Wykrywanie indukowanego szczepionką białka kolcowego

Fragment publikacji z sierpnia 2023 w której autorzy opisują metody wykrywania jak i czas utrzymywania się poszczepiennego białka kolcowego u zaszczepionych ludzkich szczurów doświadczalnych.

Źródło: Proteomics Clin Appl. 2023 Aug 31:e2300048; Detection of recombinant Spike protein in the blood of individuals vaccinated against SARS-CoV-2: Possible molecular mechanisms https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37650258/

 

Wykrywanie rekombinowanego białka kolcowego we krwi osób zaszczepionych przeciwko SARS-CoV-2: możliwe mechanizmy molekularne

 

Cel: Pandemia SARS-CoV-2 skłoniła do opracowania i stosowania szczepionek nowej generacji. Wśród nich szczepionki oparte na mRNA składają się z wstrzykiwanych roztworów mRNA kodujących rekombinowane białko kolcowe, które można odróżnić od białka typu dzikiego ze względu na określone zmiany aminokwasów wprowadzone w celu utrzymania białka w stanie wstępnej fuzji. Niniejsza praca przedstawia podejście proteomiczne w celu ujawnienia obecności rekombinowanego białka kolcowego u zaszczepionych osób, niezależnie od miana przeciwciał.

Projekt eksperymentu: Badanie spektrometrii mas próbek biologicznych zostało wykorzystane do wykrycia obecności określonych fragmentów rekombinowanego białka kolcowego u osób, które otrzymały szczepionki oparte na technologii mRNA.

Wyniki: Specyficzny fragment indukowanego szczepionką białka kolcowego “PP” znaleziono w 50% analizowanych próbek biologicznych, a jego obecność była niezależna od miana przeciwciał IgG SARS-CoV-2. Minimalny i maksymalny czas, w którym wykryto indukowane szczepionką białko kolcowe “PP” po szczepieniu, wynosił odpowiednio 69 i 187 dni.

Wnioski i znaczenie kliniczne: Przedstawiona metoda pozwala ocenić okres półtrwania cząsteczki indukowanego szczepionką białka kolcowego “PP” i rozważyć ryzyko lub korzyści związane z dalszym podawaniem dodatkowych dawek przypominających szczepionki mRNA SARS-CoV-2. Podejście to stanowi cenne wsparcie w uzupełnianiu monitorowania poziomu przeciwciał i reprezentuje pierwsze proteomiczne wykrywanie rekombinowanego kolcowego u zaszczepionych osób.

(…)

Chociaż pandemia COVID-19 rzuciła cały świat na kolana, pozwoliła również wielu naukowcom opracować pomysły i rozwiązania przeciwko wirusom. Należą do nich szczepionki mRNA, które ze względu na swoją wszechstronność w produkcji mogą stanowić nowy standard szczepień. Obowiązkiem naukowca jest jednak nie zaniedbywać kontroli. Tutaj leży znaczenie monitorowania indukowanego szczepionką białka kolcowego “PP” po pewnym czasie po szczepieniu w ludzkich próbkach biologicznych. Przedstawiona metoda pozwala ocenić okres półtrwania cząsteczki białka kolcowego “PP” i rozważyć ryzyko lub korzyści związane z kontynuowaniem podawania kolejnych dawek przypominających szczepionki mRNA na SARS-CoV-2.

 

Wykrywanie indukowanego szczepionką białka kolcowego PP

Wykrywanie indukowanego szczepionką białka kolcowego “PP”

 

Grupa badana, z południowych Włoch, składała się z 40 osób, z których 20 pracujących w sektorze opieki zdrowotnej, zostało zaszczepionych pełnym cyklem szczepionki mRNA, stan na kwiecień 2022 r., a 20 było niezaszczepionych z negatywnym wynikiem testu nosowo-gardłowego na COVID-19 i bez miana jakichkolwiek przeciwciał. Dodano kolejne 20 niezaszczepionych osób, które uzyskały wynik pozytywny na obecność COVID-19. Specyficzny fragment indukowanego szczepionką białka kolcowego “PP” znaleziono w 50% analizowanych próbek biologicznych (ryciny 1C-E i 2). Obecność ta była niezależna od miana przeciwciał IgG SARS-CoV-2. Miana przeciwciał miały średnią geometryczną 629,86 BAU/ml (rycina 1E). Minimalny czas wykrywania indukowanego szczepionką białka kolcowego “PP” wynosił 69 dni po szczepieniu, a maksymalny 187 dni. Wszystkie kontrole (próbki od osób nieszczepionych) były negatywne. Grupa kontrolna (20 niezaszczepionych osób) została również przetestowana po zarażeniu COVID-19 i była ujemna pod względem indukowanego szczepionką białka kolcowego “PP”.

Zobacz na: Stabilizowanie kodu – mRNA i receptory Toll-podobne – dr Mike Williams
Potencjalne problemy autoimmunologiczne i neurodegeneracyjne szczepionek na Covid-19 – Dr Christopher Shaw

Białko kolcowe SARS-Cov-2 jest bardzo niebezpieczne, jest cytotoksyczne.
Tajlandia: Wpływ na układ sercowo-naczyniowy szczepionki mRNA BNT162b2 Pfizera na COVID-19 u młodzieży
SARS-CoV-2 w kontekście patentów sprzed 20 lat – dr David Martin

Zmiany definicji terminu “szczepionka” przez CDC, a koncept Odporności Stada
Kiedy WHO zmieniła definicję odporności stada? Zmiana treści definicji terminu Odporność Stadna. [listopad 2020]

 

Około jedna trzecia ludzkich szczurów doświadczalnych kończy z jakimś tam NOPem

„Spośród 1704 zarejestrowanych pracowników służby zdrowia, 595 (34,9%) pracowników służby zdrowia przebywało na zwolnieniu lekarskim po co najmniej jednym szczepieniu przeciwko COVID-19, co dało łączną liczbę 1550 dni chorobowych. Zarówno bezwzględna liczba dni chorobowych, jak i odsetek pracowników służby zdrowia przebywających na zwolnieniu lekarskim znacząco wzrastały z każdym kolejnym szczepieniem. Porównując BNT162b2mRNA i mRNA-1273, różnica w zwolnieniach lekarskich nie była znacząca po drugiej dawce, ale mRNA-1273 wywołało znacznie dłuższe i częstsze zwolnienia lekarskie po trzeciej dawce.” – Źródło: Public Health. 2023 Sep:222:186-195; Inability to work following COVID-19 vaccination-a relevant aspect for future booster vaccinations https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37562083/

 

Krążące białko kolcowe u osób z poszczepiennym zapaleniem mięśnia sercowego

 

Rezultaty: Rozległe profilowanie przeciwciał i odpowiedzi limfocytów T u osób, u których rozwinęło się poszczepienne zapalenie mięśnia sercowego, były zasadniczo nie do odróżnienia od tych u zaszczepionych osób z grupy kontrolnej, pomimo niewielkiego wzrostu produkcji cytokin. Godnym uwagi odkryciem było to, że w osoczu osób z poszczepiennym zapaleniem mięśnia sercowego wykryto znacznie podwyższone poziomy białka kolcowego o pełnej długości (33,9±22,4 pg/ml), niezwiązanego przez przeciwciała, podczas gdy u bezobjawowych zaszczepionych osób z grupy kontrolnej nie wykryto wolnego białka kolcowego (niesparowany test t; P<0,0001).

Wnioski: Immunoprofilowanie zaszczepionej młodzieży i młodych dorosłych ujawniło, że odpowiedzi immunologiczne wywołane szczepionką mRNA nie różniły się u osób, u których rozwinęło się zapalenie mięśnia sercowego, i osób, u których nie wystąpiło zapalenie mięśnia sercowego. Wolny antygen kolcowy [białko kolcowe] wykryto jednak we krwi nastolatków i młodych dorosłych, u których rozwinęło się zapalenie mięśnia sercowego po szczepionce mRNA, co umożliwiło wgląd w jego potencjalną przyczynę.” – Źródło: Circulation. 2023 Mar 14;147(11):867-876; Circulating Spike Protein Detected in Post-COVID-19 mRNA Vaccine Myocarditis https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36597886/

 

Białko kolcowe w twoim ciele, patrząc, jak piszesz o zaufaniu do nauki