Wskaźnik ciężkości pandemii. Departament Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS) łączy porady dotyczące łagodzenia skutków pandemii według poziomu ciężkości.

Urzędnicy federalni ujawnili 1 lutego 2007 zalecenia dotyczące niefarmaceutycznych działań w walce z pandemią grypy, wiążąc je z nowym „Wskaźnikiem Ciężkości Pandemii [Pandemic Severity Index – PSI]”, podobnym do systemu klasyfikacji huraganów.

Urzędnicy przewidzieli, że wczesne, skoordynowane zastosowanie „środowiskowych środków łagodzących”, takich jak izolowanie pacjentów, odsyłanie uczniów do domu i odwoływanie publicznych zgromadzeń, może mieć znaczący wpływ na przebieg epidemii.
Względnie destrukcyjne kroki, takie jak odwoływanie zajęć/lekcji, zmiana harmonogramów pracy i odwoływanie spotkań/zgromadzeń, powinny być zarezerwowane dla umiarkowanych i ciężkich pandemii, mówi 108-stronicowy raport wydany przez Departament Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS).

W przypadku łagodnej pandemii jedynym zalecanym przez społeczność środkiem łagodzącym jest izolowanie chorych w domu, wraz ze stosowaniem środków przeciwwirusowymi.

dr Julie Gerberdin

dr Julie Gerberdin

 

Omawiając dziś wytyczne Departament Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS), dr Julie Gerberding, dyrektor Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC), nazwała pięciopoziomowy Wskaźnik Ciężkości Pandemii [WCP] „ważną i nową koncepcją”.

Powiedziała, że ​​planiści zaprojektowali wskaźnik tak, aby naśladował klasyfikacje huraganów. Mając na uwadze niedawne wspomnienia z huraganu Katrina kategorii 5, „zakorzeniliśmy w naszych umysłach różne poziomy ciężkości/dotkliwości” – powiedziała.

Raport mówi, że poziom ciężkości jest początkowo oparty na współczynniku śmiertelności przypadków (case fatality rate – CFR), pojedynczym kryterium, który prawdopodobnie będzie znany nawet na wczesnym etapie pandemii, gdy występują małe klastry i epidemie. Inne miary, takie jak nadmierna śmiertelność, mogą zostać uwzględnione później. Dwa wydarzenia skłoniłyby dyrektora CDC do wyznaczenia kategorii pandemii: Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłasza poziom pandemii fazy 6 oraz rząd USA ogłasza alarm na etapie 3, 4 lub 5.

Poziomy wskaźnika ciężkości pandemii to:

  • Kategoria 1, CFR poniżej 0,1%
  • Kategoria 2, CFR 0,1% do 0,5%
  • Kategoria 3, CFR 0,5% do 1%
  • Kategoria 4, CFR 1% do 2%
  • Kategoria 5, CFR 2% lub wyższy

Wskaźnik ciężkości pandemii „był brakującym aspektem w przygotowaniach na wypadek pandemii” – powiedział dr Marty Cetron, dyrektor Wydziału ds. Globalnej Migracji i Kwarantanny CDC.

dr Marty Cetron

dr Marty Cetron

 

Pandemie z 1957 i 1968 roku mieszczą się w kategorii 2, podczas gdy poważna pandemia lat 1918-19 została zakwalifikowana do kategorii 5, według M. Cetrona i J. Gerberding.

Woodstock odbył się w środku pandemii – [grypa Hong Kong 1968/1969]

Nowy raport zatytułowany „Tymczasowe wytyczne dotyczące planowania przed pandemią: wspólnotowa strategia łagodzenia skutków pandemii grypy w Stanach Zjednoczonych – wczesne, ukierunkowane, warstwowe zastosowanie interwencji niefarmaceutycznych” jest wynikiem miesięcy pracy agencji rządowych i wielu innych interesariuszy, powiedzieli urzędnicy.

Przedstawiciele CDC powiedzieli, że obecny federalny plan na wypadek pandemii zawiera ogólne informacje na temat lokalnych środków zapobiegawczych, ale stanowe i lokalne instytucje ds. zdrowia publicznego oraz inne grupy prosiły o więcej szczegółów.

„To był wysiłek, który odzwierciedlał prace ogromnej armii ludzi stojących za nim” – powiedział Cetron. „Przeszło 9 miesięcy, które spędziliśmy na tym zadaniu, było jak narodziny dziecka”.


Przygotowując zalecenia, planiści przyjrzeli się historii trzech ostatnich pandemii, przeanalizowali modele matematyczne, zbadali zarażanie się grypą sezonową, skonsultowali się z ekspertami z wielu dziedzin i przeprowadzili obywatelskie grupy dyskusyjne – powiedziała Julie Gerberding.

„Jeden ważny wniosek jest taki, że im wcześniej zainicjujesz interwencję, tym większe jest prawdopodobieństwo, że wywrze ona duży wpływ” – powiedziała.

Raport opisuje cztery rodzaje środków do walki z pandemią:

  • Izolacja i leczenie osób, co do których podejrzewa się lub potwierdzono przypadki grypy pandemicznej w swoich domach lub placówkach opieki zdrowotnej, w zależności od ciężkości choroby i możliwości medycznych.
  • Dobrowolna kwarantanna domowa osób z podejrzeniem lub potwierdzoną grypą pandemiczną wraz z profilaktycznym stosowaniem leków przeciwwirusowych, jeśli są dostępne.
  • Odwoływanie lekcji szkolnych i zamykanie przedszkoli, a także prowadzenie innych środków dystansowania społecznego dla młodych ludzi.
  • Dystans społeczny wśród dorosłych poprzez działania takie jak zmiana harmonogramów pracy i środowiska oraz odwoływanie dużych zgromadzeń publicznych.

W przypadku pandemii kategorii 4 i 5 CDC zaleca wykorzystanie wszystkich czterech interwencji oraz zawieszenia zajęć szkolnych na okres do 12 tygodni. Pandemie kategorii 2 lub 3 uzasadniałyby dobrowolną izolację chorych, chociaż inne środki mogą zostać dodane lub zmodyfikowane w zależności od zaleceń lokalnych władz zdrowotnych; na przykład szkoły mogłyby być zamknięte na 4 tygodnie zamiast na 12 tygodni.

Jeśli chodzi o zamykanie szkół, dr Marty Cetron powiedział, że jednym z omawianych pomysłów jest to, że podczas gdy uczniowie będą odsyłani do domów, budynki mogą być otwarte dla niektórych celów, takich jak przygotowywanie żywności do dostarczenia dzieciom w zależności od federalnego programu obiadów w szkole.

Raport mówi, że celem interwencji społeczności jest spowolnienie pandemii w celu kupienia czasu na wyprodukowanie skutecznej szczepionki i zmniejszenie zarówno szczytowej liczby przypadków, jak i całkowitej liczby przypadków. Osiągnięcie tych rzeczy zmniejszyłoby obciążenie szpitali i poprawiło ogólną zdolność do utrzymania społeczeństwa, wspomina Julie Gerberding.

Dr Marty Cetron wyraził nadzieję, że środki inne niż medykamenty mogą mieć rzeczywisty wpływ na pandemię.

Patrząc na wyniki modeli matematycznych, powiedział: „Wystąpiła niezwykła zbieżność wokół wspólnych wątków: wcześniej jest lepiej niż później, a po drugie, chociaż seria częściowo skutecznych środków może nie być skuteczna sama w sobie, gdy są one nałożone jedna na drugą dają prawdziwy efekt addycyjny”. Dodał, że wspólne motywy wyłaniające się z różnych opracowań „dają powody do optymizmu”.

W raporcie stwierdzono, że badania modelowe wskazują, że wielokrotne interwencje nielekowe „mogą znacznie zmniejszyć transmisję i że jeszcze większe redukcje można osiągnąć, gdy takie środki zostaną połączone z ukierunkowanym wykorzystaniem leków przeciwwirusowych w leczeniu i profilaktyce”.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące stosowania masek do oddychania, Julie Gerberding powiedziała, że ​​CDC wyda zaktualizowane wytyczne dotyczące używania masek i respiratorów przez obywateli, chociaż nie była w stanie przewidzieć, kiedy to nastąpi. Na razie stwierdziła, że ​​w przypadku pandemii rozsądne byłoby używanie prostych masek chirurgicznych, aby zapobiec zarażeniu innych przez kaszel.

Maski z tkanin: niebezpieczne dla twojego zdrowia? – prof. Raina MacIntyre
Maseczki na twarz stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia – dr Russell Blaylock
Powszechne stosowanie maseczek ochronnych w dobie epidemii Covid-19

Julie Gerberding podkreśliła, że nowy dokument nie jest uważany za ostateczny. „W pełni oczekujemy, że w miarę jak będziemy się uczyć, będziemy musieli zaktualizować nasze narzędzie do planowania”.

Dr Marty Cetron przyznał, że zalecane interwencje będą trudne do zaplanowania i wprowadzenia w życie. „To, o czym tutaj mówimy, nie będzie łatwe do wdrożenia. Ale znacznie trudniej byłoby spróbować znaleźć rozwiązanie na poczekaniu w środku pandemii”. 

Przedstawiciele CDC ogłosili również dzisiaj rozpoczęcie publikowania ogłoszeń do społeczeństwa, których celem jest uświadomienie społeczeństwu zagrożenia pandemią i sposobów reagowania. Jednak nie podali żadnych szczegółów, gdzie i jak często będą wyświetlane reklamy.

Źródło: HHS ties pandemic mitigation advice to severity

 

Zobacz na: Geneza idei zamykania kraju [Lockdown] sięga 2006 roku – Jeffrey A. Tucker
Przepis na zwiększenie popytu i zainteresowania szczepionkami przeciw grypie – Glen Nowak
Izolacja społeczna związana jest z wyższym ryzykiem śmierci

Przegląd kodu źródłowego z modelu Fergusona 

 

Wskaźnik ciężkości pandemii

Wskaźnik ciężkości pandemii

Źródło: https://www.cdc.gov/media/pdf/MitigationSlides.pdf

 

Wskaźnik ciężkości pandemii - klasyfikacja pandemii

 

%d bloggers like this: