Wprowadzono nowy kod ICD dla zgonów związanych z COVID-19 [USA, NCHS]

COVID-19 powiadomienie nr 2, 24 marca 2020 roku

Wprowadzono nowy kod ICD dla zgonów związanych z COVID-19

 

Wprowadzono nowy kod ICD dla zgonów związanych z COVID-19

 

Ten e-mail ma informuje, że wprowadzono nowo utworzony kod ICD w celu dokładnego rejestrowania danych dotyczących śmiertelności z powodu choroby koronawirusowej 2019 (COVID-19) w aktach zgonu. Proszę uważnie przeczytać i przekazać ten e-mail do stanowych urzędników ds. statystyk w twoim biurze, którzy zajmują się przygotowywaniem danych o śmiertelności, a także innych osób, które mogą otrzymać pytania odnośnie tego, kiedy takie wytyczne zostaną wydane.

Jaki jest nowy kod?

Nowy kod ICD dla choroby koronawirusej 2019 (COVID-19) to U07.1, a poniżej pokazano, jak będzie wyglądał w formie formalnej listy tabelarycznej.

U07.1 COVID-19

Nie obejmuje:

– Zakażenie koronawirusem, bliżej nieokreślone miejsce (B34.2)
– Zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej [SARS], bliżej nieokreślony (U04.9)

WHO dostarczyła drugi kod, U07.2, do klinicznej lub epidemiologicznej diagnozy COVID -19, gdy potwierdzenie laboratoryjne jest niejednoznaczne lub niedostępne. Ponieważ wyniki badań laboratoryjnych zwykle nie są zgłaszane w aktach zgonu w USA, Narodowe Centrum Statystyk Zdrowia [NCHS] nie planuje wdrożenia U07.2 do statystyk śmiertelności.


Kiedy zostanie wdrożony?

Natychmiast.

Czy COVID-19 będzie przyczyną współistniejącą?


Współistniejąca przyczyna zależy od tego, co i gdzie uwarunkowania są odnotowane w akcie zgonu. Oczekuje się jednak, że zasady kodowania i wyboru podstawowej przyczyny śmierci spowodują, że COVID-19 będzie częściej przyczyną główną niż nią nie będzie.

Co się stanie, jeśli podmiot certyfikujący zgłosi co innego, niż to co jest sugerowane?


Jeśli w akcie zgonu będzie podany koronawirus bez identyfikacji konkretnego szczepu lub wyraźnego określenia, że ​​nie jest to COVID-19, NCHS poprosi urzędników stanowych o sprawdzenie, czy koronawirusem był COVID-19. Dopóki użyta fraza wskazuje na szczep koronawirusa z 2019 roku, NCHS spodziewa się aby przypisać nowy kod. Zaleca się jednak, aby wypełniając akty zgonu korzystać ze standardowej terminologii (COVID-19).

Co się stanie, jeśli podane w akcie zgonu przyczyny wskazują na niepewność?


Jeśli akt zgonu podaje okoliczności, takie jak „prawdopodobny COVID-19” lub „prawdopodobny COVID-19”,  to tym okolicznościom zostanie przypisany nowy kod ICD. Jest mało prawdopodobne, że NCHS podejmie działania następcze w tych przypadkach. Jeżeli w akcie zgonu zostanie odnotowane „oczekiwanie na badanie weryfikujące COVID-19”, zostanie to uznane za oczekiwanie na wyniki. W tym scenariuszu NCHS oczekiwałby otrzymania zaktualizowanego zapisu, ponieważ kod prawdopodobnie spowoduje przypisanie R99. W takim przypadku NCHS poprosi stany o kontynuację w celu sprawdzenia, czy wyniki testu potwierdziły, że zmarły miał COVID-19.

Czy muszę wprowadzić jakieś zmiany na poziomie jurysdykcji, aby dostosować się do nowego kodu ICD?

Niekoniecznie, ale będziesz chciał potwierdzić, że twoje systemy i programy nie zachowują się tak, jakby U07.1 był nieznanym kodem.

Czy „COVID-19” należy zgłaszać w akcie zgonu tylko z potwierdzonym testem?


COVID-19 należy zgłosić w akcie zgonu dla wszystkich zmarłych, u których choroba spowodowała lub zakłada się, że przyczyniła się do śmierci.
Certyfikujący powinni podać jak najwięcej szczegółów w oparciu o ich wiedzę na temat konkretnego przypadku, dokumentację medyczną, badania laboratoryjne itp. Jeśli zmarły miał inne przewlekłe schorzenia, takie jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub astmę, które również mogły się przyczynić, okoliczności te można zgłosić w części II. (Patrz załączony poradnik dotyczący poświadczania zgonów COVID-19)

Źródło: NVSS, COVID-19 Alert No. 2March 24, 2020

 

„Scharakteryzowaliśmy wybuch choroby układu oddechowego z powodu ludzkiego koronawirusa HCoV-OC43. Obserwowany wskaźnik zachorowań wynoszący 67% i wskaźnik śmiertelności w tym przypadku wynoszący 8% podkreśla potencjał patogenny HCoV w słabych populacjach. Ten fakt daje nam szerszą perspektywę odnośnie tego, że koronawirusy inne niż SARS-CoV mogą być odpowiedzialne za szersze spektrum chorób niż sam katar[21-23].

Te odkrycia podkreślają zjadliwość ludzkiego koronawirusa CoV-OC43 w starszych populacjach i potwierdzają, że przy interpretacji testów serologicznych SARS-CoV należy wziąć pod uwagę reaktywność krzyżową na przeciwciało przeciw białkom nukleokapsydowym z tych wirusów.Can J Infect Dis Med Microbiol. 2006 Nov-Dec; 17(6): 330–336; An Outbreak of Human Coronavirus OC43 Infection and Serological Cross-reactivity with SARS Coronavirus https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2095096/

Zobacz na: SARS-CoV-2: strach kontra suche dane z krajów OECD
Historia poliomyelitis – dr Suzanne Humphries
Zastrzyki i usuwanie migdałków a prowokowanie polio

 

 

Poniżej jest lista 15 wiodących przyczyn śmierci w USA w 2018 ze strony Centrum Kontrolii i Prewencji Chorób [CDC]. Biorąc pod uwagę powyższe wytyczne dotyczące zliczania Covid-19, istnieje spory potencjał do zagospodarowania, tzn sztucznego pompowania przypadków Covid-19. Populacja USA w 2018 roku to 327.167.434.

# Choroby serca (I00-I09, I11, I13, I20-I51) 655.381
# Przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych (J40-J47) 159.486
# Choroby mózgowo-naczyniowe (I60-I69) 147.810
# Cukrzyca (E10-E14) 84.946
# Grypa i zapalenie płuc (J09-J18) 59.120
# Pierwotne nadciśnienie tętnicze i nadciśnieniowa choroba nerek (I10, I12, I15) 35.835

15 wiodących przyczyn śmierci w 2018 roku, USA

 

 

WHO podaje, że cechy choroby sprzyjające rozwojowi pandemii to:
* niska śmiertelność zakażonych osób
* wysoka zaraźliwość
* długi okres zaraźliwości, w tym zaraźliwość w okresie bezobjawowego przebiegu choroby
* brak naturalnej odporności populacji

“Kwestia pandemii to kwestia uznania definicji. Kiedyś dotyczyła chorób, które charakteryzują się wysoką śmiertelnością i rozprzestrzeniają się na cały świat. W 2009 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zmieniła tą definicję i w tej chwili pandemią określa się każdą chorobę nowopowstałą o nowej etiologii, która rozprzestrzenia się łatwo i jest wyłączone kryterium wysokiej śmiertelności. Czyli może być to bardzo łagodna choroba, która się łatwo rozprzestrzenia”dr Zbigniew Martyka