Tajlandia: Wpływ szczepionki mRNA Pfizera na COVID-19 na układ sercowo-naczyniowy u młodzieży

W 2021 stosowano zastraszanie w postaci “niezaszczepisz się to płać za leczenie”. To teraz zaszczepieni, z poczuciem wyższości moralnej, w ramach własnej logiki powinni podpisywać oświadczenia, że w przypadku zakrzepu czy udaru płacą sami za leczenie.

Wpływ szczepionki mRNA Pfizera na COVID-19 na układ sercowo-naczyniowy u młodzieży - Tajlandia

Szwajcaria: Uszkodzenie komórek mięśnia sercowego po szczepieniu przypominającym na Covid-19

Niniejsze badanie koncentruje się na skutkach dla układu krwionośnego, w szczególności zapalenia mięśnia sercowego i zapalenia osierdzia, po wstrzyknięciu eksperymentalnej terapii genowej, zwanej dla zmylenia szczepionką o oznaczeniu BNT162b2 mRNA firmy Pfizer na COVID-19 u młodzieży z Tajlandii. Do tego prospektywnego badania kohortowego włączono uczniów z dwóch szkół w wieku 13–18 lat, którzy otrzymali drugą dawkę szczepionki mRNA BNT162b2 na COVID-19. Dane obejmujące dane demograficzne, objawy, parametry życiowe, EKG, echokardiografię i enzymy sercowe zebrano na początku badania, w 3., 7. i 14. dniu (opcjonalnie) za pomocą formularzy zapisu przypadku. Zarejestrowaliśmy 314 uczestników; z początkowej liczby 13 uczestników zostało utraconych do dalszych działań, pozostawiając 301 uczestników do analizy.

Najczęstszymi objawami sercowo-naczyniowymi były tachykardia (7,64%), duszność (6,64%), kołatanie serca (4,32%), ból w klatce piersiowej (4,32%), oraz nadciśnienie (3,99%). Siedmiu uczestników (2,33%) wykazało co najmniej jeden podwyższony biomarker sercowy lub pozytywne wyniki laboratoryjne. Wpływ na układ sercowo-naczyniowy stwierdzono u 29,24% pacjentów, począwszy od tachykardii, kołatania serca i zapalenia mięśnia osierdziowego. Zapalenie mięśnia osierdziowego potwierdzono u jednego pacjenta po szczepieniu. Dwóch pacjentów miało podejrzenie zapalenia osierdzia, a u czterech pacjentów podejrzewało subkliniczne zapalenie mięśnia sercowego.

Wnioski: Wpływ na układ krążenia u nastolatków po szczepieniu mRNA BNT162b2 Pfizera na COVID-19 obejmował tachykardię, kołatanie serca i zapalenie mięśnia sercowego. Obraz kliniczny zapalenia mięśnia osierdziowego po szczepieniu był zwykle łagodny, a wszystkie przypadki w pełni wyzdrowiały w ciągu 14 dni. Dlatego młodzież otrzymująca szczepionki mRNA powinna być monitorowana pod kątem działań niepożądanych. Numer rejestracyjny tego badania klinicznego to: NCT05288231

Źródło: Cardiovascular Effects of the BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine in Adolescents

Najlepszy kardiolog z Londynu: Należy natychmiast zatrzymać szczepienia na COVID-19

 

 

Czołowy londyński kardiolog, który jako jeden z pierwszych przyjął eksperymentalną terapię genową na COVID-19 i promował ją w brytyjskiej telewizji, wzywa teraz do zawieszenia szczepień, argumentując w artykule naukowym, że istnieją dowody na to, że ryzyko szkód z powodu efektów ubocznych jest większe niż jakiekolwiek potencjalne korzyści.

Dr Aseem Malhotra, który przedstawił swój artykuł na konferencji prasowej w stolicy Wielkiej Brytanii we wtorek [27 wrzesień 2022], powiedział, że: „istnieją silne naukowe, etyczne i moralne argumenty, że dalsze rozprowadzanie szczepionek na COVID-19 musi zostać natychmiast zatrzymane, dopóki surowe dane nie zostaną opublikowane i poddane w pełni niezależnej kontroli”.

Przekręty w badaniach klinicznych “szczepionek” na Covid firmy Pfizer-BioNTech – Canadian Covid Care Alliance

Jego artykuł, opublikowany w czasopiśmie Journal of Insulin Resistance w dwóch częściach, tutaj i tutaj, nosi tytuł „Leczenie pandemii dezinformacji na temat szczepionek mRNA na COVID-19 poprzez medycynę opartą na prawdziwych dowodach [Curing the pandemic of misinformation on COVID-19 mRNA vaccines through real evidence-based medicine]”.

Na konferencji prasowej wraz z dr Ryanem Cole, patologiem przeszkolonym w Mayo Clinic i dr Tess Lawrie, współzałożycielką organizacji typu non-profit o nazwie Światowa Rada ds. Zdrowia [World Council for Health], dr Malhotra powiedział, że rzeczywiste dane dotyczące bezpieczeństwa wskazują na wzrost częstości występowania chorób serca w szpitalach, zawałów i ataków serca związanych ze szczepionką mRNA firmy Pfizer na COVID-19.

Znany na całym świecie ekspert w zakresie zapobiegania, diagnozowania i leczenia chorób serca, dr Aseem Malhotra jest członkiem Royal College of Physicians i przewodniczącym Naukowego Komitetu Doradczego The Public Health Collaboration. Jest również honorowym członkiem rady Kliniki Psychiatrii Metabolicznej w Stanford University School of Medicine.

Rozpoczął swoją prezentację, której gospodarzem była Światowa Rada ds. Zdrowia dr Tess Lawrie, mówiąc o koncepcji „umyślnej ślepoty”. Powiedział, że „byłem rozmyślnie ślepy, na efekty uboczne tych szczepionek, dopóki nie przestałem”.

Dr Malhotra dodał również, że dlatego tak ważnym jest, aby podejść do tego problemu zarówno z faktami, jak i ze współczuciem, „ponieważ jest wielu ludzi, którzy wciąż są świadomie niewidomi”.

W lutym 2021 r. w programie „Good Morning Britain” dr Malhotra powiedział, że „[sytuacja] jest wyraźnie irracjonalnie uzasadniona, dlaczego ludzie nie chcą się szczepić szczepionką, opartą na bardzo rażących, fałszywych informacjach krążących w mediach społecznościowych”.

W sierpniu napisał list otwarty do brytyjskiego premiera Borisa Johnsona i prezydenta Joe Bidena, wzywając ich do natychmiastowego ujawnienia surowych danych z oryginalnego badania szczepionki Covid-19 firmy Pfizer.

Dr Aseem Malhotra podsumowuje w swoim artykule, że kryzys związany ze szczepionką na COVID-19 musi być wykorzystany „jako okazja do przekształcenia systemu w celu kształcenia lepszych lekarzy, lepszego podejmowania decyzji, zdrowszych pacjentów i przywrócenia zaufania do medycyny i zdrowia publicznego”.

„Dopóki wszystkie surowe dane dotyczące szczepionek mRNA na COVID-19 nie zostaną niezależnie przeanalizowane, wszelkie twierdzenia postulujące, że przynoszą one ludzkości korzyści netto, nie mogą być uważane za oparte na rzetelnych dowodach” – napisał. [Tylko na danych wyssanych z farmaceutycznej dupy]

W wywiadzie wyjaśnił, że to nagła śmierć jego bardzo sprawnego i zdrowego 73-letniego zaszczepionego ojca w lipcu 2021 r. skłoniła go do zbadania tematu tych szczepionek.

„Niedługo potem zaczęły pojawiać się dane, które sugerowały, że istnieje możliwy związek między szczepionką mRNA a zwiększonym ryzykiem zawału serca” – powiedział w Freeman Reports.

Powiedział, że mechanizmem powodującym kłopoty z sercem jest narastający stan zapalny wokół tętnic wieńcowych. Co więcej, z dr Malhotrą skontaktował się informator z prestiżowego brytyjskiego uniwersytetu, kardiolog, który powiedział, że podobne wyniki badań na jego wydziale są ukrywane.

Dr Malhotra powiedział, że odkrył, po przeanalizowaniu danych z Wielkiej Brytanii, że w 2021 r., kiedy wprowadzono szczepionkę, doszło do dodatkowych 14.000 pozaszpitalnych zatrzymań krążenia w porównaniu z 2020 r.

Mark Sharman z News Uncut napisał we wtorek, że brytyjskie media „wciąż zdecydowanie przymykają oko” na to, co może okazać się „największą katastrofą medyczną w historii, ale pojawianie się dowodów na śmierć i poważnych skutków ubocznych nabierają tempa”.

„Rzędy pustych krzeseł świadczyły o obojętności, gdy starszy lekarz przedstawił swoje odkrycia na dzisiejszej konferencji prasowej w Londynie” – napisał.

Przybyli tylko dziennikarze z GBNews i polska załoga.

„Więc gdzie były Sky News, BBC, ITV i wszystkie krajowe gazety?”

Na konferencji prasowej, za pośrednictwem transmisji na żywo, dr Cole, patolog przeszkolony w Mayo Clinic, którego laboratorium diagnostyczne testuje próbki z całego kraju, zapewnił wsparcie ze swojej działki dla twierdzeń Malhotry.

Źródło: Top London cardiologist: Stop the COVID-19 shots NOW

Zobacz na:Raport pt. Śmierć z powodu medycyny – dr Gary Null, dr Carolyn Dean, dr Martin Feldman, dr Debora Rasio i dr Dorothy Smith. [2003]
Wytyczne Dotyczące Przedklinicznych Badań Farmakologicznych i Toksykologicznych Szczepionek – EMA
Czy na pewno szczepionki to najlepiej przebadane produkty firm farmaceutycznych? Sprawdźmy.
Skorygowana ocena związku przyczynowo-skutkowego między szczepieniami a zdarzeniami niepożądanymi dokonana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) – analiza krytyczna
Kodeks Norymberski a szczepienia – świadoma i dobrowolna zgoda

 

 

Tymczasem Gazeta Wyborcza

 

Coraz więcej udarów i zawałów u młodych ludzi …najczęściej to osoby zaszczepione.
“Nigdy wcześniej nie wyjeżdżaliśmy do tak wńelu udarów’. Jest ich co najmniej o 30 proc. więcej niż w ubiegłym roku – mówi Adam Stępka, ratownik i rzecznik łódzkiego pogotowia.”
“- Dużo więcej jest też zawałów – dodaje. – A to. co zwraca naszą uwagę szczególnie, to fakt. że coraz częściej ratujemy pacjentów z problemami zatorowo-zakrzepowymi, którzy nie kojarzą się z grupą ryzyka. Udary występowały przecież grubo po 50. czy 60. roku życia, a my teraz mamy wezwania do młodych ludzi. To osoby w wieku 38-40 lat, które miały doskonałą kondycję, wiodły zdrowy tryb życia i nigdy wcześniej nie miały problemów ze zdrowiem.”
“Pogotowie nie prowadzi statystyk pacjentów dotyczących historii chorób. Nie ma więc pewności, że ich aktualne problemy zdrowotne to powikłania po COVID-19. – Siedzimy za to aktualne doniesienia dotyczące następstw COVID-19 i one doskonale pokrywają się. niestety, z naszymi obserwacjami i z obniżeniem progu wiekowego występowania zawałów i udarów – mówi ratownik.”
“Alarmujące sytuacje obserwują także lekarze. – Zdecydowanie przybywa udarów niedokrwiennych, przypadków ciężkiej niewydolności oddechowej i problemów naczyniowych. Od kardiologów i neurologów słyszymy o zwiększonej liczbie pacjentów. A ci. których stan jest naprawdę ciężki, trafiają do nas. Wspólnym elementem jest odległe przejście COVID-19 [I pewnia k*rwa szczepienie]. Co ciekawe, pacjenci najczęściej infekcję przeszli łagodnie, a nawet z minimalnymi objawami, a powikłania są bardzo poważne – mówi prof. Waldemar Machała, kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.”
“- Obawiam się. że w ciągu najbliższych dwóch lub trzech lat będziemy notować wzrost bardzo poważnych problemów zdrowotnych u osób po COVID-19. Moi pacjenci to najczęściej ci. którzy COVID-19 przeszli lekko, najczęściej to osoby zaszczepione, szczepionka uratowała ich przez dramatycznym przebiegiem choroby, ale nawet ona nie była w stanie uchronić ich przez następstwami.”

„U niektórych osób zapalenie mięśnia sercowego może prowadzić do kardiomiopatii rozstrzeniowej i mogą wymagać przeszczepu serca. Prawie 20% nagłych zgonów u młodych ludzi ma związek z zapaleniem mięśnia sercowego.

Wskaźnik przeżywalności zapalenia mięśnia sercowego wynosi 80% rok po jego wystąpieniu i 50% pięć lat później.Źródło: Cleveland Clinic,What is my prognosis with myocarditis? https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/22129-myocarditis

Rozkład zgłoszeń zapalenia mięśnia sercowego-osierdzia według wieku i płci-

„Około 37,6% wszystkich zgłoszonych przypadków zapalenia mięśnia sercowego/osierdzia po szczepieniu zostało zgłoszonych przez osoby w wieku poniżej 25 lat, przy czym najwyższy odsetek zgłoszonych przypadków wystąpił w grupach wiekowych 18–24 lat (20,6%) i 12–17 lat (16,8%). Istniały wyraźne różnice w trendach zgłaszania zapalenia mięśnia sercowego/osierdzia między mężczyznami i kobietami: mężczyźni stanowili większość zgłoszonych przypadków (66,1%), a kobiety stanowiły 31,6% zgłoszeń, a w pozostałych zgłoszeniach brakowało danych dotyczących płci (2,29%). Różnica ta była jeszcze wyraźniejsza, gdy przeanalizowano raporty zdarzeń niepożądanych po szczepieniu [AEFI] podzielone zarówno według wieku, jak i płci. Rozkład zgłoszonych przypadków u mężczyzn wykazywał ujemną skośność, co wskazuje na znacznie większą liczbę zgłoszonych przypadków występujących w młodszych grupach wiekowych (ryc. 2). W porównaniu z innymi grupami wiekowymi, mężczyźni w wieku 12–17 lat (14,7%) i 18–24 lat (17,1%) mieli największą liczbę zgłoszonych przypadków zapalenia mięśnia sercowego/osierdzia. Natomiast kobiety miały stosunkowo niski odsetek zgłoszonych zdarzeń niepożądanych po szczepieniu [AEFI] w postaci zapalenia mięśnia sercowego/osierdzia we wszystkich grupach wiekowych, przy czym najwyższy odsetek (5,6%) przypadków wystąpił w połączonych grupach wiekowych 31–40 i 41–50 lat (tabela S5).).” – Źródło: Myocarditis and Pericarditis Post-mRNA COVID-19 Vaccination: Insights from a Pharmacovigilance Perspective https://www.mdpi.com/2077-0383/12/15/4971

 

Coraz więcej udarów i zawałów u młodych ludzi - najczęściej to osoby zaszczepione

RNA to oprogramowanie. Jak wygląda odpowiednik „niebieskiego ekranu” w przypadku ludzi, po podaniu szczepionki mRNA

%d bloggers like this: