Publikacja naukowa z 2015 roku udowadnia, że naukowcy z USA i Chin współpracowali w celu stworzenia koronawirusa, który zainfekuje ludzi

W roku 2015 badacze amerykańscy i badacze z chińskiego Instytutu Wirusologii w Wuhan współpracowali w celu przekształcenia zwierzęcego koronawirusa w taki, który może atakować ludzi. Naukowcy z prestiżowych amerykańskich uniwersytetów i Agencji Żywności i Leków (FDA) pracowali bezpośrednio z dwojgiem współpracowników naukowych z Instytutu Wirusologii w Wuhan, Xing-Yi Ge i Zhengli-Li Shi. Finansowanie zapewniły rządy Chin i USA. Zespołowi udało się zmodyfikować koronawirusa nietoperzy tak, aby był w stanie infekować ludzi.

Prace opublikowano w grudniu 2015 w prestiżowym czasopiśmie brytyjskim “Nature Medicine” (tom 21, strony 1508–1513). Publikacja autorstwa Vineet D. Menachery i in., “A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence (“Klaster istniejących koronawirusów nietoperzy przypominający SARS wykazuje potencjał  ujawnienia się u człowieka”) dostępna jest w formie PDF oraz online.

 

Przypisy do tej publikacji ujawniają, że badanie sfinansowały rządy Chin i USA, włączając w to granty z Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych National Institute of Allergy & Infectious Disease – NIAID] pod szyldem NIH (Narodowego Instytutu Zdrowia).

Przypisy dowodzą również, że oboje chińskich badaczy aktywnie pracowało w swoich własnych laboratoriach i była to część pracy na rzecz tego projektu nad koronawirusem.

U dołu pierwszej strony, jako przynależność obojga chińskich współautorów wymieniono “Główne Laboratorium Patogenów Specjalnych i Bezpieczeństwa Biologicznego, Instytut Wirusologii w Wuhan, Chińska Akademia Nauk, Wuhan, Chiny.” Chińczyków objął wsparciem w badaniach nad potencjalną bronią militarną, zdolną do wywołania pandemii celowo lub przypadkowo amerykański rząd, amerykańskie uniwersytety i amerykańscy badacze.

Krajowe Laboratorium Bezpieczeństwa Biologicznego w Wuhan

Zaangażowanych było wielu amerykańskich badaczy i instytucji. Jeden z nich należy do Naukowego Centrum Badań Toksykologicznych FDA w Jefferson, Arkansas. Pierwszy autor artykułu, Vineet Menachery pracuje na Wydziale Epidemiologicznym University of North Carolina w Chapel Hill. Kilkoro z pozostałych autorów to pracownicy University of North Carolina, a jeden – Harvard Medical School. Jest również jeden badacz ze Szwajcarii.

Sami badacze zauważyli w tekście artykułu, że ryzyko związane ze stworzeniem ludzkiego patogenu jest znaczne. Otwarcie zastanawiali się nad tym, czy ich badania nie naruszają standardów federalnych USA dotyczących niebezpiecznych patogenów.

Potencjalne niebezpieczeństwo stworzenia nowego patogenu ludzkiego koronawirusa w amerykańsko-chińskich badaniach omówiono w artykule autorstwa Jef Akst w “The Scientist” z 16. listopada 2015. Nie wspomniano jednak o niebezpieczeństwie współpracy z Chińczykami.

Wytworzony w laboratorium koronawirus wywołał debatę – Jef Akst [2015]

Nasuwające się pytania:

W roku 2015 amerykańscy badacze we współpracy z badaczami chińskimi z teraz niesławnego Instytutu w Wuhan wspólnie opublikowali pracę na temat tego, jak z powodzeniem udało im się zmodyfikować koronawirusa nietoperza tak, aby był w stanie infekować ludzi. Ich projekt był finansowany przez rządy USA i Chin.

­ Kto w USA uruchomił te badania? Dlaczego na nie zezwolono, skoro pozwoliło to Chińczykom stworzyć broń biologiczną o potencjalnym militarnym zastosowaniu albo przypadkowo wywołać epidemię?
Dlaczego pracownik FDA był oficjalnie zaangażowany jako autor i dlaczego NIH finansował ten projekt?
Wirus stworzony we współpracy z Chińczykami oraz wirus, który spowodował aktualną epidemię są to wirusy SARS-CoV o wielu cechach wspólnych. Autor nie znalazł opracowań naukowych, porównujących konkretnie te dwa wirusy, to temat, który należałoby głębiej zbadać.
Ile jeszcze stworzonych w laboratoriach lub sztucznie zmodyfikowanych wirusów znajduje się w światowych laboratoriach oraz pod kontrolą rządów i wojska?
Czy nadal trwają potencjalnie niebezpieczne projekty badawcze we współpracy Stanów Zjednoczonych i Chin – finansowane lub nie przez oba kraje?
Dlaczego i jak ten projekt badawczy całkowicie umknął uwadze w obliczu rosnących obaw związanych z rolą Chin w wywołaniu obecnej najnowszej pandemii koronawirusa?
Dlaczego żaden z amerykańskich badaczy nie ujawnił i nie zwrócił powszechnej uwagi na ten projekt, umożliwiający i wspierający chińskie próby stworzenia broni biologicznej z wykorzystaniem wirusów?

Źródło: 2015 Scientific Paper Proves US & Chinese Scientists Collaborated to Create Coronavirus that Can Infect Humans

 

Naukowcy z USA i Chin współpracowali w celu stworzenia koronawirusa

Klaster istniejących koronawirusów nietoperzy przypominający SARS wykazuje potencjał  ujawnienia się u człowieka

Pojawienie się zespołu ostrej niewydolności oddechowej wywołanej koronawirusem (SARS-CoV) oraz bliskowschodniego zespołu niewydolności oddechowej (MERS)-CoV podkreśla niebezpieczeństwo zdarzeń transmisji międzygatunkowej, prowadzących do zachorowań wśród ludzi. Tutaj przebadaliśmy potencjał chorobowy wirusa przypominającego SARS, SHC014-CoV, który aktualnie istnieje wśród chińskiej populacji podkowcowatych. Wykorzystując system odwróconej genetyki SARS-CoV, wytworzyliśmy i scharakteryzowaliśmy chimeryczny wirus odzwierciedlający białko kolcowe (S) koronawirusa nietoperza SHC014 w dostosowanym do myszy szkielecie SARS-CoV. Wyniki wskazują, że wirusy z grupy 2b z zakodowanym białkiem kolcowym (S) SHC014  w szkielecie wirusa typu dzikiego może skutecznie wykorzystując różne ortologi ludzkiego receptora enzymu konwertującego II (ACE2) angiotensyny, replikować efektywnie w pierwotnych komórkach układu oddechowego i osiągnąć in vitro miano odpowiadające szczepom epidemicznym SARS-CoV.

Ponadto eksperymenty in vivo wykazują replikację chimerycznego wirusa w płucach myszy ze znaczną patogenezą. Ewaluacja możliwych metod leczenia immunoterapeutycznego i profilaktyki w związku z SARS wykazała niską skuteczność; ani przeciwciała monoklonalne, ani szczepionki  nie zneutralizowały ani nie uchroniły przed infekcją CoVs przy wykorzystaniu nowego białka kolcowego S. Na podstawie tych ustaleń w sposób syntetyczny ponownie uzyskaliśmy zakaźny pełnej długości rekombinowany wirus SHC014 i wykazaliśmy silną replikację zarówno in vitro, jak in vivo. Nasz praca wskazuje na potencjalne ryzyko ponownego wystąpienia SARS-CoV z wirusów aktualnie obecnych w populacjach nietoperzy.” – Nat Med. 2015 Dec;21(12):1508-13; A SARS-like Cluster of Circulating Bat Coronaviruses Shows Potential for Human Emergence https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26552008/  (To ta publikacja naukowa z 2015 roku udowadnia, że naukowcy z USA i Chin współpracowali w celu stworzenia koronawirusa, który zainfekuje ludzi)

Białka kolca wirusa

 

Donald Trump odwołuje finansowanie badań USA/Chin nad wirusami epidemicznymi

 

Ze wszystkich technologii, jakie podarowaliśmy Chinom, sposoby wytwarzania wysoce zaraźliwych i śmiertelnych wirusów mogą być najbardziej niebezpieczne. Wczoraj prasa ujawniła, że prezydent Trump odwołuje wszelkie finansowanie współpracy USA i Chin nad stworzeniem śmiertelnych wirusów epidemicznych (patrz tutaj i tutaj).

15 kwietnia 2020 opublikowaliśmy na blogu wpis o tej współpracy USA i Chin, opisujący jak “W 2015 r. naukowcy z USA i Chińskiego Instytutu Wirusologii w Wuhan współpracowali w celu transformacji zwierzęcego koronawirusa tak, aby był w stanie zaatakować ludzi.” Następnie natychmiast opublikowaliśmy wideo, prezentujące w jaki sposób USA i Chiny połączyły siły, aby stworzyć wirus SARS-CoV z nietoperzy z efektami klinicznymi identycznymi jak te, które wirus nietoperzy SARS-CoV-2 spowodował podczas aktualnej pandemii. Oba materiały są dostępne na naszym Coronavirus Research Center (Centrum Badań nad Koronawirusem). Powiadomiliśmy władze, media i opinię publiczną o tych szokujących przypadkach naruszenia bezpieczeństwa. Zatrzymanie tych badań było dla nas najważniejsze, i jak się ostatnio dowiedzieliśmy, dla innych grup również.

Anthony Fauci, dyrektor Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych [NIAID], jest najważniejszym urzędnikiem, odpowiedzialnym za umożliwienie i finansowanie tych potwornych badań. W 2015 roku niezależni badacze wyrazili zaniepokojenie tymi finansowanymi przez władze federalne badaniami nad tworzeniem  w laboratorium potężnych wirusów, co stanowiło złamanie rządowych przepisów, zakazujących laboratoryjnego zwiększania zjadliwości wirusów [badań typu Gain-of-Function]. Instytut Fauci’ego – NIAID – recenzował wspólne badania USA i Chin i zezwolił na ich prowadzenie  — aż do chwili, kiedy Donald Trump je przerwał.

Badacze tłumaczyli swoje działania, jako prowadzące do lepszych metod zwalczania wirusów epidemicznych. Taki motyw samoobrony mógłby być prawdziwym celem naiwnych naukowców z USA, ale badacze z Instytutu w Wuhan są częścią chińskiej infrastruktury militarnej i absurdem jest myślenie,  że Chińczyków nie interesowało opracowanie broni biologicznej.

Nie mamy całkowitej pewności, czy pandemiczny wirus wyciekł z Instytutu w Wuhan, ale wydaje się to prawdopodobne. Nie wiemy też — raporty są sprzeczne — czy został sztucznie stworzony poprzez ulepszenie wirusa nietoperza. Jednak, tak jak przewidywaliśmy, wiemy teraz, że ci sami chińscy naukowcy z Wuhan, z którymi USA podzieliły się swoimi wysiłkami badawczymi, na własną rękę kontynuują badania nad tworzeniem niebezpiecznych wirusów od nietoperzy. To badanie z 2016 i 2017 r. również można znaleźć na naszym Coronavirus Research Center. Wysiłki Chińczyków w celu stworzenia epidemicznego wirusa powodują, że przypadkowe uwolnienie SARS-CoV-2 jest wysoce prawdopodobne i zwiększa obawę, że wirus został stworzony przez człowieka.

Jesteśmy wdzięczni prezydentowi Trumpowi za  to, że szybko dostrzegł szaleństwo i niebezpieczeństwo, jakie tkwią we wspieraniu chińskich naukowców w pracach nad niebezpiecznymi wirusami nietoperzy, nad którymi badania rozpoczęły się za czasów poprzedniej władzy.

Źródło: TRUMP CANCELS FUNDING OF US/CHINA RESEARCH MAKING EPIDEMIC VIRUSES

 

Zobacz na: Szczepionka na koronawirusowa – Moderna i NIAID
Naukowcy wznawiają wysiłki w celu stworzenia śmiertelnego wirusa grypy, z błogosławieństwem rządu USA – dr Steven Salzberg
Dziwne i niezwykłe cechy genomu wirusa 2019-nCoV i ich analiza – dr James Lyons-Weiler
Długa historia przypadkowych ucieczek laboratoryjnych potencjalnie pandemicznych patogenów jest ignorowana w reportażach na temat COVID-19 – Sam Husseini