Zakrzepy po szczepionkach przeciw Covid a “Nauka” – dr Mike Williams

2 maj 2021

Zakrzepy po szczepionkach przeciw Covid

Zakrzepy po szczepionkach przeciw Covid

Nawet pobieżne spojrzenie na media społecznościowe pokazuje, że istnieją w tej chwili trzy główne obszary niepokoju wokół szczepionek na Covid: zaburzenia krzepnięcia; nienormalne miesiączki; i możliwość, że ci, którzy są zaszczepieni rozsiewają materiał szczepionkowy.

Istnieją oczywiście inne istotne obawy, nie tylko te dotyczące uszkodzeń  neurologicznych po otrzymaniu szczepionki, ale jak państwo zobaczą, może to być konsekwencją jednego z tych trzech pozostałych. Tylko jedna z tych obaw jest obecnie uznawana przez rządy i instytucje ds./ zdrowia – zaburzenia krzepnięcia; pozostałe dwie nie są uznawane.

Mam zamiar spróbować zarysować, co wiemy o pierwszym; pozostałe dwa zagadnienia będą omówione w następnych artykułach. Wspomogę się przy tym literaturą naukową i medyczną.

Czy jesteś krzywy? Niesymetryczne twarze po szczepieniach – Forrest Maready
Jak szczepionki powodują mikrouszkodzenia układu krwionośnego – dr Andrew Moulden
Zespół Spektrum Niedotlenienia Mouldena – dr Andrew Moulden
Przegląd omawiający rozsiewanie wektorów wirusowych
Doniesienia o zmianach cyklu miesiączkowego po szczepionce na COVID zwracają uwagę na problemy związane z badaniami klinicznymi.
Jak szczepionka może uszkodzić Twój mózg – dr Russell L. Blaylock

 

 

Zaburzenia krzepnięcia

 

Problem zakrzepów po szczepionce Covid został potraktowany poważniej, gdy w Research Square pojawił się preprint pracy badającej doniesienia “o niektórych klientach szczepionki, u których wystąpiły nietypowe zdarzenia zakrzepowe i małopłytkowość”.

Naukowcy “zbadali, czy u takich pacjentów może wystąpić zaburzenie prozakrzepowe spowodowane przez przeciwciała aktywujące płytki krwi skierowane przeciwko czynnikowi płytkowemu 4 (PF4), o którym wiadomo, że jest wywoływany przez heparynę i czasami inne czynniki środowiskowe”.

W skrócie: u niektórych pacjentów stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko PF4, a autorzy doszli do wniosku, że “szczepionka AZD1222 [AstraZeneca] wiąże się z rozwojem zaburzenia prozakrzepowego, które klinicznie przypomina małopłytkowość (trombocytopenię) indukowaną heparyną, ale wykazuje inny profil serologiczny”.

Zaproponowali oni nazwanie tego nowego problemu prozakrzepową małopłytkowością immunologiczną indukowaną szczepionką (VIPIT – vaccine-induced prothrombotic immune thrombocytopenia). Coś mi mówi, że ta nazwa zostanie szybko zmieniona.

Konflikt(y) interesów autorów obejmował otrzymywanie honorariów od konkurenta AstraZeneca, firmy Pfizer. Jest to coś, co możemy im wybaczyć, ponieważ każda pomoc w rozwikłaniu tego problemu jest bardzo potrzebna.

W efekcie mamy tu dwa przeciwstawne problemy: zakrzepicę tworzącą skrzep, który może zablokować naczynie doprowadzające krew do narządu, oraz małopłytkowość zmniejszającą liczbę płytek krwi potrzebnych do utworzenia skrzepu, powodującą krwawienie, czyli krwotok. Każdy z tych problemów może być bardzo trudny do opanowania i niezwykle niebezpieczny, a nawet śmiertelny dla pacjenta – nie można jednak mieć ich obu jednocześnie!

Połączona zakrzepica i małopłytkowość związana ze szczepionką Covid jest uważana za coś nowego i bardzo rzadkiego, a jeśli zakrzep nastąpi w ważnym narządzie … cóż, widzimy wyniki: młodzi ludzie, którzy nie powinni umierać, a umierają.

W momencie pisania tego artykułu, Reuters poinformował:

“W cotygodniowej aktualizacji dotyczącej skutków ubocznych szczepionek COVID-19, Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) oznajmiła, że było w sumie 209 zakrzepów z niską liczbą płytek krwi po szczepieniu zastrzykiem firmy AstraZeneca, w porównaniu do łącznej liczby 168 zgłoszonych w zeszłym tygodniu.”

Zważywszy, że ogólnie przyjmuje się, iż zdarzenia niepożądane są masowo niedostatecznie zgłaszane, jest to bardzo niepokojące.

W USA rejestruje się mniej niż 1% NOPów – Harvard Pilgrim Health Care
Anafilaksja po szczepieniu ~1% zgłaszane jako NOP

 

Zakrzepy po szczepionkach przeciw Covid – niespodzianka?

 

Gdybyśmy mieli polegać na wiadomościach głównego nurtu i raportach rządowych, moglibyśmy uwierzyć, że problemy z krzepnięciem krwi po szczepionkach Covid były całkowicie niespodziewane i rzadkie.

Jednak pierwsze ostrzeżenia o zaburzeniu krzepnięcia podobnym jak te po podaniu szczepionki firmy  Astrazeneca pojawiły się przed opublikowaniem preprintu (powyżej): i na długo przed tym, zanim rozpoczęto wytwarzanie obecnej “szczepionki” na Covid. A dokładniej ponad dekadę wcześniej.

Systemy dostarczania adenowirusowych wektorów wirusowych, stosowane na przykład przez firmy Astrazeneca, Sputnik i Johnson & Johnson, były w przeszłości znane jako problematyczne. W opublikowanej w 2007 r. pracy naukowej przedstawiono to bardzo wyraźnie:

Trombocytopenia była konsekwentnie zgłaszana po podaniu adenowirusowych wektorów transferu genów. Mechanizm leżący u podstaw tego zjawiska jest obecnie nieznany. W tym badaniu ocenialiśmy wpływ czynnika von Willebranda (VWF) i selektyny P na klirens płytek krwi po podaniu adenowirusa. U myszy trombocytopenia występuje między 5 a 24 godziną po podaniu adenowirusa. Wirus aktywuje płytki krwi i indukuje tworzenie agregatów płytkowo-leukocytarnych. Towarzyszy temu zwiększenie ilości mikrocząsteczek pochodzących z płytek krwi i leukocytów. Indukowana adenowirusem aktywacja komórek śródbłonka została wykazana przez ekspresję VCAM-1 na poddanych działaniu wirusa, hodowanych komórkach śródbłonka oraz przez uwalnianie multimerów VWF o ultra-dużej masie cząsteczkowej w ciągu 1 do 2 godzin od podania wirusa z towarzyszącym wzrostem mikrocząsteczek śródbłonka.Blood. 2007 Apr 1;109(7):2832-9; Adenovirus-induced thrombocytopenia: the role of von Willebrand factor and P-selectin in mediating accelerated platelet clearance https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17148587/

 

Konsekwentnie zgłaszane? W 2007 roku?

 

 

W 2007 roku wiadomo było, że ten sam wektor wirusowy stosowany w wielu szczepionkach na Covid konsekwentnie powodował małopłytkowość. Ale najwyraźniej nie zniechęciło to brytyjskich organów regulacyjnych do wydania pozwolenia awaryjnego na dopuszczenie tej technologii do obrotu nie tylko w populacji brytyjskiej, ale także w wielu innych krajach na całym świecie.

We wrześniu 2020 roku ukazała się kolejna publikacja, pod tytułem „SARS-CoV-2 wiąże płytkowe ACE2 wzmacniając zakrzepicę związaną z COVID-19”, która nakreśliła problem z SARS-CoV-2:

„Nasze odkrycia ujawniły nową funkcję SARS-CoV-2 w aktywacji płytek krwi poprzez wiązanie Kolca do receptora ACE2 [konwertaza angiotensyny typu 2]. Aktywacja płytek indukowana przez SARS-CoV-2 może brać udział w tworzeniu zakrzepów i odpowiedzi zapalnej u pacjentów z COVID-19.SARS-CoV-2 binds platelet ACE2 to enhance thrombosis in COVID-19

W szczególności zauważono, że:

„SARS-CoV-2 i jego białko kolcowe bezpośrednio stymulowały płytki krwi, ułatwiając uwalnianie czynników krzepnięcia, wydzielanie czynników zapalnych i tworzenie agregatów leukocytarno-płytkowych.

Ale co to ma wspólnego ze szczepionką?

W tym artykule zidentyfikowano białko kolcowe (spike) jako czynnik sprawczy krzepnięcia. I, oczywiście, większość szczepionek na Covid podawana jest po to, żeby w organizmie rozpoczął się proces produkcji białka kolcowego. Organy regulacyjne powinny były bić na alarm, ale nic nie zrobiono.

Należy również zauważyć, że agregacja płytek krwi i leukocytów została wspomniana zarówno w dokumencie z 2007, jak i z 2020 roku. Jakim cudem władze i producenci leków tego nie zauważyli?

 

Pseudowiriony

 

Bardziej niepokojąca była fantastyczna praca Margo et al, dostępna już w październiku 2020 roku, w opracowaniu zatytułowanym „Ciężki COVID-19: wieloaspektowy zespół wirusowej waskulopatii.).

Wykazali oni genialnie, że w małych naczyniach krwionośnych białko kolocwe, samo w sobie, może indukować krzepnięcie poprzez dokowanie w różnych tkankach.

„Wirusowe białko kolcowe bez wirusowego RNA lokalizowało się do komórek śródbłonka ACE2+ w mikronaczyniach, najliczniej występując w podskórnej tkance tłuszczowej i mózgu.” – Ann Diagn Pathol. 2021 Feb;50:151645; Severe COVID-19: A multifaceted viral vasculopathy syndrome

Od razu widzimy powód, dla którego ludzie z nadwagą mają większe ryzyko gorszego przebiegu infekcji SARS-CoV-2. Dostajemy również prorocze ostrzeżenie o tym, co miało nastąpić po szczepieniu – zakrzepy w mózgu i śmierć.

Dr Magro z zespołem znakomicie wykazali, że białko kolcowe, nawet przy braku wirusowego RNA, może powodować zakrzepicę:

„Wnioskując, w ciężkiej infekcji COVID-19 występują dwa odrębne mechanizmy: 1) mikroangiopatia włośniczek płucnych związana z wysoką zakaźną wiremią, w której śmierć komórek śródbłonka uwalnia pseudowiriony do krążenia, oraz 2) pseudowiriony zadokowują się na komórkach śródbłonka ACE2+, najczęściej występujących w skórze/tłuszczu podskórnym i mózgu, co aktywuje szlak dopełniacza/kaskadę krzepnięcia, powodując ogólnoustrojowy stan prokoagulacyjny, jak również śródbłonkową ekspresję cytokin, które wywołują burzę cytokinową.” – Ann Diagn Pathol. 2021 Feb;50:151645 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33248385/

Zakrzepy po szczepionkach przeciw Covid - Kapilary płucne

Powyższy schemat przedstawia wirusa, który przyczepia się do wewnętrznej wyściółki małych naczyń krwionośnych, wywołując reakcję immunologiczną i niszcząc zainfekowane komórki. Powoduje to uwolnienie szczątków – pseudowirionów – które przemieszczają się do innych obszarów, gdzie proces powtarza się z pewnymi modyfikacjami.

W mózgu (poniżej) te wolne od wirusów pseudowirusy (w tym białko spike) wywołują odpowiedź krzepnięcia inicjowaną przez część układu odpornościowego zwaną dopełniaczem. Konkretnie, szlak dopełniacza lektyny wiążącego mannozę.

Zakrzepy po szczepionkach przeciw Covid - Skóra, Tkanka tłuszczowa, Mózg

 

Kluczowym punktem tego dokumentu w odniesieniu do szczepionek Covid jest to, że białko spike, pozbawione wirusowego RNA, przemieszcza się do mózgu i powoduje krzepnięcie. Jeszcze raz, na wypadek gdybyście potrzebowali przypomnienia: Szczepionki na Covid mają za zadanie doprowadzić do wytwarzania takieo samego białka kolcowego.

Kolejna publikacja autorstwa Nuovo i współpracowników, zatytułowany „Uszkodzenie komórek śródbłonka jest centralnym elementem COVID-19 w mysim modelu indukowanym przez wstrzyknięcie podjednostki S1 białka kolcowego”, w którym również pojawiła się dr Magro, był dostępny online od 24 grudnia 2020 roku. Stwierdzono w nim, że:

„Uszkodzenie śródbłonka związane z ACE2+ jest główną częścią patologii SARS-CoV2 i może być wywołane przez samo białko kolcowe… w tym uszkodzenia neurologiczne u zwierząt testowych. –  Ann Diagn Pathol. 2021 Apr;51:151682; Endothelial cell damage is the central part of COVID-19 and a mouse model induced by injection of the S1 subunit of the spike protein https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33360731/

Wydaje się, że ukazuje się tu wspólny motyw.

 

Oporne skrzepy

 

Na tym podróż się nie kończy. W publikacji pod tytułem „Białko kolcowe S1 SARS-CoV-2 indukuje powstawanie Fibrynogenu opornego na fibrynolizę: Implikacje dla powstawania mikroskrzepów w COVID-19”:

„Sugerujemy tutaj, że częściowo obecność białka kolcowego w układzie krwionośnym może przyczyniać się do hiperkoagulacji u pacjentów COVID-19 dodatnich i może powodować znaczne upośledzenie fibrynolizy. Takie upośledzenie lityczne może skutkować utrzymującymi się dużymi mikroskrzepami, które zauważyliśmy tutaj i wcześniej w próbkach osocza pacjentów COVID-19. Ta obserwacja może mieć istotne znaczenie kliniczne w leczeniu nadkrzepliwości u pacjentów z COVID-19.” – SARS-CoV-2 spike protein S1 induces fibrin(ogen) resistant to fibrinolysis: Implications for microclot formation in COVID-19

W luźnym tłumaczeniu: białko kolcowe może przyczyniać się do krzepnięcia, a te skrzepy mogą być odporne na rozbicie przez organizm.

Kolejna publikacja pod tytułem „Białko kolcowe SARS-CoV-2 zmienia funkcję bariery w dwu wymiarowych statycznych i trójwymiarowych mikrofluidycznych modelach in-vitro ludzkiej bariery krew-mózg)”:

„Przedstawione dowody [in vitro] sugerują, że białka kolcowe (spike) SARS-CoV-2 wywołują odpowiedź prozapalną na komórkach śródbłonka mózgu, która może przyczyniać się do zmienionego stanu funkcji bariery krew-mózg. Łącznie, wyniki te są pierwszymi, które pokazują bezpośredni wpływ, jaki białko kolcowe SARS-CoV-2 może mieć na komórki śródbłonka mózgu; proponując w ten sposób prawdopodobne wyjaśnienie konsekwencji neurologicznych obserwowanych u pacjentów COVID-19.” – The SARS-CoV-2 spike protein alters barrier function in 2D static and 3D microfluidic in-vitro models of the human blood-brain barrier

Białko kolcowe nie tylko może samo powodować zakrzepy, które mogą być odporne na rozbicie, ale wygląda również na to, że może również wpływać na barierę krew-mózg, powodując uszkodzenia neurologiczne.

Jakby kpiąc z inteligencji tych, którzy wciąż wierzą w naukę, to właśnie niedawno zostało opublikowane – SARS-CoV-2 spike protein alone may cause lung damage (Samo białko kolcowe SARS-CoV-2 może powodować uszkodzenie płuc):

“Te odkrycia pokazują, że genetycznie zmodyfikowana mysz wraz z tylko segmentem białka kolcowego może być używana do badania uszkodzeń płuc przez SARS-CoV-2,” powiedział Solopov. “Możemy wykorzystać to narzędzie do lepszego zrozumienia, w jaki sposób białko kolcowe powoduje objawy płucne – nawet bez całego wirusa – co pozwoli opracować nowe cele i terapie dla COVID-19”.

Wykorzystując nowo opracowany mysi model ostrego uszkodzenia płuc, badacze odkryli, że ekspozycja na samo białko kolcowe SARS-CoV-2 wystarczyła do wywołania objawów podobnych do COVID-19, w tym ciężkiego zapalenia płuc.

Można badać samo białko kolcowe, podczas gdy ono samo powoduje uszkodzenie płuc… czy to budzi jakiś alarm w społeczności naukowej?

W jednym z ostatnich opracowań stwierdzono wyraźnie, że ryzyko zakrzepu po szczepionce Covid jest znacznie mniejsze niż w przypadku zachorowania na SARS-CoV-2. Przesłanie jest takie, że biorąc pod uwagę bilans korzyści do ryzyka, każdy powinien się zaszczepić.

Cóż, ci, którzy forsują tę narrację nie wzięli pod uwagę, że aby dokonać kalkulacji ryzyko/zysk, to ryzyko z artykułu oksfordzkiego musi być pomnożone przez ryzyko faktycznego (oficjalnego) zdiagnozowania Covid. Kiedy to zrobimy, ryzyko jest znacznie wyższe dla tych zaszczepionych.

Poniższy obrazek pokazuje, jak skuteczne są obecnie stosowane szczepionki w wytwarzaniu białek kolców. Białe strzałki wskazują na obecność białek kolcowych na powierzchni komórek po zastosowaniu szczepionki firmy Astrazeneca. Te wywołane przez szczepionkę białka kolców miały rzekomo wywoływać odpowiedź immunologiczną chroniącą życie – ale na podstawie literatury, do której się odniosłem, powinniśmy teraz spojrzeć na nie zupełnie inaczej.

Zakrzepy po szczepionkach - obecność białek kolcowych na powierzchni komórek po zastosowaniu szczepionki firmy Astrazeneca

 

Podsumowując

 

Mówiąc wprost, istnieją przytłaczające dowody na to, że białko kolcowe SARS-CoV-2 (które jest również syntetycznie wytwarzane przez szczepionki Covid) jest centralną częścią mechanizmów zachorowalności i śmiertelności SARS-CoV-2, a zatem stanowi również ryzyko związane ze szczepionką. Jeśli chodzi o krzepnięcie, to ryzyko jest większe w przypadku otrzymania szczepionki.

Dane wyraźnie pokazują, że ostatnią rzeczą, jaką chcielibyśmy zrobić, jest wyprodukowanie szczepionki, która wytwarza białko kolcowe tego wirusa. Jak jasno wynika z literatury, spowodowałoby to znaczne szkody, w tym zakrzepy w mózgu i śmierć. I ta literatura, w większości, była dostępna przed wypuszczeniem szczepionek Covid do powszechnego użytku.

Dr Mike Williams jest konsultantem medycznym, prowadzącym prywatną praktykę.

 

Tłumaczenie: AlterShot.tv
Źródło: Clotting and Covid Vaccine “Science”

 

Zobacz na: Dr Peter McCullough o blokowaniu metod leczenia Covid-19
Histeria AIDS wstępnie „skonfigurowała” histerię Covid – Neville Hodgkinson
Szczepionki popychają patogeny do ewolucji – presja ewolucyjna
Dr Geert Vanden Bossche: Masowe szczepienia podczas pandemii – korzyści i ryzyka
Dr Geert Vanden Bossche o szczepieniu na COVID-19 podczas pandemii [1-3 marzec 2021]
Testy PCR: Po 35 cyklach odcięcia nie wyhodujesz wirusa – dr Anthony Fauci
Leczenie chorób wirusowych: czy prawdę ukrywano przez dziesięciolecia? – dr Lee D. Merritt

Nastolatek po szczepieniu hospitalizowany z zakrzepami krwi w mózgu [napisy PL]

Śmiertelność pracowników służby zdrowia w Polsce przed i po rozpoczęciu szczepień na C-19

Opracowane przez Grzegorz Płaczek, wykres pobrany stąd.

 

Ministerstwo zdrowia - śmiertelnośc wśród zaszczepionych na COVID, 17 maj 2021

Ad 3,4: Ponadto informuję, że wg stanu na dzień 11 maja 2021 r., zmarło 3 tys. osób, u których stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 po przyjęciu pierwszej dawki szczepionki przeciw COVID-19 co stanowi 4% osób, u których stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CQV-2 po przyjęciu pierwszej dawki szczepionki przeciw C0VID-19 oraz 0.5 tys., osób po przyjęciu dwóch dawek szczepionki, co stanowi 5% zakażonych po przyjęciu dwóch dawek szczepionki.