Wzrost ilości zachorowań na raka szyjki macicy wśród młodych kobiet w Wielkiej Brytanii

Wzrost ilości zachorowań na raka szyjki macicy

„Oznajmienie  mi, że mam raka szyjki macicy, całkowicie mnie zaskoczyło. Moja mama towarzyszyła mi podczas wizyty i patrzyliśmy na siebie milcząco będąc zszokowane”, mówi młoda kobieta.

Nowe dane wskazują, że liczba nowotworów raka szyjki macicy gwałtownie wzrosła wśród młodych kobiet, ponieważ liczba osób biorących udział w badaniach przesiewowych szyjki macicy osiągnęła rekordowo niski poziom.

Wzrost ilości zachorowań na raka szyjki macicy

 

Dane opublikowane przez Cancer Research UK podczas tygodnia zapobiegania rakowi szyjki macicy, które ujawniają postępy w walce z śmiertelną chorobą, „utknęły w martwym punkcie i stagnacji”, a brak postępów postępuje od dekady.


Wśród kobiet w wieku pomiędzy 25 a 29 lat odnotowano 54-procentowy wzrost zachorowań na raka szyjki macicy.

Mniej niż trzy czwarte wszystkich kobiet zaproszonych na badanie przesiewowe szyjki macicy korzysta z zaproszenia – wskaźniki uczestnictwa w badaniach są jeszcze niższe wśród kobiet w młodszym wieku i mieszkających w regionach bardziej potrzebujących.

Badanie przesiewowe szyjki macicy, powszechnie określane jako badanie wymazu, pomaga wykryć wczesne oznaki zmian w szyjce macicy, które mogą przerodzić się w raka.

Gem Sofianos, 32-letnia kobieta, u której badania przesiewowe szyjki macicy doprowadziły do ​​zdiagnozowania jej raka, powiedziała: „Byłam młoda i zdrowa i nie doświadczyłam jakichkolwiek objawów, więc gdy oznajmiono mi, że miałam raka szyjki macicy całkowicie mnie to zaskoczyło. Moja mama towarzyszyła mi podczas wizyty i patrzyłyśmy na siebie z niedowierzaniem. To było dołujące.”

Pani Sofianos, która wciąż regularne chodzi na badania przesiewowe, aby upewnić się, że rak nie powrócił, powiedziała, że ​​rak został wcześnie wykryty, a miesiąc później przeszła operację.

The Londoner dodała: „Test trwa zaledwie kilka minut i może uratować życie; Wierzę, że to uratowało moje. Gdybym opuściła go kilka miesięcy temu, to być może stanęłabym w obliczu zupełnie innej bitwy z zupełnie innym skutkiem.”

Badania przeprowadzone przez organizację charytatywną wykazały, że około cztery na 10 kobiet, które nie poszły na badanie szyjki macicy, przypisywały swoją nieobecność zawstydzeniu, a dwie na 10 obawiały się, że może im to zaszkodzić.

Niektóre kobiety mówiły, że nie wykazują żadnych objawów lub nie sądziły, że mogą być narażone na ryzyko choroby, demonstrując tym ignorancję na temat raka szyjki macicy.

Częstotliwość występowania raka szyjki macicy zmniejszyła się o połowę między końcem lat 80. XX wieku, a połową pierwszej dekady XXI wieku – badania przesiewowe zapobiegły tysiącom przypadków tej choroby.

Michelle Mitchell, dyrektor naczelny Cancer Research UK, powiedziała: „Liczby te pokazują, w jaki sposób badania uchroniły tysiące kobiet w Wielkiej Brytanii przed rakiem szyjki macicy, ale podkreślają również niepokojący trend, który pokazuje, że postęp utknął w martwym punkcie i stagnacji, co może podważyć ten sukces.

Rak szyjki macicy jest jednym z niewielu nowotworów, któremu można zapobiegać poprzez badania przesiewowe, a obecnie choroba jest znacznie rzadziej spotykana w Wielkiej Brytanii. Jednak te programy ratujące życie nie pomagają ludziom, do których nie mogą dotrzeć.”

Zdecydowana większość przypadków raka szyjki macicy jest spowodowana wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) – infekcją z którą około 8 na 10 osób w Wielkiej Brytanii ma do czynienia w ciągu swojego życia. Istnieje szczepionka przeciw kilku szczepom wirusa HPV z obecnie ponad 200 odkrytych.

Szczepionka przeciwko HPV jest obecnie podawana dzieciom w Wielkiej Brytanii i oczekuje się, że uratuje życie wielu osobom. Ale nowy raport analizujący badania kliniczne szczepionek przeciw HPV mających zapobiegać rakowi szyjki macicy wzbudził zastrzeżenia co do skuteczności szczepionki.

W badaniu, opublikowanym przez Journal of the Royal Society of Medicine, oceniono 12 opublikowanych randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych fazy 2 i 3 szczepionek przeciwko HPV, Cervarix i Gardasil.

Doubts raised about effectiveness of HPV vaccines
https://www.rsm.ac.uk/media-releases/2020/doubts-raised-about-effectiveness-of-hpv-vaccines/

Naukowcy z Newcastle University i Queen Mary University of London odkryli, że badania nie zostały opracowane w celu wykrycia raka szyjki macicy, którego rozwój zajmuje całe dekady.

Dr Claire Rees, główny badacz, powiedział: Badania mogły zawyżać skuteczność, łącząc chorobę szyjki macicy o wysokim stopniu złośliwości ze zmianami szyjki macicy o niskim stopniu złośliwości, które występują częściej, ale często ustępują spontanicznie bez rozwoju w formę złośliwą. Nie znaleźliśmy wystarczających danych, aby jednoznacznie stwierdzić, że szczepionka przeciw HPV zapobiega nieprawidłowym zmianom komórkowym o wyższym stopniu złośliwości, które mogą ostatecznie przekształcić się w raka szyjki macicy.

Nieprawidłowe zmiany w komórkach prawdopodobnie zostały nadmiernie zdiagnozowane w tych badaniach, ponieważ cytologię szyjki macicy przeprowadzano w odstępach czasowych wynoszących 6–12 miesięcy niż w normalnym odstępie czasowym między badaniami wynoszącym 36 miesięcy. To również oznacza, że ​​w badaniach klinicznych badacze mogli przecenić skuteczność szczepionki, ponieważ niektóre zmiany uległyby spontanicznej regresji.”

Profesor Allyson Pollock, współautorka raportu, wezwała kobiety do regularnych badań przesiewowych szyjki macicy. Powiedziała: „Mamy solidne dowody na to, że badania przesiewowe szyjki macicy znacznie zmniejszają ryzyko rozwoju raka szyjki macicy u kobiet, niezależnie od tego, czy zostały zaszczepione.” Wzrost ilości zachorowań na raka szyjki macicy.

Źródło: Cervical cancer rises among young women as progress on deadly disease ‘stalls’

 

Zobacz na:  Paradoksalny wpływ szczepionki Gardasil przeciw HPV na występowanie raka szyjki macicy – Dr Gérard Delépine
Zwiększona częstotliwość występowania raka szyjki macicy w Szwecji: możliwy związek ze szczepieniem przeciwko HPV – Lars Andersson
Szczepionka Gardasil i nowe stany chorobowe podczas badań klinicznych – Leslie Carol Botha

 

Czy szczepienie przeciwko HPV zapobiegnie rakowi szyjki macicy?

 

„Przeprowadziliśmy krytyczną ocenę opublikowanych badań skuteczności fazy 2 i 3 w odniesieniu do zapobiegania rakowi szyjki macicy u kobiet. Nasza analiza pokazuje, że same badania wygenerowały znaczną niepewność podważającą twierdzenia o skuteczności tych danych. Przeprowadzono 12 randomizowanych badań z grupą kontrolną dla szczepionek Cervarix i Gardasil. Badane populacje nie odzwierciedlały docelowych szczepionych grup z powodu różnic wieku i restrykcyjnych kryteriów włączenia do badania klinicznego. Zastosowanie złożonych i odległych wyników zastępczych uniemożliwia określenie wpływu na wyniki istotne klinicznie.

Nadal nie jest pewne, czy szczepienie przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) zapobiega rakowi szyjki macicy, ponieważ badania nie zostały zaprojektowane w celu wykrycia tego wyniku, którego rozwój zajmuje dekady. Chociaż istnieją dowody na to, że szczepienie zapobiega śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy stopnia 1 (CIN1), nie jest to klinicznie ważny wynik (nie stosuje się leczenia). W badaniach wykorzystano złożone wyniki zastępcze obejmujące CIN1. Wysoka skuteczność przeciwko CIN1 + (CIN1, 2, 3 i gruczolakorak in situ (AIS)) niekoniecznie oznacza wysoką skuteczność przeciwko CIN3 + (CIN3 i AIS), co występuje znacznie rzadziej.

Istnieje zbyt mało danych, aby jednoznacznie stwierdzić, że szczepionka przeciw HPV zapobiega CIN3+. W badaniach klinicznych neoplazję śródnabłonkową [CIN] na ogół prawdopodobnie diagnozowano nadmiernie, ponieważ cytologię szyjki macicy prowadzono w odstępach 6–12 miesięcy, a nie w normalnych odstępach wynoszących 36 miesięcy. Oznacza to, że w badaniach klinicznych mogło dojść do zawyżania skuteczności szczepionki, ponieważ niektóre zmiany uległyby spontanicznej regresji. W wielu badaniach diagnozowano uporczywe zakażenie na podstawie częstych testów w krótkich odstępach czasu, tj. krócej niż sześć miesięcy. Nie ma pewności, czy wykryte infekcje ustąpią same lub utrzymają się i doprowadzą do zmian w szyjce macicy.” – Will HPV vaccination prevent cervical cancer?
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0141076819899308

Zobacz na: Co pominięto w badaniach klinicznych nad Gardasilem – Frederik Joelring

Historia naturalna śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy: krytyczny przegląd.

 

„Recenzujemy literaturę zajmującą się naturalną historią śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy (CIN) od 1950 roku, w szczególności z punktu widzenia regresji, uporczywości/utrzymywania i postępu. Po podzieleniu na różne stopnie nasilenia, dane złożone wskazują, że przybliżone prawdopodobieństwo regresji dla neoplazji stopnia lekkiego [CIN 1] wynosi 60%, utrzymywania się 30%, progresja do neoplazji  stopnia dużego [CIN 3] 10%, a progresja do inwazji 1%. Odpowiednie przybliżenia dla neoplazji stopnia średniego [CIN 2] wynoszą odpowiednio 40%, 40%, 20% i 5%. Prawdopodobieństwo regresji CIN 3 wynosi 33%, a w przejście w stan inwazyjny jest większe niż 12%.

Z powyższych liczb wynika, że ​​prawdopodobieństwo iż atypowy nabłonek przejdzie w stan inwazyjny wzrasta wraz z nasileniem atypii, ale nie występuje w każdym przypadku. Nawet wyższe stopnie atypii mogą się cofnąć w znacznej części przypadków. Ponieważ na podstawie morfologii nie da się przewidzieć, która zmiana będzie postępować lub cofać się, przyszłe wysiłki powinny być koncentrowane na poszukiwaniu czynników innych niż morfologiczne, aby ustalić rokowanie u poszczególnych pacjentów.” – Int J Gynecol Pathol. 1993 Apr;12(2):186-92; Natural history of cervical intraepithelial neoplasia: a critical review. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8463044

 

Współczynniki regresji do normalnego stanu szyjki macicy

 

Współczynniki regresji do normalnego stanu szyjki macicy - CiN 1, CIN 2 i CIN 3

Współczynniki regresji do normalnego stanu szyjki macicy – CiN 1, CIN 2 i CIN 3

 

Potencjał do rozwoju - CiN 1, CIN 2 i CIN 3

Potencjał do rozwoju – CiN 1, CIN 2 i CIN 3