Ryzyko zgonu z powodu COVID-19 koreluje odwrotnie z poziomem witaminy D3 w organizmie, a wskaźnik śmiertelności bliski zeru mógłby być teoretycznie osiągnięty przy stężeniu kalcydiolu [25(OH)D3] na poziomie 50 ng/mL: Wyniki przeglądu systematycznego i metaanalizy

Witamina D powyżej 50 ng/mL teoretycznie mogłaby obniżyć wskaźnik śmiertelności na C-19 do zera – przegląd systematyczny i metaanaliza  Źródło: Nutrients. 2021 Oct; 13(10): 3596; COVID-19 Mortality Risk Correlates Inversely with Vitamin D3 Status, and a...

Dossier na temat Anthony Fauciego/COVID-19 – dr David Martin

Dossier na temat Anthony Fauciego/COVID-19 Ta praca została częściowo wsparta przez zbiórkę pieniędzy, w której około 330 osób przekazało fundusze na wsparcie zespołu technologicznego New Earth i Urban Global Health Alliance. Jest ona udostępniona na licencji Creative...