Inicjatywa na rzecz Godnych Zaufania Wiadomości [Trusted News Initiative]

 

AFP dołącza do Inicjatywy na rzecz Godnych Zaufania Wiadomości [Trusted News Initiative] mającej na celu zwalczanie szkodliwych dezinformacji związanych z koronawirusem

Współpraca branżowa głównych organizacji prasowych i technologicznych została podjęta w celu szybkiej identyfikacji i powstrzymania rozprzestrzeniania się szkodliwych dezinformacji związanych z koronawirusem.

Inicjatywa na rzecz Godnych Zaufania Wiadomości [Trusted News Initiative – TNI] została utworzona w ubiegłym roku w celu ochrony odbiorców i użytkowników przed dezinformacją, szczególnie w chwilach zagrożenia, takich jak wybory. Inicjatywa na rzecz Godnych Zaufania Wiadomości [TNI] uzupełnia istniejące programy partnerów.

Teraz partnerstwo rozszerzy swoje działania pracując nad identyfikacją fałszywych i potencjalnie szkodliwych informacji o koronawirusie, wprowadzając wspólny system ostrzegania.

W dniu dzisiejszym (piątek, 27 marca) partnerzy będą mogli ostrzegać się przed dezinformacją na temat koronawirusa, aby umożliwić szybkie przeglądanie treści przez platformy, a wydawcy zapewniają, że nieświadomie nie będą publikować dezinformacji.

Alerty będą także oznaczać treści, które podważają zaufanie do partnerskich dostawców informacji, identyfikując treści oszustów, które rzekomo pochodzą z zaufanych marek lub źródeł.

 

Partnerami w ramach Inicjatywy na rzecz Godnych Zaufania Wiadomości [Trusted News Initiative] są: BBC, Facebook, Google/YouTube, Twitter, Microsoft, AFP, Reuters, European Broadcasting Union (EBU), Financial Times, The Wall Street Journal, The Hindu, CBC / Radio-Canada, First Draft, Reuters Institute for Study of Journalism.

Tony Hall, dyrektor generalny BBC, mówi:

BBC i wszyscy nasi partnerzy mają duże poczucie odpowiedzialności za udzielanie wszystkim najlepszych, najdokładniejszych informacji, jakie tylko możemy w czasie kryzysu. Bardzo ważne jest, abyśmy wszyscy mieli dostęp do faktów, abyśmy mogli chronić siebie, naszych przyjaciół i rodziny.

To trudne czasy dla każdego z nas. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, współpracując, aby powstrzymać dezinformację na temat koronawirusa.”

Źródło: AFP joins Trusted News Initiative plans to tackle harmful Coronavirus disinformation

 

Inicjatywa na rzecz Godnych Zaufania Wiadomości [TNI] ogłasza plany zwalczania szkodliwych dezinformacji związanych z koronawirusem

Latem ubiegłego roku BBC zwołało szczyt Trusted News Summit, w którym wzięli udział wyżsi rangą przedstawiciele największych światowych firm technologicznych i wydawnictw.

Na szczycie postanowiono, w stosownych przypadkach, pracować wspólnie, aby uzgodnić wspólne działania dotyczące różnych inicjatyw. Inicjatywy obejmują:

  • System wczesnego ostrzegania: stworzenie systemu, dzięki któremu organizacje mogą szybko się wzajemnie ostrzegać, gdy odkryją dezinformację, która zagraża życiu ludzkiemu lub zakłóca demokrację podczas wyborów. Nacisk zostanie położony na szybkie i zbiorowe działanie w celu podważenia dezinformacji, zanim będzie ona w stanie się utrzymać
  • Edukacja medialna: wspólna internetowa kampania dotycząca edukacji medialnej, mająca na celu wspieranie i promowanie przekazów edukacyjnych
  • Informacje dla wyborców: współpraca w zakresie informacji obywatelskich dotyczących wyborów, dlatego istnieje wspólny sposób wyjaśnienia, jak i gdzie głosować
  • Wspólne uczenie się: szczególnie podczas ważnych wyborów

Źródło: Trusted News Initiative announces plans to tackle harmful Coronavirus disinformation

 

Zobacz na: Jak Bill Gates zmonopolizował globalne zdrowie
Tak wygląda sterowanie umysłami… w imię demokracji
Jak wymóżdżać – krótki kurs propagandy – Rafał Brzeski
Propaganda: Eward Bernays i Harold Lasswell
Współpraca koncernów farmaceutycznych z instytucjami zdrowia publicznego – Bernadette Pajer
Jak pisać o szczepionkach – poradnik dla dziennikarzy i felietonistów – Jefferey Jaxen

Wywiad z Informatorem z Google

 

 

Wojna, której nie widać – napisy PL