Krytyczne artykuły medyczne na temat szczepień przeciwko HPV

Polskie tłumaczenie książki Neila Z. Millera pod tytułem “Critical Vaccine Studies” ukaże się we wrześniu. Poniżej prezentujemy przykładowe fragmenty z kilku podsumowań dotyczących szczepień przeciwko HPV.

Krytyczne artykuły medyczne na temat szczepień przeciwko HPVNeil Z. Miller podsumował w swojej nowej książce “Critical Vaccine Studies” ponad 400 ważnych publikacji naukowych, które są krytyczne wobec szczepień, aby rodzice mieli na co się powoływać podczas rozmów z pro szczepionkowymi lekarzami. Istnieje wiele medycznych prac naukowych, które przedstawiają dowody na brak bezpieczeństwa szczepień, jednak informacje o nich nie docierają do większości społeczeństwa dzięki zmasowanej propagandzie mediów głównego nurtu i wielu ludzi nadal uparcie wierzy, że nie istnieją żadne badania naukowe, które wykazują szkodliwość szczepień. Jednak ta książka dostarczy im tę drugą stronę medalu, o której się powszechnie nie słyszy. Na przykład, wiele badań w tej książce dotyczy szkodliwość rtęci i aluminium ze szczepionek, które mogą powodować szkody neurologiczne. Inne badania wykazują związek szczepień ze zwiększonym ryzykiem występowania raka, padaczki, czy cukrzycy typu 1. Są tam również przedstawione wyniki badań, które miały określić, co wpływa na niższą wyszczepialność i w których zaskakująco stwierdzono, iż rodzice, którzy odrzucają szczepienia są przeważnie wysoce wykształceni.

Krytyczne artykuły medyczne na temat szczepień przeciwko HPV

Ta wspaniała książka ukaże się również w Polsce i jej wydanie przewiduje się na wrzesień. A tymczasem, poniżej prezentujemy przykładowe fragmenty z kilku podsumowań dotyczących szczepień przeciwko HPV:

1. Szczepienie p. HPV może spowodować toczeń oraz poważne choroby autoimmunologiczne.

A case-control study of quadrivalent human papillomavirus vaccine-associated autoimmune adverse events.” Geier DA, Geier MR.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25535199

To badanie dostarcza epidemiologicznych dowodów na to, że istnieje istotny związek pomiędzy szczepieniem p. HPV4 , a poważnymi reakcjami autoimmunologicznymi.

2. Szczepienie przeciwko HPV może spowodować choroby autoimmunologiczne, takie jak toczeń i śmiertelne zapalenie naczyń mózgowych.

Human papillomavirus vaccine and systemic lupus erythematosus.” Gatto M. Agmon-Levin

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23624585

W tym badaniu naukowcy sprawdzili historie medyczne 6 kobiet, u których rozwinęły się choroby autoimmunologiczne i stwierdzono związek czasowy ze szczepieniem p.HPV.

3. “Śmierć po czterowalentnej szczepionce p. wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV): związek przyczynowy czy koincydencja?”

http://sanevax.org/wp-content/uploads/2012/10/Tomljenovic-Shaw-Gardasil-Causal-Coincidental-2167-7689-S12-001.pdf

Death after Quadrivalent Human Papillomavirus (HPV) Vaccine: Causal or Coincidental?” L. Tomljenovic, Christopher A Shaw

To badanie sugeruje, że szczepionki zawierające antygeny HPV-16L1 stanowią nieodłączne ryzyko wywoływania potencjalnie śmiertelnych autoimmulonogicznych waskulopatii. Naukowcy zbadali próbki mózgu dwóch kobiet, które zmarły po szczepieniu p. HPV. Analiza immunohistochemiczna wykazała dowody na waskulopatię autoimmunologoczną wywołaną antyciałami przeciw HPV-16L1 przywierającymi do ścianek naczyń krwionośnych w mózgu.

Dr Lucija Tomljenovic mówi o tej historii w tym filmie, od ok. min 10:40 : Silent Epidemic

4. Szczepienie p.HPV może powodować przewlekły ból, zmęczenie i uszkodzenie systemu nerwowego.

“Hypothesis: Human papillomavirus vaccination syndrome–small fiber neuropathy and dysautonomia could be its underlying pathogenesis.” Martínez-Lavín M1.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25990003

Lekarze powinni być świadomi ewentualnego związku pomiędzy szczepieniem HPV a rozwojem tych trudnych do zdiagnozowania zaburzeń, takich jak zespół algodystroficzny (CRPS), posturalny zespół tachkardii ortostatycznej (POTS), oraz fibromialgia.

5. Uszkodzenie autonomicznego układu nerwowego jest zgłaszane jako efekt szczepień przeciwko HPV

“Suspected side effects to the quadrivalent human papilloma vaccine.” Brinth L, Theibel AC,

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25872549

[Dr Brinth to ta lekarka z filmu dokumentalnego o duńskich dziewczętach: ZASZCZEPIONE DZIEWCZĘTA – duński dokument o powikłaniach po szczepionce przeciwko HPV ]

Opisano skutki uboczne 53 pacjentów, którzy zostali skierowani do kliniki Syncope na dalsze badania i ocenę funkcjonowania autonomicznego układu nerwowego. Odkryto spójność zgłaszanych objawów, jednak to nie potwierdza, ani nie zaprzecza istnieniu związku przyczynowego ze szczepionką p. HPV. Lecz sugerowane są dalsze badania w celu wyjaśnienia wystąpienia tych objawów.

6. Szczepienie p.HPV może spowodować uszkodzenie nerwów, bóle kończyn, przewlekłe zmęczenie i inne reakcje niepożądane

“Peripheral sympathetic nerve dysfunction in adolescent Japanese girls following immunization with the human papillomavirus vaccine.” Kinoshita T

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25274229

W Japonii odnotowano znacząco częste występowanie przewlekłego bólu kończyn u dziewcząt, któremu towarzyszyły gwałtowne wstrząsy i trwałe osłabienie, po otrzymaniu szczepienia p.HPV

7. Niektóre dziewczęta cierpią z powodu niewydolności jajników jako efekt szczepień przeciwko HPV

“Adolescent Premature Ovarian Insufficiency Following Human Papillomavirus Vaccination: A Case Series Seen in General Practice.” Little DT1, Ward HR2.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26425627

Ten artykuł opisuje przypadki 3 australijskich nastolatek, u których zdiagnozowano przedwczesną niewydolnośc jajników po szczepieniu p.HPV…

8. Szczepionka p. HPV może spowodować niewydolność jajników (POF) oraz zaburzenia autoimmunologiczne

“Human papilloma virus vaccine and primary ovarian failure: another facet of the autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants.” – Colafrancesco S.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23902317

Zebrano historię medyczną trzech młodych kobiet, u których wystąpił wtórny brak miesiączki po szczepieniu p. HPV, co nie ustąpiło po leczeniu terapią hormonalną. We wszystkich trzech przypadkach rozwój seksualny był normalny i test genetyczny nie ujawnił żadnych istotnych nieprawidłowości. W dwóch przypadkach wykryto specyficzne przeciwciała (przeciwjajnikowe i przeciwtarczycowe), co sugeruje, że szczepionki p. HPV wywołał reakcję autoimmunologiczną.

9. Badania kliniczne producentów szczepionek p.HPV mogą nie być godne zaufania

“Too fast or not too fast: the FDA’s approval of Merck’s HPV vaccine Gardasil.” – Tomljenovic L, Shaw C

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23061593

W tym artykule postawiono pytanie, czy to jest właściwe, aby producenci szczepionek brali udział w polityce zdrowia publicznego, gdy ich konflikty interesów są tak oczywiste. I choć konflikt interesów nie musi oznaczać, że sam produkt jest wadliwy, to jednak roszczenia marketingowe powinny być dokładnie zbadane, czy zgadzają się z faktycznymi danymi naukowymi.

10. Szczepienia p. HPV a zapobieganie rakowi

“HPV vaccines and cancer prevention, science versus activism” L. Tomljenovic

Uważna analiza danych na temat szczepionek p. HPV wykazała, że twierdzenia na temat ich skuteczności i bezpieczeństwie są sprzeczne z dowodami, oraz w dużej mierze pochodzą z błędnej interpretacji dostępnych danych.

11. Wysoce wykształceni rodzice częściej odrzucają szczepienia p. HPV dla swoich córek

A population-based evaluation of a publicly funded, school-based HPV vaccine program in British Columbia, Canada: parental factors associated with HPV vaccine receipt.” Ogilvie G.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20454567

Ponad 2000 kanadyjskich rodziców brało udział w ankiecie, dzięki której można było okreslić, jakie czynniki wpływają na odrzucenie szczepienia p.HPV dla ich córek. Rodzice o wyższym wykształceniu byli znacznie bardziej zdecydowani, aby nie pozwolić swoim córkom na otrzymanie tych szczepień. Głównym powodem była obawa wobec bezpieczeństwa szczepionki przeciw HPV.

12. Rodzice z niższym wykształceniem częściej akceptują szczepienia.

„Predictors of HPV vaccine acceptability: a theory-informed, systematic review.” Brewer NT

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17628649

Ten artykuł jest przeglądem 28 badań, a jego celem było określenie opinii rodziców związanych ze szczepionkami przeciwko HPV oraz jakie czynniki wpływały na ich odrzucenie, bądz akceptację. Rodzice o niższym poziomie wykształcenia byli bardziej skłonni zaakceptować te szczepienia.

13. Zapalenie trzustki po szczepieniu wirusem brodawczaka ludzkiego: mimikra molekularna

Pancreatitis after human papillomavirus vaccination: a matter of molecular mimicry

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27421720/

U 20-letniego mężczyzny wystąpił silny ból brzucha 1 tydzień po szczepieniu pierwszą dawką czterowalentnej szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) (Gardasil®). Pomimo utrzymujących się mdłości i bólu otrzymał drugą dawkę szczepionki. Zaledwie 10 dni później wyniki badań laboratoryjnych wykazały istotnie podwyższone poziomy enzymów trzustkowych, a przy towarzyszących bólach brzucha i wymiotach rozpoznano ostre zapalenie trzustki. Ten przypadek ostrego zapalenia trzustki po szczepieniu przeciwko wirusowi HPV nie jest nowością.

%d bloggers like this: