Jak powstała fałszywa narracja o hydroksychlorochinie – dr Meryl Nass

Poniżej, dr Meryl Nass dokonuje przeglądu długiej listy praktyk korupcyjnych, które podważają rzetelność nauk medycznych i praktyki medycznej podczas obecnego kryzysu medycznego. Kryzys wywołany koronawirusem został znacznie pogorszony przez interesariuszy, którzy uniemożliwiają lekarzom przepisywanie swoim pacjentom istniejących, bezpiecznych i skutecznych leków, ponieważ interesariusze inwestują w uzyskiwanie przewidywanych przyszłych zysków z nieopracowanych jeszcze szczepionek i specjalnie opracowanych „środków zaradczych” przeciwko COVID-19.

Interesariusze, którzy mają wpływ i wydają wytyczne dotyczące praktyki medycznej, obejmują urzędników zajmujących się zdrowiem publicznym, światowe instytucje zdrowia publicznego, rządowe komitety doradcze oraz osoby prowadzące badania kliniczne, które projektują badania w celu uzyskania komercyjnie korzystnych wyników. Redaktorzy prestiżowych, znaczących czasopism medycznych przyczyniają się do upadku moralnego medycyny, publikując nieprawdziwe raporty z eksperymentów medycznych, które miały na celu spowodowanie przewidywalnych zgonów. W poniższym artykule  dr Nass skupia się na eksperymentach medycznych, w których pacjenci byli celowo poddawani leczeniu z zastosowaniem toksycznej dawki hydroksychlorochiny. [Dr. Nass jest wieloletnim członkiem Rady Dyrektorów AHRP]. Ci kolaboranci zaangażowali się w zorganizowaną inicjatywę, aby uniemożliwić lekarzom stosowanie istniejącego, nieopatentowanego, taniego i dostępnego leku, którego korzyści terapeutyczne są potwierdzone przez tysiące klinicystów.

* Problem z hydroksychlorochiną, lekiem z 70-letnią historią bezpieczeństwa, polega na tym, że nie można osiągnąć zysku z tego taniego, nieopatentowanego leku!

Dr Meryl Nass

Dr Meryl Nass

 

Godne uwagi jest to, że seria wydarzeń, które miały miejsce w ciągu ostatnich 3 miesięcy, zaowocowała ujednoliconym przesłaniem na temat hydroksychlorochiny i zaowocowała podobną polityką dotyczącą tego leku w USA, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii i Europie Zachodniej. Przesłanie jest takie, że generyczna, niedroga hydroksychlorochina jest niebezpieczna i nie powinna być stosowana do leczenia potencjalnie śmiertelnej choroby jaką jest Covid-19, na którą nie ma (innych) sprawdzonych metod leczenia.

* Hydroksychlorochina była bezpiecznie stosowana przez 65 lat u milionów pacjentów. Tak więc przekaz został zmodyfikowany w taki sposób, by przedstawić, że ​​lek jest bezpieczny do innych zastosowań, ale niebezpieczny, gdy jest używany w przypadku Covid-19. To nie ma sensu, ale wydaje się, że zadziałało.

Czy te działania były starannie zaplanowane? Ty zdecydujesz.

Czy te wydarzenia zostały zaplanowane po to, aby utrzymać pandemię w toku? Sprzedawać drogie leki i szczepionki po to, by zniewolić ludność? Czy te działania mogą skutkować przedłużającymi się trudnościami gospodarczymi i społecznymi, ostatecznie przekazując bogactwo z klasy średniej do klasy wyższej? Czy te wydarzenia są dowodem konspiracji?

Jak powstała fałszywa narracja o hydroksychlorochinie

 

Oto lista tego, co się wydarzyło, bez szczególnej kolejności. Proszę o dodanie do tej listy odpowiednich faktów, jeśli wiesz, że istnieją takie, które powinnam uwzględnić. To będzie żywy dokument. Napisałam to tak, jakby to była lista rzeczy do zrobienia przez tych, którzy pociągają za sznurki. Pozycje na liście zostały już wykonane. Można się zastanawiać, co jeszcze może znajdować się na ich liście, a jeszcze nie zostało wykonane, w związku z tą pandemią.

1. Powstrzymujesz lekarzy przed stosowaniem leku w sposób, w jaki jest on najbardziej skuteczny (u pacjentów ambulatoryjnych na początku choroby). Zabraniasz używania poza sytuacjami, których nie możesz kontrolować.

Sytuacje, w których nie wykazano korzyści, obejmowały 3 duże, losowe, wieloośrodkowe eksperymenty medyczne (Recovery, Solidarity i REMAP-Covid), które, jak się powszechnie uważa, dostarczają najbardziej wiarygodnych dowodów. Jednak w każdym z nich stosowano nadmierne dawki, o których wiadomo, że są toksyczne; zobacz moje poprzednie artykuły tutaj i poniżej.

Potencjalnie śmiertelne dawki hydroksychlorochiny podczas badań, „Solidarity” WHO i brytyjskiego „Recovery” – dr Meryl Nass

2. Uniemożliwiasz lub ograniczasz stosowanie leku w warunkach ambulatoryjnych, kontrolując podawanie leku, stosując różne metody w różnych krajach i stanach. W stanie Nowy Jork, z powodu zarządzenia gubernatora, hydroksychlorochinę można było przepisać tylko pacjentom hospitalizowanym. Francja wydała szereg różnych przepisów ograniczających przepisywanie tego leku przez lekarzy. Francja zmieniła również status leku z dostępnego bez recepty na lek na receptę.

3. Wyolbrzymiacie zagrożenie stwarzane przez lek, podkreślając skutki uboczne, których występowanie jest bardzo rzadkie, gdy lek jest stosowany prawidłowo. Upewnij się, że wszyscy słyszeli o człowieku, który zmarł po spożyciu hydroksychlorochiny w postaci środka do czyszczenia akwariów.

4. Ograniczasz badania kliniczne do grupy pacjentów hospitalizowanych, zamiast testować lek w warunkach ambulatoryjnych, na wczesnym etapie choroby, kiedy przewiduje się, że będzie najbardziej skuteczny.

5. Projektujesz eksperymenty medyczne tak, aby podawać zbyt dużą dawkę leku, zapewniając, że lek wyrządzi krzywdę niektórym pacjentom, wystarczającą do zamaskowania wszelkich możliwych korzystnych skutków. Dbasz o to, aby w dziesiątkach badań w dziesiątkach krajów na całym świecie stosowano te niebezpieczne dawki.

6, Projektujesz eksperymenty medyczne tak, aby nie uzyskać prawie żadnych danych dotyczących bezpieczeństwa, więc każda przyczyna zgonu spowodowana toksycznością leku będzie przypisana chorobie, a nie lekowi.

7. Wydajesz zasady stosowania leku na podstawie wyników nieetycznego badania Recovery, w czasie którego przedawkowywano lek.

8. W najbardziej poczytnym czasopiśmie medycznym na świecie, The Lancet, publikujesz badanie obserwacyjne z ogromnej światowej bazy danych, które mówi, że stosowanie leków zawierających chlorochinę spowodowało znaczny wzrost śmiertelności. Upewnij się, że wszystkie główne środki masowego przekazu donoszą o tym wyniku. Następnie 3 kraje europejskie ogłaszają, że nie pozwolą lekarzom na przepisywanie tego leku. Koncern Sanofi ogłasza, że ​​nie będzie już dostarczać leku do stosowania w walce z Covid i wstrzyma własne eksperymenty medyczne, oparte na sfabrykowanych badaniach.

Inicjatywa na rzecz Godnych Zaufania Wiadomości [Trusted News Initiative] ogłasza plany zwalczania szkodliwych dezinformacji związanych z koronawirusem.

9. Nawet po tym, jak setki ludzi zrezygnowały z tego badania obserwacyjnego z powodu łatwych do zidentyfikowania wymysłów – które, jak napisał dr James Todaro, było „badaniem z powietrza” – The Lancet trzymał je pewnie przez dwa tygodnie, dążąc do zaciemniania poglądu na jego temat, aż ostatecznie 3 z 4 współautorów (ale nie czasopismo) wycofało badanie [Surgisphere]. Upewnij się, że niewiele środków masowego przekazu donosi, iż dane zostały sfabrykowane, a „badanie” jest oszustwem. Pozwalasz ludziom uwierzyć w oryginalną historię: hydroksychlorochina rutynowo zabija.

Czy wycofanie artykułów przez czasopisma naukowe The Lancet i NEJM nastąpiłoby, gdyby nie COVID-19 i chlorochina? – Leonid Schneider

10. Upewniasz się, że instytucje federalne, takie jak FDA i CDC, przestrzegają twoich pożądanych zasad. Na przykład FDA zaleciła stosowanie tego leku tylko wobec pacjentów hospitalizowanych (zbyt późno) lub w eksperymentach medycznych (które są ograniczone, trudne do zarejestrowania lub stosuje się nadmierne dawki). Od połowy czerwca FDA zaleca teraz pacjentom i lekarzom stosowanie leku wyłącznie w eksperymentach medycznych!

Inny przykład: FDA, która wysuwa bezpodstawne i nieprawdziwe twierdzenia, takie jak: „Pacjenci hospitalizowani prawdopodobnie mieli większe szanse na odniesienie korzyści (w porównaniu z pacjentami ambulatoryjnymi z łagodną chorobą)” i twierdzą, że leki zawierające chlorochinę mają powolny początek działania. Gdyby to była prawda, nie byłyby one stosowane przy ostrych atakach malarii lub u krytycznie chorych pacjentów z Covid. (Przykład z życia wzięty: kiedyś zaaplikowałam sobie chlorochinę na ostry atak malarii P. vivax i zadziała bardzo szybko.) Nie udzielając żadnych innych porad dotyczących leczenia, CDC kieruje lekarzy do wytycznych NIH, omówionych poniżej.

11. Upewnij się, że unikasz finansowania/zachęcania do badań klinicznych, w których badane są kombinacje leków, takie jak hydroksychlorochina z cynkiem, azytromycyną lub z obydwoma, chociaż istnieje wiele dowodów klinicznych, że takie połączenia zapewniają skumulowane korzyści pacjentom.

Hydroksychlorochina – czy działa na koronawirusa? – Dr Vladimir Zelenko

12. Instytucje federalne w USA i ONZ wysuwają nieprawdziwe, nielogiczne twierdzenia w oparciu o modele, a nie rzeczywiste dane z badań. Na przykład, według oświadczenia FDA wydanego w dniu 15 czerwca, dawka wymagana do leczenia Covid jest tak wysoka, że ​​aż toksyczna, po tym jak badania Recovery i Solidarity zostały zdemaskowane z powodu toksycznych dawek. To naukowe pustosłowie daje pewną ochronę prawną przed eksperymentami medycznymi, w których podano zbyt dużą dawkę pacjentom.

Według Denise Hinton, głównego naukowca FDA lub niezdarnego pisarza z FDA:

„Przy założeniu, że nagromadzenie komórek w ciele jest podobne do nagromadzenia opartego na zasadach biologicznych w warunkach laboratoryjnych, obliczonych stężeń w płucach, które wynikałyby z zasad dawkowania sugerowanych przez EUA [Autoryzacja użycia w sytuacjach awaryjnych], są znacznie niższe niż wartości EC50/EC90 w warunkach laboratoryjnych, działanie przeciwwirusowe wobec SARS-CoV-2 jest prawdopodobnie nieosiągalne przy zasadach dawkowania zalecanych w przypadku EUA. Znaczne zwiększenie dawkowania, które byłoby potrzebne do zwiększenia prawdopodobieństwa działania przeciwwirusowego, byłoby nie do zaakceptowania ze względu na obawy dotyczące toksyczności.”

13. Z raportu Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że potrzebne są dawki toksyczne. To oczywiście bzdury, ponieważ

a) Naukowcy CDC wykazali silne działanie wobec SARS-1 w bezpiecznie osiągalnych stężeniach,
b) lek w normalnych dawkach jest testowany w ponad 30 różnych stanach chorobowych (patrz Clinicaltrials. gov) i
c) raporty z wielu różnych krajów mówią, że lek ten jest skuteczny w stosunku do Covid-19 w normalnych dawkach, podczas gdy w Brazylii zatrzymano zespół stosujący chlorochinę w wysokich dawkach, a 11 kwietnia opublikowano przeddruk badania, po stwierdzeniu, że toksyczne skutki spowodowały komorowe zaburzenia rytmu i zgony.

* Toksyczność odnotowano już po 3 dniach leczenia, podczas którego podano 3,6 grama chlorochiny. Jednak badania Solidarity (3,2 grama hydroksychlorochiny w 3 dni), Recovery (3,6 grama hydroksychlorochiny w 3 dni) i REMAP-Covid (3,6 grama hydroksychlorochiny w 3 dni) nadal przesadzały z dawkowaniem aż do czerwca, pomimo dowodów w Brazylii na zgony spowodowane przedawkowaniem.
* Znamienne jest, że redaktor JAMA Gordon Rubenfeld tak napisał o badaniu brazylijskim: „Jeśli przepisujesz HCQ po opublikowaniu wyników JAMA, zrób sobie i swojemu adwokatowi przysługę. Poświadcz w swojej dokumentacji medycznej, że poinformowałeś pacjenta o potencjalnym ryzyku związanym z HCQ, w tym o nagłym zgonie i jego korzyściach (???). ”

14. Tworzysz komitet ds. wytycznych w leczeniu Covid w Narodowym Instytucie Zdrowia [NIH] mający wydawać rekomendacje, w którym 16 członków ma lub miało powiązania finansowe z Gilead, producentem Remdesivir. Członkowie zostali wyznaczeni przez współprzewodniczących. Dwóch z trzech współprzewodniczących jest powiązanych finansowo z Gilead. Dziwisz się, że ich wytyczne nie zalecają szczególnie stosowania hydroksychlorochiny działając na korzyść Remdesivir, i że uważają to za nowy „standard opieki”?

15. Ostrzegasz lekarzy, aby nie przepisywali hydroksychlorochiny, jeśli przepisywanie jej jest nawet dozwolone w ich jurysdykcji, ponieważ przepisywanie jej poza „standardem opieki” może skutkować pozwami sądowymi w związku z niewłaściwymi praktykami. Następnie mówisz im (poprzez FDA), że muszą monitorować różne parametry laboratoryjne i EKG podczas stosowania leku, chociaż nigdy wcześniej tego nie zalecano, co bardzo utrudnia stosowanie leku u pacjentów leczonych ambulatoryjnie. Musisz wydać podobne ostrzeżenia do Europejskiej Agencji Leków.

16. Udaje Ci się kontrolować przebieg większości badań na całym świecie, projektując zarządzane przez Światową Organizację Zdrowia badania Solidarity, które są obecnie prowadzone w 35 krajach. Światowa Organizacja Zdrowia dwukrotnie wstrzymała eksperymenty medyczne oparte na hydroksychlorochinie na całym świecie.

Po raz pierwszy, 25 maja, Światowa Organizacja Zdrowia  stwierdziła, że ​​jest to odpowiedź na (nieuczciwe) badanie The Lancet.

Po raz drugi, 17 czerwca, Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że ​​zatrzymanie było odpowiedzią na wyniki badania Recovery.

W badaniu Recovery zastosowano wysoce toksyczne dawki hydroksychlorochiny u ponad 1.500 pacjentów, z których 396 zmarło.

Zatrzymujesz badanie, zanim komitet monitorujący bezpieczeństwo danych przejrzy twoje dane, co jest mało prawdopodobne, że będą zgodne z protokołem z badania. Badanie Światowej Organizacji Zdrowia  w ponad 400 szpitalach wykazało, że podano pacjentom zbyt dużą dawkę, tj. 2,0 g hydroksychlorochiny w ciągu pierwszych 24 godzin.

Badanie Światowej Organizacji Zdrowia w ponad 400 szpitalach nie przyniosło przydatnych wyników, ponieważ również wtedy podano pacjentom zbyt dużą dawkę hydroksychlorochiny. Badanie przerwano kilka dni po ujawnieniu toksycznych dawek.

17. Światowa Organizacja Zdrowia wywiera presję na rządy, aby powstrzymały lekarzy przepisujących hydroksychlorochinę.

18. Światowa Organizacja Zdrowia wywiera presję na stowarzyszenia zawodowe, aby powstrzymały lekarzy przepisujących hydroksychlorochinę.

19. Upewnij się, że najczęściej odwiedzana encyklopedia medyczna UptoDate zawiera niewłaściwe porady dla lekarzy, zalecając im ograniczenie hydroksychlorochiny tylko wobec pacjentów biorących udział w eksperymentach medycznych, powołując się na powyższe źródła informacji.

 

Dr Anthony Fauci

Dr Anthony Fauci

 

 

20. Szef grupy zadaniowej ds. koronawirusa, dr Anthony Fauci, twierdzi, że lek nie może być stosowany w przypadku braku mocnych dowodów… podczas gdy on nalegał na coś zupełnie innego w momencie wybuchu koronawirusa MERS kilka lat temu, kiedy polecił stosowanie niesprawdzonej kombinacji leków… opracowanej w tym celu przez jego agencję.

I chociaż narzekał na brak dowodów, odmawiał finasowania badań nad hydroksychlorochiną. I zmieniał kryteria w badaniu Remdesivir, nie raz, ale dwa, aby Remdesivir wykazywał choć niewielką korzyść, ale żadnej śmiertelności. I nie zapominaj, że dr Fauci był podekscytowany by zasponsorować badania nad szczepionką na Covid u ludzi, zanim pojawiły się jakiekolwiek dane z badań na zwierzętach. To tyle, jeśli chodzi o wymaganie wysokiej jakości dowodów, zanim zaryzykujesz stosowanie leków i szczepionek u ludzi!

21. Przekonujesz opinię publiczną, że kryzys będzie długotrwały. Masz w swojej drużynie drugiego najbogatszego człowieka na świecie i największego fundatora Światowej Organizacji Zdrowia, Billa Gatesa, powtarzaj środkom masowego przekazu, że nie możemy wrócić do normalności, dopóki nie pojawi się szczepionka. (Fundacja Billa Gatesa pomogła zaprojektować eksperymenty medyczne Światowej Organizacji Zdrowia, a Gates chętnie inwestuje w leki i szczepionki.)

Jak Bill Gates zmonopolizował globalne zdrowie
Plan Billa Gatesa na zaszczepienie całego świata

Bill Gates

Bill Gates

 

 

21. Masz do dyspozycji Centrum Kontroli Prewencji Chorób [CDC] (z pomocą FDA) uniemożliwiające zakup testów na koronawirusa z Niemiec, Chin, od Światowej Organizacji Zdrowia itp., i nie możesz samodzielnie wyprodukować ważnego zestawu testowego. W rezultacie w styczniu i lutym nie można było wiarygodnie zidentyfikować przypadków w USA, a przez kilka kolejnych miesięcy niewystarczające i zawodne zestawy testowe uniemożliwiały śledzenie epidemii i zatrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa.

Testy PCR na COVID-19 z naukowego punktu widzenia są pozbawione sensu – Torsten Engelbrecht i Konstantin Demeter

22. Zaufałeś rzecznikom medycznym, którzy okłamują opinię publiczną na temat dotkliwości pandemii, więc nie podjęto środków ostrożności, gdy mogły one być bardziej skuteczne i krótkotrwałe. Kongres był wielokrotnie informowany o pandemii w styczniu i lutym, co przeraziło kilku członków Kongresu na tyle, że sprzedali duże ilości akcji, ryzykując opłatami za wykorzystanie informacji poufnych. Senator Burr jest jednym z nich, obecnie badanym w sprawie sprzedaży dużych ilości akcji w dniu 13 lutego.

Jednak dr Fauci powiedział USA Today w dniu 17 lutego, że Amerykanie powinni bardziej martwić się grypą niż koronawirusem, którego niebezpieczeństwo było „tylko znikome”. Następnie 28 lutego dr. Fauci i Robert Redfield (dyrektor CDC) napisali w New England Journal:

„… Ogólne konsekwencje kliniczne Covid-19 mogą ostatecznie być bardziej zbliżone do ciężkiej grypy sezonowej (która ma śmiertelność około 0,1%) lub pandemii grypy (podobnej do tych w 1957 i 1968) niż do choroby podobnej do SARS lub MERS, u których śmiertelność wynosiła odpowiednio 9–10% i 36%.”

Wskaźnik ciężkości pandemii
Dr Scott Jensen o statystykach śmiertelności COVID-19

Prof. dr hab. med. Didier Raoult

Prof. dr hab. med. Didier Raoult

 

23. Niszczysz reputację szanowanych lekarzy, którzy stoją ci na drodze. Profesor Didier Raoult i jego zespół w Marsylii zastosowali hydroksychlorochinę u ponad 4.000 pacjentów, zgłaszając śmiertelność na poziomie około 0,8%. (Śmiertelność pacjentów otrzymujących hydroksychlorochinę w badaniu Recovery wyniosła 25,7%.) Dr Raoult jest bardzo znany z odkrycia ponad 100 różnych mikroorganizmów i wynalezienia długo poszukiwanej przyczyny choroby Whipple’a. Mając taką reputację, dr Raoult najwyraźniej myślał, że może leczyć pacjentów według własnego uznania, co zrobił, pod wielką presją. Dr Didier Raoult pojawił się w artykule magazynu New York Times, ze zdjęciem na okładce, 12 maja 2020 r. Po opisaniu jego osiągnięć, The Times bardzo nieprzychylnie omówił jego osobowość, tworząc szczegółowy paszkwil. Obecnie jest uważany za niewiarygodnego dziwaka w USA.

24. Masz platformy mediów społecznościowych blokujące treści, które nie zgadzają się z pożądaną narracją. Jak powiedziała dyrektor generalny YouTube i była żona założyciela Google, Sergeya Brina, Susan Wojcicki:

„YouTube zablokuje wszelkie treści zawierające porady medyczne, które są sprzeczne z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczącymi koronawirusa. Wszystko, co będzie sprzeczne z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, stanowić będzie naruszenie naszych zasad.”

25. Kiedy twoje eksperymenty medyczne są krytykowane za stosowanie zbyt dużych dawek na pacjentach, masz współpracujących z Oksfordem, wspieranych przez Wellcome Trust naukowców z Mahidol University, którzy publikują artykuły (przegląd literatury z modelowaniem i badanie modelowe, czyli założenia oparte na założeniach), które rzekomo pokazują, że zastosowane dawki nie były toksyczne. Opracowujesz nową metodę pomiaru hydroksychlorochiny u kilku pacjentów podczas badania Recovery, którzy nie zostali zarażeni. Są jednak 2 problemy, o których zapomniałeś w tym podejściu:

* Dane brazylijskie, w tym 16 zgonów, obszerne informacje kliniczne i udokumentowane komorowe zaburzenia rytmu, są znacznie bardziej wartościowe niż teoretyczne modele tego, co może się dziać w organizmie.
* Albo lek jest zbyt toksyczny, aby go stosować w przypadku choroby zagrażającej życiu, albo nawet bardzo wysokie dawki są bezpieczne.
* Nie możesz mieć obu wersji.

Oxford jest instytucją prowadzącą badanie Recovery oraz wynalazła szczepionkę na Covid, która ma już 400 milionów zamówionych dawek. Wellcome Trust sfinansowała badanie Recovery.

26. Zmieniasz pierwotne punktu końcowe swojego badania po jego rozpoczęciu, aby zapobiec wykryciu zgonów spowodowanych przez leki (badanie Recovery) lub sprawić, by Twój lek wyglądał na skuteczny (badanie NIAID Remdesivir).

27. Powstrzymujesz producentów przed dostarczaniem leku. Wkrótce po ukazaniu się nieprawdziwego artykułu w The Lancet, koncern Sanofi ogłosił, że nie będzie już dostarczał leku do stosowania przeciw Covid i wstrzyma dwa eksperymenty medyczne oparte na hydroksychlorochinie. Oczekiwano, że w jednym z odwołanych badań zostanie przebadanych 210 pacjentów leczonych ambulatoryjnie we wczesnym stadium choroby. Badanie pozostaje zawieszone, w trakcie pisania tego artykułu, podczas gry artykuł w czasopiśmie The Lancet został wycofany 13 dni po publikacji.

28. Na pewno nie chcesz testować leczenia hydroksychlorochiną we wczesnym stadium choroby, ponieważ może to przynieść doskonały efekt.

 

Źródło: https://ahrp.org/how-a-false-hydroxychloroquine-narrative-was-created/