Dr Robert Redfield o laboratoryjnym pochodzeniu SARS-COV-2

[Dr Robert Redfield o laboratoryjnym pochodzeniu SARS-COV-2

Jefferey Jaxen: Specjalna podkomisja ds. pandemii koronawirusa te same osoby, które wystosowały ten list, niedawno miała posiedzenie gdzie na świadka powołano dr Roberta Redfielda, byłego dyrektora CDC i zadawano mu pytania odnośnie rozmów telefonicznych. Wcześniej mieliśmy sprawę emaili, które skrzętnie przeanalizowaliśmy, ale w tej sprawie także były rozmowy telefoniczne, niejako uzupełniające te emaile, rozmowy prywatne pomiędzy Farrarem, Faucim, Kristianem Andersenem. Komisja pytała dyrektora Redfielda, byłego dyrektora CDC, czy on także w tych rozmowach uczestniczył. Posłuchajmy.

– Panie przewodniczący, przez 2 lata ja oraz pozostali przedstawiciele partii republikańskiej w tej komisji łączyliśmy kropki i pokazywaliśmy mocne dowody na naszą tezę, że COVID-19 został stworzony i uwolniony z laboratorium w Wuhan i przez te 2 lata ci sami demokraci zasiadający w tej komisji wyłącznie paraliżowali i utrudniali prace, odmawiali przeprowadzenie przesłuchań i dochodzenia do prawdy.

Teraz coraz więcej dowodów wspiera tezę, że wirus pochodzi z laboratorium w Wuhan w Chinach, kontrolowanym przez Komunistyczną Partię Chin. To wysłuchanie ma na celu dotarcie do prawdy i dziękuję przewodniczącemu za zaplanowanie tego wysłuchania jako pierwszego, gdyż obywatele amerykańscy, którzy na własne oczy doświadczyli śmierć wielu współobywateli z powodu COVID-19, niemalże tyle samo, ile w wszystkich amerykańskich wojnach od czasu rewolucji amerykańskiej. Należy im się prawda. Dr Redfield, pan sam wskazywał na hipotezę wycieku z laboratorium zanim my taką postawiliśmy.

W połowie stycznia 2020 r. przekazał pan swoje wątpliwości dr A. Fauciemu, Jeremy’emu Farrarowi z brytyjskiego Welcome Trust, dr Tedrosowi z WHO, pisząc: “Należy hipotezę o wycieku z laboratorium traktować jak najbardziej poważnie”.

Naciskał pan Fauciego by zbadać zarówno hipotezę o laboratoryjnym jak i naturalnym pochodzeniu wirusa. Niedługo po tym, 1 lutego, Farrar zwołał konferencję z udziałem 11 wybitnych naukowców z 5 stref czasowych, prosząc dr Fauciego o udział, pisząc: “Mam nadzieję ograniczyć liczbę członków tej grupy do zaufanego minimum i co jasne proszę o szczególną dyskrecję”. Koniec cytatu.

Dr Redfield, pana wykluczono z tej konferencji, choć do tego momenty był pan obecny w każdej takiej dyskusji. Co się wydarzyło? Jak pan sądzi, dlaczego pana z niej wykluczono?

Dr Robert Redfield: Dziękuję, chciałem słowem uzupełnienia zaznaczyć, że na początku i do połowy stycznia przeprowadziłem szereg rozmów z dr A. Faucim, Farrarem i Tedrosem, odnośnie tego jak ważne jest by zaangażować naukę w zdecydowanym badaniu obu tych hipotez. Jasno również powiedziałem jako wirusolog kliniczny, że w moim odczuciu nie była naukowo ugruntowana, teza że wirus ten przeniósł się z nietoperzy na człowieka stając się jednym z najbardziej zakaźnych wirusów jakie znamy u człowieka.

Wirusy nie są takie same. Gdy spojrzeć na koronawirusy takie jak SARS czy MERS, gdy przedostaną się do nosiciela ludzkiego za pośrednictwem gatunku trzeciego, nie wykształcają zdolności do bezpośredniego przenoszenia się z człowieka na człowieka. Nawet teraz nie posiadają tej zdolności. Nie można zatem porównywać wirusa Ebola z koronawirusem.

– Jak pan sądzi, dlaczego wykluczona pana z tych rozmów?

Dr Robert Redfield: Powiedziano mi, że życzą sobie jednej wspólnej narracji, a ja co oczywiste miałem inne zdanie na ten temat.

– W emailach wymienianych już po tej rozmowie tych 11 naukowców przekazało dr Fauciemu, że dane nie są spójne z przewidywaniami teorii ewolucji, czyli przyznali to co pan twierdził, ale zaledwie 3 dni potem 4 naukowców opublikowało artykuł forsując dokładnie przeciwną teorię w teraz niesławnym artykule pt. “Przybliżone pochodzenie wirusa SARS-CoV-2”.

Nasze dochodzenie wykazało, że publikacja artykułu była zatwierdzona przez dr A. Fauciego i innych w celu wykluczenia teorii o laboratoryjnym pochodzeniu wirusa. Jaka jest szansa, że ci naukowcy trafili na dodatkowe dowody zaledwie w 3 dni po zajęciu pierwotnego stanowiska, by z taką dużą dozą pewności skonkludować, że SARS-CoV-2 ma pochodzenie naturalne zamiast wycieku laboratoryjnego jak 3 dni wcześniej twierdzili.

Dr Robert Redfield: Tak, to bardzo niepokojące i jak już wcześniej mówiłem, że sposób w jaki się tym zajęto 1 lutego i dalej w kolejnych dniach lutego, jeśli mam być szczery, jest antytezą nauki.

– Dziękuję.

Dr Robert Redfield: Nauka wymaga debaty, a oni ją zdusili.

Dr Dolores Cahill: Jak SARS-CoV-2 zmodyfikowano w laboratorium?
SARS-CoV-2 w kontekście patentów sprzed 20 lat – dr David Martin

– Dziękuję. Mając obecną wiedzę i patrząc na rozmowy z lutego 2020 r. i przed opublikowaniem tego artykułu, czy uważa pan, że dr Fauci wykorzystał ten artykuł by ukryć fakt, że badania typu uzyskiwania funkcji [gain-of-function – GOF] że badania tego rodzaju stworzyły tego wirusa?

Dr Robert Redfield: O motywacjach dr Fauciego nie mogę się wypowiadać.

– Czy pana zdaniem artykuł ten ukrywa prawdę?

Dr Robert Redfield: Uważam, że ten artykuł jest nieprecyzyjny i stanowił część większej narracji, którą budowano. Trzeba pamiętać, że ta pandemia nie wybuchła w styczniu na targu żywych zwierząt, teraz wiemy, że przypadki zakażeń pojawiły się już we wrześniu. Ta narracja miała na celu identyfikowanie źródła wirusa w postaci targu owoców morza i byli gotowi zrobić wszystko, by ją uwiarygadniać, byle tylko odsunąć dyskusję odnośnie prawdopodobieństwa hipotezy o laboratoryjnym pochodzeniu.

Nieoczekiwane wykrycie przeciwciał na SARS-CoV-2 w okresie przed pandemicznym we Włoszech. [wrzesień 2019]
Dane CDC sugerują że COVID-19 był w USA już w listopadzie 2019 roku

– Zostało mi 20 sekund. Dr Fauciemu przekazano w jednym z emaili, że NIAID współpracowało z Instytutem Wirusologii w Wuhan poprzez organizację EcoHealth Alliance. Taką informację uzyskał 27 stycznia 2020 r. Czy pana zdaniem Fauci świadomie skłamał zeznając pod przysięgą odpowiadając na pytania senatora Paula odnośnie finansowanie badań typu GOF przez NIAID?

Dr Robert Redfield: Nie ma wątpliwości, że NIAID finansowała badania GOF.

– Czy możliwym jest, że podatki obywateli amerykańskich finansowały badania GOF, które zaowocowały stworzeniem tego wirusa?

Dr Robert Redfield: Owszem i to nie tylko środki z NIAID, ale także Departamentu Stanu, USAID i DoD (Departament Obrony).

Del Bigtree: Szok. Co mogę powiedzieć… Dajmy sobie chwilę na przetrawienie tego i postarajmy się przypomnieć sobie inne takie zdarzenia, kiedy mieliśmy takie afery na Capitol Hill, to sprawia, że Nixon i procesy odnośnie tego czy ktoś zlecił podsłuchiwanie telefonów to błahostka, tutaj mamy do czynienia ze spiskiem urzędników federalnych w celu stworzenia narracji odnośnie wirusa rozprzestrzeniającego się na całym świecie. Temu jak należy z nim walczyć pomogłoby, gdyby posiadano wiedzę odnośnie jego pochodzenia, a człowiek stojący na czele Centrum Kontroli i Prewencji Chorób [CDC] nie jest zaproszony do dyskusji, choć jest częścią tego specjalnego zespołu! Pamiętam jak o tym dyskutowaliśmy wtedy i poprosiłem za pośrednictwem Aarona Siri o emaile pomiędzy Faucim i Redfieldem. Od razu było jasne, że pomiędzy panami nie ma sympatii, ale nie wiedzieliśmy dlaczego. Teraz dowiadujemy się, że (Redfielda) nie zapraszano do żadnych rozmów, ale to na CDC spada cała wina za złe rozegranie tego wirusa. To jest oburzające. Aż strach myśleć dokąd to zmierza.

Jefferey Jaxen: To jest hasło do podręczników z historii. W obecnej kulturze szybkich mediów musimy, jak powiedziałeś na chwilę się zatrzymać i zrozumieć, że teraz jesteśmy być może najbliżej prawdy. Już od samego początku byłem skory ufać bardziej Redfieldowi, niż Fauciemu, ponieważ to on właśnie sygnalizował w roku 2020 odnośnie przyrostu liczby samobójstw w wyniku zamykania szkół, odnośnie nadużywania opioidów i mówił że trzeba otworzyć znów szkoły, stając w kontrze do wszystkich ówczesnych doradców ds. zdrowia publicznego.

Zatem na jego korzyść przemawia jego chęć postąpienia słusznie. Teraz fragment kongresmenem Jimem Jordanem, który jest wiceprzewodniczącym w tej komisji, przyszła jego kolej na zadawanie pytanie i nie brał zakładników. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o Kristianie Andersonie, który zapoczątkował ten wątek wymiany wiadomości, tych dyskutowanych emaili, gdzie takie osoby jak Robert Garry z Uniwersytetu Tulane’a, osoby, które później otrzymały pieniądze za zignorowanie tej alternatywnej hipotezy zmieniając nagle stanowisko z laboratoryjnej genezy wirusa na hipotezę naturalnego pochodzenia i odrzucenie tamtej jako teorii spiskowej. Posłuchajmy zatem Jordana zadającego pytania Redfieldowi. Nie pożałujecie.

Jim Jordan: Trzy lata temu każdy kto uważał i mówił, że wirus pochodzi z laboratorium nazwany byłby od świrów, został by cenzurowany na Twitterze, wrzucony na czarną listę Twittera, zostałby nazwany nawet szurem i ci sami naukowcy, którzy pod koniec stycznia słali emaila do dr Fauciego twierdząc, że wirus został stworzony w laboratorium, ci sami ludzie nazwali takie osoby szurami. Zgadza się, dr Redfield?

Dr Robert Redfield: Dla mnie najbardziej oburzającą rzeczą było, gdy Baltimore Sun zarzucił mi rasizm, ponieważ stwierdziłem, że wirus pochodzi z laboratorium w Wuhan.

– Dr Redfield, był pan dyrektorem CDC i członkiem specjalnego zespołu ds. koronawirusa. Zgadza się?

Dr Robert Redfield: Zgadza się.

– Który to zespół został powołany 22 stycznia 2020 r. Zgadza się?

Dr Robert Redfield: Zgadza się.

– Dwa dni później dr A. Fauci otrzymuje emaila od dr K. Andersona, w którym dowiaduje się czego? Że wirus wygląda na stworzony przez człowieka, jego skład i cechy stoją w sprzeczności do teorii ewolucji wirusów. Zgadza się?

Dr Robert Redfield: Z tego co wiem…

– Następnego dnia, czy podzielił się z panem tą wiadomością?

Dr Robert Redfield: Nie.

– Jako członkowi zespołu i dyrektorowi CDC, czy pokazał panu tę wiadomość?

Dr Robert Redfield: Nie.

– Następnego dnia, 1 lutego, dr Garry przesyła dr A. Fauciemu wiadomość, w której pisze, że nie wie jak ten proces wyglądałby w naturze, ale jest stosunkowo prosty do przeprowadzenia w laboratorium. Czy treścią tego emaila się z panem podzielił?

Dr Robert Redfield: Nie. Nie.

– Nie pokazano panu żadnej z tych wiadomości pomimo iż był pan dyrektorem CDC, członkiem zespołu ds. koronawirusa, który został powołany zaledwie 2 czy 3 dni wcześniej?

Dr Robert Redfield: Nie.

– Trzy dni później, dr K. Anderson i dr Robert Garry pisząc do dr A. Fauciego, że wirus pochodzi z laboratorium, a których to wiadomości ten dr Redfieldowi nie pokazał, trzy dni później zmieniają swoje zdanie o 180 stopni. Pytanie brzmi: dlaczego? Panie Wade, dlaczego tak nagle zmienili zdanie, gdy jedynym zdarzeniem w międzyczasie była telekonferencja z udziałem dr Fauciego, który nie był skory pokazać dr Redfieldowi owych emaili które do niego wysłali.  Do dr Redfielda, dyrektora CDC i członka specjalnej grupy ds. koronawirusa. Panie Wade, skąd ta nagłą zmiana zdania?

Nicholas Wade, były redaktor naukowy w New York Times: Jeśli spojrzeć na chronologię zdarzeń, 21 maja, zaledwie kilka tygodni po publikacji artykułu w Nature Medicine, dwóch sygnatariuszy emaila do dr Faucieigo, czyli dr K. Anderson i dr Roberta Garry’ego, otrzymali grant w wysokości 9 mln dolarów.

– A więc mamy dosłownie miliony powodów dla których zmienili zdanie. Świetnie, że pan o tym wspomniał, bo wczoraj wieczorem o tym właśnie przeczytałem. Trzy miesiące po… Trzy dni po tym jak stwierdzili, że wirus pochodzi z laboratorium, zmieniają zdanie i jedyne co się w tym czasie wydarzyło, to telekonferencja z dr Faucim i Collinsem, znów, rozmowa do której nie zaproszono dr Roberta Redfielda, dyrektora CDC i członka zespołu ds. koronawirusa, a 3 miesiące później, magicznym sposobem otrzymują wielomilionowy grant od dr A. Fauciego. Istna wygrana na loterii.

Del Bigtree: My ten temat szczegółowo opisywaliśmy, więc dla nas to w pewnym sensie żadna nowość, ale nowe jest to, że jest to oficjalnie dokumentowane w ramach prac komisji Kongresu. Sprawa stała się poważna, to są poważne zarzuty, bo mówimy to o zarzutach narażenia na całym świecie życia milionów osób z powodu tego wirusa, czy szeregu innych powodów, o których tutaj też dyskutowaliśmy, ale teraz prawda wychodzi na jaw, kto był w to zaangażowany. Co jasne, Redfield został wykluczony ponieważ miał inne zapatrywanie na sprawę wirusa.

Jefferey Jaxen: Zgadza się. Mamy wiele informacji, dostęp do wewnętrznych emaili i jest tyle tego, że niekiedy ciężko to wszystko prześledzić, a te dokumenty są wciąż skrzętnie analizowane. Odnośnie kolejnego fragmentu, zachęcamy do podzielenia się nim z bliskimi, znajomymi, którzy wciąż mają wątpliwości. Były dyrektor CDC, członek specjalnego zespołu ds. koronawirusa, na początku tej epidemii, w 2020 r., jeszcze zanim wdrożono strategię walki z wirusem, a co miało wpływ na jej opracowywanie, czyi domniemane pochodzenia wirusa, oto słowa dr Redfielda, który jest wirusologiem, posłuchajcie, co ma do powiedzenia.

– Czy pana zdaniem badania typu uzyskiwania funkcji [GOF] mogą powstrzymać przyszłe ewentualne pandemie?

Dr Robert Redfield: Wręcz przeciwnie, najprawdopodobniej stały się przyczyną największej pandemii w historii.

Del Bigtree: To jest nie do wiary, w tych laboratoriach ludzki błąd spowodował większe zagrożenie, niż jakikolwiek wirus powstały w naturze. Mówiłem już o tym, że jeśli damy przyzwolenie koncernom farmaceutycznym na wypuszczanie na rynek produktów nieprzebadanych rzetelnie, a które później są prawnie siłą wymuszane przez rządy na całym świecie, nasz gatunek, ludzkość nie przetrwa kiedyś takiego poziomu głupoty. Na szczęście wielu z nas udało się przez ten epizod przejść suchą nogą, ale to się musi skończyć już teraz. To jest niepojęte.

Jefferey Jaxen: Całkowita zgoda. Teraz argumentuje się, że badania typu GOF muszą być prowadzone w celu wytworzenia szczepionek by zapobiec przyszłym pandemiom u ich zarodka, a dr Robert Redfield, wirusolog, który od samego początku pandemii ją obserwował, wystosowuje ostrzeżenie, by zaprzestać badań typu GOF i jak sądzę jest to idealny obrazek na koniec dla widzów, bo to jedno z najważniejszych przesłań w tej historii.

Del: Świetne robota, Jeffrey, móc zobaczyć, że to co tutaj robimy wreszcie jak się zdaje wchodzi do debaty publicznej. To są niesamowite czasy i jak już powiedziałem, czas na akt oskarżenia i areszt dla tego pana i jak sądzę w tym kierunku to zdąża. Zobaczymy co z tego wyniknie.

Zobacz na: Anthony Fauci kłamał, a ludzie umierali – dr Chris Martenson
Dossier na temat Anthony Fauciego/COVID-19 – dr David Martin
Peter Daszak o badaniach nad koronawirusami w Chinach [grudzień 2019]
Zagrożenie pandemią i wycieki z laboratoriów: Samospełniające się przepowiednie – dr Martin Furmanski
EcoHealth Alliance dr Petera Daszaka ukryło prawie 40 milionów dolarów z Pentagonu i zmilitaryzowało naukę o pandemii – Sam Husseini
Długa historia przypadkowych ucieczek laboratoryjnych potencjalnie pandemicznych patogenów jest ignorowana w reportażach na temat COVID-19 – Sam Husseini
Anthony Fauci: „Korzyści ze zgromadzonych danych przeważają nad ryzykiem związanym z pandemią” – dr Chris Martenson

Epidemia SARS: czy wirusy obrywają za trucizny przemysłowe? – Jim West

 

Dr Robert Redfield o laboratoryjnym pochodzeniu SARS-Cov-2

https://rumble.com/v2wsryf-dr-robert-redfield-o-laboratoryjnym-pochodzeniu-sars-cov-2.html