L-histydyna i Polisorbat 80 – przepis na katastrofę – Cynthia A. Janak

L-histydyna i Polisorbat 80 – przepis na katastrofę - Cynthia A. Janak

Cynthia A. Janak

 

Poniżej przedstawiam kilka ciekawostek na temat dwóch składników szczepionki Gardasil – L-histydyna i Polisorbat 80 – do jakich dotarłam podczas badania tematu związanego z tym produktem.

Szczepionka Gardasil - L-histydyna i Polisorbat 80

W ulotce szczepionki Gardasil producent wspomina, że przeprowadzono jedno badanie z udziałem soli fizjologicznej jako substancji placebo. Na portalu Clinical Trials to badanie ma oznaczenie V501-018. Z artykułu K.S. Reisingera i innych opublikowanego w The Pediatric Infectious Disease Journal wiemy, że rzekoma “sól fizjologiczna” użyta jako placebo to w rzeczywistości były składniki identyczne do tych występujących w szczepionce, z wyjątkiem białka L1 dla czterech typów cząsteczek przypominających wirusa oraz adiuwantu na bazie glinu.

Te składniki to:
– 9,56 mg chlorku sodu,
– 0,78 mg L-histydyny,
– 50 mcg polisorbatu 80,
– 35 mcg boranu sodu (boraks)
– i mniej niż 7 mcg białka drożdżowego.

W badaniu V501-018 badano reakcje niepożądane w miejscu wstrzyknięcia takie jak: ból, obrzęk, rumień, świąd czy siniakbyły oceniane GARDASIL vs. AAHS vs. sól fizjologiczna co opisano w tabelce 1 – dziewczęta i kobiety od 9 do 26 lat – GARDASIL  (N = 5088) vs. AAHS (N = 3470) vs. sól fizjologiczna (N = 320); tabelce 2 – chłopcy i mężczyźni od 9 do 26 lat – GARDASIL  (N = 3093)  vs. AAHS  (N = 2029) vs. sól fizjologiczna (N = 274); oraz w tabelce 3 i 4 opisano kolejne dawki gdzie proporcje były zbliżone. – str.4 Gardasil-Silgard – ang – 28 ston – Merck – FDA

W pozostałych badaniach klinicznych, niepożądane odczyny poszczepienne inne niż w miejscu wstrzyknięcia były testowane GARDASIL vs. AAHS. Zostało to opisane w ulotce [ADVERSE REACTIONS – str.1] jako: 

“Najczęstszym działaniem niepożądanym był ból głowy. Typowe niepożądane odczyny poszczepienne (częstotliwość co najmniej 1,0% i więcej niż w grupie kontrolnej placebo – AAHS lub z solą fizjologiczną) to gorączka, nudności, zawroty głowy; i ból w miejscu wstrzyknięcia, obrzęk, rumień, świąd i siniak.”

L-histydyna i Polisorbat 80

W szczepionce Gardasil stosowany jest Polisorbat 80, produkt firmy Croda Chemicals. Tą informację otrzymałam z wiarygodnego źródła. Na liście produktów tej firmy znajdują się różne warianty Crill i Crillet, polisorbat 80 widnieje pod nazwą Crillet 4 Super, jest jasnożółtą cieczą, (olej w wodzie) emulgator i dyspersant. Posiada dobre właściwości solubilizujące, zalecany w systemach z nienasyconymi składnikami lipidowymi, takimi jak alkohol oleinowy i trójglicerydy roślinne.

Estry sorbitanu i ich etoksylaty

Crill i Crillet to seria łagodnych niejonowych środków powierzchniowo czynnych, zapewniająca korzyści formulacyjne w wielu zastosowaniach związanych z higieną osobistą. Produkty te pochodzące całkowicie z roślin, posiadają wieloletnie aprobaty żywnościowe i farmakopealne oraz historię bezpiecznego stosowania w produktach kosmetycznych.

Właściwości i funkcje

Polisorbaty [Crillets] to doskonałe emulgatory wody i oleju, solubilizatory, środki zwilżające i dyspergujące. W systemach emulsyjnych są one powszechnie stosowane w połączeniu z odpowiednim sorbitanem [Crill]. Poprzez mieszanie Crill/Crillet powstają układy emulgujące o różnych wartościach HLB (równowaga hydrofilowo-lipofilowa), umożliwiając emulgację wielu składników kosmetycznych.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Sorbitany [Crill] i polisorbaty [Crillet] to ugruntowane surowce mające różne zastosowania. Niektóre estry sorbitanu są zatwierdozne jako dodatki do żywności w Europie. Estry sorbitanu są zawarte na liście substancji pomocniczych FDA. Polisorbaty 60 i 80 są wymienione jako substancje ogólnie uznawane za bezpieczne [GRAS].

Leaflet – Crills and Crillets, Croda Chemicals
https://pl.scribd.com/document/87476711/Crills-and-Crillets

Uznałam, że wszystko to jest bardzo interesujące w opracowywaniu szczepionki. Powodem jest to, że jeśli przejrzysz stronę firmy Croda, to dowiesz się iż produkty Crill [sorbitany ] i Crillet [polisorbaty] są używane głównie do produkcji rzeczy osobistych i kosmetyków. Rozumiem, że wspomniano o tym iż może on być używany do różnych zastosowań, więc pomyślałam sobie, że wspomnieli również o szczepionkach lub zastosowaniach farmaceutycznych. Ale nigdzie nie znalazłam o tym wzmianki.

Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że Polisorbat 80 jest surfaktantem. Jest to bardzo ważne, aby o tym pamiętać.

  1. Substancja powierzchniowo czynna.
  2. Substancja złożona z lipoprotein wydzielana przez komórki pęcherzykowe płuc i służy utrzymaniu stabilności tkanki płucnej poprzez zmniejszenie napięcia powierzchniowego płynów, które okrywają płuca. – Źródło: Surfactant in Medicine http://www.dictionary.com/browse/surfactant

Etymologia

Termin surfaktant pochodzi od słów “środek powierzchniowo czynny”. Surfaktanty są zwykle związkami organicznymi, które są amfifilowe, co oznacza, że zawierają zarówno grupy hydrofobowe [z jednego końca – “nie lubiące wody”], jak i grupy hydrofilowe [z drugiego końca – “lubiące wodę”]. Dlatego są one rozpuszczalne zarówno w rozpuszczalnikach organicznych, jak i w wodzie. Termin surfaktant został ukuty przez Antara Products w 1950 roku – http://www.answers.com/topic/surfactant

Moje źródło wyjaśniło mi również językiem zrozumiałym dla laika, co to wszystko oznacza, dlatego zamierzam przekazać wam tę informację. To co robi, to pomaga w równomiernym rozmieszczeniu chemikaliów lub materiałów w produkcie, w którym jest używany. W odniesieniu do szczepionki pomaga to zachować równomierną dystrybucję wszystkich chemikaliów i cząsteczek przypominających wirusa. W ten sposób jedna strzykawka nie będzie zawierała więcej substancji chemicznych lub cząsteczek podobnych do wirusa niż inna.  Dzięki temu uzyskiwana jest większa jednolitość w szczepionce, co jest bardzo ważne.

Kolejną rzeczą, o której chcę wspomnieć, jest fakt, że Polisorbat 80 jest stosowany w innych produktach, takich jak Epoetin alfa (Eprex) i Darbopoetin alfa (Aranesp), które pomagają stymulować produkcję krwinek czerwonych u osób cierpiących na anemię spowodowaną kurowaniem raka.

L-histydyna

Teraz przytoczę trochę informacji na temat histydyny. Szukałam dobrego objaśnienia histydyny. Większość znalezionych stron internetowych była zbyt techniczna i trudna do zrozumienia. Poniższa strona internetowa ma łatwy do zrozumienia opis i to jest jedyny powód, że z niej skorzystałam.

L-histydyna jest niezbędnym aminokwasem, który nie może zostać wytworzony przez inne składniki odżywcze, musi być w diecie, aby był dostępny dla organizmu.

Najczęściej uznawana za prekursora hormonu histaminy uczestniczącego w tworzeniu objawów alergicznych. Poza dręczeniem alergików zarówno histydyna, jak i histamina odgrywają istotną rolę w organizmie.

Histamina jest dobrze znana ze swojej roli w stymulowaniu reakcji zapalnej skóry i błon śluzowych, takich jak te znajdujące się w nosie – działanie to ma zasadnicze znaczenie w ochronie tych barier podczas infekcji.

Histamina stymuluje również wydzielanie enzymów trawiennych. Bez odpowiedniej produkcji histaminy, zdrowe trawienie może zostać upośledzone. Bez odpowiednich zapasów L-histydyny, organizm nie jest w stanie utrzymywać odpowiedniego poziomu histaminy.

Mniej znanym jest fakt, że L-histydyna jest wymagana przez organizm do regulowania i wykorzystywania niezbędnych pierwiastków śladowych, takich jak miedź, cynk, żelazo, mangan i molibden.” – Źródło: L-Histidine

Według mnie dodanie L-histydyny do szczepionki Gardasil  jest kiepskim pomysłem. Oto moje przemyślenia. Przykładowo masz dziewczynki, które cierpią po otrzymaniu tej szczepionki, niektóre z objawów to nudności, wymioty i drażliwość jelit. Bez odpowiedniej produkcji histaminy prawidłowe trawienie może się pogorszyć. To jest pierwsza wskazówka w tej układance, która doskwiera rodzinom i lekarzom, którzy próbują poradzić sobie z tą nową epidemią.

Kolejnym odkryciem u poszkodowanych dziewcząt jest to, że w analizowanych próbkach włosów, znajdowane są wysokie poziomy metali. „Mniej znanym jest fakt, że L-histydyna jest wymagana przez organizm do regulowania i wykorzystywania niezbędnych pierwiastków śladowych…”

Niektóre objawy u dziewczynek są typowe dla zatruć metalami, takie jak: nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból głowy, pocenie się…

Heavy metal poisoning – Strona zawiera pełny opis zatrucia metalami ciężkimi.
https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/6577/heavy-metal-poisoning/cases/38039

Kolejna powszechna rzecz u poszkodowanych dziewcząt, to ból stawów. Odkryłam, że niskie poziomy histydyny znaleziono u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów.

„Badanie surowic pobranych od 285 pacjentów z określonym lub klasycznym reumatoidalnym zapaleniem stawów (w tym 37 pacjentów nie otrzymujących środków przeciwzapalnych) oraz surowic od 67 zdrowych osób potwierdziło 10 opublikowanych raportów o statystycznie istotnym obniżonym stężeniu histydyny we krwi u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów.” Low free serum histidine concentration in rheumatoid arthritis. A measure of disease activity; J Clin Invest. 1975 Jun; 55(6): 1164–1173.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC301869/

Uważam, że niski poziom histydyny może być częścią ogólnego problemu, który doświadczają poszkodowane dziewczęta. Moje pytanie skierowane do społeczności zajmującej się badaniami medycznymi jest takie, co mogło spowodować spadek poziomu histydyny, powodując wszystkie te problemy?

Mam swoją hipotezę tego co się dzieje. Odpowiedź immunologiczna, która została wytworzona w następstwie podania szczepionki  wraz z infuzją histydyny, wywołała nieoczekiwaną reakcję u wszystkich dziewcząt  u których w wywiadzie rodzinnym występują alergie.

Stało się tak dlatego, że z takich historii wynika, iż te dziewczyny miały już wyższy niż normalny poziom histydyny/histaminy. Teraz dodaliśmy więcej histydyny do ich organizmów, co powoduje przeciążenie i stworzenie niebezpiecznej sytuacji. Układ odpornościowy musi teraz radzić sobie z niebezpiecznymi poziomami histydyny wraz z cząsteczkami podobnymi do wirusów jak i aluminium. Jeśli odpowiedź immunologiczna zostanie zaprogramowana na histydynę, to układ odpornościowy zacznie ją atakować.

Kolejną właściwością L-histydyny, jest to, że może przejść przez ścianę łożyska do płodu. Może to być bezpośrednia przyczyna spontanicznego poronienia i wad wrodzonych u niektórych dzieci. W karcie charakterystyki bezpieczeństwa (MSDS) L-histydyny w sekcji 11 pisze tak:

„Informacje toksykologiczne, uwagi specjalne na temat długotrwałego wpływu na ludzi: przechodzi  przez barierę łożyska u ludzi.” – L-Histidine MSDS, Section 11: Toxicological Information
http://www.sciencelab.com/msds.php?msdsId=9927189

Teraz zaczyna robić się interesująco. Połączenie polisorbatu 80 jako surfaktantu z histydyną jest skazane na niepowodzenie od samego początku. Pozwól, że pokażę ci to, co odkryłam.

Tytuł tej publikacji to „Surfactants Attenuate Gas Embolism-induced Thrombin Production [Surfaktanty hamują produkcję trombiny indukowaną przez zatory gazowe].”
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14695727
http://anesthesiology.pubs.asahq.org/article.aspx?articleid=1974164

Wstęp: Nie istnieją żadne farmakologiczne strategie zapobiegania powstawaniu skrzepów krwi wywołanych przez powstawanie zatoru. Autorzy przeprowadzili eksperymenty mające na celu pomiar produkcji trombiny w pełnej krwi w obecności lub braku pęcherzyków oraz trzech związków powierzchniowo czynnych.

Surfakanty hamują produkcję trombiny indukowaną przez zatory gazowe

Ryc. 1. (A) Widmo emisji fluorescencji Boc-VPR-MCA w obecności trombiny. (B) Widmo emisji fluorescencji Boc-VPR-MCA w próbce krwi pełnej przy 100 s-1 przez różne okresy czasu. Długość fali promieniowania wzbudzającego we wszystkich przypadkach wynosiła 355 nm.

 

Surfakanty hamują produkcję trombiny indukowaną przez zatory gazowe

Ryc. 2. (A) Ciągły pomiar produkcji trombiny indukowany przez dodanie histaminy do krwi pełnej. • = krew pełna; ∇ = pełna krew plus histamina. *P <0,05 w porównaniu z grupą krwi pełnej (n = 3 na grupę). (B) Ciągły pomiar wytwarzania trombiny aktywowanej płytkami krwi indukowanymi przez dodanie difosforan adenozyny (ADP) w obecności trzech badanych surfaktantów. DCA = Dow Corning Antifoam 1510US; PF-127 = Pluronic F-127.

 

Nie znałam terminu Trombina, więc sprawdziłam go na stronie MedicineNet.com.

Definicja trombiny:

„Trombina: kluczowy promotor skrzepu, trombina jest enzymem odpowiedzialnym za konwersję substancji zwanej fibrynogenem na fibrynę, która sprzyja krzepnięciu krwi.”– Medical Definition of Thrombin https://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=5764

Wróćmy do tej publikacji. Byłam zszokowana, gdy przeczytałam ten akapit:

„Zależne od czasu, wzmocnienie wytwarzania trombiny przedstawione na rycinie 1B, pojawia się także w danych uzyskanych przy użyciu próbek krwi pełnej, z lub bez ekspozycji na histaminę, jak przedstawiono na rycinie 2A. Przedstawiono tylko ± odchylenia standardowe wartości danych intensywności fluorescencji (długość fali promieniowania wynosiła 460 nm) dla każdej grupy w każdym punkcie czasowym. Poziom aktywacji krwi wzrósł nieco ponad 2-krotnie w niepotraktowanej, spoczynkowej próbce po 30 minutach. W próbce potraktowanej histaminą, produkcja trombiny wzrosła ponad 5-krotnie w stosunku do wartości wyjściowej po 30 minutach. Po początkowym punkcie czasowym powstało znacznie więcej trombiny w próbkach aktywowanych histaminą (P <0,004 we wszystkich przypadkach).”

Chcę jasno powiedzieć, że nie jestem naukowcem z zawodu. Po prostu przedstawiam fakty gdy je znajdę, a ty musisz sam poddać je dalszej własnej analizie.

Kolejną rzeczą, którą chyba wszyscy wiemy jest to, że pigułki antykoncepcyjne mogą powodować zakrzepy krwi i każdy, kto je przyjmuje, powinien być tego świadomy. Jednak czy pigułki antykoncepcyjne były przyczyną niektórych raportów VAERS? Nie jestem już tego taka pewna.

Teraz złóżmy w całość to co właśnie przedstawiłam o surfaktantach i histaminie. Według mnie istnieje możliwość zabójczej reakcji jaką jest powstawanie skrzepów krwi. Według danych, które posiadam, istnieją uzasadnione podstawy, że krzepnięcie krwi niekoniecznie musi być następstwem tego, że dziewczyna przyjmuje pigułki antykoncepcyjne w czasie, gdy otrzymała szczepionkę Gardasil. To krzepnięcie ma realną szansę zaistnienia z powodu obecności środka powierzchniowo czynnego i histaminy w organizmie. Nie ze względu na stosowanie pigułek antykoncepcyjnych.

Nie wiem, jak długo zakrzep krwi może pływać  w organizmie zanim doprowadzi do tragedii. Nie wiem również czy jest to przyczyną powstawania zakrzepów krwi, ale moim zdaniem istnieje całkiem niezły zbieg okoliczności, szczególnie w połączeniu z aluminium. Sądzę, że szczepionkę Gardasil i tą nową kombinację substancji  powinno się zbadać, zanim kolejne dziewczynki umrą lub ucierpią z powodu niepożądanych odczynów poszczepiennych.

“Ekspozycja na najdrobniejsze cząstki aluminium może być zagrożeniem przyczyniającym się do rozwoju chorób naczyniowych z powodu dysfunkcji śródbłonka naczyniowego. Zwiększona przyczepność śródbłonka jest krytycznym pierwszym krokiem w rozwoju chorób naczyniowych, takich jak miażdżyca… Dane te pokazują, że nanocząstki tlenku glinu mogą wywoływać odpowiedź prozapalną, a zatem stanowią ryzyko choroby sercowo-naczyniowej.” Alumina nanoparticles induce expression of endothelial cell adhesion molecules; Toxicol Lett. 2008 May 30;178(3):160-6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18456438

Aluminium jest stosowane do tworzenia alergii na modelach zwierzęcych

Jednym z poważniejszych niepożądanych odczynów poszczepiennych jaki jest zgłaszany po szczepieniu szczepionką Gardasil, to objawy podobne do stwardnienia rozsianego, które występują u niektórych dziewcząt. Lekarze nie byli w stanie znaleźć przyczyny, dla której tak się dzieje i są zdezorientowani, ale kontynuują badania.

Jak powiedziałam wcześniej, nie jestem naukowcem z zawodu i mogę jedynie oprzeć swoją opinię na tym, co wiem, ale znalazłem coś bardzo ważnego, co dodatkowo dowodzi czynnika przyczynowego infuzji L-Histydyny w tej szczepionce.

Chcę podziękować czasopismu Journal of Immunology za udostępnienie całej publikacji  opinii publicznej. Jej tytuł to A Key Regulatory Role for Histamine in Experimental Autoimmune Encephalomyelitis: Disease Exacerbation in Histidine Decarboxylase-Deficient Mice.”

“W tym badaniu wykorzystaliśmy myszy z niedoborem HDC (HDC-/-), które nie są w stanie zsyntetyzować histaminy, w celu zbadania roli endogennej histaminy w rozwoju i postępu EAE. W tym badaniu donosimy, że przewlekłe EAE indukowane glikoproteiną mieliny/oligodendrocytów (MOG) 35 -55 jest cięższe w warunkach głębokiego niedoboru histaminy.”J Immunol January 1, 2006, 176 (1) 17-26 http://www.jimmunol.org/content/176/1/17.full

HDC – Dekarboksylaza histydynowa
EAE – Eksperymentalne auto immunologiczne zapalenie mózgu i rdzenia
MOG –  Mielinowa glikoproteina oligodendrocytów

Przeczytałam całą tą publikacje i trudno jest zrozumieć procedury i różne testy, które przeprowadzono, a na podstawie których autorzy przedstawili swoje wnioski. Jedną z rzeczy z których zdałam sobie sprawę po kilkakrotnemu przeczytaniu tej publikacji, jest to, że jeśli masz poważne niedobory w produkcji histaminy, to masz duże szanse na objawy zapalenia mózgu i rdzenia [Encephalomyelitis], co jest chorobą autoimmunologiczną.

Wiem, że wielu ludziom nie podoba się fakt, że odwołuję się do Wikipedii, ale uważam, że jest to dobre źródło informacji, zwłaszcza jeśli cytowane są źródła, więc zamierzam je teraz wykorzystać.

Encephalomyelitis  to ogólne termin zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego, opisujące wiele chorób:

  • Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego lub wtórne zapalenie mózgu i rdzenia, demielinizacyjna choroba mózgu i rdzenia kręgowego, prawdopodobnie wywołana przez szczepienie lub infekcje wirusowe;
  • Encephalomyelitis Disseminata, synonim stwardnienia rozsianego;
  • Końskie zapalenie mózgu [Equine Encephalitis, EE], potencjalnie śmiertelna choroba przenoszona przez komary, które infekują konie i ludzi;
  • Mialgiczne zapalenie mózgu i rdzenia [Myalgic Encephalomyelitis -ME], zespół obejmujący zapalenie ośrodkowego układu nerwowego z objawami bólu i zmęczenia mięśni; termin ten był czasem stosowany zamiennie z syndromem chronicznego zmęczenia [CFS], chociaż nadal istnieją kontrowersje związane z tym rozróżnieniem.
  • Eksperymentalne auto immunologiczne zapalenie mózgu i rdzenia [experimental autoimmune encephalomyelitis – EAE], zwierzęcy model zapalenia mózgu.

 

Na stronie internetowej Centrum informacyjne dotyczące chorób genetycznych i rzadkich chorób [Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD)]  Krajowego Instytutu Zdrowia [NIH], dotyczącej Zespołu Chronicznego zmęczenia [CFS] wspomniano, że inna nazwa tej przypadłości to Mialgiczne zapalenie mózgu i rdzenia.

Zwracam na to uwagę z powodu zaobserwowanych objawów po szczepieniu, a są bóle mięśni i zmęczenie. Dziewczyny doświadczają tych objawów wraz z wieloma innymi, które wymieniłam powyżej. Aby jeszcze bardziej udowodnić moją rację, szukałam informacji na temat Mialgicznego zapalenia mózgu i rdzenia, oto co znalazłam.

Początek

Początek może być nagły i bez widocznej przyczyny, na przykład jako nagły atak ostrego zawrotu głowy. Zwykle występuje infekcja górnych dróg oddechowych lub czasami przewodu pokarmowego. We wszystkich przypadkach pojawia się niska gorączka (do 38 °C) zwykle ustępująca w ciągu tygodnia.

Później dochodzi do ciągłego i ogromnego zmęczenia, któremu towarzyszy szereg objawów, takich jak ból głowy, zawroty głowy oraz wiele objawów mięśniowych, takich jak ból, skurcze, drgawki, tkliwość i osłabienie (szczególnie po wysiłku). Inne objawy to parestezje (mrowienie, kłucie lub drętwienie), częste oddawanie moczu, niewyraźne widzenie i/lub podwójne widzenie, nadwrażliwość na dźwięki (czasami na przemian z głuchotą lub normalnym słyszeniem), szumy uszne, omdlenia które mogą być wynikiem hipoglikemii i ogólnego „fatalnego samopoczucia”.A. Melvin Ramsay. Myalgic Encephalomyelitis and Postviral Fatigue States: The Sage of Royal Free disease. 2nd edition. Gower Medical Publishing, London 1988. https://web.archive.org/web/20090227083105/http://cfs-news.org:80/me.htm

Innym objawem, który często występuje w przypadku tej szczepionki, są drgawki. Uważam, że to badanie jest istotne odnośnie kwestii histydyny/histaminy, „Effect of alahistidine on brain histamine content and seizure development  [Wpływ L-histydyny na zawartość histaminy w mózgu i rozwój napadów drgawkowych].”

CEL: Zbadanie wpływu L-histydyny na zawartość histaminy w mózgu i rozwój napadów drgawkowych.

METODY: Napad padaczkowy był indukowany przez dożylne wstrzyknięcie subkonwulsyjnej dawki pentylenotetrazolu co 48 godzin. Monoaminy i ich metabolity zostały zmierzone przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej i testu fluorometrycznego.

WYNIK: Przewlekłe podawanie niskiego poziomu histaminy znacznie zmniejszyło zawartość histaminy w korze mózgowej i podwzgórzu oraz sprzyjało rozwojowi napadów indukowanych przez pentylenotetrazol. Jednakże podawanie L-histydyny odwracało zmniejszoną zawartość histaminy i spowalniało rozwój napadów powodowanych podawaniem małych ilości histaminy. Zarówno podawanie małych ilości histaminy, jak i L-histydyny nie miało wpływu na norepinefrynę, dopaminę i jej metabolity.

WNIOSEK: L-histydyna może wpływać na układ histaminergiczny i rozwój napadów drgawkowych.” – Zhejiang Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2004 May;33(3):197-200.

UWAGA: Nie miałam dostępu do pełnego badania, ponieważ potrzebne było opłacenie subskrypcji.

Spójrz na to wszystko, ale tak naprawdę. To są te same objawy, jakie doświadczają dziewczyny. Ile jeszcze materiałów mam podać, aby udowodnić, że mamy do czynienia z czynnikiem sprawczym związanym z tą nową epidemią, która ma miejsce po wprowadzeniu tej szczepionki.

Ile czasu zajmie FDA, CDC i wszystkim innym organizacjom na całym świecie zorientowanie się z czym mamy do czynienia? W 2008 roku mamy już 9.749 zgłoszonych niepożądanych odczynów poszczepiennych i 21 zgłoszonych zgonów w samych Stanach Zjednoczonych. Czy musimy czekać aż ta liczba dojdzie do około 100.000? Czego więcej potrzebują?

Błagam FDA, CDC i Merck, proszę, przyjrzyjcie się moim odkryciom. Nie jestem naukowcem z zawodu, ale zebrałam elementy tej epidemii dla was. Sprawdźcie daty badań, do których się odwołuję. Te informacje były dostępne przed przyznaniem licencji szczepionce Gardasil. Sprawdźcie kto zawalił sprawę nie zwracając uwagi lub ignorując wszystkie te odkrycia.

Czy tylko ja szukam odpowiedzi na to pytanie? Dlaczego te substancje chemiczne nie były badane w warunkach pozwalających zobaczyć, co się stanie gdy zostaną wykorzystane jako składniki szczepionek? DLACZEGO, DLACZEGO!!! Dziewczyny umierają lub stają się niepełnosprawne, a wy mówicie, że nie ma żadnego czynnika sprawczego związanego z Gardasilem.

Zanim zdecydujesz się na szczepienie, przeprowadź swoje własne śledztwo dotyczące tej szczepionki i dopiero wtedy zdecyduj, czy jest to coś właściwego dla ciebie.

UWAGA: Jeśli popełniłam jakieś błędy w tym co tutaj napisałam, proszę daj mi znać, a ja sprawdzę twoje uwagi i opublikuję sprostowanie. L-histydyna i Polisorbat 80

Na podstawie: Polysorbate 80 and Histidine, a marriage of disaster

Zobacz na: Co pominięto w badaniach klinicznych nad Gardasilem – Frederik Joelring
 Wirus ludzkich brodawczaków (HPV) a rak szyjki macicy
Kuracje ortomolekularne na NOPy po szczepionce przeciw HPV – dr Atsuo Yanagisawa
Czy na pewno szczepionki to najlepiej przebadane produkty firm farmaceutycznych? Sprawdźmy.
Długotrwały wpływ na zdrowie szczepień wieloma antygenami – Odtajniony Raport armii USA

Przeciwwskazania do szczepienia szczepionką Gardasil [Silgard] vs kryteria włączenie i wykluczenia w badaniach klinicznych – Cynthia A. Janak