Covid-19 zmienił zdrowie publiczne w eksperyment, który zabija pacjentów

Czerwiec 2020

Covid-19 zmienił zdrowie publiczne w eksperyment, który zabija pacjentów

Covid-19 zmienił zdrowie publiczne w eksperyment, który zabija pacjentów

 

Potencjalnie śmiertelne dawki stężeń terapeutycznych hydroksychlorochiny są podawane podczas ‘badań klinicznych’, czasami bez wyrażenia zgody przez pacjentów. Prawie jedna czwarta z osób uczestniczących w jednym z takich badań później zmarła.

Od początku wejścia pandemii SARS-COV-2/COVID19 na rynek, funkcjonują niepokojące aluzje, plotki, a nawet jawne oświadczenia informatorów na temat rzekomych rażących błędów lekarskich związanych z leczeniem i obsługą osób przypuszczalnie zakażonych.

Nicole Sirotek – Pielęgniarka z OIOMu mówi, jak jest naprawdę [Nowy Jork]
Pielęgniarka z epicentrum. Rozmowa z Erin Marie Olszewski.

Słyszeliśmy o obligatoryjnych nakazach “Nie Resuscytować” wydawanych w przypadku osób starszych, osób z zaburzeniami poznawczymi, osób autystycznych, nawet dzieci z dosyć lekkimi chorobami wrodzonymi.

Słyszeliśmy o przerażająco niewłaściwym użyciu inwazyjnej wentylacji, która może jedynie podnieść liczbę zgonów z powodu covid19’ i o ogólnym poziomie niekompetencji i złych praktyk, które muszą przynosić ten sam skutek.

Prawie 9 na 10 pacjentów z COVID-19 umieszczonych pod respiratorem umiera, jak wynika z danych szpitali z Nowego Jorku [27 kwiecień 2020]
Cicha Pandemia: Błędy medyczne zabiją dużo więcej Amerykanów niż COVID-19. – dr Matthew Young
Jatrogenia kliniczna – Epidemie współczesnej medycyny, szkody na zdrowiu wynikłe z działań lekarzy – Medical Nemesis

A teraz mamy dowody z trzech badań klinicznych, które wymagają, żeby pacjentom podawano do 4 razy większą niż normalna dawkę hydroksychlorochiny, z lub bez ich zgody. W jednym z tych badań ponad 25% pacjentów zmarło.

Jak powstała fałszywa narracja o hydroksychlorochinie – dr Meryl Nass
Potencjalnie śmiertelne dawki hydroksychlorochiny podczas badań, „Solidarity” WHO i brytyjskiego „Recovery” – dr Meryl Nass
Alan Jones: Biurokraci zaprzeczają, że hydroksychlorochina zmniejsza śmiertelność
Wywiad z dr Stellą Immanuel o Hydroksychlorochinie [30 lipiec 2020]
Transkrypt konferencji lekarzy z pierwszej linii kowidowej walki [lipiec 2020]
COVID-19 – Dr Richard Bartlett: Strategia oparta na leku Budezonid

 

Eksperyment który zabija pacjentów

 

Zostało to odkryte przez dr Meryl Nass i omówione szczegółowo na jej stronie i na Alliance for Human Research Protection (Sojusz Na Rzecz Ochrony Badań Na Ludziach), stronie poświęconej ujawnianiu nieetycznych praktyk w społeczności medycznej.

Te trzy badania to:

Solidarity, badanie prowadzone przez Światową Organizację Zdrowia na 3500 pacjentów z Covid-19 w 400 szpitalach i 35 krajach. Oprócz Hydroksychlorochiny w badaniu zastosowano Remdesiwir, Lopinawir z Rytonawirem, Lopinawir z Rytonawirem plus Interferon beta-1a.

Recovery, badanie prowadzone w Wielkiej Brytanii, sponsorowane przez Wellcome Trust (GlaxoSmithKline) oraz Fundację Billa i Melindy Gatesów oraz rząd brytyjski. Udział w nim wzięło 1542 pacjentów, z których 396 (25,7%) zmarło

Remap, trwający międzynarodowy projekt, który teraz testuje hydroksychlorochinę jako metodę leczenia SARS-COV2.

Dawki HCQ zastosowane we wszystkich badaniach były znacznie wyższe niż zwykłe dawki terapeutyczne i mogły okazać się śmiertelne, zwłaszcza u bardzo osłabionych i zagrożonych osób zakwalifikowanych do badania, z których wiele już znajdowało się pod respiratorami lub było objęte innymi formami wspomagania oddychania. W rzeczywistości, żeby w ogóle być wziętym pod uwagę w badaniu Remap, pacjent musiał być bliski śmierci, albo pod respiratorem, albo w stanie wstrząsu, albo na lekach zwiększających ciśnienie.”

Nie uwzględniono też dostosowania dawek u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, u których mogą wystąpić zwiększone trudności w przetwarzaniu leku. Tylko rzeczywista niewydolność wątroby była podstawą do obniżenia dawki:

„Dostosowywanie dawki nie jest konieczne w przypadku zaburzenia czynności nerek albo jednoczesnego stosowania terapii nerkozastępczej. Lekarze powinni rozważyć dostosowanie dawki przy niewydolności wątroby, jednak dostosowanie dawki nie jest niezbędne przy nieprawidłowych wynikach testów czynnościowych wątroby, podczas gdy nie występuje niewydolność wątroby.”

Zgoda pacjenta nie była uważana za konieczną:

„U pacjentów, którzy nie są zdolni do wyrażenia zgody, można zastosować albo potencjalną zgodę, albo wpis poprzez zrzeczenie się zgody, albo jakąś formę odroczenia zgody, zgodnie z wymogami właściwego organu ds. przeglądu etycznego.”

Jak na ironię, badanie Solidarity nad hydroksychlorochiną zawieszono 25. maja po opublikowaniu w czasopiśmie Lancet raportu Surgisphere, który stwierdzał o 35% wyższe wskaźniki śmierci u pacjentów otrzymujących Hydroksychlorochinę, ale który później okazał się być bublem i fikcją literacką, i rzeczywiście, dr Nass sugeruje, że te badania kliniczne cynicznie poświęcają ludzkie istnienia w ramach wojny toczącej się przeciwko hydroksychlorochinie, w celu udowodnienia, że lek nie działa albo że jest niebezpieczny:

„Dlaczego zdrowie publiczne zostało postawione na głowie? Badanie REMAP-Covid to trzecie najważniejsze wieloośrodkowe badanie kliniczne nad hydroksychlorochiną, w którym podaje się toksyczne dawki leku pacjentom z Covid. Kto albo co stoi za tymi wspólnymi działaniami w celu okaleczania albo zabijania pacjentów, aby tylko zniszczyć wszelkie oznaki korzyści z użycia hydroksychlorochiny w leczeniu Covid-19?”

Oczywiście, jest to bardziej niż możliwe, ale uważam również, że musimy umieścić te jawnie zabójcze “badania” w szerszym, wspomnianym wcześniej kontekście – stosowania zakazu resuscytacji u zdrowych lub nieznacznie upośledzonych osób, brutalnego systemu niemal celowo powodowanych i niepotrzebnych zgonów opisanych przez pielęgniarki w USA, zgonów z powodu ‘przypadkowych’ zaniedbań w domach opieki.

Wielka Brytania: Dodatkowe 10.000 zgonów ludzi z demencją w Anglii i Walii w kwietniu

Wszystko to zaczyna się układać w coś bardzo mrocznego i bardzo dziwnego, co rozgrywa się w ukryciu, tuż poza zasięgiem wzroku opinii publicznej. Czy jest to celowa polityka, czy przerażająco doskonała mieszanka zinstytucjonalizowanego strachu i chronicznego niedofinansowania, trudno powiedzieć. Jednak dzieje się tu coś naprawdę groteskowego i potencjalnie złego, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby to ignorować.

Na podstawie: Covid-19 Has Turned Public Health Into a Lethal, Patient-Killing Experimental Endeavor 

 

%d bloggers like this: