Potencjalnie śmiertelne dawki hydroksychlorochiny podczas badań, “Solidarity” WHO i brytyjskiego “Recovery” – dr Meryl Nass

 

Potencjalnie śmiertelne dawki hydroksychlorochiny

Potencjalnie śmiertelne dawki hydroksychlorochiny – dr Meryl Nass

 

[Przypis redakcji: Należy zauważyć, że pierwszy cel dr Meryl Nass został osiągnięty, ponieważ po opublikowaniu tego artykułu WHO zatrzymała te śmiertelne eksperymenty].

14-16 czerwiec 2020

To nie odpowiedzi są stronnicze, tylko pytania – efekt finansowania – prof. David Michaels
Hydroksychlorochina – czy działa na koronawirusa? – Dr Vladimir Zelenko

 

Badania kliniczne o nazwie „Solidarity”, to  zlepek wielu krajowych badań klinicznych kierowanych przez WHO, w których stosuje się różne metody leczenia Covid-19. Według WHO:

„Według stanu na 3 czerwca 2020 roku w 35 krajach zwerbowano ponad 3.500 pacjentów, a ponad 400 szpitali aktywnie rekrutuje pacjentów. Ogólnie ponad 100 krajów dołączyło lub wyraziło zainteresowanie dołączeniem do badań klinicznych, a WHO aktywnie wspiera 60 z nich…” – “Solidarity” clinical trial for COVID-19 treatments

W dniu 3 czerwca ponownie rozpoczął rekrutację pacjentów do części badania podczas którego stosuje się hydroksychlorochinę, w ramach badania Solidarity, po tym jak badanie zostało przerwane w dniu 25 maja przez Dyrektora Generalnego WHO dr Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa i Grupę Wykonawczą badań klinicznych Solidarity. Ramię badania w którym stosowano hydroksychlorochinę (HCQ) zostało zatrzymane po opublikowaniu badania wykonanego przez Surgisphere w czasopiśmie The Lancet, w którym stwierdzono, że pacjenci otrzymujący hydroksychlorochinę mają o 35% wyższy wskaźnik zgonów, ale badanie opublikowane w The Lancet wycofano 13 dni po publikacji, bo jak się okazało było sfabrykowane.

 

Poniżej znajdują się leki testowane w ramach badań Solidarity:

  • Remdesiwir
  • Hydroksychlorochina [HCQ]
  • Lopinawir i Ritonawir
  • Lopinawir i Ritonawir razem z Interferon beta-1a.

Początkowo WHO nie planowała stosować chlorochiny w swoich badaniach. Jednak wiele krajów o nią poprosiło, więc zarówno chlorochina (CQ), jak i HCQ zostały następnie dodane do planu badań klinicznych. HCQ była uważana za nieco bezpieczniejszą, więc kraje wolały tę formę, więc WHO zrezygnowała z CQ w trakcie swoich badań. W innych badaniach klinicznych kontynuuje się testowanie zarówno CQ, jak i HCQ na Covid-19.

Jednak dawki nie zostały określone na liście leków WHO, które mają być badane, ani nie zostały doprecyzowane, co zaskakujące, podczas przeprowadzonej konsultacji z czteroosobowym zespołem WHO dotyczącej „dawkowania chlorochiny (CQ)” z 8 kwietnia.

We wprowadzeniu do raportu z tego spotkania odnotowano:

„Wybrany do badania schemat chlorochinowy lub hydroksychlorochinowy obejmuje dwie doustne dawki nasycające (250 mg na tabletkę CQ lub 200 mg na tabletkę HCQ), a następnie doustne dawki podtrzymujące dwa razy dziennie przez dziesięć dni. Spotkanie zwołane w celu omówienia stosowności wybranych dawek do badań klinicznych”. – Informal consultation on the dose of chloroquine and hydroxychloroquine for the SOLIDARITY Clinical Trial

W zeszłym tygodniu zostałam poinformowana o tym, że Indyjska Rada ds. Badań Medycznych [ICMR], napisała do WHO, informując, że dawki hydroksychlorochiny stosowane w ramach badań Solidarity były 4 razy wyższe niż dawki stosowane [normalnie] w Indiach. Potem dowiedziałam się, że Singapur wahał się wziąć udział w badaniu WHO z powodu dawki hydroksychlorochiny.

Brytyjskie badania kliniczne „Recovery” były bardzo podobne, ale nie stanowiły części międzynarodowego konglomeratu badań Solidarity. Ramię badające Hydroksychlorochine [HCQ] w ramach badań klinicznych Recovery zakończyło swoje prace w dniu 4 czerwca, raportując brak jakichkolwiek korzyści . Śmiertelność w placówkach szpitalnych u 1.542 pacjentów otrzymujących hydroksychlorochinę wyniosła 25,7% lub 396 zgonów, około 10% więcej niż u pacjentów otrzymujących standardową opiekę, co nie jest znaczącą różnicą.

Jak Bill Gates zmonopolizował globalne zdrowie

Protokół z badań klinicznych Recovery stwierdza, że ​​jest częściowo finansowany przez Wellcome Trust oraz Fundację Billa i Melindy Gates, a także przez brytyjskie agencje rządowe. Protokół podaje zastosowane dawki hydroksychlorochiny, na stronie 22. Użytkownicy Twittera zauważyli problem z dawkowaniem, oznaczając go hashtagiem #Recoverygate.

Potencjalnie śmiertelne dawki hydroksychlorochiny

Protokół dawkowania Hydroksychlorochiny [HCQ] zastosowany w ramach badań klinicznych Recovery wynosił 12 tabletek w ciągu pierwszych 24 godzin (dawka początkowa 800 mg, 800 mg sześć godzin później, 400 mg 6 godzin później, 400 mg 6 godzin później), a następnie 400 mg co 12 godzin przez 9 kolejnych dni. Jest to 2,4 grama w ciągu pierwszych 24 godzin i skumulowana dawka 9,2 grama w ciągu 10 dni.

Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że dzieci o wadze 5 kg mogą otrzymać dawkę 300 mg HCQ w ciągu pierwszych 24 godzin w ramach badań Recovery, co stanowi 233 mg podstawowego składnika, prawie 4 razy więcej niż zalecane maksimum. Jedna do dwóch tabletek (200–400 mg) jest „potencjalnie śmiertelna dla małego dziecka”. Badacze z George Washington University piszą, że:

„Uważa się, że spożycie 1-2 tabletek chlorochiny lub hydroksychlorochiny predysponuje dzieci w wieku poniżej 6 lat do poważnej zachorowalności i śmiertelności… spożycie ponad 10 mg/kg  chlorochiny lub nieznanych jej ilości wymaga udania się do najbliższej placówki opieki zdrowotnej na obserwację przez 4–6 godzin. Istnieją bardzo ograniczone dane dotyczące przedawkowania hydroksychlorochiny u dzieci i brak doniesień o toksyczności związanej ze spożyciem 1-2 tabletek, ale biorąc pod uwagę jej podobieństwo do chlorochiny, należy ją również uznać za potencjalnie toksyczną przy małych dawkach. W związku z tym należy zastosować podobne zalecenia dotyczące oceny stanu zdrowia po przypadkowym przedawkowaniu hydroksychlorochiny”.

Cytat ze sprawozdania WHO na temat dawkowania, podany wyżej, wydaje się celowo niejasny w odniesieniu do dawki zastosowanej w ramach badań klinicznych Solidarity, podając liczbę miligramów na tabletkę, ale nie liczbę tabletek, które należy zastosować. Badanie zostało zarejestrowane, ale rejestracja nie określa dawek.

Rejestracja kanadyjskiej części w ramach badań Solidarity informuje nas o dawce hydroksychlorochiny [HCQ]: dziesięć tabletek 200 mg w ciągu pierwszych 24 godzin (dawka początkowa 800 mg, 800 mg 12 godzin później, a następnie 400 mg co 12 godzin przez kolejne 9 dni). Jest to 2,0 gramy w ciągu pierwszych 24 godzin, a dawka skumulowana 8,8 grama w ciągu 10 dni, czyli tylko 0,4 grama mniej niż zastosowano podczas eksperymentu Recovery. Norweski eksperyment w ramach badań Solidarity wykorzystuje dawkowanie identyczne do tego, które było zastosowane w Kanadzie.

Dr Peter Horby i dr Martin Landray

Dr Peter Horby i dr Martin Landray

Naczelni badacze eksperymentu Recovery, dr Peter Horby i Martin Landray powiedzieli, że przestrzegali zaleceń WHO. Tak mówi również ich dokument z badania, na stronie 23. Dr Martin Landray stwierdził również w wywiadzie dla Paris Soir, że maksymalna dozwolona dawka hydroksychlorochiny [HCQ] wynosiła do „6 lub 10 razy” więcej niż dawka zastosowana w eksperymencie Recovery i że używał dawki hydroksychlorochiny która jest stosowana w czerwonce pełzakowej. Jednak przyjęte zastosowanie takich ilości HCQ w amebiozie dotyczy tylko ropnia wątroby i tylko w czasie ciąży, gdy nie można stosować innych leków. Ta dawka wynosi 600 mg dziennie przez 2 dni, a następnie 300 mg dziennie, czyli znacznie mniej niż połowa dawki w eksperymencie Recovery. Główny badacz Peter Horby powiedział, że czasopismo Paris Soir źle zinterpretowało komentarze dr Landray’a, ale Paris Soir odpowiedziało, że dr Landray potwierdził to, co powiedział im w e-mailu przed publikacją. Dr Martin Landray to bardzo zajęty mężczyzna, najwyraźniej zbyt zajęty, aby sprawdzić odpowiednią dawkę leku, który podał ponad 1.500 pacjentom, którzy zostali poddani losowemu leczeniu i nie mieli nic do powiedzenia w tej sprawie.

Wiemy, że w Brazylii badano zarówno wysoką jak i niską dawkę HCQ, a do 17 kwietnia badanie z wysoką dawką zostało przerwane przedwcześnie z powodu nadmiaru zgonów. W badaniu z dużymi dawkami stosowano 600 mg HCQ dwa razy dziennie przez dziesięć dni, przy skumulowanej dawce 12 gramów. Zmiany EKG typowe dla toksyczności zaobserwowano u 25% osób otrzymujących duże dawki. Badanie z niską dawką w Brazylii jest kontynuowane.

Jak normalnie stosuje się hydroksychlorochinę? W przypadku przewlekłego codziennego stosowania w toczniu rumieniowatym układowym lub reumatoidalnym zapaleniu stawów pacjenci otrzymują od 200 do 400 mg dziennie lub maksymalnie 5 mg/kg. W ostrej gorączce Q na początku leczenia można podawać 600 mg na dobę. W przypadku ostrych ataków malarii można podać 2000 mg przez 3 dni. Grupa profesora Didiera Raoulta w Marsylii stosowała 600 mg dziennie przez 10 dni u 1.061 pacjentów z Covid-19 i zgłosiła 8 zgonów, śmiertelność 0,75%, w wieku powyżej 74 lat. Współczynnik umieralności zgłaszany przez dr Landraya i Horby’ego w eksperymencie Recovery jest 34-krotnie wyższy.

Prof. Didier Raoult - Koronawirus: Jak sobie z nim poradzić

Prof. Didier Raoult

Z nieformalnych konsultacji WHO z 13 marca na temat potencjalnej roli chlorochiny wiemy, że Fundacja Gatesa badała złożoną farmakokinetykę leku, a spośród 25 uczestników tego spotkania 5 pochodziło z Fundacji Gatesa.

Jedyną dawką leczniczą wymienioną w nieformalnym raporcie z konsultacji z 13 marca był akapit o dawkach zapobiegawczych. Stwierdzono, że: „Wyższe dawki będą brane pod uwagę w leczeniu, tj. 10 mg/kg podstawowego składnika [base], a następnie 5 mg/kg dwa razy dziennie przez siedem dni”.

Co to jest „podstawowy składnik [base]”? Dawka 200 mg hydroksychlorochiny zawiera 155 mg „podstawowego składnika” leku. Zasadniczo dawka nasycająca odnosi się tylko do wysokiej pierwszej dawki podawanego leku, a nie do kilku wysokich dodatkowych dawek. Jednak protokół zastosowany w ramach eksperymentu Solidarity stosuje tę samą dawkę dla wszystkich, a nie dawkę zależną od masy ciała.

Typowa osoba o masie 70 kg otrzymałaby 700 mg podstawowego składnika lub ogółem 900 mg hydroksychlorochiny jako dawkę uderzeniową, a następnie 450 mg dwa razy na dobę. Zasadniczo dawka uderzeniowa odnosi się tylko do wysokiej pierwszej dawki, a nie do kilku wysokich dodatkowych dawek.

prof. Nicholas White

Jaka jest dawka toksyczna? Wszyscy eksperci się zgadzają co do tego, że „… chlorochina ma niewielki margines toksyczności w stosunku do marginesu terapeutycznego”, zgodnie z Goldfrank’s Toxicologic Emergencies. Lek jest bardzo bezpieczny, jeśli jest stosowany prawidłowo, ale niewiele większa dawka może potencjalnie zabić. Potwierdził to prof. Nicholas White, główny pracownik naukowy Wellcome Trust i ekspert w leczeniu malarii, który uczestniczył w obu konsultacjach WHO dotyczących chlorochiny. Staranne monitorowanie poziomu elektrolitów i EKG może zapobiec większości problemów.

WHO zatrudniła konsultanta do zbadania toksyczności hydroksychlorochiny w 1979 roku. Konsultant, H. Weniger, przyjrzał się 335 epizodom zatrucia dorosłych lekami na bazie chlorochiny. H. Weniger na stronie 5 zauważa, że ​​pojedyncza dawka 1,5-2 gramów hydroksychlorochiny „może być śmiertelna”.

Przegląd skutków ubocznych i toksyczności chlorochiny - H. Weniger

Review of side effects and toxicity of chloroquine / by H. Weniger
https://apps.who.int/iris/handle/10665/65773
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/65773/WHO_MAL_79.906.pdf

W ramach eksperymentu Recovery wykorzystano 1,86 g podstawowego składnika [base] hydroksychlorochiny (równej 2400 mg hydroksychlorochiny) w ciągu pierwszych 24 godzin do leczenia już bardzo chorych, hospitalizowanych pacjentów cierpiących na Covid-19, potencjalnie śmiertelną dawkę. W badaniach kanadyjskich i norweskich użyto 2000 mg HCQ lub 1,55 gramów podstawowego składnika HCQ w ciągu pierwszych 24 godzin.

W każdym z tych badań dawano pacjentom dawkę skumulowaną w ciągu pierwszych 24 godzin, która, jeśli została by podana jako pojedyncza dawka, to z udokumentowanych danych wiadomo, że są to potencjalnie śmiertelne dawki hydroksychlorochiny. (Okres półtrwania leku wynosi około miesiąca, więc skumulowana ilość jest ważna.)

Dawki stosowane w tych badaniach nie są zalecane do leczenia jakichkolwiek schorzeń, co potwierdziłam z pomocą podręcznika Goodman and Gilman’s Pharmacology, amerykańskimi wytycznymi z ulotki leku i internetowej encyklopedii medycznej UptoDate.

Nadmierne, niebezpieczne i potencjalnie śmiertelne dawki HCQ są nadal stosowane w ramach eksperymentu Solidarity. Mimo, że badania kliniczne Solidarity mają „adaptacyjny” projekt, który pozwala na zmiany w trakcie prowadzenia eksperymentów, to nie wyciągnięto żadnych wniosków z doświadczeń w Brazylii. Podobna sytuacja miała miejsce w ramach eksperymentu Recovery w Wielkiej Brytanii z nadmiernymi dawkami.

Badania kliniczne Solidarity prowadzone pod przewodnictwem Światowej Organizacji Zdrowia w rzeczywistości nie badają korzyści hydroksychlorochiny [HCQ] w leczeniu Covid-19, ale raczej sprawdzają, czy pacjenci przeżywają toksyczne, nieterapeutyczne dawki.

W ramach eksperymentów Solidarity, aby szybko zapisać pacjentów i zaoszczędzić lekarzom wiele formalności, gromadzone są tylko ograniczone informacje na temat skutków ubocznych.

Nie dostarczono jeszcze żadnych informacji na temat przyczyn śmierci w zakończonym ramieniu badania hydroksychlorochiny w eksperymencie medycznym Recovery, w którym zmarło 396 pacjentów, i być może nigdy ich nie poznamy.

Projekt eksperymentu medycznego Solidarity stosowany przez WHO nie pozwala ustalić, czy śmiertelność jest spowodowana toksycznością leku (w takim przypadku można oczekiwać, że przyczyną śmierci była arytmia, objawy neuropsychiatryczne lub hipoglikemia), a nie śmierć z powodu Covid-19.

W rzeczywistości, brak zgromadzonych danych dotyczących bezpieczeństwa jest wręcz przerażający. Oto opis danych uzyskanych na temat pacjentów włączonych do Solidarity, jaki podano w czasopiśmie Science:

„Uczestnik musi podpisać formularz wyrażający zgodę, który jest skanowany i przesyłany do WHO drogą elektroniczną. Po tym, jak lekarz stwierdzi, które leki są dostępne w jego szpitalu, strona [internetowa] losowo dobierze pacjenta do jednego z dostępnych leków lub do lokalnej standardowej opieki dla chorych na COVID-19.”

„Po tym nie są już wymagane żadne pomiary ani dokumentacja”, mówi Ana Maria Henao Restrepo, oficer medyczny w Programie ratunkowym WHO. Lekarze zarejestrują dzień, w którym pacjent opuścił szpital lub zmarł, czas pobytu w szpitalu oraz to, czy pacjent wymagał tlenu lub wentylacji. “To wszystko.” – WHO launches global megatrial of the four most promising coronavirus treatments, 22 marzec 2020

Raport WHO ze spotkania na temat dozowania chlorochiny stwierdza:

„Chociaż przeważająca część opinii opowiada się w kierunku rozsądnego stosunku korzyści do ryzyka wobec interwencji, pojawił się pewien sceptycyzm co do tego, co uważano za „minimalistyczne gromadzenie danych dotyczących bezpieczeństwa” obecnie zawarte w protokole.” – Informal consultation on the dose of chloroquine and hydroxychloroquine for the SOLIDARITY Clinical Trial – 8 April 2020

Protokół dla wysokich dawek stosowany w tych eksperymentach nie ma medycznego uzasadnienia. Projekt eksperymentu, z ograniczonym zbiorem danych dotyczących bezpieczeństwa, utrudnia lub uniemożliwia zidentyfikowanie toksycznych efektów wywołanych przez lek w porównaniu ze standardowym badaniem klinicznym leku. To jest całkowicie nieetyczne.

Nadmierne dawkowanie uniemożliwia ocenę korzyści terapeutycznych HCQ. Ponadto, ponieważ w ramach tego eksperymentu bierze udział ponad 400 placówek i stosunkowo mało osób w każdej z nich, nieoczekiwanie wysokie trendy umieralności prawdopodobnie zostaną pominięte w poszczególnych placówkach biorących w tym udział.

Ponadto, podawanie leku wyłącznie pacjentom hospitalizowanym oznacza, że minął moment, w którym można  by oczekiwać największej korzyści HCQ, na początku choroby, gdy miana wirusa wzrastają.

Grupa dr Didiera Raoulta opublikowała niedawno informacje o głównych różnicach w leczeniu i wynikach, jakie pacjenci otrzymują po umieszczeniu ich w badaniach o „dużych zbiorach danych” w porównaniu z indywidualną opieką osób chorujących na Covid-19.

Gdy kończyłam ten artykuł, amerykańska Agencja ds. Żywności Leków [FDA] ogłosiła, że ​​wycofuje swoje upoważnienie na stosowanie hydroksychlorochiny w przypadku Covid-19, ponieważ „znane i potencjalne korzyści” nie przewyższają już ryzyka leku. FDA cytowała dane z eksperymentu Recovery w swoim ogłoszeniu.

Podsumowując:

1. W eksperymencie brytyjskim Recovery oraz w eksperymencie Solidarity, hydroksychlorochinę [HCQ] stosuje się w nieterapeutycznej, toksycznej i potencjalnie śmiertelnej dawce.
2. Ponadto w eksperymentach medycznych, hydroksychlorochinę [HCQ] podaje się zbyt późno w odniesieniu do etapów przebiegu choroby, aby móc określić jej znaczenie w stosunku do SARS-CoV-2.
3. Gromadzenie ograniczonych danych dotyczących bezpieczeństwa w eksperymentach Solidarity służy ochronie badaczy i sponsorów eksperymentu przed ujawnieniem spodziewanych skutków ubocznych leku, w tym śmierci.
4. Wygląda na to, że WHO próbowała ukryć informacje o dawkach hydroksychlorochiny używanych w eksperymencie Solidarity. Na szczęście informacje można znaleźć w rejestrach krajowych eksperymentów.
5. Wnioski, które należy wyciągnąć, są przerażające:
a) WHO i inne krajowe agencje zdrowia, uniwersytety i organizacje charytatywne przeprowadziły duże eksperymenty medyczne, które zostały zaprojektowane tak, aby hydroksychlorochina nie przyniosła korzyści w leczeniu Covid-19, być może z korzyścią dla znacznie droższych konkurentów i szczepionek w opracowaniu. Eksperymenty były mocno wspierane przez sponsorów badań klinicznych Solidarity i Recovery oraz sponsorów WHO.
b) Postępując w ten sposób, instytucje i organizacje charytatywne de facto spiskowały w celu zwiększenia liczby zgonów w tych eksperymentach.
c) Postępując w ten sposób, spiskowali w celu pozbawienia miliardów ludzi możliwości skorzystania z bezpiecznego i niedrogiego leku, o ile jest on właściwie stosowany, podczas poważnej pandemii. Może to przyczynić się do przedłużenia pandemii, ogromnych strat ekonomicznych i zwiększenia liczby zachorowań i zgonów.

Źródło: WHO “Solidarity” and UK “Recovery” Clinical Trials of Hydroxychloroquine using Potentially Fatal Doses
https://www.ageofautism.com/2020/06/who-solidarity-and-uk-recovery-clinical-trials-of-hydroxychloroquine-using-potentially-fatal-doses.html