Ubezpieczenie od szkód związanych z działaniem telefonii komórkowej. Firmy ubezpieczeniowe nie będą uwzględniać szkód związanych z wystąpieniem nowotworów mózgu, w związku działaniem telefonii komórkowej – CBS, Kanada

 

Firmy ubezpieczeniowe nie będą uwzględniać szkód związanych z wystąpieniem nowotworów mózgu, w związku działaniem telefonii komórkowej. – CBS, Kanada

Ubezpieczenie od szkód związanych z działaniem telefonii komórkowej – CBS, Kanada

 

Prezenter: Większość badań dotyczących skutków używania telefonów komórkowych mówi, że nie mamy się czym martwić. Ale dziś reporterka CBS, Wendy Mesley, odkrywa, że jedna z największych branż na świecie podchodzi bardzo poważnie do sprawy potencjalnych zagrożeń, które za tym idą. Próbują się upewnić, że są kryci, w przypadku kiedy udowodniony zostanie związek między rakiem, a użytkowaniem telefonu komórkowego.

Ubezpieczenie od szkód związanych z działaniem telefonii komórkowej

 

Firmy ubezpieczeniowe - Wendy Mesley

Wendy Mesley: Branża telefonii komórkowej twierdzi, że większość badań nie wykazuje żadnych zagrożeń płynących z użytkowania telefonu komórkowego. Jednak w swojej nowej książce, ekspertka w dziedzinie zdrowia środowiskowego, dr Devra Davis, ujawnia, że niektóre firmy ubezpieczeniowe są zaniepokojone faktem, że telefony komórkowe mogłyby się okazać kolejnym azbestem. Chodzi tu o koszty dla branży ubezpieczeniowej, miliardy dolarów, które mogą stracić w przyszłości.

 

Firmy ubezpieczeniowe - dr Devra Davis

dr Devra Davis: Narastał niepokój dotyczący tego problemu, faktu, że promieniowanie mikrofalowe  może okazać się dla nich tak szkodliwe, jak było to w przypadku azbestu, kiedy niektóre firmy upadły, ponieważ miały zasady sporządzone na piśmie, które zapewniały dodatkowe ubezpieczenie firmom produkującym azbest.

Wendy Mesley: W swoim badaniu, dr Davis odkryła, że zamiast opierać się na badaniach finansowanych przez branżę telefonii komórkowej jedna z firm ubezpieczeniowych zatrudniła niezależnego naukowca, który miał przeprowadzić kilka testów. Namierzyliśmy go w Wiedniu, w Austrii.

Halo. Dr Wilhelm Mosgöller?

Dr Wilhelm Mosgöller: Zgadza się.

Wendy Mesley: Badanie Wilhelma Mosgöllera pokazuje, że ekspozycja na promieniowanie takie jak emitują telefony komórkowe uszkadza DNA. Te smugi pokazują łańcuchy DNA, które zostały uszkodzone. Jego praca powtarza/potwierdza wyniki kilku innych badań, które ostatnio przeprowadzono.

Cel: Zbadać, czy narażenie na pole elektromagnetyczne o niskiej częstotliwości radiowej [RF-EME] związane z używaniem telefonów komórkowych może wpływać na komórki ludzkie. Zastosowaliśmy czułą metodę analizy proteomu w celu zbadania zmian w syntezie białek w hodowanych ludzkich liniach komórkowych.

Metody: Cztery różne rodzaje komórek eksponowano na specyficzną szybkość absorpcji [SAR] wynoszącą 2W/kg w pożywce/medium zawierającej 35S-metioninę /cysteinę oraz autoradiografię dwuwymiarowych plamek żelu zastosowano do pomiaru zwiększonej syntezy poszczególnych białek.

Wnioski: Nasze odkrycie związku między aktywnością metaboliczną a obserwowaną reakcją komórkową dotyczącą ekspozycji na pole elektromagnetyczne o niskiej częstotliwości radiowej [RF-EME] może pogodzić sprzeczne wyniki poprzednich badań. Dalej postulujemy, że obserwowana zwiększona synteza białek odzwierciedla zwiększoną szybkość  ciągłego rozpadu i syntezy białek [protein turnover] wynikającą z problemów zwijania białek spowodowanych ingerencją pól elektromagnetycznych o częstotliwości radiowej w wiązania wodorowe. Nasze obserwacje nie oznaczają bezpośrednio zagrożenia dla zdrowia. Jednak w związku ze streszczeniem publikacji na temat stresu komórek i rozpadu DNA, po krótkiej i dłuższej ekspozycji, na komórkach aktywnych i nieaktywnych, nasze odkrycia mogą przyczynić się do ponownej oceny poprzednich raportów.” Int Arch Occup Environ Health. 2010 Aug; 83(6): 691–702; Increased protein synthesis by cells exposed to a 1,800-MHz radio-frequency mobile phone electromagnetic field, detected by proteome profiling https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2902737/

 

 

Firmy ubezpieczeniowe - Dr Wilhelm Mosgöller

Dr Wilhelm Mosgöller: Odkrywając tę wskazówkę, która pokazuje, że DNA zostaje uszkodzone, ludzie uważają, że jest to bardzo mocna przesłanka do tego by przypuszczać, że istnieje tutaj zagrożenie zachorowania na nowotwór. Jednak nie jest to dowód na to, że ta choroba jest z tym powiązana. Potrzebujemy kolejnych danych by potwierdzić, że jest to istotne dla ludzi żyjących w obecnych czasach.

Wendy Mesley: Jego badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Austrian  Workers’ Compensation Board (AUVA), częściowo prywatnej, a częściowo publicznej firmy ubezpieczeniowej. Publikacja ta otwiera drzwi dla wnoszenia pozwów dotyczących uszczerbku na zdrowiu w Austrii.

Athermal effects ofelectromagnetic field exposure associated withmobile communications – AUVA Report Number 70, 2016 – Final report to the project ATHEM-2

https://www.auva.at/cdscontent/load?contentid=10008.642538&version=1499168711

W przypadku Italian Workers Compensation Board [INAIL] już wniesiono taki pozew. W zeszłym roku włoski dyrektor uzyskał rekompensatę za nowotwór mózgu, który jak mówi został wywołany przez trzymanie telefonu komórkowego przy głowie przez kilka godzin dziennie na przestrzeni kilku lat. Ta sprawa może stanowić precedens w Europie.

A co z Kanadą? Skontaktowaliśmy się z większością ubezpieczycieli [Provincial Compensations Boards], których przedstawiciele powiedzieli, że wszystkie ewentualne roszczenia będą rozpatrywane indywidualnie.

Prezenter: A co z firmami, które ubezpieczają firmy z branży telefonii komórkowej? Jak wygląda ich stanowisko w tej sprawie?

Wendy Mesley: Cóż, mają trochę odmienne zdanie w tej kwestii. Rozmawialiśmy z dwoma brokerami, z dwóch największych na świecie firm ubezpieczeniowych i powiedzieli nam, że obecnie około 60% ubezpieczycieli odmówiło ubezpieczenia firm z branży telefonii komórkowej od jakichkolwiek ewentualnych pozwów dotyczących uszczerbku na zdrowiu. A Swiss Re, ta ogromna firma reasekuracyjna, mówi nam, że niektórzy ubezpieczyciele stworzyli nawet prognozy do roku 2020 i 2030 by dowiedzieć się ile mogłoby ich kosztować pokrycie roszczeń dotyczących nowotworów mózgu jeśli by się takie pojawiły.

Kontaktowaliśmy się też z producentami Blackberry, Apple i Nokii by sprawdzić czy są ubezpieczeni, ale nie uzyskaliśmy od nich żadnej informacji na ten temat.

Tak samo było w przypadku Telecoms, Rogers, Telus i Bell.

Prezenter: Więcej informacji na ten temat pojawi się w twoim wywiadzie z dr Devrą Davis, który pojawi się w niedzielę w nocy w National Television. Dziękuję ci, Wendy.

 

Zobacz na: Opieka zdrowotna przed poczęciem – fragment wywiadu dr Mercoli z dr Klinghardtem
Jak zmniejszyć ekspozycję na energię o częstotliwości radiowej z telefonów komórkowych – Kalifornijski Departament Zdrowia Publicznego
Propozycja dotycząca bezpieczeństwa związanego z użytkowaniem telefonu komórkowego koncentruje się na możliwym ryzyku promieniowania – Elizabeth Hinson
To czego przemysł telekomunikacyjny ci nie mówi… ale mówi to swoim inwestorom
Smartfony wkrótce będą w stanie przesyłać dane przez twoje kości
Związek promieniowania mikrofalowego ze sterylizacją i autyzmem
Wpływ promieniowania z „inteligentnego” licznika na ludzką krew
Fakty o inteligentnych licznikach i mikrofalach – Brian Thiesen

 

Ubezpieczenie od szkód związanych z działaniem telefonii komórkowej – napisy PL

 

The secret inside your cellphone (CBC Marketplace)

 

 

 

 

 

 

%d bloggers like this: