu 30 kwietnia 2018 roku. Autor podał swoje nazwisko jako Lars Andersson i powiązanie z wydziałem Fizjologii i Farmakologii na Karolinska Institutet (KI)w Szwecji. W dniu 8 maja, jak tylko Karolinska Institutet poinformował nas, że żadna osoba o  takim imieniu i nazwisku tam nie pracowała, dokonaliśmy korekty w tym samym dniu, a nazwa instytucji została usunięta jako afiliacja.

[Afiliacja – wskazanie jednostki naukowej jako miejsca realizacji badań naukowych, których wynik stanowi podstawę publikacji lub monografii naukowej.]

Po zapytaniu o ten fakt, autor poinformował nas, że oprócz fałszywej afiliacji , użył  także pseudonimu. Później przedstawił swoją tożsamość redaktorowi IJME pod obietnicą ścisłej poufności. Po zweryfikowaniu tożsamości redaktor potwierdził, że: (a) autor posiadał niezbędne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie badawcze w zakresie przedmiotu; oraz (b) autor stawił czoła wiarygodnej groźbie krzywdy, czyniąc koniecznym, aby nie ujawniać swojej tożsamości publicznie.

Ponadto potwierdziliśmy wnioski recenzentów: że w artykule wykorzystano publicznie dostępne dane poddane prostej metodzie statystycznej; podjęto uczciwą próbę zgłoszenia możliwego związku zwiększonej częstości występowania szyjki macicy ze szczepieniem przeciw HPV i zasugerowano więcej badań. Czuliśmy, że dane i analizy można naukowo docenić i poddać krytyce bez odwoływania się do autora. Dlatego, mimo nieakceptowanego przez autora oszustwa, redakcja postanowiła zatrzymać artykuł, w którym już dokonała korekty, aby usunąć fałszywą afiliację.

Po naszej decyzji otrzymaliśmy cenne rady od naszego kolegium redakcyjnego i innych sympatyków [życzliwych dusz], podkreślających, że powinna istnieć zerowa tolerancja dla oszustwa autora, niezależnie od treści artykułu. Chociaż nasza ocena naukowa tego artykułu może być poprawna, doszliśmy do wniosku, że tolerowanie oszustwa przez autora i zatrzymanie artykułu było błędem w ocenie. Wyrażamy im głęboką wdzięczność i przyjęliśmy ich radę.

W związku z tym artykuł ten zostaje wycofany. Dostarczymy szczegółowy opis tego problemu wraz z niuansami, w artykule wstępnym w późniejszym terminie.

Jako redaktorzy obawiamy się skrajnego podziału ideologicznego, który postrzega dyskusje na temat szczepionek jako “pro” lub “anty”. W krajach o niskim i średnim dochodzie, takich jak Indie, gdzie wczesne zakażenie HPV i zachorowalność na raka szyjki macicy są stosunkowo wysokie, dyskusja naukowa i rozwiązywanie problemów dotyczących szczepionki przeciwko HPV mają kluczowe znaczenie dla kobiet je otrzymujących oraz dla opracowywania polityki dotyczącej wprowadzenia uniwersalnego programu szczepień. Mamy nadzieję, że hipoteza o możliwej szkodliwości szczepienia kobiet wcześniej narażonych na HPV zostanie dokładnie zbadana w przyszłych badaniach.

Źródło: RETRACTED: Increased incidence of cervical cancer in Sweden: Possible link with HPV vaccination

 

 

Podstawowe socjocybernetyczne zasady oceny informacji w różnych systemach sterowania społecznego
%d bloggers like this: