Włochy: Wykryto przeciwciała SARS-CoV-2 na długo zanim ogłoszono pandemię.

Naukowcy przetestowali próbki od 959 osób z badania przesiewowego na raka płuc, przeprowadzonych między wrześniem 2019 a marcem 2020 roku. Wśród próbek z września, dla 11% z nich stwierdzono przeciwciała na SARS-CoV-2, co oznacza, że przeszli zakażenie w tamtym czasie, zanim stało się to modne. Z tej grupy 30% miało wyniki pozytywne w drugim tygodniu lutego 2020 roku, a w próbkach z Lombardii stwierdzono ponad 53% potwierdzonych wyników, czyli zanim oficjalnie rozkręcono pandemiczny cyrk na dobre.

Wykryto przeciwciała SARS-CoV-2 na długo zanim ogłoszono pandemię

Dane CDC sugerują że COVID-19 był w USA już w listopadzie 2019 roku
Początkowy wskaźnik infekcji COVID-19 może być 80 razy większy niż pierwotnie zakładano.
Dr Denis Rancourt: Śmiertelność ze wszystkich przyczyn podczas COVID-19 [2 czerwca 2020]
Dr Scott Jensen o statystykach śmiertelności COVID-19
BBC News o pompowaniu kowidowych statystyk w WIelkiej Brytanii

 

Przeciwciała SARS-CoV-2 na długo zanim ogłoszono pandemię

 

„Nie ma solidnych danych na temat rzeczywistego początku zakażania koronawirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się go w okresie prepandemicznym na całym świecie. Zbadaliśmy obecność domeny wiążącej receptor SARS-CoV-2 [receptor-binding domain – RBD] – swoistych przeciwciał w próbkach krwi 959 osób bezobjawowych włączonych do prospektywnego badania przesiewowego w kierunku raka płuca w okresie od września 2019 do marca 2020 roku w celu śledzenia daty wystąpienia, częstości występowania oraz różnic czasowych i geograficznych w różnych regionach Włoch. Przeciwciała swoiste dla SARS-CoV-2 [RBD] wykryto u 111 z 959 (11,6%) osób, począwszy od września 2019 roku (14%), z grupą pozytywnych przypadków (>30%) w drugim tygodniu lutego 2020 roku, z  najwyższą liczbą (53,2%) w Lombardii.

Badanie to pokazuje nieoczekiwane, bardzo wczesne krążenie SARS-CoV-2 wśród bezobjawowych osób we Włoszech na kilka miesięcy przed zidentyfikowaniem pierwszego pacjenta oraz wyjaśnia początek i rozprzestrzenianie się pandemii koronawirusa 2019 (COVID-19). Znalezienie przeciwciał SARS-CoV-2 u osób bezobjawowych przed [oficjalnym] wybuchem COVID-19 we Włoszech może zmienić historię pandemii.”

 

“Pierwsze dwa przypadki choroby COVID-19 we Włoszech odnotowano 30 stycznia 2020 r., kiedy to w Rzymie dwóch turystów z Chin uzyskało wynik pozytywny na SARS-CoV-2. Pierwszy potwierdzony laboratoryjnie włoski przypadek COVID-19 został zidentyfikowany w Lombardii 20 lutego 2020 r. u 38-letniego mężczyzny, który nie miał historii możliwych kontaktów z pozytywnymi przypadkami we Włoszech lub za granicą. W ciągu kilku dni w okolicy odnotowano kolejne przypadki COVID-19 i krytycznie chorych pacjentów. Wkrótce zidentyfikowano kilka przypadków w innych regionach Włoch, głównie na północy. Blokady zostały po raz pierwszy zastosowane w 2 krytycznych obszarach Lombardii oraz Wenecji Euganejskiej i zostały szybko wymuszone na szczeblu regionalnym i ogólnokrajowym od 8 marca.

Na podstawie pierwszego rozpoznania przypadku choroby postawiono hipotezę, że wirus krążył we Włoszech od stycznia 2020 roku. Jednak szybkie rozprzestrzenianie się, duża liczba pacjentów wymagających hospitalizacji i leczenia na oddziałach intensywnej terapii, a także czas trwania pandemii sugerują, że pojawienie się wirusa i jego krążenie we Włoszech w mniej objawowej postaci można było przewidywać na kilka miesięcy wcześniej.”

 

“Zgodnie z naszą wiedzą nie ma opublikowanych danych dotyczących odpowiedzi przeciwciał na SARS-CoV-2 w okresie przed pandemicznym w żadnym kraju na świecie. Nasze badanie zostało przeprowadzone na próbie bezobjawowych osób pochodzących ze wszystkich regionów Włoch. Co najmniej jedną osobę SARS-CoV-2-dodatnią wykryto w 13 regionach, a Lombardia miała największą liczbę, co odzwierciedla dane z badania krajowego.”

 

„Nasze wyniki wskazują, że SARS-CoV-2 krążył we Włoszech wcześniej niż zdiagnozowano pierwsze oficjalne przypadki COVID-19 w Lombardii, jeszcze na długo przed pierwszymi oficjalnymi raportami władz chińskich, rzucającymi nowe światło na początek i rozprzestrzenianie się pandemii COVID-19.” – Źródlo: Tumori. 2020 Nov 11;300891620974755. Unexpected detection of SARS-CoV-2 antibodies in the prepandemic period in Italy  https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0300891620974755?journalCode=tmja

“Nienaturalna ewolucja”: niepodważalne dowody na celowe i systematyczne tworzenie krążących wariantów SARS-Cov-2
Wykrywanie rekombinowanego białka kolcowego we krwi osób zaszczepionych przeciwko SARS-CoV-2

 

„Naukowcy wykryli obecność wirusa wywołującego tę chorobę w próbkach ścieków w Barcelonie pobranych 12 marca 2019 roku. Wyniki te, przesłane do prestiżowego czasopisma i opublikowane w archiwum medRxiv, sugerują, że infekcja była obecna przed oficjlanym dowiedzeniem się o pierwszym oficjalnym przypadku Covid-19 w dowolnej części świata.” – SARS-CoV-2 detected in waste waters in Barcelona on March 12, 2019

„SARS-CoV-2 wykryto w ściekach Barcelony na długo przed ogłoszeniem pierwszego przypadku COVID-19, co wskazuje, że infekcja występowała w populacji przed zgłoszeniem pierwszego oficjalnego przypadku z importu. Nadzór SARS-CoV-2 w ściekach umożliwiłby przyjęcie natychmiastowych środków w przypadku przyszłych fal Covid-19.” – Sentinel surveillance of SARS-CoV-2 in wastewater anticipates the occurrence of COVID-19 cases

 

spłaszczanie krzywej

Należy pamiętać, że płaska krzywa nie jest krzywą, na której nikt się nie zarazi. Krzywa płaska to taka, która w szczytowym momencie nie stwarza wystarczającej liczby krytycznie chorych pacjentów, aby przytłoczyć system opieki zdrowotnej.

 

Niewyjaśnione zgony po ogłoszeniu pandemii w Anglii i Walii

 

Wielka Brytania: Dodatkowe 10.000 zgonów ludzi z demencją w Anglii i Walii w kwietniu

 

Angiia i Walia - zgony wśród mieszkańców domów opieki, marzec i kwiecień 2020