Maski z tkanin: niebezpieczne dla twojego zdrowia? – prof. Raina MacIntyre

22 kwietnia 2015

Maseczki na twarz

Jeśli maski chronią, to dlaczego zniszczyliśmy gospodarkę? Jeśli nie chronią, to dlaczego zmuszeni jesteśmy je nosić?

 

Badania pokazują, że zachorowania na infekcje dróg oddechowych są znacznie wyższe wśród pracowników służby zdrowia noszących maski tkaninowe w porównaniu do masek medycznych. Autorzy nowego badania twierdzą, że maski tkaninowe nie powinny być używane przez pracowników w żadnym środowisku opieki zdrowotnej.

Powszechne stosowanie maseczek ochronnych w dobie epidemii Covid-19 – NEJM
Maseczki na twarz stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia – dr Russell Blaylock

Powszechne stosowanie masek tkaninowych przez pracowników służby zdrowia może faktycznie narazić ich na większe ryzyko chorób układu oddechowego i infekcji wirusowych, a ich globalne stosowanie powinno być odradzane, zgodnie z badaniem Uniwersytetu Nowej Południowej Walii.

 

Wyniki pierwszego randomizowanego badania klinicznego (RCT), w celu zbadania skuteczności masek tkaninowych, opublikowano w czasopiśmie BMJ Open.

Podczas badania 1607 pracowników opieki zdrowotnej w 14 szpitalach w wietnamskiej stolicy, Hanoi, podzielono na trzy grupy: osoby noszące maski medyczne, osoby noszące maski tkaninowe oraz grupa kontrolna oparta na zwykłej praktyce, która obejmowała noszenie maski.

Pracownicy używali maski na każdej zmianie przez cztery kolejne tygodnie.

Maski z tkanin

Badanie wykazało, że zachorowania na infekcje dróg oddechowych były znacznie wyższe wśród pracowników służby zdrowia noszących maski tkaninowe.

Penetracja masek tkaninowych przez cząsteczki wyniosła prawie 97% w porównaniu do masek medycznych z 44%.

Profesor Raina MacIntyre, główna autorka badania i kierownik Szkoły Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Uniwersytetu Nowej Południowej Walii, powiedziała, że ​​wyniki badań ostrzegają przed stosowaniem masek tkaninowych.

Maski są noszone w celu ochrony przed infekcją podczas pandemii i wybuchów epidemii, zwłaszcza gdy nie ma dostępnych leków ani szczepionek do ochrony” – powiedziała profesor MacIntyre.

„Maski są szczególnie ważne dla lekarzy i pielęgniarek pierwszego kontaktu, ponieważ ich ochrona przed infekcją jest kluczem do utrzymania zdolności skutecznego zwalczania pandemii”.

„Powinniśmy zachować ostrożność w stosowaniu masek tkaninowych w placówkach opieki zdrowotnej, szczególnie w miejscach wysokiego ryzyka, takich jak oddziały ratunkowe, intensywna opieka, oddziały pediatryczne lub oddziały zajmujące się leczeniem chorób układu oddechowego”.

Maski tkaninowe są szeroko stosowane na całym świecie, ponieważ są tańszą opcją, szczególnie w obszarach, w których brakuje wyposażenia ochronnego, w tym w krajach azjatyckich, które w przeszłości były dotknięte nowymi chorobami zakaźnymi, a także w Afryce Zachodniej, która była epicentrum ostatniej epidemii wirusa Ebola.

Autorzy spekulują, że zatrzymywanie wilgoci przez maski tkaninowe, ich ponowne użycie i słaba filtracja mogą wyjaśniać zwiększone ryzyko infekcji.

Profesor MacIntyre, która ukończyła największy zbiór badań klinicznych dotyczących ochrony dróg oddechowych u pracowników służby zdrowia na całym świecie, powiedziała, że pojawiające się choroby zakaźne nie są ograniczone granicami geograficznymi.

„Skuteczna kontrola epidemii i pandemii na początkowym etapie ma bezpośredni wpływ na nas, dlatego zgodnie z wytycznymi dotyczącymi globalnej kontroli epidemiologicznej ważne jest, żeby zniechęcać ludzi do używania masek tkaninowych w sytuacjach wysokiego ryzyka” – powiedziała.

Pomimo tego, że ponad połowa świata używa masek tkaninowych, globalne wytyczne dotyczące zwalczania chorób, w tym wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia, nie określają jasno warunków ich stosowania”.

„Wytyczne te należy zaktualizować, aby odzwierciedlić wyższe ryzyko infekcji związane z maskami tkaninowymi, jak stwierdzono w naszym badaniu”.

Profesor MacIntyre powiedziała, że wyniki badania wskazują na skuteczność masek medycznych, a także na szkody spowodowane przez maski tkaninowe.

„Pilnie potrzebne są dodatkowe badania, aby dopracować wyniki naszych badań”.

Źródło: Cloth masks: Dangerous to your health?

 

 

Randomizowane badanie dotyczące stosowania masek tkaninowych w porównaniu z maskami medycznymi u pracowników służby zdrowia

 

Cel: Celem tego badania było porównanie skuteczności masek tkaninowych z maseczkami medycznymi przeprowadzone dla pracowników szpitali i opieki zdrowotnej. Hipotezą zerową jest to, że nie ma różnicy między maskami medycznymi a maskami tkaninowymi.

Miejsce: 14 szpitali na poziomie średnim/wyższym w Hanoi w Wietnamie.

Uczestnicy: 1607 pracowników szpitali i opieki zdrowotnej w wieku ≥18 lat pracujący w pełnym wymiarze godzin na wybranych oddziałach wysokiego ryzyka.

Interwencja: Oddziały szpitalne zostały losowo przydzielone do: masek medycznych, masek tkaninowych lub grupy kontrolnej (zwykła praktyka, która obejmowała noszenie maski). Uczestnicy używali maski na każdej zmianie przez 4 kolejne tygodnie.

Główny wynik badania: Kliniczna choroba układu oddechowego (CRI), choroba grypopodobna (ILI) i potwierdzone laboratoryjnie zakażenie wirusem układu oddechowego.

Wyniki: Wskaźniki wszystkich wyników infekcji były najwyższe w przypadku grupy stosującej maski maski z tkanin, przy czym wskaźnik chorób grypopodobnych [ILI] był statystycznie istotnie wyższy w grupie stosującej maski z tkanin (ryzyko względne (RR) = 13,00, 95% CI 1,69 do 100,07) w porównaniu z grupą stosującą maski medyczne. Grupa stosująca maski z tkanin miała również znacznie wyższe wskaźniki chorób grypopodobnych [ILI] w porównaniu z grupą kontrolną. Analiza użycia masek wykazała, że choroby grypopodobne (RR = 6,64, 95% CI 1,45 do 28,65) i wirus potwierdzony laboratoryjnie (RR = 1,72, 95% CI 1,01 do 2,94) były znacznie wyższe w grupie masek tkaninowych w porównaniu z grupą masek medycznych. Penetracja masek tkaninowych przez cząstki wyniosła prawie 97%, a masek medycznych 44%.

Wnioski: Badanie to jest pierwszym randomizowanym badaniem klinicznym [RCT] masek tkaninowych, a wyniki ostrzegają przed użyciem tego rodzaju masek. Jest to ważne odkrycie, które ma wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy. Zatrzymywanie wilgoci, ponowne użycie masek tkaninowych i słaba filtracja mogą powodować zwiększone ryzyko infekcji. Konieczne są dalsze badania w celu opublikowania wyników o skutkach powszechnego stosowania masek tkaninowych. Jednak jako środek ostrożności nie zaleca się stosowania masek tkaninowych przez pracowników szpitali i opieki zdrowotnej, szczególnie w sytuacjach wysokiego ryzyka, a wytyczne należy zaktualizować.” – BMJ Open. 2015; 5(4): e006577; A cluster randomised trial of cloth masks compared with medical masks in healthcare workers https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4420971/

 

„Po uruchomieniu nowego zestawu sal operacyjnych, badania ruchu powietrza wykazały przepływ powietrza od stołu operacyjnego w kierunku obrzeży pomieszczenia. Bakteryjna flora jamy ustnej wydychana przez niezamaskowanych ochotników płci męskiej i żeńskiej stojących metr od stołu nie spowodowała skażenia odsłoniętych płytek z osadami umieszczonymi na stole. Noszenie masek na twarzy przez nie wyszorowany personel pracujący na sali operacyjnej z wymuszoną wentylacją wydaje się zbędne”.J Hosp Infect. 1991 Jul;18(3):239-42; Surgical face masks in modern operating rooms–a costly and unnecessary ritual? https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1680906/

%d bloggers like this: