Współpraca koncernów farmaceutycznych z instytucjami zdrowia publicznego  – Bernadette Pajer

Współpraca koncernów farmaceutycznych z instytucjami zdrowia publicznego

Współpraca koncernów farmaceutycznych z instytucjami zdrowia publicznego - Bernadette Pajer

Bernadette Pajer

 

Fragment pochodzi z tego zapisu obrad Rady ds. Zdrowia stanu Washington:

https://www.tvw.org/watch/?clientID=9375922947&eventID=2018081007&eventID=2018081007&startStreamAt=3254&stopStreamAt=3978&autoStartStream=true

Bernadette Pajer z Informed Choice Washington [organizacji działającej na rzecz świadomego wyboru w sprawie decyzji medycznych] skrytykowała Radę ds. Zdrowia  stanu Washington za współudział w planie branży szczepionkowej, której celem jest zmuszenie do szczepienia każdego mężczyznę, kobietę i dziecko na tej planecie.

My, rodzice i lekarze, profesjonaliści z Informed Choice [Świadomy Wybór] Washington staramy się przybliżyć najnowsze badania naukowe na temat szczepionek i odkrycia na temat ludzkiego układu odpornościowego, różnym publicznym agencjom stanu Waszyngton. Zwłaszcza Departamentowi Zdrowia. Dzięki temu, mamy nadzieję na szczerą dyskusję, która doprowadzi do zmian, które uporządkują politykę szczepień ze znanymi ograniczeniami szczepień i ryzykiem, oraz nieoczekiwanymi konsekwencjami, aby chronić pojedyncze osoby i społeczność.

Zamiast tego, odkryliśmy sieć powiązań pomiędzy koncernami farmaceutycznymi i rządem, tak złożoną i tak obficie finansowanych, że formują one strukturę, tak zaciśniętą, złożoną z dosłownie tysięcy grup, które współpracują ze sobą, tylko w jednym celu. W celu zwiększenia liczby przyjmowanych szczepień.

W tej sieci powiązań są również osoby zajmujące się zdrowiem publicznym w Departamencie Zdrowia. Od roku 1999, AIM, czyli Association of Immunization Managers [Stowarzyszenie Kierowników Szczepień], blisko współpracowało z przemysłem farmaceutycznym.

W 2002 roku powstała notatka służbowa AIM o polityce udostępniania informacji, pomiędzy Stanowym Departamentem Zdrowia, a reprezentantami firm farmaceutycznych i lobbystów.  Zgodnie z tą notatką, w każdym stanie i na każdym terytorium USA, cytuję:

“Departament Zdrowia ulokuje i umożliwi udostępnianie informacji pomiędzy ich programami i firmami farmaceutycznymi.”

Takie udostępnianie może odbywać się przez pojedyncze spotkania, edukacyjne seminaria/wykłady lub komunikację elektroniczną przez telefon i email. Będą współpracować przy projektach, recenzować komunikację pomiędzy sobą oraz odbywać coroczne spotkania i większość zostanie opłacona przez firmy farmaceutyczne.

My, ogół społeczeństwa, zaniepokojeni rodzice, jesteśmy ograniczeni do publicznego oświadczenia trwającego od trzech do pięciu minut. Firmy farmaceutyczne mają dostęp do informacji Departamentu Zdrowia. Mają możliwości w postaci spotkań, wykładów i rozmów telefonicznych.

Składamy wiele stron najnowszych, recenzowanych danych naukowych, które ukazują, że komunikaty na stronach Departamentu Zdrowia oraz materiały, które rozpowszechniają  wymagają natychmiastowej edycji i aktualizacji, aby zapewnić społeczeństwu bezpieczeństwo, niezależnie od ich wyboru co do szczepień.

Jesteśmy ignorowani. Jest nawet gorzej. Nasze wysiłki, aby zwiększyć bezpieczeństwo, aby chronić wolność podejmowania medycznych decyzji, a ludzie podejmowali naprawdę świadomy wybór w kwestiach medycznych, są odbierane z pogardą, z przewracaniem oczu przez pracowników Departamentu Zdrowia ds. szczepień, którzy są edukowani za pieniądze przemysłu farmaceutycznego.

Pokazaliśmy im podczas ostatniej czerwcowej konferencji, jak mogą prawnie lobbować i naciskać na swoje cele. Ich cele to eliminacja wszystkich pozamedycznych zwolnień/odroczeń od szczepień.

Podczas spotkania 19 lipca Komitetu Doradczego ds. Szczepień, został zaproszony dr Douglas J. Opel, aby zaprezentować temat obaw związanych ze szczepionkami oraz by dostarczyć porady osobom wykonującym  szczepienia, jak przekonać niechętnych do szczepień rodziców lub pacjentów, aby zostali zaszczepieni.

Jest to całkowicie nieetyczne i całkowicie nie do pomyślenia aby Departament Zdrowia wychodził poza swoje kompetencje związane ze szczepieniami i wtrącał się pomiędzy lekarzy i pacjentów.

Jest to nieetyczne i nie do pomyślenia aby Departament Zdrowia pouczał lekarzy jak przekonywać/urabiać i przymuszać pacjentów, zamiast zachęcać do zrozumienia indywidualnego ryzyka dla pacjenta i przekazywać informacje, których potrzebują, aby mogli podjąć w pełni świadomą medyczną decyzję.

Michelle Roberts jest dyrektorem ds. szczepień stanu Waszyngton. Obecnie jest również przewodniczącą AIM, czyli Association of Immunization Managers. [Stowarzyszenie Kierowników Szczepień]. Została jej przedstawiona lista osób orędujących na rzecz świadomej zgody i wolności do podejmowania medycznych decyzji. Ludzi takich, jak ja. W taki sposób, jakbyśmy byli ich wrogami.

Zostało jej powiedziane, cytuję:

“Mają do czynienia  ze starannie skoordynowanymi działaniami.”

Ludzie, jak ja, używają taktyk takich jak:

 “wzdychanie, odwiedzanie polityków i uczestniczenie w publicznych spotkaniach”, jak to.

Uznają to, jako taktykę, którą stosuję. Moje amerykańskie prawo, aby do was mówić. Michelle Roberts i każdy przewodniczący programu szczepień w każdym stanie ma misję, aby usunąć nasze prawo do wolnego wyboru medycznego, aby uciszyć rozmowy o realnym ryzyku i ograniczeniach szczepień. Robią to w pełnej współpracy, poparciem i edukacją zapewnianą ze strony firm Pfizer, Merck, GlaxoSmithKline, Sanofi, Dynavax, AstraZeneca i Seqirus, których przedstawiciele byli, wszyscy, na konferencji w czerwcu.

To musi się zakończyć. Prosimy cię, Sekretarzu John Wiesman o spotkanie, aby przedyskutować ten krytyczny problem.

Dziękuję.

Sekretarz John Wiesman

Prowadzący: Dziękuję, Pani Pajer.

 

Zobacz na: Korupcja medycyny opartej na dowodach – zabijanie dla zysku – dr Jason Fung
Badania bezpieczeństwa leków – od zaniedbania do oszustwa – John Braithwaite
Sterowanie społeczne – pośrednie i bezpośrednie – Józef Kossecki
Rozumienie pojęcia prawdy w różnych systemach sterowania społecznego – Józef Kossecki

Medyczny monopol – Eustace Mullins
Krzysztof Łanda – konflikt interesów, konferencja prasowa (15.02.2016)
Geneza szczepionki przeciw HPV, czyli kolejny przypadek korupcji w nauce – Gabriela Segura

 

Współpraca koncernów farmaceutycznych z instytucjami zdrowia publicznego – Bernadette Pajer – napisy PL

 

%d bloggers like this: