Dr Scott Jensen o statystykach śmiertelności COVID-19

 

Debata odnośnie statystyk zachorowalności na COVID-19

Debata odnośnie statystyk zachorowalności na COVID-19

 

Dr Ngozi Ezike o definicji zgonu z powodu COVID-19 – kowidowa metodologia
Bliższe spojrzenie na zgony z powodu COVID-19 w USA [Johns Hopkins]

Debata odnośnie statystyk zachorowalności na COVID-19


Laura Ingraham:
Moim następnym gościem będzie lekarz, senator stanu Minessota, który wyrażał zaniepokojenie ostatnimi wytycznymi CDC odnośnie protokołu klasyfikacyjnego ofiar COVID-19.  Przywitajmy doktora Scotta Jensena. Panie doktorze, pozwoli Pan że przytoczę fragment oficjalnego dokumentu CDC, mówiący o protokole klasyfikowania zgonów w następstwie infekcji COVID-19.

 

Statystyki śmiertelności COVID-19

 

Wprowadzono nowy kod ICD dla zgonów związanych z COVID-19 [USA, NCHS]

 

Wytyczne do klasyfikowania zgonów COVID-19
“W przypadkach, gdy jednoznaczna diagnoza w kierunku COVID-19 nie jest możliwa, lecz jest podejrzewane lub prawdopodobne (np. z powodu okoliczności do wystąpienia infekcji lub  prawdopodobieństwo takiego zakażenia jest istotne), akceptowalnym jest umieszczenie na certyfikacie zgonu informacji o COVID-19 jako “prawdopodobnej” lub “domniemanej” przyczynie zgonu”.

Panie doktorze, gdzie tu mamy problem?

Dr Scott Jensen: Cóż, bez owijania w bawełnę – to absurd. Dziś poświęciłem trochę czasu na przejrzenie instrukcji CDC odnośnie protokołowania zgonów, a szczególnie skupiłem się na części przeznaczonej dla lekarzy.

Instrukcja ta podkreśla znaczenie dokładności i swoistości w sporządzaniu takowego protokołu, a więc to, czego nas uczono. Określanie przyczyny zgonu i jej protokołowanie jest sprawą szalenie istotną. Te statystyki mają wpływ na planowanie administracji rządowej, na przyszłość kolejnych pokoleń, a pomysł, żeby pozwalać ludziom naciągać statystyki, pompować liczby, poważnym problemem, ponieważ oznaczałoby to całkowite załamanie zaufania obywateli do rządzących.

Zwłaszcza w obecnych warunkach, gdy obserwujemy działania polityków niekoniecznie mające podstawy w faktach czy nauce, zaufanie, i tak już niskie, obywateli do polityków może jeszcze bardziej ucierpieć.

Laura Ingraham: Doktorze, we wspomnianej instrukcji CDC odnośnie COVID-19, którą czytałam mamy również wzmiankę, że decyzje te pozostawia się ocenie lekarza sporządzającego protokół, który wedle uznania może umieścić w kolejnych rubrykach odnośnie czynników mających wpływ na stan pacjenta oraz ostateczną przyczynę zgonu. Przy czym autorzy ostatecznie uznają, iż decyzja jak wypełnić te rubryki leży w gestii lekarza. Stąd pytanie, dlaczego nie jest to poprawne podejście?

Dr Scott Jensen: Podam przykład grypy. Załóżmy, że mamy pacjenta, który zmarł w zeszłym miesiącu, typowe objawy – gorączka, kaszel, powiedzmy, że umiera 3 dni po diagnozie; przyjmijmy, że była to osoba starsza, bardziej podatna, załóżmy także, że mamy w danej społeczności epidemię grypy. Nie umieściłbym na certyfikacie zgonu grypy jako przyczyny zgonu i nigdy nie zasugerowano by mi tego.

W pierwszej rubryce umieściłbym zapewne ustanie oddechu, poniżej umieściłbym zapewne zapalenie płuc jako przyczynę, a jako czynniki mające wpływ podałbym rozedmę płuc lub zastoinową niewydolność serca. Ale nigdy nie wpisałbym grypy jako podstawowej przyczyny zgonu. A takie właśnie zachowanie jest oczekiwane od nas w tym przypadku (COVID-19).

Laura Ingraham: Doktor Anthony Fauci był dzisiaj pytany o protokół liczenia ofiar COVID-19,
a oto fragment jego wypowiedzi:


– Co powiedziałby Pan tym wszystkim osobom, które nie powołując się na żadne dowody twierdzą, że oficjalne liczby zgonów z powodu COVID-19 są zmanipulowane, są sztucznie zawyżane?

Dr Anthony Fauci o aktach zgonów covid-19

Dr Anthony Fauci: Pojawianie się różnych teorii spiskowych w tego typu okolicznościach, jak obecny poważny kryzys w służbie zdrowia, jest normalne. To nic więcej jak temat zastępczy, robienie zamieszania.

Laura Ingraham: Teorie spiskowe? Doktorze, jest pan częścią teorii spiskowej. Jaką ma Pan odpowiedź dla dr Fauciego?

Dr Scott Jensen: Cóż, przypomniałbym mu, że zawsze, gdy pieniądze przeplatają się ze służbą zdrowia mamy do czynienia z niezręczną sytuacją. Obecnie znajdujemy się w sytuacji, gdzie Medicare (system ubezpieczeń społecznych) za każdego przyjętego pacjenta z podejrzeniem COVID-19 przekazuje dofinansowanie w kwocie 13 tys. dolarów do placówki przyjmującej [pacjenta]. Jeśli pacjent zostanie podłączony pod respirator, kwota ta wynosi 39 tysięcy dolarów. A więc trzykrotnie więcej.

Prawie 9 na 10 pacjentów z COVID-19 umieszczonych pod respiratorem umiera, jak wynika z danych szpitali z Nowego Jorku [27 kwiecień 2020]

Nikt mi nie powie, po 35 latach kariery w medycynie, że takie rzeczy się nie zdarzają i że nie mają
wpływu na decyzje, które podejmujemy. Niektórzy lekarze potrafią nagiąć swoje decyzje pod wpływem bieżącej polityki zdrowotnej i nie omieszkają wpisać w odpowiednią rubrykę grypy czy innej jednostki chorobowej, bo taką mają preferencję.

Ja zawsze staram się zachować należytą precyzję i specyficzność. Jeśli wiem, że mam do czynienia z zapaleniem płuc, umieszczam zapalenie płuc na akcie zgonu. Nie dodam innych rzeczy tylko dlatego, że to jest wygodne z jakiegoś względu. Moim zdaniem to żadna teoria spiskowa.

Laura Ingraham: To ciekawe…

Dr Scott Jensen: Tak…

Laura Ingraham: Tak więc odrzuca Pan to, co powiedział Fauci.

Dr Scott Jensen: Absolutnie.

Laura Ingraham: Co ciekawe, we Włoszech, gdzie jest państwowy model opieki zdrowia, gdzie jak się wydaje pieniądze nie są głównym przedmiotem zainteresowania, z czym być może mamy do czynienia tutaj, zaczęto na polecenie głównego doradcy naukowego przeklasyfikowywać zgony. Przyznają tym samym, że zbyt pochopnie klasyfikowano niektóre zgony, a teraz wracają do tych przypadków i przeklasyfikują je. Czy to Pana zaskakuje?

Dr Scott Jensen: O tak. Krótki przykład – mamy ofiarę potrącenia przez autobus. Pogotowie zabiera potrąconego na OIOM z odmą opłucnową. Po 15-20 minutach wracają wyniki testu krwi,
test na obecność COVID-19 daje wynik pozytywny, po czym pacjent po 20 minutach umiera z powodu zapadniętego płuca. Umieścimy COVID-19 jako przyczynę zgonu? To nie ma sensu.

Laura Ingraham: Doktorze Jensen, dziękuję za tę ważną rozmowę. Doceniamy Pana podejście oparte na twardych danych. Dziękuję bardzo.

 

 

Dr Scott Jensen o statystykach śmiertelności COVID 19 – napisy PL – statystyki śmiertelności COVID-19

Minnesota doctor blasts ‘ridiculous’ CDC coronavirus death count guidelines