Wytworzony w laboratorium koronawirus. Stworzenie chimerycznego wirusa podobnego do SARS doprowadziło do tego, że naukowcy omawiają ryzyko związane z badaniami nad zwiększaniem potencjału patogenów do zarażania.

16 listopada 2015

koronawirus MERS

Ralph Baric, badacz chorób zakaźnych na Uniwersytecie Karoliny Północnej w Chapel Hill, 9 listopada 2015 roku opublikował badanie omawiające wysiłki swojego zespołu w celu opracowania wirusa z białkiem powierzchniowym koronawirusa SHC014, znalezionego u nietoperzy podkowcowatych w Chinach z podstawą tego, który powoduje u myszy zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej podobny do ludzkiego (SARS). Wirus hybrydowy może infekować ludzkie komórki dróg oddechowych i powodować choroby u myszy, zgodnie z wynikami zespołu opublikowanymi w czasopiśmie Nature Medicine.

A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence
https://www.nature.com/articles/nm.3985

Wytworzony w laboratorium koronawirus

 

Wyniki wskazują zdolność białka powierzchniowego SHC014 do wiązania i infekowania komórek ludzkich, co potwierdza obawy, że ten wirus – lub inne koronawirusy występujące u gatunków nietoperzy – może być zdolny do przeskoku na ludzi bez wcześniejszej ewolucji u gospodarza pośredniego, donosi Nature. Przyczynili się do odżycia debaty na temat tego, czy informacje te uzasadniają ryzyko takiej pracy, znanej jako badania typu Gain-of-Function [GOF].Gdyby [nowy] wirus uciekł, nikt nie byłby w stanie przewidzieć trajektorii” – powiedział Simon Wain-Hobson, wirusolog z Instytutu Pasteura w Paryżu.

[Badania typu “Uzyskiwania Funkcji” [Gain-of-Function – GOF] to takie, które zwiększają zdolność patogenu do wywoływania choroby, pomagają określić podstawową naturę interakcji człowiek-patogen, umożliwiając w ten sposób ocenę potencjału pandemicznego pojawiających się czynników zakaźnych. Umożliwiają zdobywanie informacji odnośnie gotowości i działań na rzecz zdrowia publicznego oraz wspieranie rozwoju medycznych środków zaradczych.

„Badania zwiększające zdolność patogenu do wywoływania choroby mogą wiązać się z zagrożeniami bezpieczeństwa biologicznego i ochrony biologicznej; dlatego należy ocenić ryzyko i korzyści płynące z badań nad zwiększeniem takich funkcji, zarówno w kontekście ostatnich incydentów dotyczących bezpieczeństwa biologicznego w USA, jak i nadążania za nowymi osiągnięciami technologicznymi, aby określić, jakie rodzaje badań powinny być prowadzone i na jakich warunkach.” – Gain-of-Function Research – PHE
https://www.phe.gov/s3/dualuse/Pages/GainOfFunction.aspx ]

W październiku 2013 roku  rząd USA położył kres wszelkim funduszom federalnym przeznaczonym na badania związane ze zwiększaniem zdolności patogenów do wywoływania chorób, ze szczególną obawą związaną z grypą, SARS i Bliskowschodnim zespołem oddechowym (MERS).

[mailpoet_form id=”2″]

 

Francis Collins dyrektor NIH powiedział w oświadczeniu z października 2014, że:

Narodowy Instytut Zdrowia [NIH] finansował takie badania, ponieważ pomagają one zdefiniować fundamentalny charakter interakcji człowiek-patogen, umożliwiają ocenę potencjału pandemicznego pojawiających się czynników zakaźnych oraz informują o działaniach związanych ze zdrowiem publicznym i gotowością. Badania te wiążą się jednak również z zagrożeniami bezpieczeństwa biologicznego i ochrony biologicznej, które należy lepiej zrozumieć.” – Statement on Funding Pause on Certain Types of Gain-of-Function Research  
https://www.nih.gov/about-nih/who-we-are/nih-director/statements/statement-funding-pause-certain-types-gain-function-research

Badanie Ralpha Barica nad chimerycznym koronawirusem SHC014 rozpoczęło się przed ogłoszeniem moratorium, a NIH pozwoliło na jego kontynuację podczas trwania przeglądu, co ostatecznie doprowadziło do wniosku, że prace nie podlegają nowym ograniczeniom. Ale niektórzy badacze, jak Simon Wain-Hobson, nie zgadzają się z tą decyzją.

Debata sprowadza się do tego, jaki charakter informacyjny mają wyniki. Jedynym skutkiem tej pracy jest stworzenie w laboratorium nowego, nienaturalnego ryzyka”, powiedział Nature, Richard Ebright, biolog molekularny i ekspert ds. ochrony biologicznej na Rutgers University.

Jednak Ralph Baric i inni argumentowali o istotności tego badania. „[Wyniki] przenoszą tego wirusa z kategorii kandydującego nowego czynnika chorobotwórczego do kategorii wyraźnego i aktualnego niebezpieczeństwa”, powiedział Peter Daszak, prezes stowarzyszenia EcoHealth Alliance, który pobiera próbki wirusów od zwierząt i ludzi w miejscach skażonych nowo występującymi chorobami na całym świecie.

Źródło: Lab-Made Coronavirus Triggers Debate

Zobacz na: Naukowcy wznawiają wysiłki w celu stworzenia śmiertelnego wirusa grypy, z błogosławieństwem rządu USA – dr Steven Salzberg
Koronawirus 2019-nCoV w Chinach – Spójrzmy na to z szerszej perspektywy.
Krajowe Laboratorium Bezpieczeństwa Biologicznego w Wuhan